.

Планування діяльності шкільних МО (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2412
Скачать документ

Планування діяльності шкільних МО

Рекомендації з планування та змісту роботи МО вчителів

I. Структура планування МО.

Розділи плану.

1. Характеристика кадрів (може бути представлена в таблиці):

ПІБ;

освіта (який ВНЗ і коли закінчив);

педагогічний стаж, стаж роботи в даній школі;

педагогічне навантаження;

вік;

підвищення кваліфікації на курсах;

атестація (рік і рекомендації);

заохочення.

2. Аналіз роботи за минулий період. Повинні бути проаналізовані
результати діяльності МО за такими напрямами:

а) порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів із предметів і
років навчання. Виявити предмет із найбільш низьким рівнем і типові
проблеми. Організація роботи з учнями, які мають низькі навчальні
досягнення (урахування прогалин учнів у ЗУН, система роботи з
попередження помилок, організація самостійної щоденної роботи учня над
поточними помилками, управління цими питаннями з боку МО);

б) робота з удосконалення педагогічної майстерності вчителів. Робота з
вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Результативність навчання в системі курсової перепідготовки, у школах
передового досвіду тощо. Результативність самоосвітньої роботи;

в) результативність діяльності МО з розвитку та використання кабінетів;

г) організація виховної роботи. Виховання свідомої дисципліни.
Організація громадсько-корисної праці.

Виходячи з аналізу діяльності МО за минулий рік, виявити найбільш слабко
розв’язувані питання та визначити задачі на майбутній рік.

3. Визначення задач МО за напрямами:

підвищення якості навчання;

підвищення якості викладання;

удосконалення виховного процесу у формуванні моральних і трудових
навичок.

4. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів:

а) визначення методичної теми МО та тем із самоосвіти;

б) підвищення кваліфікації через ІПКПП, семінари, школи передового
досвіду тощо;

в) графік цільових взаємних відвідувань. Теми вибираються суто
індивідуально для кожного, виходячи з особливостей кадрового складу,
рівня його підготовленості та рівня навчальних досягнень учнів;

г) графік цільових взаємних перевірок зошитів;

д) вивчення нормативних документів;

е) вивчення важких тем програм;

ж) організація робіт із формування, вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду.

5. Удосконалення якості навчальних досягнень учнів:

а) графік міських (районних) та адміністративних контрольних робіт учнів

б) організація роботи із забезпечення наступності між МО, початковими,
основними та середніми ланками школи;

в) позакласна робота з предметів.

6. Виховна робота.

7. Тематика засідань МО за формою:

II. Структура засідань

1. Основне питання.

2. Вивчення важких розділів програми.

3. Розгляд внутрішньошкільних питань.

III. Форми роботи

1. Цільові взаємні відвідування уроків і взаємні перевірки учнівських
зошитів з наступним обговоренням їх результатів.

2. Відкриті уроки.

3. Доповіді та повідомлення з досвіду роботи у сполученні з практичним
показом на відкритому уроці.

4. Розробка рекомендацій, пам’яток, інструкцій, саморобного наочного
приладдя.

5. Семінари, педагогічні читання, конференції.

6. Виставки конспектів уроків, тематичних розробок, дидактичного
матеріалу, пам’яток, саморобного наочного приладдя, кращих зошитів
учнів.

7. Організація наставництва в роботі з молодими фахівцями.

8. Вивчення й ознайомлення з новинками методичної та дитячої літератури.

9. Організація методичної «скарбнички».

10. Звіти вчителів із самоосвіти.

IV. Рекомендовані питання для розгляду на засіданнях МО.

1. Аналіз змісту навчальних програм, їх методичного апарату
(рекомендації з методики викладання, вимоги до рівня навчальних
досягнень учнів, до перевірки й оцінювання). Порівняльна характеристика
1-3 (4), 5-9 та 10-11-х класів.

2. Можливості кабінетів у інтенсифікації навчального процесу, формуванні
високого рівня навчальних досягнень учнів.

