.

Поліщук Г.М. Монастирищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Черкаської області (221 Kb)

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 4091
Скачать документ

Монастирищенська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2

Черкаської області

Директор школи

Поліщук Ганна Миколаївна,

координатор Програми

Школи сприяння здоров’ю

«Погляд у майбутнє»

Дзірун Зінаїда Василівна.

1. Здоров’я – це духовна культура людини: доброта, надія, віра та
любов до тих, хто навколо нас.

Для педагогічного колективу школи сприяння здоров’ю характерне розумне
поєднання традиційного та бажання впроваджувати інновації. Підвищувати
ефективність і результативність навчально-виховного процесу можна лише
зосередивши увагу всього педколективу на вирішення конкретної проблеми.
Проблема формування фізичного, психічного, інтелектуального, духовного
здоров’я особистості – одна з найбільш важливих та актуальних проблем
сучасної національної школи. Відповідно і робота по формуванню здорового
способу життя проводиться за такими напрямками:

Моніторинг формування психічного здоров’я: суть якого полягає у вивченні
індивідуально-психологічних особливостей; стану соціально-психологічної
адаптації; корекційній роботі на уроках; боротьбі зі стресами вдома і в
школі; творчому розвитку обдарованих учнів.

Моніторинг соціального та духовного здоров’я: суть якого у створені
комфортних умов для навчання і виховання; згуртованості класних
колективів; формуванні духовно-моральної орієнтації; навчання навичок
здорового способу життя.

Моніторинг формування фізичного здоров’я – це забезпечення
санітарно-гігієнічного режиму; профілактичної роботи, оздоровчої роботи;
фізичного вдосконалення, збільшення рухової активності учнів.

У державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) ця
проблема визначена, як державна і водночас найактуальніша. Одне з
важливих місць у розв’язанні даної проблеми – це формування в учнів
позитивної мотивації на збереження й поліпшення свого здоров’я.

У Національній доктрині розвитку освіти України в розділі «Здоров’я
нації через освіту» записано: «Пріоритетним завданням є навчання людини
відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як
найвищих суспільних та індивідуальних цінностей. Це здійснюється шляхом
розвитку ефективної валеологічної освіти, використання активних шляхів
формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я». Ця
проблема набуває особливого значення для здоров’я нації, стан якої можна
вважати кризовим з огляду на загострення екологічної, демографічної
ситуації в суспільстві.

Дослідження класних колективів дає змогу простежити динаміку змін
індивідуальних особливостей кожного учня школи. Аналіз цих досліджень
свідчить, що більшість учнів соціально пасивні, і щороку збільшується
кількість соціально-ізольованих дітей групи ризику, дітей з низькою
самооцінкою, несформованим світоглядом, поширюються серед учнів шкідливі
звички.

Загальне погіршення стану здоров’я дітей значно обмежує можливості
засвоєння ними навчального матеріалу, що, в свою чергу, знижує рівень
інтелекту.

За результатами моніторингу стану здоров’я учнів нашої школи виявлено,
що у 2005 році із 390 оглянутих дітей 283 дитини не здорових. Найчастіше
це захворювання органів травлення, опорно-рухового апарату, зору,
серцево-судинної системи, є діти які мають 2 захворювання і більше (112
дітей – 1 захв., 58 дітей – 2 захв., 28 дітей – 3 захв.)

Дані питання були розглянуті на педраді, методоб’єднанні класних
керівників, і колектив ухвалив обрати проблему школи: «Створення умов
для розвитку людини фізично і психічно здорової, інтелектуально і
духовно розвиненої, морально орієнтованої на свідомий вибір професії,
готової до соціальної адаптації та життя у різних сферах», над якою
працює в рамках проекту школи сприяння здоров’ю.

Обрана проблема є актуальною для нашої школи, вона охоплює як навчальну,
так і виховну роботу. У її реалізації бере участь весь педколектив, вона
впроваджується через учнівське самоврядування, роботу класних
керівників, соціального педагога, психолога, педагога-організатора,
заступника директора з виховної роботи. Проблема пронизує всі ділянки
методичної роботи, їй відведено розділ річного плану роботи школи.

Виходячи з цього, ми розробили проект школи сприяння здоров’ю.
Розуміючи, що здоров’я дитини – це ключ до здоров’я дорослої людини,
завдання школи сприяння здоров’я такі:

формування основ культури здоров’я;

зменшення захворюваності;

підвищення рівня фізичної та розумової працездатності;

підвищення якості знань;

збереження та зміцнення психічного здоров’я всіх учасників
навчально-виховного процесу;

формування загальнолюдських цінностей.

