.

План – конспект. Основи стрільби. Способи визначення відстаней до цілей (конспект)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 3930
Скачать документ

План – конспект. Основи стрільби. Способи визначення відстаней до цілей

Мета уроку:

Сформувати в учнів поняття про основи стрільби із стрілецької зброї.
Вивчити з учнями поняття: постріл, його періоди, прямий постріл, відбій,
траєкторія.

Навчальні питання

1.             Основи стрільби. Постріл та його періоди. Прямий постріл.

2.             Початкова швидкість кулі і її вплив на стрільбу.

3.             Способи визначення відстаней до цілей.

Час: 45хв.

Місце: кабінет предмету «Захист Вітчизни».

Метод: розповідь

Матеріальне забезпечення:

пневматична гвинтівка,

комп’ютер,

мультімедіа проектор,

екран.

Методичне забезпечення:

Підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.), Настанова по стрілецькій справі,
Курс стрільб із стрілецької зброї.

.

Порядок проведення:

1. Вступна частина — 12 хв

1.1. Шикування учнів в одну шеренгу, перевірка за списком та огляд
зовнішнього стану учнів, віддача рапорту командиром взводу вчителю
предмета «Захист Вітчизни», привітання, виконання команд: «Ставай!»,
«Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!».

1.2. Оголошення теми, основної мети та порядку проведення уроку.

1.3. Стройове тренування. Виконання команд: «В одну шеренгу — Ставай!»,
«Взвод, в дві шеренги — Ставай!». Виконання поворотів ліворуч, праворуч,
кругом на місці.

1.4 Тренування у відповіді на привітання начальника на місці.

2. Основна частина — 30 хв

2.1. Основи стрільби. Постріл і його періоди. Прямий постріл..

Основи стрільби – це теоретичні положення, знати які необхідно для
розуміння процесів, що відбуваються під час стрільби і для засвоєння
прийомів стрільби.

Пострілом називається викидання кулі з каналу ствола під дією порохових
газів, що утворюються при згоранні порохового заряду.

Постріл відбувається за дуже короткий проміжок часу (0,001-0,06 с.). Від
удару бойка по капсулі патрона виникає полум’я, від якого загорається
пороховий заряд; при цьому утворюється велика кількість дуже нагрітих
газів, які збільшуються в об’ємі і створюють високий тиск, що діє в усі
боки з однаковою силою. Під тиском газів 250-500 кгс\см в
квадраті куля зсувається з місця, врізається у нарізи і набуває
обертального руху. Порох продовжує горіти, відповідно кількість газів
(об’єм і тиск) в каналі ствола збільшується. Найбільшої величини 2880
кгс/(см у квадраті) тиск газів досягає, коли куля пройде 4-6 см шляху.
Потім в наслідок збільшення швидкості руху кулі об’єм закульного
простору збільшується швидше, ніж приплив нових газів, і тиск починає
падати. До моменту вильоту кулі з каналу ствола тиск дорівнює 300-900
кгс\см у квадраті. Однак швидкість руху кулі в каналі ствола зростає,
оскільки гази, хоча і менше, продовжують на неї тиснути. Куля рухається
по каналу ствола з безперервно зростаючою швидкістю і викидається на
зовні в напрямі осі каналу ствола. Розжарені гази, що витікають з каналу
ствола услід за кулею, при зустрічі з повітрям утворюють полум’я й
ударну хвилю, яка є джерелом звуку при пострілі. Порохові гази при
вильоті кулі з каналу ствола впливають на неї на відстані 10-15 см.

Оскільки тиск газів у каналі ствола діє в усі боки з однаковою силою,
при пострілі він не тільки виштовхує кулю вперед, а й відштовхує назад
зброю.

Рух зброї (ствола) назад під час пострілу називається відбоєм. Відбій
стрілецької зброї відчувається як поштовх у плече, руку, груди. Дія
відбою характеризується величинами швидкості та енергії. Швидкість
відбою зброї приблизно у стільки разів менша від початкової швидкості
кулі, у скільки разів куля менша від зброї. При пострілі ствол здійснює
коливальні рухи – вібрує. В наслідок цього дулова частина ствола у
момент вильоту кулі може також відхилятися від початкового положення в
будь-який бік(уверх,вниз,праворуч,ліворуч). Величина відхилення
збільшується в разі неправильного використання упора для стрільби,
забруднення зброї тощо.

У момент пострілу ствол автомата, залежно від кута підіймання, займає
певне положення. Політ кулі в повітрі починається по прямій лінії як
продовження осі ствола в момент вильоту кулі. Ця лінія називається
лінією метання. При вильоті кулі у повітрі на неї діють дві сили:. Сила
тяжіння і сила опору повітря. Сила тяжіння дедалі вниз більше відхиляє
кулю від лінії метання, а сила опору повітря уповільнює рух кулі в
повітрі, намагаючись перекинути її головною частиною назад. Під дією
цих двох сил куля продовжує політ по кривій , що знаходиться нижче від
лінії метання. Крива лінія , яку описує центр ваги кулі в польоті в
повітрі, називається траєкторією.

Прямим пострілом називається постріл, у якого траєкторія польоту кулі не
піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму шляху .
Практичне значення його полягає в тому , що в напружені моменти бою
стрільба може у цьому випадку точка прицілювання вибирається за нижнім
обрізом цілі.

?

¦

?

3/4

?

e

i

?

