Педагогічні технології розвитку у школярів фізичної витривалості

 

 

            Витривалість – це здатність організму протистояти втомі, яка
настає під час тривалих фізичних навантажень.

          Сучасна наука розрізняє витривалість загальну і спеціальну.
Загальна витривалість сприяє підвищенню працездатності людини, зміцненню
її здоров’я. вона розвивається в процесі виконання тривалих фізичних
вправ з помірною інтенсивністю, наприклад, біг у повільному темпі.

          Розвитку спеціальної витривалості сприяє робота в зоні великих
навантажень (60-75% від максимального). Наприклад, пробігання відрізків
40-50 м з високою швидкістю з інтервалами відпочинку 1-2 хвилини.

          Розвиток витривалості в учнів відбувається постійно, адже вона
прямо пов’язана з рухливістю дитини. Самостійна рухова активність дитини
в поєднанні з фізичними вправами на уроках фізичної культури та заняттях
в гуртках забезпечує можливість постійно підвищувати її фізичний рівень,
а отже і спеціальну та загальну витривалість.

          В моїй професійній практиці розвиток витривалості у дітей
здійснюється на уроках футболу, баскетболу, волейболу, туризму,
гімнастики, легкої атлетики, кросової та лижної підготовки, а також на
заняттях у гуртках із спортивного туризму, спортивних ігор та загальної
фізичної підготовки.

          Достатня рухова активність в дитячому та юнацькому віці
суттєво збільшує здатність довгий час підтримувати задану потужність
роботи в подальшому житті людини.

          Практика роботи свідчить, що загальна рухова активність
школярів знижується від молодших класів до старших. Молодший шкільний
вік є сприятливим для розвитку як витривалості, так і інших фізичних
якостей. Як хлопці так і дівчата досягають відносно високих можливостей
аеробного (дихального) енергозбереження м’язової роботи. Їх
серцево-судинна та дихальна системи функціонують злагоджено. Хоча,
звичайно, є деяка різниця в параметрах фізичного розвитку і фізичної
підготовки між хлопчиками та дівчатками.

          Тому особливу увагу приділяю організації навчальної діяльності
з учням початкової школи. Саме в школі першого ступеня закладається
фундамент формування всіх фізичних якостей. Учні цієї вікової групи
досить рухливі. Цю особливість розвитку дитини враховую в процесі
планування й організації навчальних та позанавчальних занять.

          Розвиток витривалості в учнів початкової школи здійснюється
переважно засобами спортивних та рухливих ігор. Особливо велике значення
мають рухливі ігри в першому та другому класах. В зв’язку з цим, уроки в
початкових класах планую так, щоб учень отримував оптимальне
навантаження для його фізичного розвитку і воно відповідало його
фізичним можливостям. Наприклад, біг в повільному темпі протягом трьох
хвилин. Кожен учень долає різну дистанцію в залежності від стану
фізичної підготовленості.

          Учням третього-четвертого класів пропоную навантаження з
певним вибором. Наприклад, виконати 7-12 разів вправу присідання. Досвід
свідчить, що учні, які мають порівняно високий рівень фізичної
підготовленості, виконують вправу максимальну кількість разів. Тобто, за
урок вони отримують фізичне навантаження, корисне для їх фізичного
розвитку. В той же час, учні з нижчим рівнем фізичної підготовленості
отримують навантаження, яке відповідає їхньому фізичному розвитку.
Завдяки такому підходу досягається частота серцевих скорочень дитини від
130-140 до 160-170 ударів за хвилину.

          Таким чином, в початковій школі використовую в основному метод
тренування витривалості в зоні помірних навантажень. Адже головна мета
моєї діяльності – здорова дитина.

          Практика роботи свідчить, якщо у віці від 7-8 до 9-10 років
активно впливати на розвиток аеробних можливостей організму засобами
циклічних вправ в зоні  помірних навантажень (наприклад, рівномірний
повільний біг), то додатковий приріст витривалості складає  35-40%.

          Витривалість виховується і завдяки фізичним вправам, які
здійснюють на організм дитини загальне фізичне навантаження дещо більше,
ніж вона звикла отримувати. Під час таких занять організм дитини
постійно адаптується до втоми, викликаної збільшенням обсягу роботи,
підвищується його здатність виконувати вправу триваліший час,
формуються  вміння швидко відновлювати свої сили після фізичних
навантажень.

v x ?

o

hX

$ hX

hX

hX

hX

* hX

hX

x ¦

L

?????????u?достатнім відпочинком. Адже ударний об’єм серця і тиск крові
у дітей нижчі, ніж у дорослих. Тому завдяки більш частішому скороченню
серцевого м’яза (80-90 ударів за хвилину) і більшої швидкості кровообігу
досягається забезпечення тканин кров’ю.

