Відділ освіти

Уманської міської ради

Формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності

як основи здорового способу життя

Сучасну педагогічну, батьківську громадськість та суспільство в цілому
дуже непокоїть проблема здоров’я дітей. Розповсюдження алкоголізму,
наркоманії, сексуальної розбещеності в молодіжному середовищі стає більш
реальною загрозою не тільки для здоров’я і життя молодого покоління, але
і для майбутнього всієї нації. Сьогодні, як ніколи, в Україні
надзвичайно гостро стоїть проблема виховання духовно, фізично і
психічно здорової особистості, формування у дітей та молоді пріоритету
загальнолюдських цінностей, любові до рідної землі, відповідальності за
себе і за оточуючий світ.

Педагогічні колективи навчальних закладів міста постійно тримають на
контролі питання охорони життя і здоров’я дітей, досягають певних
результатів завдяки перспективному, цілеспрямованому плануванню,
залучаючи до роботи учнівський колектив, батьківську громадськість та
відповідні служби.

На виконання програми «Партнерство заради здоров’я дітей» відділом
освіти вжито ряд заходів:

починаючи з 2004 року двічі на рік (жовтень, квітень) проводяться
місячники профілактики негативних проявів в учнівському середовищі:
відділом освіти розробляється попередній план проведення місячника
(загальні заходи, зустрічі з представниками відділу охорони здоров’я,
міського Центру здоров’я, фахівцями тубдиспансера, працівниками відділів
у справах сім’ї та молоді, у справах неповнолітніх, кримінальної
міліції);

систематично видаються накази про організацію проведення місячників, а
по закінченню – аналітичні накази про підсумки проведення місячника;

питання формування здорового способу життя заслуховувалось на: на
колегії відділу від 23.11.07р. в рамках питання організації виховної
роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, розширеному засіданні
ради ММК – травень 2005р., на засіданні ради ММК – листопад 2007р.;
апаратних нарадах – жовтень 2008р., травень 2009р., травень
2010р.(заплановано);

продовжується впровадження освітньо-профілактичних програм з пропаганди
здорового способу життя: „Рівний – рівний”(ЗОШ №№1, 3, 4, 5, 6, НВК №7,
8, 9,10, 11, 12, 14, школа-інтернат, ЕНЦ, СЮТур, СЮТ, БДЮТ),
„Діалог”(міська гімназія, НВК №24), „Молодь на роздоріжжі” (міська
гімназія, ЗОШ №4), „Життя без гачка” та „Скажімо курінню – Ні!”.
Загальна кількість педагогічних працівників, що пройшли підготовку за
просвітницькими програмами – 28.

Відділом освіти систематично розробляється план масових заходів
(помісячно), спрямованих на профілактику та попередження негативних
проявів в учнівському середовищі.

Також систематично проводиться робота по залученню учнів до
спортивно-масової роботи.

Головними завданнями щодо формування в учнів здоров’язберігаючої
компетентності як основи здорового способу життя є:

виховання в учнів активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб
життя;

залучення учнів до участі у плануванні здоров’язберігаючої діяльності
закладів;

організація корисного дозвілля, заняття спортом, мистецтвом в гуртках,
об’єднаннях загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

створення умов для задоволення потреб кожного учня у збереженні та
зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;

зміцненню здоров’я учнівської молоді засобами виховання фізичної
культури та виконання правил збереження здоров’я.

Всі виховні заходи (заходи в рамках місячників попередження шкідливих
звичок в учнівському середовищі, тематичні виховні години, факультативні
курси «Школа проти СНІДу тощо»), спрямовані на:

профілактику шкідливих звичок (паління, алкоголізму, токсикоманії,
наркоманії);

попередження розповсюдження СНІДу;

статеве виховання (попередження моральної розбещеності, венеричних
захворювань, ранньої вагітності та абортів серед неповнолітніх);

профілактика правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей та
молоді;

організація та контроль збалансованого харчування учнів;

формування валеологічного світогляду та навичок ведення здорового
способу життя.

