.

Плахотна Т.Г. Знання права заслуговує найвищої шани.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 2745
Скачать документ

Плахотна Т. Г.,

заступник директора з виховної

роботи Чигиринського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 3”

Чигиринської міської ради

Черкаської області

Правовиховна робота у навчальному закладі як передумова формування
правової свідомості особистості

Знання права заслуговує

найвищої шани

Ульпіан

Наш навчально-виховний комплекс – Школа сприяння здоров’я – є
опорним освітнім закладом в районі з проблеми „Формування здорового
способу життя. Профілактика та попередження правопорушень”.

Педагогічний колектив НВК цілеспрямовано працює над реалізацією цієї
проблеми, виховуючи в учнівської молоді поваги до Закону, прав людини,
непримиренності до порушень законності і правопорядку, активності в
боротьбі з ними на основі річного плану освітнього закладу та творчих
планів класних керівників.

Пріоритетною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво
роботою класних керівників, учнівського парламенту, ради волонтерів є
адміністрація школи. Вона контролює результати роботи класних
керівників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського
самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної
бібліотеки, співпрацює з радою профілактики мікрорайону.

З цією метою видано накази по школі:

„Про виконання педколективом заходів щодо Програми подолання дитячої

безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки;

„Про підсумки виконання заходів Програми правової освіти населення
Чер-каської області на 2006-2010 роки;

„Про підсумки участі волонтерських загонів в огляді-конкурсі з морально-
правової освіти”;

„Про підсумки місячника правової пропаганди та правових знань „На
перехресних дорогах моралі і права”;

„Про підсумки проведення конкурсу „Подорож по алеї правових знань”;

„Про заборону тютюнопаління”;

„Про стан і заходи щодо поліпшення роботи з попередження правопорушень”;

„Про стан відвідування учнями школи”;

„Про прояви жорстокості серед учнівської молоді”;

„Про стан профілактики злочинності, правопорушень і бездоглядності серед
учнів”;

„Про роботу з профілактики правопорушень серед учнів школи”;

„Про стан правовиховної роботи в НВК”;

„Про створення Ради профілактики мікрорайону”;

„Про покладання обов”язків громадського інспектора з охорони дитинства”;

„Про проведення громадського огляду умов утримання, виховання і навчання
неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування”;

„Про стан проведення вечірніх рейдів по соціальній реабілітації
неповнолітніх у суспільстві”.

У НВК працює методичне об’єднання класних керівників1-11 класів з обміну
досвідом із питання „Морально-правове виховання неповнолітніх”.

Форми і методи правовиховної, просвітницької та профілактичної
роботи починаються з найпростішого: гра, бесіда, екскурсія в дитячому
садку та ускладнюється з урахуванням знань і вікових особливостей.

Для розширення правових знань учнів, формування вміння
співвідносити норми моралі та права, застосування набутих знань у
повсякденному житті, розроблено заходи на виконання:

Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 н.р.;

Програми по подоланню дитячої безпритульності та бездоглядності на
2006-2010рр.;

Обласної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на
2006-2010рр.;

Національної програми правової освіти населення на 2006-2010рр;

Програми правової освіти населення Черкаської області на

2006-2010 рр., які визначають загальні принципи, приоритетні
напрями

щодо вирішення проблеми бездоглядності профілактики злочинів

правопорушень серед неповнолітніх.

Невід’ємною частиною виховної системи НВК є правовиховна та
правоосвітня робота. Майже всі виховні заходи, які плануються та
організовуються в школі, спрямовані на виховну освіту учнів, виховання у
них свідомої дисципліни, етичних норм поведінки. Головною метою цих
виховних заходів є виховання морально –правової людини, здатної до
прийняття відповідальних рішень і до прояву моральної поведінки в
будь-яких життєвих ситуаціях.

В минулому навчальному році в освітньому закладі члени ради
профілактики мікрорайону, практичний юрист, викладач юриспонденції
Чигиринського технікуму бухгалтерського обліку Самолова-Гречанюк С.В.
розпочала проведення „круглого столу” саме в єдиний День правових знань.
Вона працює за такими темами:

-„Запобігання насильства в сім’ї та торгівля людьми”;

-„Профілактика та попередження злочинності серед неповнолітніх”;

-„Юридична відповідальність серед неповнолітніх”.

В своїй роботі вона використовує мультимедійні засоби.

