.

Охорона природи (Вiдкритий урок з природознавства) (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5314
Скачать документ

Вiдкритий урок з природознавства 6 клас.

Тема Охорона природи .

Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити

з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати

вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до

самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан
навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття
прекрасного.

Обладнання : карта «Природоохороннi території України , таблицi

«Червона книга України» ,карта «Природоохороннi територii
регіону».

Тип уроку засвоєння нових знань.

Хiд уроку.

Організаційний момент.

Мотивацiя навчальної та пізнавальної дiяльностi учнів.

– Бiосфера-велетенська екологічна система, яка включає всi види живих

органiзмiв. Кожний біологічний вид унікальний i неповторний. Людина теж
є частиною цієї системи. На протязi всієї iсторii людство не тільки
вивчало природу i відкривало новi землi. Люди використовували природнi
скарби. Згiдно з тим , як людей ставало все більше, а розвиток науки i
технikи давав ім новi можливостi, все помітніше вiдчувалися змiни в
природi, викликанi

діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її
збіднення: зникають або стають рiдкiсними багато видiв органiзмiв .
Останнiм часом виникло багато проблем, якi потребують негайного
вирiшення.

– З’ясуємо головну проблему сучасності. (Проблемне питання).

1-й учень:

Наш вік двадцять перший , сповнений тривог

Шалених ритмів, стресу ,відкриття .

Вiд космосу до самого земного

На карту ставить долi i життя.

У вiдчай впала молода тополя,

Вмирав повiльно скручений листок,

Болять забрудненi легенi поля :

Бiль вiддає у кожен колосок

Мов примули на діючих вулканах,

Понад землею зводяться АЕС.

Iде на людство хвилею цунамi,

Збунтованого атома прогрес.

2-учень:

Зникають i тварини , i рослини…

Так, дуже сумно, що природа гине.

Але ж не всi ! Уми їх все одно ,

Хоч інколи , побачимо в кiно…

Авжеж , в кiно…Чи в мультиках хіба…

Нi , це не просто сором ,

Це – ганьба!

Тварини потребують охорони !

Навiщо ж тодi книга є Червона ?!

Створила ж заповідники людина,

Щоб жодна не загинула тварина ?!

Ну, а рослини ? Це немов кохання !

Не вже колись залишиться остання ?

Рослини- це краса Землi барвиста ,

Без них навiть мистецтво втратить змiсту!

Планета є для кожног оселя,

Нема рослин , тварин , Земля-пустеля ,

Бо з космосом ми будем наодинцi…

А хто наносить шкоду , тi-злочинцi !

Та нi я не злочинець , не байдужа…

Менi природу жаль ,i навiть дуже !

3.Актуалiзацiя опорних знань та вмінь учнів.

– Що таке охорона природи ? (Гра «Одягни ромашку»).

Дiти на листочках пишуть вiдповiдь на питання, як вони
розуміють

поняття.

4.Вивчення нового матерiалу .

1. Гра «Чарiвна скринька»

– Що б пiдготуватися до роботи на уроцi, необхідно відповісти на
питання.

Питання:

1.Якi причини змусили людину охороняти природу ?

2.Навести приклади змiни середовища життя внаслiдок дiяльностi людини.

3.У чому причина збіднення видового складу біосфери ?

4. Що сучасна людина отримує від біосфери ?

5.Що сучасна людина отримує від природи ?

6.Яких правил поведінки у необхiдно дотримуватись?

2. Прес-конференцiя

– Сьогоднi на уроцi ви отримаєте інформацію про охорону природи.

В цьому нам допоможуть учнi, якi отримали завдання пiдготувати
повідомлення з певних питань.На прес-конференцiї присутнi фахiвцi з
охорони природи: біолог,географ, історик, представник мiжнародної
органiзацiї.

1.Коресподент газети «Минуле»

– Коли виникла необхідність охорони природи ?

– Необхiднiсть в охоронi природи виникла з появою людини розумної.
Первiсна людина перебувала у найбiльшiй залежностi від природи, яка
давала їй все потрібне для життя. Вплив людини на навколишню природу
значно посилився , коли вона навчилася добувати i використовувати
вогонь. Так, під час полювання на диких тварин спалювалися великi лiсовi
масиви. Вогонь завжди ніс величезну загрозу iснуванню рослин i тварин. З
часом людство зрозумiло це, але вiдмовилося від такого способу
здобування їжi лише з розвитком

скотарства.

2.Кореспондент газети «Iсторичнi факти»

-Якi природоохороннi заходи застосовували в Київськiй Русi ?

-У Київськiй Русi природоохороннi закони видав Ярослав Мудрий, про що
свідчить пам’ятка права «Руська правда». Там зазначено про заборону
вирубувати ліси, полювати на бобрiв, рiдкiсних птахів тощо.

