Досвід використання інформаційно-комп’ютерних технологій та можливостей
мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді

Підпалько Валентина Олександрівна, директор Дирдинської
загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Городищенської районної ради
Черкаської області

Кожній загальноосвітній школі на сучасному етапі необхідна модель
переходу до профільного навчання, яка буде спрямована на втілення
сподівань конкретної особистості, суспільства на такий результат освіти,
який забезпечить вміння учнів здійснювати свідомий вибір, докладати
зусиль і досягати успіху в обраній професійній діяльності, в
інтелектуальному, соціальному, особистому розвитку. Головною дійовою
особою навчального процесу є учень, що само по собі викликає проблему
навчити дітей самостійно здобувати знання і не просто знання, а реальні,
якісні і ґрунтовні.

Тому колектив нашої школи вважає за необхідне застосування сучасних
технологій у процесі навчання, адже нові інформаційні технології усе
ширше й ширше застосовуються при навчанні учнів як молодших, так і
середніх та старших класів. Використання мультимедійних засобів робить
навчальний процес більш різноманітним й інформативним. А інтерес учнів
до навчання безсумнівно зростає. І хоч школа наша невелика ( всього 9
класів, а учнів 88), та використання інформаційно-комп’ютерних
технологій — невід’ємна частина будь-якого уроку. За сприяння
адміністрації школи та районного методичного кабінету всі 12 вчителів
Дирдинської ЗОШ І – ІІ ступенів успішно пройшли курси «Intel. Навчання
для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
у навчанні шкільних предметів згідно з державним стандартом загальної
середньої освіти й одержали Сертифікати права роботи з мультимедійною
технікою. Тому кожен учитель щотижня обов’язково проводить урок по
своєму предмету у комп’ютерному класі, який встановлено у школі в 2008
році і налічує всього 5 комп’ютерів, що об’єднані в локальну мережу.
Звичайно, це мала кількість, але всі наші діти мають певні практичні
навички роботи за ПК, адже вчителі проводять різні уроки в даному класі,
це і практичні та лабораторні роботи по хімії для учнів 7-9 класів (
програма «Віртуальна лабораторія» дає можливість провести віртуальні
досліди , коли справжні хімічні реактиви відсутні), школа має програмне
забезпечення для проведення теоретичних і практичних занять — уроків
геометрії ( 7-9 класи), образотворчого мистецтва ( 1-4 класи), трудового
навчання ( 5-9 класи), «Я і Україна» ( 2-4 класи), історії ( 8-9 класи),
зарубіжної та української літератури ( електронні словники,
енциклопедії, подорожі музеями, галереями). У школі введено в навчальний
план години варіативної частини, що передбачають навчання комп’ютерної
грамотності учнів 6-7 класів . Це «Курс користувача» ( 7 клас) та «Вступ
до інформатики» ( 6 клас). Адже відомо, що учні охоче працюють на тих
уроках, де використовується відеотехніка, що може відтворити багато
реальних ситуацій у повсякденно-побутовій, соціально-культурній і
навчально-професійній сфері спілкування. Застосування будь-якого
відеозапису – це інформативність, динамізм, ситуативність, можливість
створювати природне тло як для мовних вправ, так і для краєзнавства,
адже наша школа – це школа цінителів національних традицій. Вчителі
школи мають цілий ряд відеофільмів, які користуються особливою
популярністю в учнів на уроках. Однак на сучасному етапі змінилося
багато чого, і з появою мультимедійних технологій необхідно відзначити
розширення можливостей кожного вчителя. Адже насамперед це оптимізація
навчального процесу через відкриття незвіданих світів різних наук,
виховання толерантного ставлення до певних явищ, можливості навчити
одночасно всіх учнів. Звичайно, одним з таких досягнень є Інтернет, про
який говорять, що він являється магічним вікном у світ знань. Переваги
використання комп’ютерних технологій у ході уроку очевидні, адже це
насамперед:

Висока мотивація та зацікавленість учнів

Необмежена кількість свіжої автентичної інформації, величезний набір
даних, оперативний пошук

Самоконтроль з боку учнів і координація навчального процесу викладачем,
негайний контроль

Можливість спілкування ( як синхронного, так і асинхронного) з іншими
абонентами, знайомство з культурами різних народів, віртуальне
відвідування необхідних об’єктів.

Значне збільшення процесу навчання в позаурочний час при вільному
доступі до Інтернету.

