.

Піхуля Ірина Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії №43 Харківської міської ради Харківської області. Діяльн

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1180
Скачать документ

Анотація

Автор доповіді: Піхуля Ірина Вікторівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Харківської гімназії №43 Харківської міської
ради Харківської області.

У статті описан досвід роботи Харківської гімназії №43 з
військово-патріотичного виховання. Визначені основні напрямки
патріотичного виховання школярів: на уроках; в позаурочний час.

Діяльність органів учнівського самоврядування

з організації патріотичного виховання молоді.

У розвитку української незалежної держави першочергову роль відіграють
питання формування національної самосвідомості та історичної пам’яті
українського народу. У другому десятиріччі незалежності нашої держави
забезпечення справжнього культу духовності, піднесення суспільного
престижу та авторитету інтелекту, знань, освіченості, виховання
високоморального, національно свідомого підростаючого покоління постають
як невідкладні, пріоритетні завдання. У їх реалізації велика роль,
безсумнівно, відводиться школі.

Немає потреби доводити, що високі поняття „Батьківщина”, „національна
гідність” починаються саме зі знання рідного краю, історії села чи
міста, вулиці, домівки, де людина народилася й виросла, де пройшло її
дитинство. Саме почуття любові до рідного краю, глибока повага до
вікових народних традицій – невичерпні джерела духовності, моральності
та культури сучасної людини, справжнього громадянина, патріота своєї
держави. За цих умов очевидною є важливість і значимість
військово-патріотичного виховання, яке є органічним компонентом системи
виховної роботи і тісно переплітається з громадянським вихованням.

Провідна мета військово-патріотичного виховання – формування у школярів
високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту
національних інтересів України.

Завданнями військово-патріотичного виховання ми вважаємо такі:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії,
культурних та історичних цінностей;

вироблення морально-бойових якостей: сумлінності, дисциплінованості,
організованості, сміливості, почуття військової товариськості та бойової
взаємовиручки тощо;

формування в учнів позитивних мотивів оволодіння військовими знаннями,
підвищення рівня фізичної підготовки;

підвищення престижу військової служби, військово-професійна орієнтація
молоді.

Військово-патріотичне виховання намагаємось здійснювати за такими
напрямками:

вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини,
національних традицій, звичаїв;

формування і розвиток в учнів загальнолюдських ціннісних орієнтацій,
національної гідності, культури міжнаціональних відносин,
морально-психологічних якостей громадянина-патріота;

вивчення та роз’яснення учням ролі та місця Збройних Сил України,
значення військової служби та військового обов’язку в забезпеченні
територіальної цілісності держави;

розвиток військово-шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни;

співробітництво з громадськими організаціями з питань
військово-патріотичного виховання.

Для більш ефективного здійснення військово-патріотичного виховання в
гімназії використовуються різноманітні форми роботи: уроки мужності,
бесіди, лекції, екскурсії до музеїв військових частин, а також до
пам’ятних місць Харківщини та інших областей України, зустрічі з
ветеранами війни, праці, пошукова робота, усні журнали, конференції,
тематичні виставки, конкурси малюнків та стіннівок, святкові концерти,
участь у роботі гуртків військово-патріотичного спрямування.

Велике значення військово-патріотичному вихованню приділяється як у
позакласній роботі так і у процесі навчання. Вже на уроках в початкових
класах діти усвідомлюють такі поняття, як „рідний край”, „Батьківщина”,
„народ”, „воїн”, „патріот”. Вони вивчають свій родовід, звичаї та
традиції українського народу, вчаться шанувати та любити свою родину,
рідний край.

Слід відзначити активну участь малюків у заходах, присвячених 65-річчю
Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

– конкурсі малюнків „Ніхто не забутий, ніщо не забуте” та конкурсах
творчих робіт „Збережемо мир на планеті!”, „Фронтовими дорогами моїх
рідних”;

виховних заходах «Тварини-рятівники у часи Великої Вітчизняної війни»,
«Фронтові фотографії розповідають», «Пісня у військовій шинелі».

Окремо треба зупинитися на такому питанні, як робота штабу „Милосердя”,
членами якого є лідери 5-11 класів. Мета роботи штабу -прищеплення дітям
загальнолюдських цінностей: доброти, співчуття, людяності, готовності
прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Членами штабу
організовуються акції „Співчуття”, „Турбота”, „Ветеран живе поруч”,
„Дивись не забудь – людиною будь”. Всі класи шефствують над ветеранами
Великої Вітчизняної війни, які мешкають у мікрорайоні гімназії. Діти
вітають ветеранів війни зі святами, допомагають їм, запрошують на класні
години та позакласні заходи.

Учні добре розуміють, що турбота про ветеранів, шанобливе ставлення до
них – священний обов’язок молодого покоління.

$

?

&

&

&

F

&

мійців. Спільними зусиллями ветеранів, гімназії і районної влади
меморіальну плиту було встановлено. Відбувся мітинг, присвячений
відкриттю меморіальної плити, в якому взяли участь ветерани та мешканці
мікрорайону, учні та вчителі школи, представники Московської районної
ради.