Приоритетним напрямком роботи школи сприяння здоров’ю є система роботи з
пропаганди здорового способу життя. Ми працюємо в системі європейської
мережі шкіл сприяння здоров’ю вже не один рік. Вступити в мережу
спонукали результати моніторингу стану здоров’я наших учнів. Колективом
була розроблена Програма діяльності школи здоров’я «Погляд у майбутнє»,
створена координаційна рада, за участю батьків, учнів, вчителів,
громадськості. Активно співпрацює школа із районною організацією ТЧХ і
не лише в благодійній діяльності, а й у творчому впроваджені
профілактичних програм. У 2005 році наша школа брала участь у конкурсі
«100 кращих шкіл України», в номінації «Школа сприяння здоров’ю» і стала
лауреатом конкурсу.

Заряд бадьорості і настрою нашим учням дає ранкова зарядка, якою вони
розпочинають свій робочий день.

На уроках вчителі широко використовують форми роботи які сприяють
розвитку творчих здібностей учнів, розкривають внутрішній потенціал та
розширюють їх кругозір про оздоровчі методики, про згубний вплив
шкідливих звичок, про те, як не втратити здоров’я.

Здоровий дух учнів підтримується калорійним і якісним харчуванням в
шкільній їдальні.

У кожному кабінеті учнями виготовлені «Куточки здоров’я», а на дверях
навчальних кабінетів школярі можуть ознайомитись з висловами вчених,
літераторів, відомих людей про здоров’я.

Центром інформаційного і практичного матеріалу для вчителів і учнів
школи є кімната «Здоров’я і затишку», де вони вчаться мистецтву
збереження й зміцнення здоров’я. Берегти здоров’я змолоду – ось ця
глибока народна мудрість, яку школярі повинні зрозуміти і усвідомити.

Та найбільший об’єм має займати, насамперед, практична робота з дітьми
та підлітками. Звичайно, одним із важливих напрямків цієї роботи є
система проведення спортивно-оздоровчих заходів, які в першу чергу
впливають на формування і розвиток фізичного здоров’я школярів.

Традиційними в цьому напрямі є Дні здоров’я, тижні фізкультури і
спорту, спартакіади, змагання, спортивні секції, уроки футболу, свята,
екскурсії й літнє оздоровлення.

Результатами цієї роботи є те, що учні є постійними учасниками
районних, обласних спортивних змагань, двічі займали призові місця в
обласних зональних змаганнях «Нащадки козацької слави». Також за
результатами останнього моніторингу спостерігається поліпшення стану
здоров’я учнів порівняно з 2005 роком.

В школі проводяться уроки здоров’я, які побудовані на тренінговій
основі.

Активною і переконливою формою впливу на формування позитивної мотивації
на здоровий спосіб життя є виступи соціальних театрів, фестивалів, які
стали традиційними. Сценарії до виступів учні творять разом з учителями,
іноді за участю батьків.

Важлива роль у профілактичній роботі належить просвітницькій діяльності.
На жаль, вплив телебачення дає нашим дітям лише зворотну інформацію від
якої йде руйнація як психічного так і духовного здоров’я.

Ефективний виховний вплив на здоровий світогляд учнів має творче
впровадження просвітницьких програм «Рівний-рівному», «Діалог»,
«Протидія торгівлі людьми». Адже вони проводяться на основі інноваційних
виховних технологій: тренінги, рольові ігри, диспути, аукціони ідей
тощо. Їх «плюс» полягає в тому, що учні стають активними учасниками
подій, а відтак формується відповідна поведінка.

Тільки в цьому випадку учні усвідомлять відомий вислів «Здорова дитина –
здорова нація. Здорова нація – багата країна». А гаслом нашої діяльності
мають стати слова відомого педагога А.Макаренка: «Кожна людина повинна
входити в життя вміючи протидіяти шкідливому впливу. Не оберігати людину
від шкідливого впливу, а навчити її протидіяти».

2. Серед інноваційних технологій заслуговують на увагу фестивалі класних
соціальних театрів, Салон краси і здоров’я, які проводяться на базі
школи і матеріали з яких використовуються вчителями, батьками,
учасниками семінарів, при виховній роботі з учнями.

Сценарій

виступу соціального театру

„Обирайте здоров’я”

Ведучий. День за днем, щодня й повсюди

Про вибори говорять люди.

Ми вам пропонуєм програми дві,

А вірну обиріть самі.

Ось кандидати від партії „ONE”,

Ти їх послухай, запам’ятай:

Слів на вітер вони не кидають,

Усе будеш мати, що лиш обіцяють.

Цигарка. Голосуйте всі за мене, вас я поважаю.

І до того ж рак легенів щиро обіцяю.

Довго мріять не будете,

Бо не довго проживете.

Спиртне. Для настрою пийте вино і горілку,

Ми вам забезпечимо хвору печінку.

Пиво, ром кола – напої слабенькі,

А наслідки будуть від них чималенькі.

Мівіна, сухарики. Нас обирайте, шановні, привіт,

Одержите виразку шлунку й в додачу гастрит.

А якщо щоденно будете вживати –

В лікарні приписку – вам треба шукати.

