.

Особистісна спрямованість дослідницько-проектної діяльності в математичній освіті.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1103
Скачать документ

Гончарик Ольга Филимонівна,

учитель математики вищої категорії, учитель-методист

Ходоровська Стелла Іванівна,

учитель математики вищої категорії, учитель-методист

Олефіренко Наталія Михайлівна,

учитель інформатики вищої категорії,

тренер “Intel® Навчання для майбутнього”

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Особистісна спрямованість дослідницько-проектної діяльності в
математичній освіті

Щоб дійти до мети, треба перш за все йти.

Оноре де Бальзак

Брати на озброєння комп’ютер – це значить

посилити свої можливості в кілька разів.

Беріться – і успіх буде!

О.В.Фещенко

Метод проектів на уроках математики

Активна робота кожного учня – головний напрям учительського пошуку.

Сучасні погляди на процес отримання нових знань заперечують
репродуктивні форми навчання і стимулюють учителя до пошуку більш
ефективних інноваційних методів співпраці з учнями.

Вдалою реалізацією цього є залучення учнів до проектної діяльності. Дана
форма роботи передбачає обмін інформацією з метою отримання нової
навчальної інформації, придбання навичок і вмінь ведення навчального
наукового дослідження.

Метод проектів – це шлях пошуку розумного балансу між академічними
знаннями та прагматичними уміннями. Основна мета методу полягає в
наданні учням можливості самостійно отримувати знання під час
розв’язання практичних задач або проблем, які потребують інтеграції
знань з різних предметних областей.

Яке ж місце відводиться учителю? Він із носія готових знань
перетворюється в організатора пізнавальної дослідницької діяльності
своїх учнів. Під час такої роботи змінюється і психологічний клімат у
відношеннях учитель-учень, так як учителю потрібно переорієнтувати свою
навчально-виховну роботу та роботу учнів на різноманітні види
самостійної діяльності, на пріоритет діяльності пошукового, творчого
характеру.

Але суть залишається незмінною – стимулювання зацікавленості учнів до
розв’язання певних проблем, вміння практично застосовувати отримані
знання, а також розвиток креативного мислення.

Нетрадиційні форми організації навчального процесу дають можливість не
тільки посилити зацікавленість учнів до даного предмету, а й розвивати
їх творчу самостійність, навчати роботі з різними, самими незвичайними
джерелами знань. Розвиток творчих здібностей – відбувається поступово,
але систематично.

На нашу думку будь-який проект вартий позитивної оцінки, бо дитина
працює самостійно. Взагалі не важливо вдалий її проект, чи ні.
Найважливіше, щоб учень проаналізував свою діяльність. Дитина, яка має
навички проведення навчального дослідження, може оцінити чи відповідає
отриманий результат прикладеним зусиллям, чи можна було б піти іншим,
найбільш зручним шляхом. Людина, яка може зробити самоаналіз, почуває
себе успішною в житті.

Неможливо примусити людину творчо працювати. „Людина сама повинна прийти
до бажання шукати, пробувати і помилятися” – говорив письменник-фантаст
А.Азімов в оповіданні „Професія”. І тільки той, хто готовий відстоювати
своє право творити, здатен на справжню творчість.

Завдання учителя – мотивувати учнів на цю творчість, допомогти дітям
робити маленькі відкриття. І хто знає, можливо за шкільною партою сидить
майбутній Ейнштейн.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів –
індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного
відрізка часу.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів,
умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в
інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними, тобто
оформлені деяким чином (відеофільм, альбом, бортжурнал “подорожей”,
комп’ютерна газета, альманах, Web–сторінка, ін.).

Інформаційний вид проектів направлений на збирання інформації про деякий
об’єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і
узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти
також, як і дослідницькі вимагають ретельно продуманої структури,
можливості систематичної корекції по ходу роботи над проектом.

Вчителі математики нашої школи плідно впроваджують методику проектної
діяльності учнів в урочну та позаурочну системи роботи. Після
проходження тренінгів за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”
вже протягом трьох років активно використовують цей метод.

Досвідом роботи ми радо ділимося з колегами. На базі нашої школи
відбувся районний семінар учителів математики на тему «Метод проектів
під час вивчення математики». У 2007 році узагальнений досвід
застосування методу проектів під час вивчення теми «Похідна та її
застосування» був відзначений дипломом обласної виставки передового
педагогічного досвіду у 2007 році, а в травні 2007 творча група ділилася
досвідом на обласному семінарі голів районних методоб’єднань вчителів
математики. З того часу методична скарбничка поповнилася новими
надбаннями. Тому можна узагальнити наш досвід та підсумувати
напрацьований матеріал.

,

.

0

2

¬

®

,

0

2

4

?

¬

®

ix

&

F

“Інтеграл та його застосування”, геометрії “Площі поверхонь” та “Об’єми
тіл”. А з теми «Статистика» учні працювали над соціально значимими
темами і познайомитися з результатами учнівських досліджень на
уроці-захисті виявили бажання представники міської ради, відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. Зараз юні
дослідники є вже студентами вузів. Вони з вдячністю згадують надану
можливість отримати навики дослідницької діяльності, які тепер
допомагають їм успішно навчатись.