3. Шляхи вдосконалення системи роботи зі здійснення наступності між
дитячим садком, початковою та середньою ланкою навчання. Її роль у
підвищенні якості навчальних досягнень учнів.

4. Сучасний урок у школі. Шляхи інтенсифікації навчального процесу.

5. Шляхи вдосконалення трудового навчання та виховання у процесі роботи
з навчальними програмами.

6. Організація системи роботи з попередження та подолання пробілів у
навчальних компетентностях учнів.

7. Шляхи формування правильного, швидкого, виразного читання та зв’язної
мови.

8. Шляхи формування міцних, табличних навичок додавання, віднімання,
множення, ділення, швидкого усного рахунка та рішення задач.

9. Методика роботи з формування в учнів міцних навичок із правопису
ненаголошених голосних.

10. Системи робота з формування каліграфічної навички письма.

11. Організація спільної роботи родини та школи, бібліотекаря із
прищеплювання навичок роботи з книгою та виховання любові до читання.

12. Організація технічної творчості.

13. Організація громадсько-корисної праці молодших школярів.

14. Організація узагальнюючого повторення наприкінці навчального року.

15. Організація спостережень у природі, їх фіксація, найпростіші
висновки й узагальнення.

16. Дидактична гра як один із засобів підвищення ефективності
навчально-виховного процесу.

17. Методика визначення результативності уроку, вивчення особистості
дитини, шляхи формування вмінь учителя аналізувати свої ускладнення в
навчально-виховній роботі.

V. Рекомендовані теми з формування, узагальнення передового та
перспективного педагогічного досвіду

1. Використання дидактичної та сюжетно-рольової гри у процесі навчання,
розвитку та виховання.

2. Усебічний розвиток і виховання школярів засобами позакласного
читання.

3. Виховання в учнів інтересу до технічного моделювання, любові до
праці, навичок самообслуговування.

4. Спільна робота вчителів із бібліотекарями шкільних і районних
бібліотек з організації позакласного читання та формування в учнів
інтересу до читання.

5. Шляхи вироблення в учнів міцних навичок читання, письма, рахування.

6. Організація самостійної діяльності учнів на уроці.

7. Шляхи формування навичок правопису ненаголошених голосних в учнів
1-3-х класів.

8. Вироблення навичок каліграфічного письма.

9. Шляхи формування навичок самоконтролю як засобу підвищення
грамотності письма, обчислювальних навичок.

10. Система роботи вчителів із подолання та попередження пробілів у
знаннях учнів.

11. Формування в учнів умінь самостійного аналізу.

12. Формування табличних навичок в учнів 1-3-х класів.

13. Організація наступності та перспективності вивчення матеріалу
навчальної програмі (рідна мова, математика).

14. Роль кабінету в НОП вчителя й учня, формування в учнів міцних знань.

VI. Цільова взаємна перевірка зошитів.

Перша чверть. Дотримання єдиного орфографічного режиму. Система роботи
над поточними помилками та помилками, допущеними в контрольних роботах.

Друга чверть. Дозування класної та домашньої роботи. Словникова робота
на уроках із рідної мови. Якість перевірки зошитів.

Третя чверть. Робота над каліграфією, дотримання норм оцінок.
Організація диференційованої роботи на уроках.

Четверта чверть. Індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень
навчання. Ліквідація пробілів у знаннях учнів.

На кожному засіданні МО необхідно проводити аналіз рівня навчальних
досягнень учнів за підсумками адміністративних робіт. Під час
обговорення результатів цільових взаємних відвідувань і відкритих уроків
практикувати проведення самоаналізу уроку.

У розгляд внутрішньошкільних питань рекомендується включити звіти
вчителів школи із самоосвіти, вивчення передового педагогічного досвіду
вчителів школи, району, міста. Необхідно обговорити тематичне планування
за паралелями.

Програма вивчення плану роботи методичного об’єднання

1. Назва теми.

2. Наявність аналізу за попередній навчальний рік.

3. Задачі, що випливають з аналізу.

4. Проблемні питання.