^

e

e

i

i

?

ha

??#?Простір за укриттям ,що не пробивається кулею від його гребеня до
точки зустрічі, називається прикритим простором. Частина практичного
простору , на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії ,
називається мертвим(неураженим) простором. Частина прикритого простору ,
на якому ціль може бути уражена , становить уражуваний простір.

2.2.. Початкова швидкість кулі та її вплив на стрільбу .

Початковою швидкістю кулі називається швидкість, з якою куля залишає
канал ствола, тобто швидкість руху кулі біля точки вильоту. Початкова
швидкість кулі – одна з найважливіших характеристик бойових властивостей
зброї. Збільшення початкової швидкості збільшує дальність польоту кулі,
її пробивну й убивчу дію, зменшує вплив зовнішніх умов на її політ.
Величина початкової швидкості кулі залежить від довжини ствола, маси
кулі, маси порохового заряду та інших чинників.

Перешкода Тип кулі Дальність стрільби, (м) Процент нарізних пробоїн,або
глибина пробивання

Броня товщиною 7 мм,

кут зустрічі 90 градусів Бронебійно-запалювальна 300

200 50%;

90%

Каска (сталевий шолом) Із сталевим осереддям і бронебійно-запалювальна
900

понад 1100 80-90%

80-90%

Бруствер із щільно утрамбованого снігу Усі типи 500 70-80 см

Земляна перешкода з вільно насипаного грунту Усі типи 500 25-30 см

Сухі соснові колоди 20х20 см скріплені у штабелі Із сталевим осереддям і
бронебійно-запалювальна 500

150 25 см

30-40 см

Цегляна кладка Із сталевим осереддям і бронебійно-запалювальна 100 12-15
см

2.3. Способи визначення дальності стрільби і застосування формули
тисячної для вимірювання кутів і визначення дальності до цілі .

Способи визначення дальності стрільби і застосування формули тисячної.

У стрілецькій практиці для вимірювання кутів користуються не градусами,
а поділками кутоміра – тисячними. Тисячною називається центральний кут,
що спирається на дугу, яка дорівнює 1\6000 довжини кола. Якщо коло
довільного радіуса розділити на 6000 рівних частин і з’єднати радіусами
кінці дуг із центром кола, матимемо 6000 рівних центральних кутів.

Для визначення лінійної величини центрального кута (записується: 0-01)
потрібно довжину кола розділити на загальну кількість кутів.

0-01= 2пR\6000 = 6.28R\6000;

Скоротимо на 6,28. Провівши скорочення, матимемо:

0-01= 1R\955.

У стрілецькій практиці вважається, що радіус кола R дорівнює дальності
(Д) стрільби. Для зручності розрахунків 1R\955 округляють до 1Д\1000.
Тоді:

0-01= 1Д\1000.

Виходячи з цього, можна визначити лінійну величину (В) будь-якого
центрального кута, знаючи його кутову величину (К):

В = КД\1000

З цієї формули: К = В1000\Д; Д = В1000\К;

Це формули тисячної, де: Д – дальність до об’єкта, що розглядається; В
– лінійні розміри об’єкта, що розглядається; К – кут, під яким даний
об’єкт спостерігається за допомогою приладів (у тисячних).

У бойовій обстановці завжди можна визначити дальність до об’єкта, за
яким спостерігають, і встановити необхідний приціл зброї, що дає змогу
точніше уражати ціль противника на полі бою, витрачаючи найменшу
кількість боєприпасів. Для цього потрібно встановити кутову величину і
знати лінійні розміри об’єкта (цілі). Середня висота людини – 1,7 м,
ширина – 0,5 м . Висота танка – 2,7 м, ширина – 3 м. Середня ширина
бронетранспортера – 2,5 м.

Кутові величини цілей вимірюються у тисячних за допомогою польового
бінокля, або іншого приладу за кутомірними шкалами.

Величина однієї великої поділки на шкалі дорівнює 10 тисячним, малої – 5
тисячним.

Наприклад: кутова величина танка, за яким спостерігають у бінокль,
дорівнює двом великим поділкам шкали бінокля. Встановлюємо відстань до
танка – дальність:

Д = 3х1000\20 = 150 м

Кутові величини цілей вимірюються за допомогою підручних предметів (
лінійки, олівця, коробки сірників), а також пальців руки. Для цього
треба знати їх значення в тисячних. 1 мм лінійки = 0-02 (двом
тисячним); круглий олівець має діаметр – 0-12; коробка сірників :
довжина – 0-90; ширина – 0-50; висота – 0-30; пальці руки: великий –
0-40; вказівний – 0-30, мізинець – 0-20; предмет слід тримати на
відстані 50 см від ока. Наприклад: на полі бою до вас наближається
противник, ширина його фігури перекривається 5 мм лінійки. Визначаємо
відстань до нього:

Д = 0,5х1000\10 = 50 м

Визначити дальність до цілей за допомогою прицільного пристрою автомата.
Мушка автомата на певній відстані перекриває певний відрізок; це криюча
величина мушки. Мушка автомата на відстані 100 м перекриває 25 см, на
200 м – 50 см, на 300 м – 75 і т.д. Використовуючи значення криючої
величини мушки можна визначити відстань до цілей противника, наприклад :
мушка автомата в 2 рази більша за ширину фігури людини (0,5 м), отже,
мушка перекриває 1 м, відстань у даному випадку до людини становить 400
м.

3. Завершальна частина — 3 хв

Наголошення теми та навчальних цілей, завдання на наступний урок:
оформлення зошитів, вивчення основ стрільби.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020