Метод проектів в нашій школі помолодшав: учні 5 класу працювали над
проектами “Дії з натуральними числами”, “Звичайні та десяткові дроби”,
учні 6 класу досліджували пропорцію, учні 7 класі присвятили свої роботи
формулам скороченого множення, учні 8 класу досліджували “Вписані ті
описані чотирикутники”.

Метод проектів в позакласній роботі

Метод проектів почав виходити за рамки уроку і знайшов своє місце і в
позаурочній роботі.

Математичний гурток

Значущість гурткової роботи визнають абсолютно всі: на уроках формуються
знання і уміння учнів, а навички ефективно формуються під час
міжпредметної позаурочної діяльності. А який виховний потенціал мають
заняття гуртка: культура спілкування, обмін досвідом, пізнання нового
через обмін інформацією, емоціями. А спільні інтереси учнів, дружні
стосунки… Не можна позбавляти наших дітей можливості корисного
спілкування з учителями та між собою.

На заняттях математичного гуртка учителі, як правило, займаються більш
поглибленим вивченням питань, що стосуються тем шкільного курсу
математики, розв’язуванням завдань підвищеного рівня. А тому заняття
гуртка відвідують лише учні, що мають достатні знання з предмету.

Ми ж вирішили зацікавити математикою більшу кількість учнів. Для цього
були запропоновані теми пошукових робіт:

Магія геометричних фігур

Щасливе число

Яке число щасливе 7 чи 13?

Наука чисел, кодів та шифрів

Значення числа 7

Прямокутник в житті людини

Піфагор та історія позначення чисел

Як виникли знаки математичних дій?

Симетрія в природі

Золотий переріз навколо нас

Системи числення та зв’язок між найменшим спільним кратним і
найбільшим спільним дільником

Учням пропозиція сподобалась і почалась кропітка робота, що складалась з
таких етапів:

Пошук матеріалів (робота з друкованими джерелами інформації, Інтернет )

Систематизація знайденого

Оформлення роботи

Підготовка до захисту (створення презентації)

Марафон витримали не всі. У декого робота закінчилась знайденими
матеріалами, в інших – оформленням роботи, а найвитриваліші захищали
свої проекти перед учнями, батьками, учителями, адміністрацією школи.

Ми досягли головного: ніхто з учнів не залишився байдужим. Навіть ті,
хто зупинився на півдорозі зрозуміли, що реально зробити роботу до
кінця, а фіналісти цікавились темами нових проектів.

Адже вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна
діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності,
самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше –
раннього юнацького віку.

МАН

Створення пошукової роботи – це перший і головний крок для проведення
дослідницьких робіт і участі учнів в роботі МАН.

У нашій школі кропітка робота з пошуку та підготовки майбутніх манівців
починається з 7-8 класів. Залучені до гурткової роботи з математики,
учні здобувають перший досвід ведення дослідження та стають членами
шкільного наукового товариства. А з часом – достойно представляють свої
наукові роботи на обласному етапі конкурсу-захисту Малої Академії наук
України. Цікавими були роботи: “Ознаки подільності на множині чисел
Фібоначчі”, “Ознаки подільності в різних системах числення”, “Геометрія
в українській національній спадщині Черкащини”, „Золотий переріз”
сучасності”, „Золотий переріз” в пам’ятках архітектури Кам’янки”.

Висновки і враження

Зазвичай по закінченню роботи над проектами керівники проектів проводять
рефлексію та підводять підсумки, відмічаючи досягнення та недоліки.
Аналіз листів самооцінювання учасників проектів свідчать, що

90% дітей подобається такий вид роботи,

70% назвали рекомендації учителів зручними і зрозумілими;

для 90% проект був інформативним;

50% виконали творчі завдання;

100% здобули дослідницькі навички;

50% вважають свій проект цікавим і пізнавальним для інших.

Під час проведення захисту проектів помітним було емоційне піднесення,
задоволення результатами своєї роботи і природне хвилювання.

Отже, в результаті роботи була досягнута поставлена мета: поглиблення та
розширення знань з теми, творче прикладне застосування знань і вмінь та
отримання високого балу за тему. Також цей метод сприяє підвищенню
зацікавленості учнів математикою, застосуванню досягнутого на уроках в
інших класах, повазі батьків до результатів роботи дітей,
самоствердженню особистості.

Проблеми

Серед проблем, які впливали на хід роботи можна назвати такі:

низька комп’ютерна грамотність учнів середніх класів;

перевантаженість комп’ютерного класу;

необхідність створення медіа-центру на базі шкільної бібліотеки;

Отже, організація навчальних досліджень-проектів під час вивчення
окремих тем курсу шкільної математики та в позаурочні роботі підтвердили
ефективність цієї інноваційної педагогічної технології в розвитку
особистості.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019