5. Заплановано:

узагальнення досвіду;

індивідуальна робота з учнями;

перевірка рівня навчальних досягнень учнів;

позакласна виховна робота з предмета;

самоосвіта вчителів;

чи планується вдосконалення кабінетної системи;

чи планується система заходів для вдосконалення уроку;

чи зазначені терміни та виконавці;

чи визначені форми контролю виконання (використання) плану.

Роль заступника директора в самоосвіті вчителів

Мета самоосвіти:

1) розширення загальнопедагогічних і психологічних знань із метою
розширення й удосконалення методів навчання, розвику та виховання;

2) поглиблення знань у галузі свого предмета;

3) оволодіння досягненнями педагогічної науки, передової педагогічної
практики;

4) підвищення загальнокультурного рівня вчителя.

Єдина методична тема школи повинна розкриватись у планах роботи
вчителів.

Планування самоосвітньої роботи

Індивідуальний план самоосвіти на __ рік

Учителя

Класного керівник

Середньої школи №

ПІБ

Освіта (коли та який навчальний заклад закінчив)

Коли навчався на курсах

Яку літературу вивчає протягом року

Де й коли виступав із теми

Самоосвітня робота над темою:

1. Загальношкільна тема.

2. Індивідуальна тема самоосвіти.

3. Коли почата робота над темою.

4. Коли передбачається закінчити роботу над темою.

5. Цілі та задачі самоосвіти з теми.

6. Основні питання, намічені для вивчення. Етапи опрацювання матеріалу.

7. Література з теми, за роками.

8. Чий досвід передбачається вивчити з даної теми.

9. Творче співробітництво з теми самоосвіти.

10. Практичні виходи (доповіді, реферати тощо).

11. Вивчення передового досвіду (скільки відвідано уроків, позакласних
заходів).

12. Коли та де виступав із повідомленням про власний педагогічний
досвід.

13. Висновки по закінченні роботи.

Теми із самоосвіти варто обговорити на засіданнях МО, дати рекомендації
з роботи над даною темою. Роботу із самоосвіти треба почати навесні. У
серпні затверджується методична тема школи. Наприкінці року провести
підсумкову конференцію. Видати наказ за підсумками самоосвітньої роботи.
Питання самоосвіти треба ставити на педрадах, МО. Оцінювати роботу
вчителя із самоосвіти при відвідуванні уроків. Створити умови для занять
учителів самоосвітою:

куточок «На допомогу самоосвітній роботі»;

список літератури, що рекомендується;

матеріали з досвіду роботи;

ae

ae

hN

hN

ae

gdN

gdN

hN

gdN

gdN

gdN

hN

Eaвирізки з газет, журналів тощо;

стенди «Відвідайте їхній урок», «Радимо повчитись у колег», «Краще від
кожного – колективу».

Контроль роботи – колективні виступи на педрадах, практичних
конференціях, відкриті уроки, індивідуальні звіти на нараді при
директорі, резензування рефератів товаришів.

Спитати думки про необхідність самоосвіти, форми організації та контроль
самоосвіти, про труднощі та проблеми в цій роботі.

Стажування молодого вчителя

У процесі стажування молодий учитель повинен знайти ступінь володіння
знаннями в галузі педагогіки та психології, свого предмета, методикою
викладання навчального предмета й виховної роботи.

За час проходження стажування молодий учитель повинен виявити себе в
усіх формах роботи вчителя.

а) Навчальна робота

Стажист має:

вивчити принципи перспективного й поточного планування
навчально-виховного процесу у школі та взяти посильну участь у
плануванні роботи школи;

протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого
предмета;

розробляти поурочні плани та представляти їх на затвердження своєму
керівнику;

планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;

у навчальній роботі на уроці використовувати різні методи, методичні
прийоми, форми та засоби, що активізують пізнавальну діяльність учнів
(розповідь, бесіда, лекція, лабораторне заняття, керівництво самостійною
роботою учнів, експеримент, демонстрація, використання навчального кіно,
телепередач, магнітофонних записів тощо);

надавати індивідуальну допомогу учню зі свого предмета;

організувати та проводити позакласну роботу з предмета у формі
фронтальної (екскурсії, перегляд навчально-популярних фільмів,
конференції, лекції й ін.), групової (гурток, олімпіада, туристичний
похід, диспут та ін.) й індивідуальної роботи з учнями;

брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажані
керівництво та проведення одного факультативу або кількох його занять);

брати участь в оформленні навчальних кабінетів і в організації роботи в
них учнів;

активно брати участь в організації одного із громадських заходів щодо
свого предмета (тематичний вечір, ювілейні дні, День здоров’я, День
птахів, свято врожаю й ін.).

