Реферат на тему:

Педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої діяльності в школах та
позашкільних закладах

Сьогодні у виховному процесі загальноосвітньої школи і позашкільних
закладів є чималий арсенал форм і методів роботи, спрямованих на
формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Серед різноманітних форм виховної діяльності педагогічного колективу
школи, позашкільних закладів, які сприяють формуванню загальнолюдських
цінностей у підростаючого покоління, особливе місце належить
туристсько-краєзнавчій роботі.

Туристично-краєзнавча діяльність передбачає не лише фізичний розвиток
дитини, але і пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв і
обрядів, народних ремесел і традицій.

Мета туристично-краєзнавчої діяльності реалізується у програмі
Всеукраїнських експедиціях «Краса і біль України», «Сто чудес України”,
які проходять в рамках руху учнівської молоді України за збереження і
примноження традицій, звичаїв, обрядів народу «Моя земля – земля моїх
батьків».

Реалізація завдань руху учнівської молоді покладена в першу чергу на
педагогічні колективи шкіл і позашкільних закладів. Саме вони повинні
вести цю роботу, використовуючи при цьому весь виховний потенціал, що
закладений у туристично-краєзнавчій діяльності школярів.

Під час роботи над даною проблемою, ми поставили перед собою завдання
більш детальніше вивчити реальний стан справ у масовій практиці роботи
шкіл і позашкільних закладів щодо використання туризму і краєзнавства в
освітньо-виховній діяльності.

Виявлено, що в школах і позашкільних закладах області проводиться значна
робота з розвитку туризму і краєзнавства та їх використання з метою
національно-патріотичного виховання й формування національної
самосвідомості учнівської молоді, фізичного гарту дітей і підлітків та
пізнання ними рідного краю.

Поштовх до пожвавлення туристично-краєзнавчої роботи серед учнівської
молоді дали прийняті в останні роки законодавчі, урядові та відомчі
правові і нормативні документи, які регламентують дану сферу діяльності
[1,2].

Форми і методи пошуково-дослідницької роботи в шкільному туризмі області
настільки багатогранні, що дозволяють задовольнити інтереси школярів і
активізувати їх пізнавальну діяльність. До таких форм і методів
відносяться: вивчення рідного краю за допомогою спостереження, робота в
гуртках істориків-краєзнавців, геологів, географів-краєзнавців і
звичайно зі спортивно-оздоровчого туризму.

Це вимагає від організаторів, керівників походів, туристського активу
глибокого знання рідного краю, теорії і методики туристично-краєзнавчої
роботи.

З цією метою нами було проведено опитування школярів і педагогів,
керівників туристично-краєзнавчих гуртків, вивчено документацію
Івано-Франківського державного обласного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді (звіти, плани роботи тощо).

Саме тому в шкільному туризмі утвердилась практика об’єднання учнів по
інтересах в краєзнавчі гуртки: істориків, геологів, географів тощо
(табл. 1).

В області стало традиційним проведення міських, районних, обласних
зльотів туристів-краєзнавців, юних геологів, турнірів пам’яті ветеранів
туризму та масових сходжень на найвищі вершини Українських Карпат,
заочних конкурсів на кращий звіт про туристичну мандрівку.

<   ph активізувати свою рухову активність, глибше пізнати свій рідний край, що в свою чергу стимулює їх до подальшого заняття туризмом. Туристично-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях "Краса і біль України", "Сто чудес України", обласної - "Люби і знай свій рідний край" сприяє вихованню в учнів національної самосвідомості. Понад 50 тисяч школярів та студентів області беруть активну участь у Таблиця 1. Робота бюджетних гуртківта об’єднань Назва гуртків Всього по області В облдержцентрі туризму В інших закладах освіти К-сть гуртків Охопл. учнів К-сть гуртків Охопл. учнів К-сть гуртків Охопл. учнів Юні туристи 59 1254 11 286 48 968 Юні туристи лижники 1 15 1 15 - - Спортивне орієнтування 18 324 4 72 14 252 Пішохідний туризм 62 1302 34 748 28 554 Юні гірські туристи 2 29 2 29 - — Юні велотуристи 1 14 1 14 - - Літературне краєзнавство 14 308 2 44 12 264 Історики-краєзнавці 60 1228 22 506 38 722 Юні екологи 35 660 4 71 31 589 Юні геологи 13 227 5 91 8 136 Географи-краєзнавці 28 533 10 191 18 342 Народознавчі гуртки 50 1039 12 241 38 798 Юні туристи-водники 1 12 1 12 - — Активісти шкільного музею 7 133 3 54 4 79 Провідники-краєзнавці 4 74 4 74 — — Основи християнської моралі 3 61 3 61 - — Школа туризму 5 95 5 95 - - . Школа екскурсоводів 4 74 4 74 - — виконанні етнологічних, природничих та екологічних завдань під час різноманітних експедицій (табл. 2). Висновок. Встановлено що туристично-краєзнавча діяльність в школах, позашкільних закладах є однією з найпопулярніших в учнівському середовищі. Це підтверджується значною кількістю гуртків, які забезпечують національно-патріотичне виховання молодого покоління, участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях "Краса і біль України", "Сто чудес України", обласної - "Люби і знай свій рідний край", який сприяє формуванню в учнів національної самосвідомості. Таблиця 2 Участь в туристських і краєзнавчих експедиціях № з/п Назва експедиції Кількість загонів Кількість учасників 1 Рух учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків" 5825 57512 2 Всеукраїнська експедиція "Краса і біль України" 2250 23278 3 Акція "Пам'ять" 50 492 4 Обласна експедиція "Люби і знай свій рідний край" 3490 33110 5 "Сто чудес України" 60 862 Перспективи подальшого дослідження проблеми вбачаємо в пошуку інноваційних форм і методів організації діяльності гуртків, туристсько-краєзнавчого спрямування. Список джерел: Костриця М.Ю. Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К. «Вища школа». 1995. с.224. Останец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. – М.: Педагогика, 1985. -104 с. Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні: Указ Президента України від 23. 01. 2001, № 35 //2001. Урядовий кур’єр /2001 Урядовий кур’єр. 2001 31 січня. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999, № 973/99// Урядовий кур’єр 1999.-29 вересня Рут Є.З. Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої діяльності в школі та її вплив на організм школярів: Дисертація доктора наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02. – Харків, 2005. – 352 с. PAGE

Похожие записи