Наркотики. А наша програма досить проста:

Ми пустим по світі вас всіх без гроша.

А якщо пам’яті в вас забагато,

То можем її вам ліквідувати.

Ведучий. А ось представництво від партії „ДВА”,

Вони обіцяють нам просто дива.

Тож їхні програми запам’ятай

І вірну стежину в життя обирай.

Спортсмени. Хто хоче мати сильне тіло

І гнучкий чарівний стан –

То ж не гайтесь, не баріться,

Вас запрошує спортзал.

Вода. Хто хоче із здоров’ям знатись,

Потрібно змалку гартуватись:

Душ прохолодний, у річці купання,

Бути здоровим розвиває бажання.

Зубна щітка, зубна паста. А щоб усмішка була гарна,

Не обминайте стоматкабінет.

І кожен вечір, кожен ранок

Чистьте зуби бленд-а-мед.

Овочі і фрукти. З нами, хто буде дружити,

Буде дуже довго жити.

Вітамінів в нас багато –

Це повинен кожен знати.

Ведучий. А тепер, шановний друже,

Щоб жити в радості, не в тузі,

Шлях свій вірний обери,

Щоб не сталося біди.

До країни здоров’я

Хутчіше рушайте

І друзів надійних

У путь обирайте.

Підготувала Дзірун З.В.

Презентація салону «Здоров’я та краси»

Мета: зацікавити слухачів інформацією про збереження здоров’я;
познайомити з сучасними оздоровчими методиками та формувати інтерес
здорового способу життя.

Обладнання: вислови відомих вчених про здоров’я, кімнатні рослини,
музичний супровід.

Ведучий 1. Доброго дня, пані і панове!

Ведучий 2.Доброго здоров’я. Ми раді вітати вас у цей час у нашому
салоні «Здоров’я та краси»

В.1. Бути здоровим і щасливим – це мистецтво. Воно зводиться до двох
правил, які сформулював ще Марк Аврелій: «Бути у мирі з собою і не
намагатися конфліктувати з оточуючими».

В.2. Що цьому заважає? В першу чергу, безконтрольні негативні емоції:
досада, дратівливість, образи, гнів. Крім того – поспіх, переповнений
шлунок. І нарешті, давня мудрість говорить: «Не справи нас виснажують, а
думки про них».

В.1. Підтримувати здоров’я це значить постійно, усвідомлено контролювати
своє тіло і психіку за допомогою самоспостереження. Його варто починати
з моменту пробудження і завершувати керованим засинанням.

В.2. Пріоритетною і найважливішою національною потребою для України
залишається забезпечення безпеки життєдіяльності, особливо дітей.

Як зберегти здоров’я?

За результатами медичних оглядів майже у кожного школяра виявлені
відхилення у здоров’ї.

В.1. І тому перед нами постає завдання так організувати
навчально-виховний процес, щоб знання не залишалися пасивними, а
переносилися учнями у життєві ситуації, щоб безпечний спосіб життя став
нормою поведінки на вулиці, вдома, під час відпочинку.

В.2. Здоров’я – тема цілком популярна. Про неї пишуть у спеціальних
наукових виданнях і на сторінках масової преси. Роблять доповіді і
лекції професори для великих аудиторій. На роботі, вдома, в школі,
обговорюють важливі рекомендації вчених. А ось наш салон здоров’я та
краси рекомендує конкретні засоби відпочинку для здоров’я і краси.

В.1. А саме:

Таємничі історії богині Здоров’я;

Секрети вроди та довголіття;

Поради Знахаря;

Кімнатне зцілення;

Окремі прийоми застосування точкового масажу;

Музико- та аромотерапія;

Духовне зцілення.

Таємниці богині Здоров’я.

В.2. А зараз пропонуємо вам маленьку подорож до древньої Еллади.
Трепетне захоплення викликають у нас прекрасні скульптури Еллади. Тут
надзвичайно шанували гармонійний розвиток людини, все, що допомагає
розвивати фізичну силу, витривалість, спритність і водночас грацію
рухів, красу тіла. Не випадково й те, що однією з міфічних повелительок,
якій поклонялись горді елліни була Гігієна – донька всемогутнього бога
зцілення Аскленія. Ім’я цієї улюблениці давніх греків походило від слова
«гігієнус», тобто здоров’я. та жителі Еллади не лише високо шанували
красу людського тіла, а й дбали про неї. Вони, зокрема, ввели закон
Лікурга, що зобов’язував кожного громадянина суворо дотримуватися
правил, які забезпечували гармонійний розвиток кожного, високу
працездатність і військову готовність, гарне самопочуття, охайність.
Такі правила з часом стали називати іменем улюбленої богині
гігієнічними.

Секрети вроди та довголіття

Секрет збереження молодості в тому, щоб уникати негативних емоцій.