В НВК стало традицією щорічно проводити загальношкільні
конференції. Згідно рішення ІV загальношкільної конференції „Взаємодія
моралі і права” педагоги освітнього закладу продовжують працювати над
формуванням моральних цінностей, здійснюючи цілеспрямований вплив на
морально-правовий розвиток учнів, за для того, щоб їхні випускники стали
свідомими громадянами України, патріотами Батьківщини.

Основну питому вагу у правовому вихованні відіграє Рада
профілактики мікрорайону, яка керує заходами, спрямованими на:

– попередження випадків порушення морально-правових норм поведінки
школярів;

– оперативне реагування на випадки порушення дисципліни у НВК, сім”ї,
поза школою;

– створення умов для більш гармонійної адаптації школярів до
морально-правових норм людського співжиття;

– використання педагогічно виправданих засобів для індивідуального
впливу школярів, схильних до правопорушень;

– залучення спеціалістів різних напрямків до консультування учнів,
батьків, педагогів з проблем формування і розвитку особистості школярів.

В склад ради профілактики мікрорайону входять педагогічні працівники,
представники батьківської громади, секретар міськради, інспектор в
справах неповнолітніх, начальник комунального підприємства „Лісове”,
практичний психолог НВК, тренер ДЮСШ, депутат міськради, Президент
шкільного парламенту, голова комісії дисципліни і порядку учнівського
парламенту. Члени ради профілактики є наставниками учнів, які
перебувають на внутрішкільному обліку, дітей з дистанційних та
неблагополучних сімей.

Згідно плану роботи Ради профілактики мікрорайону два рази в рік
проводиться спільне засідання Ради профілактики, психолого-педагогічної
служби. загальношкільного батьківського комітету та шкільного парламенту
з питань поведінки, навчання та відвідування шкільних занять учнями, з
девіантної поведінкою. Запрошуються і їх батьки.

На засіданні Ради профілактики розглядаються такі питання:

– Психологічні аспекти в роботі з „важкими” підлітками;

– Про сучасні тенденції соціально-правової освіти молоді;

– Про криміногенний стан у місті;

– Вивчення нормативно-правових документів „Кримінальний кодекс України”;

– Аналіз зайнятості учнів, схильних до правопорушень, у позаурочний час;

– Звіт про роботу наставників;

– Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності за звітний
період;

– Аналіз вечірніх рейдів та чергування на вечорах та дискотеках для
старшокласників.

Запрошуються на засідання Ради профілактики учні та батьки, які
порушують ст.35, ст.54 Закону України „Про освіту”, а також сім’ї
соціального ризику.

Однією з форм профілактики правопорушень і оволодіння потрібними
знаннями є заняття в психологічному гуртку „Я і особистість” (кер.
Клименко С.О.), профілактичні дні, години спілкування, декади з
правознавства, місячник правових знань та правової пропаганди, заняття
клубу „Закон і підліток” (кер. Овчаренко О.В).

Клуб правових знань „Закон і підліток” створений у НВК у 2004-2005 н.р.
Роботою клубу керує оперуповноважений кримінальної міліції в справах
міліції Овчаренко О.В. заняття проводяться один раз у місяць згідно
плану. Їх відвідують учні „ з групи ризику”, старшокласники, які мріють
займатися юриспонденцією у майбутньому житті, а також члени учнівського
парламенту комісії дисципліни і порядку.

На заняттях діти знайомляться з такими темами:

– „Кримінальна відповідальність неповнолітніх”;

– „Злочинність на вулицях та громадських місцях”;

– „Діяльність комісії у справах неповнолітніх”;

– „Відповідальність та правовий захист неповнолітніх.

Однією з умов зменшення кількості правопорушень, злочинів серед учнів (
в минулому навчальному році на внутрішньому обліку схильних до
правопорушень перебувало 4 учні, в цьому навчальному році-2 учні) є
організація цікавого дозвілля ( щоп’ятниці в НВК проводяться вечори та
дискотеки згідно графіка), тому учнівська молодь активно залучається до
організації та проведення загальношкільних заходів.

Особлива увага зосереджена на поліпшенні індивідуально-профілактичної
роботи з учнями, які схильні до правопорушень. Зібрано банк даних на
таких учнів, оформлено розгорнуті індивідуальні картки, де зазначено, в
яких гуртках, секціях вони зайняті, міри впливу на них, їх наставники.

У НВК ведеться облік неблагополучних та дистанційних сімей. Згідно
графіка проводяться спільні вечірні рейди вчителів та батьків по
соціальній реабілітації та запобіганню бездоглядності, наркоманії,
пияцтва та бродяжництва.