*

,

до організаторських і координаторських. Зацікавленість учнів
комп’ютерними технологіями веде їх до створення власних творчих робіт із
застосуванням сучасної техніки

( розробка проектів, веб-сторінок). Так учні 8-9 класів самостійно
розробляють власні тести для взаємоперевірки знань по певних темах з
трудового навчання ( вчитель Грубський А.А.), учні 9 класу готують
реферати для маловідомих сторінок в історії України ( вчитель Пеляк
В.А.)та презентації власних порт фоліо з української літератури (
вчитель Михайлюк Г.О.), а редколегія учнівського самоврядування
Колективу Творчих Справ готує до друку випуски стіннівок до шкільного
прес-центру ( педагог-організатор Свідельська Л.В.). Вчителі школи
знають, що сучасна техніка повинна перетворитися на такий же простий у
використанні інструмент, як підручник і олівець, тому ті веб-ресурси, що
становлять певний інтерес для вихованців класифікували за такими
напрямами:

1.Навчальна інформація:

Вправи ( тести, листування, завдання)

Плани уроків і навчальні програми

Лекційні курси

2. Науково-методична інформація:

Наукові статті та рецензії

Електронні журнали для вчителів

Матеріали конференцій

Різноманітні сайти

3. Тексти художньої літератури

4. Історико-культурологічна інформація:

Засоби масової інформації

Урядові сайти

Віртуальні музеї

Сайти для фільмів (рецензії, сценарії, відгуки, рейтинги)

Туристські сайти

5. Довідкова література:

Словники

Довідники

Енциклопедії

6. Технічна інформація для веб-публікацій:

Як зробити свій сайт

Структура сайту

Публікація сайту

Робота з ресурсами Інтернет дає можливість вчителям школи оперативно
знайти інформацію й обговорити її, запропонувати як своїм колегам, так і
вихованцям. Школа проводить семінари-практикуми для колег, учителів з
інших шкіл району, де відповідні вчителі діляться досвідом втілення в
практику використання мультимедійних технологій та
інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес. Адже
використання нових технологій активізує участь і взаємодію учнів та
вчителів у процесі навчання. Одержуючи навички роботи з даними ресурсами
учні через інтеграцію предметів проводять презентацію доповідей,
рефератів, творчих проектів у Power point. Робота учнів заохочується
високими балами з того предмету, де в обов’язковому порядку враховується
їхня творчість.

Звичайно, в таких умовах стає досить актуальним вміння вчителя
адекватно використати ІКТ та щось цікаве і корисне з Інтернету. Тому
перш ніж використовувати дані технології, вчителі школи склали пам’ятку
користування Інтернет-технологіями, яка пропонує їх використання в
такому порядку:

Обміркуй ретельно свою мету їх використання та цілі ( для чого він це
робить)

Умій інтегрувати ( вибирай і створюй комп’ютерні завдання та сполучай їх
з уже наявною програмою навчання, а не просто додавай їх до навчального
процесу)

Не применшуй складності (введення комп’ютерних завдань передбачає
наявність певних проблем: технічного забезпечення, технічної підготовки
вчителя, наявність комп’ютерного класу, необхідної їх кількості )

Забезпеч необхідну всебічну підтримку ( створення детальних інструкцій
користування, проведення спеціальних тренінгів, допомога поза уроками)

Залучай учнів, своїх вихованців, до прийняття рішень ( анонімні
опитування, психологічні тести).

Таким чином, перш ніж увести нові технології в навчальний процес нашої
школи, вчителі ставлять питання: чи принесе Інтернет більше користі, ніж
традиційне навчання? Чи буде це сприяти інтенсивності навчання? Які
найновіші елементи можуть бути представлені через Інтернет? Як зреагують
на це учні та їх батьки?

Все це має в нашій школі на меті знищити бар’єр непорозуміння між
учнями, батьками, учителями та сучасними інформаційно-комп’ютерними
технологіями. Ми повинні пам’ятати, що сучасна техніка повинна
перетворитися в такий же простий у використанні інструмент, як
підручник. І тільки тоді використанні ІКТ буде служити засобом
оптимізації навчального процесу з усіх навчальних предметів в кожній
школі, як в НВК, так і в гімназії чи ліцеї. Відомий педагог
О.А.Захаренко запитував: «Якою буде освіта ХХІ століття? А якою буде
навчальний заклад? Гадаю, кожен матиме свій стиль, характер, зовнішність
і оформлення. А за назвою – байдуже. Школа, що особистість, не може бути
копією іншої. Дитина в ній – центр Всесвіту. Учитель – теж. Головна мета
– виховання громадянина, господаря біосфери і власної долі.» Тому
працюймо для дітей, несім їм промінчики всього нового – чи то в
технічному забезпеченні, чи в людському і пам’ятаймо, що учні обожнюють
тих вчителів, у яких добре розвинуте логічне мислення та неабияка
ерудиція. Вчитель має цікавитись і музикою, і танцями, і не бути
профаном у спорті, а на сучасному етапі розвитку суспільства – досконало
володіти інформаційно — комп’ютерними технологіями навчання і виховання
справжнього будівника нашої незалежної України.

Похожие записи