Оскар Уайльд

За останні роки в науково-популярній літературі все частіше говорять про
те, що людина не може і не повинна жити 60-70 років, що людині назначено
на земне життя значно більше…. Але скільки ж? одні кажуть – 100, інші –
120, називають навіть 150 років. Люди з давніх-давен намагались не
тільки дати відповідь на це запитання, але й знайти еліксир молодості.
Чому ж тоді так рідко люди доживають до свого оптимального віку?

В.2. Одну з причин назвав видатний фізіолог І.П.Павлов: «Ми вкорочуємо
життя власною нестриманістю, безладністю, негідним ставленням до
власного організму».

Тому кожна людина повинна знати біологічні ритми свого життя денні та
нічні:

200 – година сліпоти;

300-400 – година помилок;

400-500 – година апатій, найнижчого кров’яного тиску;

800 – час кохання;

900 – час лікаря, шкіра найменш чутлива для ін’єкцій;

900-1000 – година контактів;

1100-1300 – година творчості, висока активність головного мозку;

1300 – час травлення, утворюється найбільша кількість шлункового соку;

1400 – час гімнастики;

1500-1600 – година рукоділля і найбільша спритність і вправність
пальців;

1700-1800 – година бігу, найбільш інтенсивно дихають легені;

1900 – година відчуття загострені слух, нюх, смак;

2000 – 2200 – година самотності;

2300 – час імунітету, підвищена здатність протистояти інфекціям, отож
хворіти тільки в цей час;

0000 – 400 – година народжуваності, найбільше дітей з’являється саме в
цей час.

В.1. Що сприяє збереженню молодості і здоров’я?

– Регулярне очищення організму від токсинів, шлаків, лікарських
препаратів;

– постійне моральне очищення;

– біологічна корекція для підняття частоти енергетичних коливань
організму в цілому і окремих органів, тканин, систем;

– виявлення та усунення порушень функцій внутрішніх органів, тканин і
систем;

– викорінення шкідливих звичок як куріння, алкоголізм, наркоманія тощо.

Пропонуємо фрагмент виступу соціального театру

«Що робити, а що ні?»

В.2. До цього слід додати:

– застосування індивідуальної системи здорового способу життя;

– тренування тіла гімнастикою, танцями і будь яких інших видів спорту;

– освоєння системи щоденного догляду за шкірою і тілом;

– звільнення від особистих комплексів;

– закріплення в собі власних рис привабливості;

– вироблення та закріплення гарної осанки, ходи, володіння своїм тілом;

– утвердження для жінок – жіночності, для чоловіків – чоловічої доброти;

– гармонійний розвиток тіла, інтелекту, духу.

До вашої уваги виступ соціального театру

«Ходить гарбуз по городу»

6 ворогів краси

Кожен з нас прагне якомога довше залишатися і виглядати молодими і
красивими. Але в краси є вороги, хоча інколи дехто їх рахує за друзів.
Які ж вони:

1. Стрес. Особливо відбивається на шкірі. Допомогти тут може тільки
одне: спати більше, нервувати менше, планувати майбутній день і
пам’ятати головне: життя – це виснажливі перегони з перешкодами. Від
життя потрібно отримувати не тільки уроки, а й задоволення.

2. Кава. Розширює судини, кофеїн паралізує обмін речовин, загрожує
целюлітом. Фахівці вважають, що за день можна випити максимум 3 чашки
кави. Якщо цієї кількості комусь недостатньо, краще перейти на зелений
чай, він так само, як і кава тонізує організм, але шкоди не спричиняє.

3. Цигарки. Жінку що палить легко можна впізнати. Шкіра набуває
землистого відтінку, втрачає еластичність і передчасно старіє. Згладити
ці наслідки іноді допомагає вітамін С та вживати його слід не час від
часу, а щоденно.

4. Чотири стіни. Довго перебуваючи в замкненому просторі, людина
відчуває брак кисню, світла, руху. А це впливає на правильний речовин і
кровопостачання різних органів тіла. Немає і не може бути краси без
життєрадісної усмішки, без завзятого блиску в очах.

5. Жири. З жирами потрібно бути напоготові: вони важко переробляються
організмом, виражаються на шкірі. Тому не варто захоплюватися шоколадом,
копченою ковбасою, куди корисніша птиця або пісне м’ясо.

&

&

gdsU

&

F

MuuooeeeooUooEEEEEEo3/43/43/4

gdsU

gdsU

gdsU

[email protected]|R?R¬RoR2SvS¶S?S TXT?TAeTAETiiaaaO?Oaa????a§§§a

„•

^„•

gdsU

gdsU

gdsU

gdsU

\a]iiiiiiiiiiiiissIIC»»»»

hc

hc

oo’o¬oooooooooeeeeeeeUeUeo*Ue**E

gdsU

gdsU

&

gdsU

hc

hc

???? ?6. Алкоголь. Спиртне знищує в організмі найважливіші вітаміни А,
В, С. А від цього страждає весь організм в цілому. Саме тому потрібно не
зловживати алкогольними напоями.