Одне із найважливіших завдань сучасної школи — навчити дітей берегти і
зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки.

За програмою Школи сприяння здоров’ю в місті працює 6 навчальних
закладів: ЗОШ №№10, 3, 8, школа-інтернат, НВК №№1, 24.

На базі школи №10 працює опорна школа сприяння здоров’ю. З 2003 року в
даній школі проводяться семінари-практикуми, семінари-тренінги,
конференції для педагогів-тренерів, соціальних педагогів, директорів
шкіл, заступників директорів з виховної та навчально-виховної роботи. У
березні 2009 року проведено міський етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу Школи сприяння
здоров’ю. Переможцями даного етапу та Всеукраїнського етапу, що відбувся
у м. Києві стали педагогічні колективи школи-інтернату та НВК №24. У
цих закладах створено достатні та необхідні умови для організації
освітнього процесу та дотримання здоров’язберігаючих технологій.
Протягом 5 років на базі закладів проводяться міські олімпіади з основ
здоров’я, засідання методичного об’єднання, творчі групи, проводяться
майстер-класи, відкриті уроки для керівників загальноосвітніх
навчальних закладів, тренінги для вчителів навчальних закладів міста,
виховні заходи із залученням громадських організацій, відділу охорони
здоров’я, позакласна робота з основ здоров’я, факультативні та
індивідуальні заняття «Школи проти СНІДу».

Ефективні програми з профілактики здійснюють комплексний вплив на
поведінку учнів. Вони спрямовані на формування здорової особистості і
сприятливого оточення для неї. Особлива увага у цих програмах
приділяється розвитку життєвих навичок, як здатності молодої людини до
адаптації позитивної поведінки, подолання труднощів повсякденного життя.

` ? ?

¤

?

????????????????????{?ласи учнівської молоді (протягом 3-х років —
близько 250 учнів). Проект «Школа проти СНІДу» має на меті вплив на
поведінку учнів, основним методом обрано сучасну педагогічну методику
розвитку життєвих навичок, спрямовану на формування здорової і про
соціальної особистості, яка гармонійно поєднує функції навчання,
виховання і розвитку соціальної психологічної компетентності учнів. Цей
метод дає змогу створювати своєрідний «поведінковий імунітет» до
ризикованої поведінки взагалі й до ВІЛ-інфікування зокрема.

На тренінгових заняттях, які проводяться на базі опорної школи з основ
здоров’я, застосовуються різні форми навчання з тим, щоб залучити до
співпраці не лише активних учнів, але і тих, кого вважають слабкими,
пасивними.

Старшокласники з ентузіазмом беруть участь у позакласних заходах,
конкурсах, виступах агітбригад, вони готують науково-пошукові роботи з
цієї проблеми, проводять власні соціологічні дослідження, створюють
соціальну рекламу.

Так, в 2006-2007 р. був проведений відкритий міський тренінг для
старшокласників «Молодь проти СНІДу».(ЗОШ №№10, 11)

2007-2008р. — факультативний курс «Школа проти СНІДу».(ЗОШ №№10, 11).

2008-2009р. — обласний семінар керівників міських методичних об’єднань
вчителів основ здоров’я з проблеми «Методичні засади здорового способу
життя та профілактики ВІЛ-інфекцій серед учнів та учнівської молоді»,
майстер-клас для учнів і вчителів польської делегації з м. Гнєздно з
питань ознайомлення з профілактичними програмами по формуванню активної
життєвої позиції та життєвих компетентностей.

3 2000р. у закладах міста двічі на рік (листопад, квітень) проводяться
місячник попередження негативних проявів в учнівському середовищі. В
рамках місячників проводяться (усі навчальні заклади міста):

виставка-конкурс плакатів «Так!» — здоровому способу життя серед учнів
5-11 кл.;

змінні розгорнуті книжкові виставки та тематичні підбірки періодики з
теми для учнів 1-4, 5-8, 9-11кл.;

конкурси агітбригад «Бережімо власне здоров’я» серед учнів 7-8 класів;

виступи агітбригад-переможців перед учнями 1-5 класів;

тренінгові заняття «Школа проти СНІДу» з учнями 9-10кл.;

індивідуальні бесіди з певною категорією батьків та учнів.