Схвильовано слухали і дорослі, і малі виступи очевидців. І всі вірили в
те, що пам’ять про загиблих воїнів буде переходити від батьків до синів,
від синів до онуків. Інакше не можна.

Слід також зазначити, що члени штабу „Милосердя” підтримують тісний
зв’язок з ветераном прикордонних військ майором Івановим Євгеном
Яковичем. Кілька років керує Євген Якович загоном юних прикордонників.
За його участю було проведено багато цікавих виховних годин,
уроків-спогадів, урочистих лінійок.

Вчителі гімназії на своїх уроках виховують у дітей шанобливе ставлення
до героїчного минулого українського народу і його Збройних Сил.

На уроках фізико-математичного циклу діти розв’язують завдання, у
змісті яких відображено військову тематику.

На уроках української та російської літератури вчителі спрямовують
зусилля на формування моральних ідеалів учнів на прикладах позитивних
героїв художніх творів, виховання почуття гордості за свою Батьківщину,
свій народ.

На уроках історії встановлюється живий зв’язок далекого минулого із
сучасністю, школярі вивчають героїчні бойові та трудові традиції
українського народу.

Під час занять із допризовної підготовки учні готуються до виконання
обов’язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах
України, виховують в собі якості майбутнього воїна.

На заняттях із фізичної культури також формуються якості, необхідні
майбутньому воїну: витривалість, висока працездатність, організованість,
чітка координація і точність рухів тощо.

Не менш велика увага приділяється в нашій гімназії проблемі
військово-патріотичного виховання в позаурочний час. Учні середніх та
старших класів є активними учасниками:

а) годин спілкування, бесід за такими темами: „Ми – діти козацького
роду”,

„Історія визвольної боротьби українського народу”, „Моя країна, моє

місто, мій дім”, „Державна і військова символіка України”, „Вивчаємо

Конституцію України”, „Про загальний обов’язок військової служби”,

„Вищі навчальні заклади України. Куди піти вчитися?”;

б) диспутів: „Як я розумію особисту відповідальність за захист

Батьківщини?”, „Бути гідними слави героїв – це…”;

в) уроків мужності, присвячених визволенню Харківщини, України від

німецько-фашистських загарбників;

г) екскурсій до Харківського університету повітряних сил імені Івана
Кожедуба, Харківського національного університету внутрішніх справ;

д) зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Плідною в цьому напрямку є робота органів учнівського самоврядування
дитячо-юнацького об’єднання „Сузір’я – 43″.

Наприклад, країна „Добрик”, до складу якої входять учні 1-4 класів
працює за напрямком „Моя країна – Україна, а рідний край – маленька
Батьківщина”. Використовуються такі форми роботи, як складання творів
різних жанрів про Україну, рідне місто, проведення конкурсів на кращий
малюнок, екскурсії по місту, проведення початкової дослідницької роботи
з вивчення історії міста, звичаїв Слобожанського краю.

Учні середніх та старших класів за допомогою Іванова Євгена
Яковича проводили екскурсії до прикордонної застави м.Бєлгорода. До
75-річчя з нагоди дня народження ветерана шкільний прес-центр випустив
збірки його віршів.

Кілька років тому відбулась урочиста лінійка, присвячена формуванню
нового загону юних прикордонників, на якій були присутні офіцери
Харківського прикордонного загону майор Сібякін В.В., старший лейтенант
Яворський С.В., члени Харківської ради ветеранів Горбунко О.О., Фонін
В.Д., Гусаров Б.Ф.,

Іванов Є.Я., старший офіцер прес-служби Східного регіонального
Управління Державної прикордонної служби майор Козюліна В.О.

Діти з захопленням слухали виступи присутніх, юні прикордонники
пообіцяли бути організованими, дисциплінованими, відповідально ставитися
до своїх обов’язків. Гімназія отримала грамоту за активну роботу з
військово-патріотичного виховання молоді, підготовку її до військової
служби на прикладах сумлінного служіння Батьківщині ветеранів
прикордонних військ та військовослужбовців Державної прикордонної служби
України.

З метою вшанування пам’яті про героїчний подвиг народу у Великій
Вітчизняній війні учні гімназії брали участь у цікавих та змістовних
міських, районних та шкільних заходах щодо відзначення 65-річчя
Перемоги:

районному фестивалі військової пісні «Ми прийшли до тебе, Перемого!»;

міському кінофестивалі дитячих авторських фільмів «Так воевали наши
деды» (переможці в номінації «Відеорепортаж» ;

складанні карти-схеми мікрорайону гімназії «Ветеран живе поруч»;

проекті на кращий дизайн шкільної клумби «Салют, Перемого!»;

операції «Квіти біля пам’ятника»;

Спартакіаді допризовної молоді та воєнно-спортивній грі «Патріот» (III
місце);

міському конкурсі творчих поробок «Історичні перлини Харкова руками
дітей» та інших.

Використання різноманітних форм роботи з військово-патріотичного
виховання, спільна систематична робота учнів та педагогів і надалі буде
спрямована на виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту
своєї Вітчизни.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020