          Беру до уваги, що в процесі біологічного дозрівання організму
дитини є періоди інтенсивної кількісної і якісної зміни окремих його
органів і структур. Тому, якщо в певний період виховувати окремі фізичні
якості (в нашому випадку витривалості), то й результат буде набагато
вищий, ніж в періоди відносної стабілізації. Так, наприклад, віковий
період учнів п’ятого класу найсприятливіший для розвитку витривалості як
у дівчат, так і у хлопців. Віковий же період учнів шостого класу
сприятливий для розвитку витривалості тільки у дівчат, у хлопців у цей
період він незначний.  І навпаки, в учнів сьомого класу цей період
найсприятливіший для розвитку витривалості у хлопців, а в дівчат
тренувальний ефект буде порівняно низьким.

          Отже, знаючи періоди інтенсивного розвитку певних фізичних
якостей,  використовую можливості  педагогічного впливу на їх розвиток в
певний віковий період.

          Досвід показує, що найвища здатність виконувати фізичні вправи
в статичному режимі у хлопців у віці 13-15 років, у дівчат у віці 7-8 та
9-12 років, у динамічному режимі – у хлопців 12-13 та 15-16 років, у
дівчат від 9 до 12 років.

          Середній шкільний вік є найбільш складним для розвитку
фізичних якостей. В цей час відбувається не тільки біологічне
дозрівання, але й соціальне становлення школярів. У підлітків
відбувається зниження анаеробного енергозабезпечення і максимального
поглинання кисню, невідповідність між кровообігом і диханням, зниження
показників працездатності.

          Старший шкільний вік характеризується неодночасним закінченням
біологічного розвитку юнаків та дівчат. Хоча дівчата випереджають юнаків
у розвитку, але у 17 років юнаки мають вищий рівень фізичної
підготовленості, ніж дівчата по більшості показників. Хлопці в цей
період можуть виконувати великі обсяги роботи з високою інтенсивністю.

          Дівчатам в старших класах рекомендую циклічні вправи з
помірною інтенсивністю.

          Працюючи над вихованням витривалості, дотримуюсь принципів
науковості, наступовості, доступності, враховую індивідуальні
особливості кожної дитини. Слідкую за частотою серцевих скорочень перед
виконанням вправ та після їх закінчення. Повторне навантаження учням
пропоную при частоті 115-120 ударів за хвилину. Інтервали відпочинку між
біговими вправами намагаюсь встановлювати  2-3 хвилини, між серіями 4-6
хв. Періоди відпочинку заповнюю вправами на розслаблення м’язів,
чергуючи з дихальними вправами.

          Витривалість характеризується і взаємним зв’язком систем
дихання та кровообігу зі структурою рухової дії. Якщо навантаження не
перевищує 60-65% від максимального, то воно може продовжуватися від 10
хв до 1,5 години. Серцево-судинна і дихальна системи активізуються
пропорційно інтенсивності і величині фізичного навантаження.

          На заняттях враховую особливості розвитку кожної дитини.
Переконаний, що досягти високих результатів можна тільки врахувавши всі
індивідуальні особливості дитини.

          Працюючи над вихованням фізичних якостей учнів ми досягаємо
певних результатів. Проводячи уроки, заняття в гуртках, шкільні змагання
з різних видів спорту, здійснюємо аналіз динаміки фізичних показників
школярів. Двічі на рік, на початку та в кінці навчального року,
проводимо контрольні зрізи фізичних показників учнів кожного класу. Дані
аналізуються, узагальнюються і заносяться в базу даних школи.

Кожного року  учні  школи приймають  активну  участь   в районній
спартакіаді школярів з десяти видів спорту. П’ять років поспіль команда
школи стає переможцем спартакіади у комплексному заліку. А нинішнього
року команда  школи у складі 10 учнів брала участь в обласних змаганнях
фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України
«Козацький гарт” і стала їх призером.

Аналізуючи показники фізичного розвитку дітей, дійшов висновку, що
велику роль у цьому процесі відіграє виховання витривалості.

          Вважаю, що завдання по вихованню витривалості повинні
вирішуватися в певній послідовності та цілісності. Тобто не можна
виховувати тільки загальну, а потім спеціальну витривалісь, вони повинні
виховуватися в комплексі. Процес виховання витривалості повинен бути
направлений не тільки на фізичний розвиток, а й на розвиток
особистісно-психологічних якостей  дитини.

Похожие записи