Тема. Опис рідної природи. Д. Чередниченко «Рiднi краєвиди»

Мета. Узагальнити знання учнiв про ознаки весни. Вчити спостерiгати за
змiнами в природi.Формувати уміння аналiзувати, робити посильнi
висновки з прочитанного. Поповнювати словниковий запас новими словами.
Розвивати образне й логiчне мислення, творчу уяву, зв`язне мовлення.
Виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку. Урок ознайомлення й засвоєння нових знань.

Обладнання. Звукозапис, репродукцiї картин, виставка малюнкiв, тлумачний
словник.

Хiд уроку

I. Органiзацiя до початку уроку.

1. Перевiрка готовностi до уроку.

2. Самостiйне читання худ. книги (5 хв.), аналiз 1 книги.

II. Мотивацiя навчальної діяльностi.

— Щоранку, коли ми йдемо до школи, помiчаємо, що в природi вiдбуваються
змiни i тiльки тодi, коли ми уважно спостерiгаємо, можна побачити багато
цiкавого, незвичайного.

III. Повiдомлення теми, мети.

1. Проблемна ситуацiя.

— Прочитайте тему, розгадайте ребус (весна).

— Про що поведемо розмову?

Знов починається весна, знов починаються дива.

Все прокидається поволi, зi сну зимового встає.

— Сьогоднi будемо спостерiгати за природою, повторимо про ознаки весни,
познайомимося з новими словами, щоб наша мова була правильною,
мелодiйною. А в цьому нам допоможе оповiдання « Рiднi краєвиди».

2.Словникова дослідницька робота (робота з тлумачним словником): що таке
краєвиди?

IV. Ознайомлення з новим матеріалом.

1. Мозкова атака.

— Скільки продовжується весна?

— Назвіть місяці.

— Всі зміни передали за допомогою чого?(слів)

— За допомогою слів красу природи передають поети та письменники в своїх
творах. З одним з них познайомимося.

2. Знайомство зі змістом.

— Читання вчителем +учні.

— Про які ознаки весни розповідається?

3. Робота над змістом тексту:

а) словникова робота:

h

d ? -

h

шати – синонімом, підбіл – з підручника, на осонні – місце, яке
освітлюється та обігрівається сонцем, жевріють – червоніють, горять без
полум`я.

Читання хором, розбір

б) читання 1. 2 абзаців ланцюжком;

— Про який весняний місяць йде мова?

— Про які квіти згадує автор?

— Які весняні квіти ви знаєте?

Цікаво!!! Пролісок в Німеччині називають блаустер, що в перекладі
блакитна квітка.

в) вибіркове читання:

— Що цікавого розповідає автор про мати-й-мачуху?

— Які слова автора перетворили природу на живу істоту, вжиті в
переносному значенні?

4. Робота в парах:

Завдання: самостійно прочитайте 3, 4абзаци з позначками: це відомо, це
цікаво, це нове

— Про які ознаки весни йде мова?

Робота над позначками.

— Про яких птахів розповідає?

— З ким порівнює автор жайворонка?

— Навесні в природі, крім співу пташок, можна почути інші звуки.

Слухання музики.

5. Фізхвилинка.

6. Самостійне читання 5, 6 абзаців.

— Про які весняні ознаки дізналися?

V. Закріплення.

1. Розвиток творчої уяви.

— Які малюнки можна уявити, читаючи оповідання?

— Відправимося на виставку. Як змогли зобразити весну наші учні? За
допомогою чого?

2. Робота за репродукціями.

— Яка з них підходить до змісту оповідання?

3. Слухання музики.

— Ще є 1 вид мистецтва, який своїми засобами малює картини природи. Це
музика.

4. Висновок.

— Красу природи можна зобразити за допомогою слів, фарб, звуків.

5. Робота в групах.

— Яка головна думка твору?

— На скільки частин можна поділити текст?

VI. Підсумок.

Складання асоціативного куща: весна –квіти, трава,тепло,
птахи,струмочки,бруньки,березовий сік.

— Якими засобами можна зобразити красу природи?

VII.Дом. завдання: с.74-75, читати, видповідати на питання,

1 ряд — малюнок до тексту;

2 ряд — інформація про 1 весняну квітку;

3 ряд — рима до слова весна.

Похожие записи