б) Методична робота

Стажист – молодий учитель:

входить до складу шкільних і районного методичних об’єднань і бере
активну участь у їх роботі;

за допомогою свого керівника вибирає та розробляє одну методичну тему,
пише з неї реферат, що обговорюється на засіданні шкільного або
районного методичного об’єднання;

вивчає лабораторне устаткування, технічні засоби навчання та наочне
приладдя школи з наступним використанням їх у навчальній роботі;

відвідує уроки досвідчених учителів зі свого предмета, бере участь у їх
аналізі, вивчає педагогічний досвід одного з висококваліфікованих
учителів школи;

за час стажування дає принаймні два відкритих уроки;

проводить аналіз рівня навчальних досягнень учнів, використовує різні
форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне індивідуальне та
фронтальне опитування й ін.), оформляє результати відповідно до плану
роботи школи;

систематично знайомиться з педагогічною та методичною літературою та
бере участь у її обговоренні.

в) Робота класного керівника

Стажист має виконувати роботу класного керівника.

Для цього стажист:

вивчає склад класу (документацію, списки батьків та ін.) й індивідуальні
особливості учнів, складає психолого-педагогічну характеристику класу та
представляє своєму керівнику;

на основі вивчення складу класу домагається єдності педагогічних вимог
до учнів з боку вчителів і батьків;

організує дитячий колектив з урахуванням вікових і психологічних
особливостей, домагається згуртованості, активності, ініціативи та
творчості учнів;

проводить класні збори, бере участь у заходах учнівського
самоврядування;

проводить заходи, спрямовані на розширення культурного світогляду та
зміцнення здоров’я учнів (відвідування театру, музею, виставки, басейну,
прогулянки в ліс, спортивні заходи та ін.);

відповідно до загальношкільного плану організує шефську роботу;

організує різні форми громадсько-корисної праці учнів (участь у
діяльності учнівських виробничих бригад, шкільних лісництв, заходів
районного та міського масштабу);

організує профорієнтаційну роботу серед учнів і приймає в ній особисту
участь;

працює з батьками учнів, підтримує з ними регулярний зв’язок, проводить
батьківські збори, організує лекції для батьків на педагогічні теми.

Поради молодому фахівцю при підготовці до уроку

1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на уроці.

2. Вивчіть матеріал цього розділу.

3. Проаналізуйте навчальний матеріал.

4. Сформулюйте мету уроку. Дайте відповідь на запитання, чого б ви
хотіли досягти в результаті уроку.

5. Представте колектив даного класу, окремих учнів, постарайтесь
намітити їхній шлях до реалізації задач уроку.

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даного класу та
для даних учнів.

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії
на уроці.

8. Обміркуйте структуру уроку, його хід.

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

а) які факти, загальні поняття або ознаки, причинно-наслідкові зв’язки
повинні бути засвоєні на уроці;

б) яке вміння формується на даному уроці;

в) які світоглядні поняття, політичні, моральні чи естетичні оцінки
необхідно сформувати на даному уроці;

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні
даного матеріалу.

1. Приходьте в кабінет небагато раніше дзвінка. Переконайтесь, чи все
підготовлено до уроку, чи красиво розставлені меблі, чи чиста дошка, чи
підготовлене наочне приладдя, ТЗН. Входьте до класу останнім.
Домагайтесь, щоб усі учні вітали вас організовано. Огляньте клас,
обов’язково переведіть погляд на дисциплінованих учнів. Намагайтесь
показати учням красу та привабливість організованого початку уроку, але
прагніть того, щоб на це йшло щоразу все менше та менше часу.