Навчальні заклади міста підтримують тісні зв’язки з міськрайонною
організацією Червоного Хреста (участь в акції допомоги хворим на
туберкульоз), Центром соціальних служб для молоді (участь у конкурсі
«Лист ровеснику»), наркологічним диспансером (виступи лікаря-нарколога
М.М. Коструби перед батьками).

Активно проходять спортивні змагання серед учнів та батьків 1-11 кл.
«Тато, мама, я — спортивна сім’я», а також участь родин у міських
спортивних змаганнях. Щорічно проводиться Спартакіада школярів міста.

Спонукають до занять фізкультурою Олімпійські уроки, які стали
традиційними, та участь у спортивних змаганнях серед школярів міста та
області. На Олімпійський урок 2009 р. були запрошені призер першості
Європи з веслування Л.Жук та чемпіон світу з метання молоту А.Мартинюк
(випускник школи №11).

Традиційними стали міські змагання «Козацькі забави», «Нащадки козацької
слави».

Питання формування здорового способу життя та застосування
здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих, здоров’яформуючих технологій у
навчально-виховному процесі розглядається на спільних засіданнях колегій
відділу освіти та відділу охорони здоров’я.

Спільно з Центром здоров’я систематично проводяться відеолекторії з
питань здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей.

У місті діє асоціація педагогів-тренерів. Підготовку за профілактичними
програмами пройшли 28 фахівців.

Важливою ланкою у формуванні фізично, духовно, психічно здорової
особистості є соціально-психологічна служба навчальних закладів міста.

Соціально-психологічна служба створює сприятливе середовище для
здоров’я і гармонійного розвитку, у якому дитина буде почуватись
комфортно, безпечно, свідомо здобувати навички здорового способу життя,
наміру дотримуватись такої стратегії поведінки все життя. Ця робота
виявляється у функціях, здійснюваних соціально-психологічною службою:

1) аналітико – діагностична: аналіз життєвого середовища, вплив його
чинників на формування організму дитини та його особистості.;

2) прогностична – створення прогнозу про майбутню особистість, яка
формується відповідно способу існування;

3) організаційно – комунікативна – залучення учня до соціально –
позитивної діяльності;

4) корекційна – вплив на дитину шляхом фокусування позитивних та
послаблення впливу негативних чинників;

5) координаційно – організаційна – організація соціально – позитивної
діяльності з виключенням впливу негативних чинників;

6) соціально – педагогічна підтримка: допомога у саморозвитку та
спрямування його на позитив;

7) охоронно – захисна – захист прав дитини , її життя і здоров’я;

8) психотерапевтична – відновлення емоційної рівноваги, створення
ситуації успіху;

9) соціально – профілактична – попередження адиктивної поведінки,
соціальне оздоровлення сім’ї;

10) реабілітаційна – запобігання рецидивам адиктивної поведінки.

Ці приклади мають реальний вплив щодо значного покращення
навчально-виховного процесу, збагачення змісту навчальної та виховної
діяльності шляхом урізноманітнення форм і методів роботи, використання
інноваційних педагогічних технологій у формуванні в учнів
здоров’язберігаючої компетентності як основи здорового способу життя.

Досягти певного результату можна лише у разі дотримання низки
дидактичних принципів, тому у своїй роботі ми опираємось на такі
принципи:

систематичності;

від простого до складного;

поетапне підвищення вимог;

індивідуальний підхід до кожної дитини;

посильності;

поєднання спеціального та загального впливу;

свідомості та активності;

партнерство між дітьми та дорослими.

Виконавці:

Плющ Т.М., методист ММК

Брижик М.П., методист ММК

5-23-81

Похожие записи