Висновок. Секрет збереження молодості в тому, щоб уникати
негативних емоцій.

Молодість, здоров’я, краса – явища перехідні. Якщо їх не
підтримувати, не приймати мір для їх збереження.

Що ж радить сама богиня Здоров’я для збереження молодості та довголіття,
ви це почуєте з її уст.

(Заходить богиня Здоров’я)

Богиня Здоров’я. Я богиня Здоров’я. Чому я обрала зустріч з вами, тому
що у ваших руках власне здоров’я і здоров’я майбутньої української
нації. Всім відомий афоризм: «Молодість – то скарб, що містить усе».
Які ідеали ми оберемо, таким буде і наше подальше життя. Отож
дотримуйтесь моїх правил, які допоможуть вам зберегти красу, молодість,
довголіття:

Дбайте про гармонію душі і тіла;

Забезпечте високу працездатність;

Будьте готовими до захисту;

Майте гарне самопочуття і ошатність.

Пам’ятайте! Людині не стільки літ на скільки вона виглядає, а на скільки
себе почуває.

Отож, почувайтеся завжди молодими!

Кімнатне зцілення

В.1. Насолоджуватись чистим повітрям і навіть налагодити сімейні
відносини допоможуть…як ви думаєте? Не дивуйтесь, самі звичайні кімнатні
рослини.

Рослини – зволожувачі повітря.

Більшість рослин, які зараз особливо популярні, вихідці із тропіків.
Поглинаючи велику кількість води, вони виділяють значно більше вологи,
роблячи цим самим повітря більш свіжим та чистим. Це особливо важливо в
час опалювального сезону.

До таких рослин належать: монстера, дифінбахія, авоказія, філодендрон,
пеларгонія.

Рослини-санітари.

Таку назву рослини отримали завдяки своїй властивості виділяти фітонциди
– літаючі речовини, які можуть знищувати шкідливі для людини
мікроорганізми. Лідером в цьому відношенні є хлорофітум. В результаті
експериментів встановлено: якщо в квартирі знаходиться 4-6 рослин, то
протягом доби гину 80% патогенної мікрофлори. Домашня рослини ще
називають кисневими установками. Справжньою кисневою установкою можна
вважати кімнатну рослину сансевьєру, або, як кажуть в народі, «щучий
хвіст». Особливо продуктивно вона працює в денний час. Також добре
насичує повітря киснем та знищує токсини і інші шкідливі речовини плющ,
фікус, алое, філодендрон.

Рослини охоронці спокою.

Не забудьте створити зелений острівець в спальній кімнаті. Такі рослини
як розмарин, меліса, монстера, пеларгонія, допоможуть зняти нервове
збудження і швидко заснути. Їх краще поставити недалеко від ліжка.

Рослини гарних стосунків

Завжди на сторожі краси улюблена нами бегонія, а також клівія,
гортензія. Ці рослини не лише дарують здоров’я, а й приносять гармонію у
відносинах між людьми, піднімають настрій. Крім того астрологічна
медицина засвідчує, що поруч з гортензією легше дається дієта для
схуднення, а бегонія зберігає наші сили. Хочемо звернути вашу увагу на
цілющі властивості золотого вуса, або, як кажуть в народі, «кімнатний
женьшень».

– Хочу звернути вашу увагу, зокрема, на лікувальні властивості герані та
золотого вуса.

Герань. Застосовують не лише для підтримки спокійної атмосфери в домі, а
й для лікування. Її листя цілюще весною і восени. З них готують сік,
порошок, настоянку, кашку і застосовують при дизентерії, хворобах нирок,
ревматизмі, подагрі, як кровоспинний захід. Зводить сухі мозолі, також
добре розчиняє камені в нирках.

Золотий вус («кімнатний женьшень»). Розріджує мокроту, знижує набряк
слизової оболонки бронхів у астматиків, лікує лейкоз, до того ж це
протираковий чудодійний бальзам. Ліки цієї рослини нормалізують роботу
серця, покращують водно-сольовий баланс організму.

Висновок. Як бачимо, кімнатні рослини відіграють неабияку роль у
збереженні нашого здоров’я. Якщо вас зацікавила інформація про кімнатні
рослини відносно лікувальних властивостей, то запрошуємо вас до зони
кімнатного зцілення нашої «Кімнати здоров’я і затишку».

Поради Знахаря

В.2. Кожен з нас може бути для себе знахарем, якщо вміло буде
використовувати секрети народної медицини. А ліки у нас під руками.
Завжди в домі знайдеться сіль, яка читає простудні захворювання, знімає
головний біль. Десять тисячоліть часник відомий як протизапальний,
антимікробний засіб. Щоденний прийом 1-2 зубчиків часнику поліпшить
імунітет, захистить мікрофлору організму. Шкірка лимону зніме головний
біль, а м’якоть переможе інфекцію, застуду, діабет і гіпертонію. Рецепти
зцілення медом та інші рецепти ви знайдете в додатку. Все частіше
сьогодні ми чуємо про остеохондроз, порушення сольового обміну, артрит.
Аби позбутися цих недуг, рекомендуємо вам рецепт бурякового квасу, який
почистить ваші судини, нормалізує тиск, вагу, а його запропонує наш
Знахар.