Для інформаційно-просвітницької роботи з питань правової освіти в НВК
проводиться вивчення предмету ОБЖ, факультативу „За здоровий спосіб
життя”, де вивчаються теми, пов’язані з попередженням розвитку шкідливих
звичок у дітей. На уроках біології, хімії учні вивчають про згубний
вплив алкоголю та куріння на здоров’я людини. На уроках правознавства
діти вивчають теми про алкоголізм, наркоманію, як одні з причин
правопорушень і злочинності.

Практичним психологом НВК Клименко С.О. проведено таємне анкетування,
відповідно до його аналізу спланована профілактична робота, працює
скринька Довіри та телефон Довіри.

Бібліотекар НВК обладнує постійно-діючу виставку тематичної
літератури.

– С.Гавриш „Маленькі історії про великі істини” ( права та свободи
дитини);

– Правова енциклопедія школяра;

– Конституція України;

– Конвенція ООН „Про права дитини”.

В цьому навчальному році бібліотекарем НВК були проведені бібліотечні
уроки:

– „Право дитини на особистий захист і допомогу держави”;

– „Право дитини мати рівні з усіма права і рівні можливості”.

У НВК систематично проводяться дні профілактики, де учні зустрічаються
з представниками правоохоронних органів, службами райдержадміністрації,
працює мобільний консультпункт, в які входять як лікарі ЦРЛ так і
представники Товариства Червоного Хреста.

В НВК розроблений і затверджений Моральний кодекс учня.

&

ue

A?

‘3/4’>(?(J)?) *|-U/F0//////////e//aaaaaOOO///

&

нями тютюнових виробів. На внутрішкільному обліку перебуває 12 учнів,
які систематично займаються тютюнопалінням. Традиційним став день без
куріння (27 квітня), в рамках якого проводяться:

– тематичні інформаційно-пізнавальні хвилинки „Шкідливість куріння”;

– радіолінійка „Це небезпечно. Чому?”;

– рейд батьківського комітету з наступним засіданням „круглого столу”:
„Вплив нікотину на дитячий організм”;

– тренінгове заняття для бажаючих кинути курити.

В школі впроваджуються освітньо-профілактичні програми „Рівний рівному”
та „Діалог”. Використовується програма О.Вінди „Життя без гачка”.

Під час місячника правових знань і правової пропаганди ( листопад) та
місячника превентивного виховання і формування здорового способу життя
(квітень) проходять турніри знавців права, рольові ігри, тренінги,
зустрічі з представниками правоохоронних органів.

В рамках тижня правових знань було організовано:

– зустріч з прокурором Чигиринського району „Роль прокуратури, як
захисного органу”;

– зустріч з представником суду „Судова система в Україні”;

– зустріч з працівником МВС „Правопорушення та форми їх попередження”;

– проведено конкурс малюнків „Закон і ми”;

– гру „Слабка ланка” по темі : „Права та свободи дитини”;

– бесіди з учнями 1-11 класів право виховного спрямування.

В цьому навчальному році членами батьківського юридичного всеобучу
прочитано лекції :

-„Правова культура батьків” (вересень);

-„Юридичні аспекти дитячої злочинності” (жовтень);

– підготовлено та проведено загальношкільну батьківську конференцію
„Здоровий спосіб життя сім’ї- запорука успішного формування здорового
молодого покоління” (вересень).

В закладі створена система виховної та профілактичної роботи, випущено
буклети: „Обери здоров’я- обери життя” (2009 р.), „На перехресних
дорогах Закону і Права (2010 р.).

Щорічно проводиться декада з ОБЖ та місячник „За здоровий спосіб
життя”, в рамках якого проводяться такі заходи:

виховні години:

-„Куріння –шкідлива звичка”;

-„Про шкідливість алкоголю”;

-„СНІД- загроза людству”;

-„Алкоголь туманить розум і вбиває душу”;

тематичні інформаційно-пізнавальні хвилинки:

-„Життя – найвища цінність”;

– тематичні години спілкування, анкетування учнів.

Комісія спорту та здоров’я учнівського парламенту організовує спортивні
ігри та змагання, спортивні перерви, допомагає учителям фізичного
виховання в організації тижнів спорту та здоров’я, традиційних
спортивних свят, здійснює контроль за відвідуванням спортивних секцій та
гуртків учнями з „групи ризику”. Волонтери проводять тренінги по модулю
„Знаємо та реалізуємо свої права”.