2. Не витрачайте час на пошуки сторінки вашого предмета у класному
журналі. Її можна підготувати на перерві. Привчіть чергових залишати на
столі вчителя записку з прізвищами відсутніх учнів.

3. Почніть урок енергійно. Не ставте учням запитання: хто не виконав
домашнє завдання? Це привчає до думки, начебто невиконане завдання –
звичайна справа. Необхідно вести урок так, щоб кожний учень із початку
до кінця уроку був зайнятий справою. Пам’ятайте: паузи, повільність,
неробство – бич дисципліни.

4. Захоплюйте учнів цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою,
контролюйте темп уроку, допомагайте слабким повірити у свої сили.
Тримайте в полі зору весь клас. Особливо стежте за тими, у кого увага
хитлива, хто відволікається. Запобігайте спробі порушити робочий
порядок.

5. Звертайтесь трохи частіше з проханнями, запитаннями до тих, хто може
зайнятись на уроці іншою справою.

6. Мотивуючи оцінки, додайте своїм словам діловий і зацікавлений
характер. Дайте вказівки учню, над чим варто працювати, перевірте
виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці.
Учень буде звикати до того, що вказівки вчителя треба виконувати
обов’язково.

7. Об’єктивно оцінюйте знання учня, для оцінки поведінки користуйтесь
оцінками за поведінку та старанність.

8. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу й окремих учнів. Нехай
учні відчують почуття задоволеності від результатів праці на уроці.
Постарайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих учнів, але не
робіть це занадто часто й невеликими зусиллями.

9. Припиняйте урок із дзвоником. Нагадайте про обов’язки чергового.

10. Утримуйтесь від зайвих зауважень.

11. Обходьтесь без допомоги інших. Пам’ятайте: налагодження дисципліни,
можливо, єдина сфера педагогічної практики, де допомога на уроці йде не
на користь учителю. Зверніться по допомогу до самих учнів. Із
порушником, якого клас не підтримує, легко справитись.

12. Не допускайте конфліктів із цілим класом чи зі значною частиною
класу, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його
розв‘язання.

13. Пам‘ятайте: там, де є сумніви у правоті вчителя, не кажучи вже про
ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на
користь учнів.

14. Пам‘ятайте слова М. Добролюбова: «Справедливий учитель – це такий
учитель, поступки якого виправдані в очах учнів».

Анкета

1. ПІБ

2. Школа №

3. Предмет

4. Стаж практичної роботи вчителя

5. Тижневе годинне навантаження

6. Позакласна робота з предмета

7. Громадська робота

8. Є чи у вас наставник?

9. Чи є у вас постійне місце роботи (кабінет)?

10. Скільки уроків ви відвідали в цьому навчальному році:

у вчителів вашої школи;

у вчителів району;

у ході «тижня молодих фахівців»;

інше.

11. Скільки уроків і ким було відвідано у вас?

12. Хто вам надає методичну допомогу (потрібне підкреслити):

адміністрація школи (директор, завуч);

голова методичного об’єднання;

наставник;

колега;

районний методичний кабінет;

інші.

13. Які труднощі є у вас у методиці підготовки та проведення уроку:

постановка мети та завдань;

визначення структури уроку;

добір матеріалу;

вибір форм і методів;

незнання методики проведення активних чи інтерактивних форм роботи
(указати які);

проведення самоаналізу уроку;

відсутність ТЗН;

з) відсутність наочного приладдя й ін.

14. Як ви вважаєте, чи ефективна форма «Тижня молодих фахівців»? Що вам
дали ці «тижні»? Які є недоліки? Що необхідно змінити?

15. Які форми роботи з молодими та малодосвідченими вчителями ви хотіли
би запропонувати:

«Тиждень молодих фахівців»;

відкриті уроки у своїй школі;

спілкування зі своїми колегами – молодими фахівцями;

спілкування зі своїми колегами – досвідченими вчителями;

лекторій;

практичні заняття;

семінари-практикуми.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020