Виступ Знахаря.

Ретельно помийте 3 столових буряки і покришіть їх шматочками. Складіть у
3-х літрову банку, добавте 2 ложки цукру і залийте холодною водою, не
доливаючи країв, та поставте на 2 доби в тепле місце. На третій день
добавте 300 г ізюму і залиште ще на тиждень в холодному місці,
періодично збовтуючи. Приймайте квас кожного дня перед прийомом їжі по
30-40 мл. Легкість руху, ідеальна вага вам гарантовані.

Музико- та аромотерапія

В.1. Здавна східна медицина використовувала для лікування ароматичні
масла. Сьогодні методика аромотерапії використовують усі народи світу.
Надзвичайно добрий ефект дають заспокійливі масла в поєднанні з
музикотерапією.

(Виступ вчителя музики)

Відомості про використання музики в лікуванні містяться в папірусах,
складених жрецями стародавнього Єгипту. Ще у І столітті до н.е. Піфагор
встановив, що музика сприяє підвищенню і розвитку інтелекту людини, тому
члени піфагорійської школи проводили заняття математикою під звуки
музики.

В ІІІ ст. до н.е. в Парафіянському царстві був збудований музичний
театр, де за допомогою спеціально підібраних мелодій лікували нудьгу,
нервові розлади, серцевий біль.

В ХІV ст. в Італії лікували музикою від укусів павука-тарантула. Тому
один з італійських танців отримав назву – «Тарантела».

Пропонуємо вам заспокійливий міні-сеанс з аромо- і музикотерапії.

В.2. Сядьте зручно. Забудьте про втому і проблеми, увагу зосередьте на
приємних спогадах, вдихайте масла хмелю, валеріани, меліси і
насолоджуйтесь музикою.

Духовне зцілення

Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я.

А.Шопенгауер

Ким би не була людина, який би не мала статус, головною турботою для неї
є здоров’я. Здоров’я турбує всіх. Хоча існує парадокс: людина не думає
про здоров’я, коли здорова, а починає думати тоді, коли вона його
втрачає. Сучасна наука про здоров’я вважає основним критерієм оцінки
стану здоров’я рівень здатності людини пристосуватися в нашому складному
і вимогливому світі. А ця здатність у кожного своя і залежить передусім
від вроджених якостей людини. Отже здоров’я має свою духовно-моральну
основу. Сьогодні ми все частіше говоримо про духовність, духовну
культуру, духовний світ людини. Часто запитують, що таке правильно жити?
Виявляється дуже просто: по совісті, по любові і по розуму.

В.2. Про призначення людини завжди глибоко замислювалися видатні
письменники і філософи. Як писав Г.Сковорода – «Хіба не з хвороб душі
народжуються тілесні хвороби?»

Якось запитали одного старого чоловіка, обличчя якого світилося радістю,
запитали: «Як він у свої роки виглядає таким життєрадісним, енергійним?»
На що він відповів: «Я відмовився від турботи і зайвої напруги. Я бажаю
добра всім людям, не приховую ні до кого недобрих відчуттів, я пробачив
себе і інших».

Кожен мріє в житті про спіх. У нашій природі закладено зустрічати життя
з радістю. Коли ми живемо за духовними принципами, ми досягаємо гармонії
з природою. Ці принципи можна сформулювати так:

Усе можливо;

Якщо ти хочеш щось віддати – віддай;

Роблячи вибір, – ти змінюєш майбутнє;

Не кажи «Ні» – рухайся вперед;

Відразу, коли ти хочеш, то кидаєш в землю насіння;

Насолоджуйтеся подорожжю;

Існує причина, за якої ти тут.

Ці принципи прості і зрозумілі. Якби ми їх дотримувалися з дитинства,
наше життя, можливо, склалося б по іншому. Хочу звернути увагу на
останній, сьомий принцип, який поверне нас до мети заходу. Сьогодні ви
тут, аби дістати необхідну інформацію щодо організації роботи шкіл
сприяння здоров’ю, змісту свого життя.

А зміст його у таких рядках вірша М. Луківа:

Не зобидь ні старця, ні дитину,

Поділись останнім сухарем,

У могилу не бери провину,

Тільки раз ми на землі живем.

Зло нічого не дає крім зла,

Вмій прощати, як прощає мати,

На добро, добром спіши віддати,

Мудрість завше доброю була.

Витри піт солоний із чола,

І трудись, забувши про утому,

Бо людина ціниться по тому,

Скільки в неї сили вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало.