До Міжнародного дня прав людини(10 грудня) в НВК проходять уроки:

-„Ти маєш право”;

-„Права людини: історія і сучасність”;

-„Культура права”;

-„Це моє життя або азбука права”.

На спільному засіданні учнівського парламенту та ради
волонтерів у вересні минулого року була прийнята Декларація прав і
свобод учня Чигиринського НВК І-ІІІ ст. № 3:

1.Систематично та глибоко оволодівай знаннями та навиками з прав дитини.

2.Дотримуйся вимог законодавства України.

3.Дотримуйся моральних та етичних норм.

4.Виконуй вимоги Статуту освітнього закладу.

5.Бережи природу, пам’ятки історії та культури.

6.Знай та виконуй статті „Конвенції про права дитини”.

7.Прагни внести свій внесок у розвиток України як держави демократичної
та правової.

8.Застосовуй свої знання та навички, придбані на уроках правознавства та
в процесі позакласного правового виховання.

9.Кожен учень має право до роботи в органах учнівського самоврядування.

10.Особистим прикладом виховуй повагу до Закону до принципів
загальнолюдської моралі.

11.Висловлюй свої міркування щодо можливого розширення чи звуження
переліку обов’язків та прав дітей в школі.

Структурою морально-правового виховання в освітньому закладі керує
Координаційний центр, який співпрацює з правоохоронними організаціями,
службами РДА, провідними спеціалістами ЦРЛ, районним Товариством
Червоного Хреста, юридичним батьківським всеобучем,
психолого-педагогічною службою НВК, представниками клубу „Закон і
підліток”, учнівським парламентом та радою волонтерів, комісіями
учнівського парламенту. Вносить свої корективи педагогічна рада школи та
рада профілактики мікрорайону.

У минулому навчальному році під час оздоровчої компанії табір праці та
відпочинку „Фемідус” крокував маршрутами „Конвенції прав дитини”. Кожен
маршрут – це стаття з Декларації прав дитини. Наприклад,

Маршрут № 1 „Трудові права неповнолітніх”, Маршрут № 2 „Захист прав
дитини”, Маршрут № 3 „Усі діти мають право на освіту”.

В НВК створено шкільний куточок прав дитини, де під час проведення
тематичних виховних заходів класні керівники знайомлять учнів з
Декларацією прав дитини .

Правова діяльність школи постійно освітлюється в районній пресі:
„Чигиринські вісті”, „Провінційна хроніка”, „Місто”.

В рамках конкурсу „Подорож по алеї правових знань” було проведено ряд
заходів: бесіди:

-„Наші права та обов’язки”(1-4 класи);

-„Юридична відповідальність” (5-8 класи);

-„Закон обов’язковий для всіх” (9-11 кл.);

виховні години:

-„На перехресті закону і прав”(9 клас);

-„Законі підліток”(10 кл.);

-„Злочині кара” (11 клас).

Інспектором в справах неповнолітніх Овчаренком О.В. проведено єдиний
профілактичний день з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.
На засіданні загальношкільного батьківського комітету прозвітовано
наставниками категорійних дітей про їх роботу. Згідно графіка
проводились вечірні рейди вчителів та батьків, а також їх чергування на
дискотеці та вечорі (п’ятниця). Проведено спільне засідання ради
профілактики, психолого-педагогічної служби, батьківського комітету та
учнівського парламенту з питань поведінки, навчання та відвідування
шкільних занять учнями, які схильні до правопорушень.

В рамках цього тижня було проведено конкурс віршів та прози на правову
тематику, перемогу в якому отримала учениця 11 класу Орленко Ілона за
вірш „Зійшла зі стежки дитина” та учень 8 класу Сарабєєв Богдан за
легенду „Право на життя”.

Протягом тижня організовано та проведено зустрічі з начальником
виконавчої служби Макарчуком Р.С. та представником юстиції Таран Н.М.
по темі „Зміни в Конституції України”, з працівником Центру соціальних
служб для молоді Чуєнком С.О. по профілактиці наркоманії, тютюнопаління,
алкоголізму, СНІДу серед молоді з використанням мультимедійних засобів,
з помічником прокурора Чигиринського району Бордуніс О.П. та інспектором
в справах неповнолітніх Овчаренком О.В. по темі „Кримінальна
відповідальність неповнолітніх”, „Наркоманія в молодіжному середовищі”,
з начальником податкової служби Литвином О.М по темі „Податкова служба
України”, з керівником апарату районного суду Васюрою Б.І „Судові
справи”.

