.

Піщана О.П. Інноваційні форми роботи у діяльності позашкільного навчального закладу. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1195
Скачать документ

Піщана Олена Павлівна, директор Катеринопільського

районного будинку дитячої та юнацької творчості

Інноваційні форми роботи у діяльності позашкільного навчального закладу

Позашкільна освіта надає дітям можливість розширити обсяг знань,
які виходять за межі шкільних програм та підручників, допомагає
зробити усвідомлений вибір майбутньої професії. Сучасна освіта
робить акцент не на процесі навчання, а на його результативності.
Вихованці позашкільних навчальних закладів мають не лише засвоїти
певні знання та вміння, а й бути здатними самостійно здобувати
їх, творчо мислити, співпрацювати та спілкуватися на основі
толерантності, гуманізму, накопичувати власний життєвий досвід, уміти
приймати відповідальні рішення, бути здатними до саморозвитку та
самовдосконалення

Проектування дає змогу систематично самостійно здобувати знання,
формувати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити
проблему і приймати рішення, уміння використовувати знання.

Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних
проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань. Перевага
методу проектів у тому, що він дає змогу відійти від традиційного
навчального процесу і перейти на якісно новий рівень взаємодії,
коли учень займає активну позицію, а вчитель створює умови для
прояву його активності, учень –суб»єкт діяльності, а вчитель –
партнер. Педколектив Будинку дитячої та юнацької творчості працює за
технологією проектування, а саме: «Здоровим жити здорово», «Добро
починається з тебе», «Творчість – світ дитинства» .

При проектуванні постають такі завдання :

розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами,
різними точками зору на одну проблему;

сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності
працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні
ролі(лідера, виконавця, посередника тощо).

не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити
здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для
розв»язання нових пізнавальних і практичних завдань;

прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами:
збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок
зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки

ЗДОРОВИМ ЖИТИ ЗДОРОВО

Тематична спрямованість проекту : соціальний.

Назва проекту : «Здоровим жити здорово» ( Сприяння молоді району у

виборі здорового способу життя).

Заклад, який подає проект: Катеринопільський районний будинок дитячої

та юнацької творчості.

Виконавці проекту: залучаються вихованці Будинку дитячої та юнацької

творчості під керівництвом педагогів та психологів.

Приблизна кількість вихованців проекту : 378 вихованців та 17
педагогів:

– вихованці театрального гуртка;

– вихованці драматичного гуртка;

– вихованці хореографічних колективів ;

– вихованці гуртків декоративно – прикладного мистецтва;

– вихованці гуртка образотворчого мистецтва;

– вихованці гуртків технічного напрямку;

– вихованці спортивного гуртка;

– вихованці туристсько- краєзнавчого гуртка;

– вихованці дитячого ансамблю духових інструментів ;

– вихованці гуртка «Сувеніри», «Мистецтво оригамі», «Художнє
плетіння»

– вихованці гуртка «Комп»ютерні логічні ігри»;

– вихованці гуртка «Колективна радіостанція».

Керівник проекту: Піщана Олена Павлівна, директор Катеринопільського

районного будинку дитячої та юнацької творчості

Партнери та спонсори проекту :

загальноосвітні заклади району, ліцей ;

районна організація «Червоний Хрест»;

районна лікарня ;

психолог відділу освіти;

служба молоді ;

районна бібліотека ;

відділ культури та туризму.

Для реалізації проекту Будинком дитячої творчості було зібрано
багато

інформаційних матеріалів та пізнавальної літератури.

Цільова аудиторія : учні загальноосвітніх закладів району.

Мета проекту :сприяння розвитку, самопізнання, самовиховання
підлітків;

формування уявлення про життєві цілі і пріоритети, наголосити на
важливості кожного життєвого вибору ; сприяння прагненню молодого
покоління до духовності, протистоянням явищам, що породжують
антиздоровий спосіб життя; підвищення рівня знань молоді в
питаннях ВІЛ/СНІДу; пропаганда здорового способу життя; виховувати у
дітей ставлення до життя як до найвищої цінності; вчити взаємодії
в процесі

спільної діяльності.

Завдання проекту :

підвищити інформованість учнівської молоді району про вплив
шкідливих звичок на здоров»я людини ;

надати інформацію про вплив та негативні наслідки дії на організм
підлітка куріння, вживання алкоголю, вплив наркотичної та
алкогольної залежності;

ознайомити з цікавими формами організації дозвілля;

допомогти учнівській молоді сформувати стійке прагнення до
здорового способу життя;

сприяти засвоєнню дітьми поняття «здоров»я», знань про його
складові;

виховувати турботливе ставлення до власного організму;

здійснювати психологічний супровід особистості;

формувати навички безпечної поведінки та здорового способу життя;

надати можливість учням у визначенні власних духовних цінностей;

залучити дітей та підлітків району до гуртків Будинку дитячої та
юнацької творчості;

виховувати здатність до ефективного спілкування.

&

&

перед людиною за свою діяльність, зобов»язана забезпечити якнайповнішу
реалізацію цих цінностей і при цьому вирішити завдання виховання
здорового покоління, від чого значною мірою залежить стан продуктивних
сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний
потенціал, ресурс розвитку суспільства.