В.1. Давайте за допомогою тесту «Здоровий спосіб життя» перевіримо, чи
ведете ви здоровий спосіб життя, чи ні.

Тест «Здоровий спосіб життя»

1. Ранкова зарядка:

кожен день – 0; двічі на тиждень – 5; не роблю – 10.

2. До роботи дістаюся:

громадським транспортом – 5; машиною – 10; велосипедом, пішки – 0.

3. Маса тіла:

нормальна – 0; на кожні 5 кг понад норми – 5.

4. Паління:

не палю – 0; 10 цигарок впродовж доби – 5; пачка за добу – 10.

5. Харчування:

багато масла, яєць, сметани – 5; багато цукру, цукерок – 5, поживна
вечеря перед сном – 5.

6. Виробнича гімнастика:

роблю – 0; не роблю – 5.

7. Фізичні вправи:

живу без них – 10; 2-4 год. на тиждень – 5; 8 год. на тиждень – 0.

8. Алкогольні напої:

не вживаю – 0; на свята – 5; щодня – 10.

Результати:

25 балів – ви обрали здоровий спосіб життя.

26 — 50 балів – загалом ваш спосіб життя можна назвати здоровим, але
варто позбутися шкідливих звичок.

Понад 50 балів – нездоровий спосіб життя, потрібно якнайшвидше
позбавитися шкідливих звичок.

В.2. Наша зустріч наближається до кінця. Нам було приємно зустрітися з
вами у нашому салоні здоров’я, разом розмірковувати, помріяти, подумати.
Сподіваємося ви гарно відпочили, винесли щось корисне як для себе так і
для своєї роботи.

Хай буде все побачене – побачено,

хай буде все пробачене – пробачено,

хай буде вік прожити, як належить,

Бо основне – усе від нас залежить.

Будьте здоровими, будьте щасливими, будьте красивими і завжди добрими

3. Комплексно-цільова програма «Погляд у майбутнє».

Мета програми :

створення умов для збереження здоров’я учнів та формування здорового
способу життя;

спільна робота школи і профілактично-оздоровчих закладів;

розробка оптимального режиму роботи школи;

формування знань та навичок здорового способу життя;

організація роботи щодо попередження дитячого травматизму;

організація оздоровлення дітей;

організація відпочинку дітей;

зміцнення здоров’я дітей;

охорона життя, техніка безпеки;

фізкультура і спорт;

профілактика правопорушень в учнівському середовищі.

Результати оздоровчого моніторингу

За результатами моніторингу виявлено:

на І місці знаходяться захворювання кістково-м’язової системи;

на ІІ місці – захворювання органів травлення;

на ІІІ місці – захворювання органів кровотворення;

на ІV місці – патології органів зору.

Закріплений за школою педіатр Шкорко Л.П. та медична сестра Русанова
Н.І. розробили відповідні рекомендації, які разом з результатами
оздоровчого моніторингу були враховані при розробці даної програми.

№ п/п Результат моніторингу Рекомендації Заходи

з покращення здоров’я Відпові-дальний Відмітка

1 Збільшення патології кістково-м’язової системи та органів
кровотворення Посадити учнів за партами відповідно зросту.

Ввести в 1-4 кл уроки читання і письма з використанням мішечків із
сіллю (200г) 1. Організаційна робота:

– оновлення списків учнів, які стоять на диспансерному обліку;

– розробка рекомендацій з попередження захворюваності учнів;

– виступи лікарів на заняттях університету батьківських знань;

– випуск санбюлетнів по темі.

2. Проводити профілактику на уроках фізкультури та заняттях з дітьми
спеціальної групи.

3. Розширити по можливості зайнятість учнів у спортивних гуртках та
секціях, танцювальних гуртках (навіть за межами школи).

4. Дотримуватись виконання щоденної ранкової зарядки.

5. Використовувати з профілактичною ціллю каштанову доріжку в кімнаті
Здоров’я.

6. Обов’язково на всіх уроках проводити фізкультпаузи та пальцеву
гімнастику.

7. Розробити спеціальні заняття для дітей, звільнених від фізкультури із
врахуванням захворювання.

м/с

к/р

класні комітети

педагог-організатор

класоводи

класоводи

вчителі

вчителі

фіз-ри

2 Великий відсоток захворювань органів травлення Покращити
інформа-ційне забезпечення батьків та учнів щодо здорового харчування.

Проводити профілак-тичне фіточаювання згідно рекомендацій лікаря. 1.
Підібрати підбірки виховних заходів щодо поліпшення харчування учнів.

2. Розробити рекомендації для батьків та учнів щодо усунення ожиріння.

3. Організувати випуски санбюлетенів щодо здорового харчування.

4. Організація профілактичних фіточаїв. Заст. дир. з вих. роботи

к/р

черговий клас

Пікл. Рада

3 Зниження

гостроти зору При проведенні занять враховувати викорис-тання природного
світла.