Відповідно до планів роботи класні керівники пропагують професії
правознавчого характеру.

У НВК систематично проводиться індивідуальна робота з батьками з питань
профілактики правопорушень серед дітей та виконання Закону України „Про
загальну середню освіту”, заслуховуються звіти й інформації з цих питань
на нараді при директору.

З метою ознайомлення житлово-побутовими умовами та мікрокліматом у
сім”ях класні керівники 1-11 класів два рази в рік відвідують учнів
вдома, складають акти обстеження житлово-побутових умов.

Адміністрація освітнього закладу своєчасно забезпечує виявлення сімей,
які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно
дітей, організовує їх облік та соціальний супровід, своєчасно інформує
службу у справах дітей райдержадміністрації, кримінальну міліцію у
справах неповнолітніх Чигиринського РВУМВС України в Черкаській області
про дітей, які проживають в неблагополучних сім’ях, які не навчаються,
схильні до правопорушень, бродяжництва, жебракування, вживання
алкогольних напоїв.

Всі категорійні діти залучені до гурткової та факультативної роботи,
беруть активну участь у позакласних виховних заходах, конкурсах різного
спрямування.

Заступники директора НВК, практичний психолог, голова загальношкільного
батьківського комітету згідно графіка проводять рейди-перевірки учнів,
які без поважних причин пропускають шкільні заняття.

Адміністрацією НВК вивчено стан просвітницької, право -виховної,
профілактичної роботи в кожному колективі.

Питання попередження правопорушень та злочинності розглядалось : на
засіданнях педагогічної ради: „Спільні дії педагогічного колективу,
сім’ї по профілактиці правопорушень” (12.01.2008 р.); „Про виконання
заходів Програми правової освіти населення Черкаської області на
2006-2010 рр.”

(11.10.2009 р.); „Про виконання педколективом заходів щодо Програми
подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2010р.
(29.10.2010р);

на нарадах при директору:

-„Про роботу ради профілактики мікрорайону” (22.09.2009 р.);

-„Про рівень вихованості учнів 5-11 класів” (22.12.2009 р);

-„Про роботу з дітьми девіантної та ризикової поведінки” (19.01.2010р);

-„Морально-правове виховання дітей школи-комплексу та шляхи його
підвищення” (05.04.2010р);

-„Адаптуюча педагогічна робота з дітьми, схильними до девіантної
поведінки” (15.09.2010 р.);

на спільному засіданні учнівського парламенту та ради волонтерів :
„Порушуючи поведінку, ти ризикуєш…”( протокол № 4 від 29.01.2010 р.).

Переможцями шкільного конкурсу з морально-правового виховання серед
волонтерських загонів у 2009-2010 н.р. став класний колектив 9 класу,
який адміністрація НВК разом з піклувальною радою НВК нагородила
безкоштовною поїздкою по історичних місцях рідного краю.

Багаторічний досвід правовиховної роботи в освітньому закладі виробив
цілеспрямовану систему виховання. Оскільки саме в позакласній роботі,
через виховні заходи можна навчити учнів практично застосовувати право у
повсякденному житті. Саме ця послідовна систематична робота у напрямку
правового виховання дозволяє:

– отримати знання про право та державу, про права й обов’язки громадян у
конституційній демократичній державі;

– сформувати правову культуру особистості, підвалиною якої є повага до
прав і свободи людини, до демократії, як основи державного устрою;

– оволодіти практичними навичками, необхідними кожній людині для життя в
сучасному суспільстві;

– розвинути бажання та здатність брати участь у громадському житті;

– сформувати правову свідомість людини.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.З.Г.Зайцева. Школа та важковиховувані підлітки, – К. Радянська школа,

1991 р.

2.Т.Д. Дем’янюк . Організація виховного процесу в сучасному
загальноосвітньому закладі,- Суми ТОВ, видавництво „Антей”, 2006 р.

3. Технології превентивного виховання школярів, ТОВ „Юлат”

4. Організація виховної роботи – посібник для класного керівника,
видавництво „Ранок”, 2008 р.

5.Історія та правознавство – журнал № 16-18, 2009 р, с.27-36.

6. Виховна робота в школі -журнал № 9, 2010р.,с. 22-23.

7. Позакласний час-журнал № 17-18, 2004 р.,с.49-52.

8.Позакласний час – журнал № 8, 2010 р., с. 43

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020