Реферат на тему:

Особливості розуміння учнями творчих задач на уроках математики

Визначення поняття “творча діяльність” можна поділити на такі, де
творчість визначається як діяльність, спрямована на знаходження людиною
нового суспільно значущого продукту і на такі, де творчість
розглядається з позицій суб’єктивної для кожного індивіда новизни. Так
С.О. Шумілін визначив творчість як діяльність, що складається із
створення суттєво нового: нових речей або нових способів діяльності і ця
діяльність спрямована на задоволення потреб людини у створенні нових
духовних та матеріальних цінностей. За К.К.Платоновим творча діяльність
є найвищим проявом інших видів діяльності, що у своєму результаті дає
дещо нове, не шаблонне по єдності форми і змісту і прогресивне порівняно
з раніше існуючим і відомим результатом подібної діяльності. За
В.Т.Кудрявцевим психіка людини має творчу природу і ця її характеристика
проявляється у різноманітних видах діяльності .

А В.О.Моляко визначає творчу діяльність як процес створення чогось
нового суб’єктивно, раніше для даного конкретного суб’єкта невідомого.
Тому прояви творчої діяльності мають місце на всіх етапах розвитку і
діяльності дитини і дорослої людини. “І школяр, що засвоює нові знання,
що розв’язує нову, незнайому задачу, і робітник, що виконує нове
технічне завдання, і комбайнер, якому необхідно в процесі збирання
врожаю врахувати вологість колосся, напрямок вітру, – усі вони
займаються творчістю, вирішують творчі задачі” . Отже, творчу діяльність
правомірно розглядати як процес розв’язування нових задач, які постають
перед людиною протягом життя, у різних його сферах – у навчанні, в
іграх, у професійній діяльності, в побуті тощо.

gdc

Похожие записи