Використовувати на уроках мішечки із сіллю.

Поліпшити інформа-ційне забезпечення.

Проведення заходів для релаксації очей. 1. Заняття розпочинати о 8.30
(постійно).

2. Для корекції зору використовувати читання і письмо з мішечками солі
на голові.

3. Проводити виховні години по темі «Бережи зір».

4. Організувати в навчальних кабінетах з письмовим навантаженням
орієнтири для релаксації зору.

Вчителі 1-4 класів

Кл. кер.

Зав. кабінетами

4 Збільшилась кількість захворювань органів дихання Пропаганда
здорового способу життя.

Лекції лікарів-спеціалістів.

Загартовування. 1.Продовжувати курс бесід „Ми обираємо життя” 1-4 кл.
(згідно планів)

2. Продовжувати лекції лікарів-епідіалістів.

3. Продовжувати роботу шкільного наркологічного посту.

4. Продовжувати роботу програми „Рівний рівному”

5. Проводити екскурсії в кімнату здоров’я.

6. Проводити загартування в оздоровчий період. Кл.керівн.

Класоводи.

М\С

Психолог

Соц.пед.

Дзірун З.В.

Кл.кер.кла-

соводи.

5 Травматизм дітей в позаурочний час

Пропаганда щодо поповнення організму кальцієм. 1. Випуск
профілактичних листівок „Школа сприяння здоров’ю радить щодо поповнення
організму кальцієм”.

2. Профілактичні бесіди щодо безпечної поведінки в позаурочний час і в
канікулярний період. Дзірун З.В.

Кл.керівн.

Класовод.

6 Підвищення рівня захворюваності дітей Оздоровлення

Профілактика дитячого травматизму

Організація медичного обслуговування;

Медичне обстеження дітей та диспансеризація;

Забезпечення належного стану медпункту, забезпечення медикаментами,
медичною документацією;

Організація санаторного лікування диспансерних хворих;

Організація літнього відпочинку учнів пільгового контененту.

Попередження дитячого травматизму:

проведення днів безпеки;

проведення місчника „Увага! Діти на дорозі” (березень, вересень)

тиждень протипожежної безпеки (жовтень, березень)

День боротьби зі СНІДом (жовтень, березень)

місячник „Здоров’я” (жовтень, березень)

День боротьби з туберкульозом (березень)

Просвітницька робота:

зустрічі з спеціалістами ЦРЛ, РСЕС, ТЧХ

випуск санітарного бюлетня;

тиждень дозвілля (квітень);

проведення тематичних батьківських зборів (за окремим планом);

робота кабінету здоров’я (за планом)

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Медсестра

Педагог-

Організатор

Медсестра

Заст.дир.з вих.роб.

Чергов.кл.(1 раз в міс.

екол.рада)

кл.кер.

класов.

Зав.каб.

7 Здоровий спосіб

життя – запорука здоров’я Пропаганда здорового способу життя Вересень

Організація і планування роботи спортивних секцій, ДЮП, ЮІР;

Місячник з профілактики дитячого травматизму

Щорічна спартакіада.

Жовтень

Шкільні спортивні змагання;

Відбір спортсменів у шкільну збірну;

Години здоров’я;

Засідання клубу „Здоров’я” (за окремим планом);

Місячник „Здоров’я”;

День боротьби зі СНІДом;

Тиждень протипожежної безхпеки.

Листопад

Години здоров’я

Засідання клубу здоров’я

Грудень

Спортивні змагання серед учнів 10-11 кл.;

День безпеки

Січень

Засідання клубу здоров’я;

Рейд „Тютюнопаління”;

Години здоров’я.

Лютий

Районні спортивні змагання;

За здоров’я усім класом (спортзмагання 1-4 кл.)

Години здоров’я.

Березень

Рейд „Тютюнопаління”;

Виступ загонів ЮІР, ДПЮ;

Місячник здоров’я;

День боротьби з туберкульозом.

Квітень

Визначення „Дня здоров’я”;

Рейд тютюнопаління;

Місячник „Увага! Діти на дорозі”

Травень

Змагання з футболу на честь Дня Перемоги;

„Весела спартакіада” серед вчителів і учнів присвячена закінченню
навчального року.

Вчителі

Фізкульт.

заст.дир.з вих.роб.

педаг.орг

вч.фізкульт

кл.керівн.

кл.керівн.

заст.з вих.роб.

пед.-орг.

Вч.ДПЮ

Кл.керівн.

Кл.керівн.

Класоводи

Кл.керівн.

Заст.з вих.роботи

Пед.-орган.

Пед.-орган.

Вчителі

Фізкульт.

8 Охорона праці.

Техніка безпеки Чітка організація охорони праці з метою попередження
травматизму в школі. Організація роботи з охорони праці в школі:

– накази, інструктажі, ведення спеціальних журналів згідно із Законом
України „Про охорону праці”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020