Ще 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права
дитини. Виконання умов Конвенції, положень Всесвітньої декларації про
забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей вимагало
цілеспрямованих дій Української держави, всього суспільства щодо
створення сприятливих умов для розвитку дітей. Адже стан фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров»я підростаючого покоління є
інтегральним показником суспільного розвитку.

Світовий досвід профілактики тютюнокуріння, алкоголізму,
наркоманії та СНІДу, охорони навколишнього середовища підтверджує, що
з моральної і матеріальної сторін найдоцільнішим є використання
таких засобів і форм профілактичного впливу, які сприяють
формуванню активної діяльності, спрямованої проти звичок і
чинників, що викликають відхилення у поведінці старшокласників, а
також цілеспрямовану роботу з учнівською молоддю, яку відносять до
груп ризику. Такі відхилення слід розглядати комплексно, під кутом
зору превентивності – попередження, запобігання, захищення. Концепція
такого підходу базується на гуманістичних засадах, в основі яких
лежить , передусім, захист дитини та надання їй допомоги у зміцненні
здоров»я, формуванні культури здоров»я через різноманітні види
діяльності.

Етапи реалізації проекту:

І етап – підготовчий.

– складання плану роботи щодо реалізації заходів даного
проекту;

– проведення анкетування учнівської молоді з питань здорового
способу життя;

– опрацювання анкет та визначення пріоритетів у виборі способу
життя учнівської молоді району;

– друк у районній газеті оголошень, запрошень до гуртків Будинку
дитячої та юнацької творчості;

– оголошення конкурсу малюнку «Здоровим жити здорово!» у
загальноосвітніх навчальних закладах;

– підготовка роздаткового матеріалу для проведення навчальних
тренінгів, вікторин, тестів ,анкет;

– підготовка інформаційних стендів ;

– розроблення положень районних спортивних змагань та військово –
патріотичної гри «Козацькі мандри».

ІІ етап – основний.

Учасники та виконавці проекту–різновікова аудиторія. Тому протягом
реалізації даної програми та планування комплексу заходів було
враховано : доступність, різноплановість, цікавість надання інформації,
з урахуванням вікових особливостей учнів.

У кожному із заходів передбачена підготовча частина: оформлення
виставок ; оповіщення цільової аудиторії; підготовка гуртківців

До вистав; оформлення інформаційних куточків; розповсюдження запрошень;
написання сценаріїв.

Заходи проекту «Здоровим жити здорово!»

Розважально – пізнавальна програма :

Конкурс малюнків серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
«Здоровим жити здорово!»

Виставка творчих робіт образотворчого та декоративно – прикладного
мистецтва «Ми хочемо бути здоровими »

Проведення дводенного велопоходу «Якщо хочеш бути здоровим»

Вистава драматичного гуртка Будинку творчості «Скарб»

Театрально – музична програма «Поділися тим ,що є»

«День захисту дітей»

Лекції :

Виступ представника районної організації «Червоний Хрест»

«Нам потрібно знати про СНІД»

Інформаційний куточок:

Малюнки та плакати «Молодь проти СНІДу»

Інформаційний стенд «Це має знати кожний»

Розповсюдження буклетів «Ми проти СНІДу»

Транслювання документального пізнавального фільму «Правда про
наркотики»

Бесіда:

Робота районного психолога «Давай спілкуватися», «Що ти знаєш про…»

Тест про стан здоров»я і самопочуття.

Робота медичних працівників «Зроби свій вибір на користь здоров»я»

«Особиста гігієна»

Спортивні змагання :

Змагання з волейболу (зустріч команд загальноосвітніх закладів

Змагання з баскетболу (зустріч команд загальноосвітніх закладів)

Розважально- пізнавальна спортивна програма «Веселі козачата»

Районна військово – патріотична гра «Козацькі мандри».

Розважально-спортивна пограма«Тато, мама і я – спортивна сім»я»

Інтелектуальні розваги :

Інтелектуальні ігри,

«Самий розумний» пізнавально – розважальна програма

Очікувані результати реалізації проекту.

Комплекс заходів націлений на запобігання девіантної поведінки і

виховання здорової молоді. Очікуються такі результати :

поглиблення знань учнівської молоді про здоров»я та здоровий спосіб
життя;

підвищення інформативності щодо факторів, які впливають на відмову
від шкідливих звичок

підвищення рівня знань молоді в питаннях ВІЛ/СНІДу;

формування ставлення учнівської молоді до власного життєвого шляху;

залучення батьків та організацій – партнерів до поширення ідеї
здорового способу життя;

надання можливості творчого потенціалу в гуртках Будинку дитячої та
юнацької творчості.

Можливості подальшого розвитку.

надання методичної та практичної допомоги навчальним закладам
Катеринопільського району в проведені заходів, що сприяють
здоровому способу життя;

подальше залучення учнівської молоді до змістовного проведення
дозвілля, зокрема в гуртках Будинку творчості;

організовувати зустрічі учнівської молоді з медичними працівниками
та психологами для формування загальнолюдських цінностей:
співчуття, співпереживання, готовність прийти на допомогу, сприяння
у вирішенні термінових проблемних ситуацій ;

створити агіт-бригаду «Здорове покоління» для агітації та
інформування учнівської молоді щодо здорового способу життя.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020