3. Кореспондент газети «Подорож у минуле»

– У вашiй книзi «Бережiть природу» вказано особливе ставлення до
природи у часи Петра 1. Яке саме?

-У Росiї за царювання Петра1 було здійснено ряд природоохоронних
заходiв. Вiн видав укази про охорону лiсiв, тварин, води від забруднення
в гаванях i на рейдах. Лiси на берегах річок оголошували заповiдниками.
Порушникiв указів карали смертю. Помiчникам забороняли рубати дубовi та
сосновi ліси, вимагали від них садити ліси в степах ,закладали сади . В
Українi, крім петровських указів, діяли гетьманськi універсали з питань
охорони земель, лiсiв i тварин.

4. Кореспондент журналу «Природа i ми»

-Що входить до складу природоохоронного фонду України ?

-Природо-заповiдний фонд України включає бiосфернi та природні
заповідники, нацiональнi парки, регiональнi ланшафтнi парки,заказники,
пам’ятники природи, заповiднi урочища, ботанiчнi сади, зоологiчнi парки,
парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва.

5. Кореспондент журналу «Мандрiвник»

-Яка мета створення заповідників ? Якi заповідники iснують на
території України ?

-Природнi заповідники- природоохороннi ,науково-дослiднi установи
загальнодержавного значення ,що створюються з метою збереження в
природному станi типових або унікальних для даної ландшафтної зони
природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, визначення
природних процесів та явищ, що вiдбуваються в них, розробки наукових
засад охорони навколишнього природного середовища. Бiосфернi заповідники
створюються з метою збереження в природному станi найбiльш типових
природних комплексів біосфери. В Українi природних заповідників 17 i
бiосферних 4.

Кримський заповідник-iсторiя заповiдної території налiчує понад 90
рокiв.

Карадазький природний заповідник розташований у пiвденно-схiднiй
частинi Кримського пiвострова на вiдстанi 36 км на пiвденний захiд від
м.Феодосiї. Це один з найпримітніших та наймальовничіших куточків Криму.

Карпатський бiосферний заповідник призначений для збереження
унікальних гірських ландшафтів Українських Карпат.

Природний заповідник «Горгани», розташований у найнедоступнишiй
високогiрнiй i кам’янистiй частинi Горган-Довбушанських Горганов. Його
вершини та верхнi частини схилів вкритi кам’янистими розсипами,
утвореними пісковиком. Такi розсипи мають місцеву назву «горгани».

Дунайський бiосферний заповідник-створеньний з метою збереження
типових та унікальних природних комплексів у дельтi Дунаю.

Канiвський природний заповідник-один з найстарiших заповiдникiв в
Українi. Вiн був створений у 1923 р.

Днiпровсько-Орiльський природний заповідник створено з метою
збереження унікального ландшафту долини середнього Днiпра та ріки Орiль
з комплексом характерної флори i фауни.

Український степовий природний заповідник був створений у 1961 р. в
результатi об’єднання самостiйних заповідників «Хомутовська степ»,
«Кам’янi Могили», «Михайлівська Цiлина», «Стрiльцiвський степ», якi
увiйшли до його складу як окремi вiддiлення.

Казантипський заповідник (мис Казантип) розташований на
північному-захiдному узбережжi Керченського пiвострова.

Опукський природний заповідник створений у 1998р., призначений для
збереження у природному станi типових степових ландшафтів Кримського
пiвострова та аквакомплексів Чорного моря з остравами Скелi-кораблi .

Ялтинський гiрсько-лiсовий природний заповідник було створено у 1973р.
Рослиннiсть заповідника доволi різноманітна i утворює чотири висотних
пояси.

Природний заповідник «Мис Мартьян» розташований на Пiвденному березi
Криму біля Ялти.

Бiосферний заповідник «Асканiя Нова» посiдає особливє мiсце, оскiльки
історія заповідання його території нараховує 110 років .

Чорноморський бiосферний заповідник відіграє особливу роль у
збереженнi рiдкiсних видiв птахів.

Луганський природний заповідник було створено у 1968р з метою
збереження у природному станi типових та унікальних для степової
ландшафтної зони природних комплексів.

Полiський природний заповiдник (1968р) –розташований у
пiвнiчно-захiднiй частинi Центрального ,або Житомирського, Полiсся
України.

Природний заповідник «Розточчя» . Тут можна побачити представників
усіх класiв хребетних.

z

|

?1/4

F

?

?c??

??

B

F

N

\

`

|

i

#1/4I

6

¤

?

?

????????????????

?c??<

?c??

????????&??

??

????&??

??

?

????

??

??

??

??

??

h‹

h‹

h‹

“-BCcD¤D?E?F‚GFH–I JXK(vrwtwawXxZxOyoyTzooooccccccccccNAA??

m

&

F

gdyx?

2льської Швейцарiї .

Природний заповідник «Єланецький степ».Природна рослинність
заповідника є надзвичайно багатою i рiзноманiтною. До Червоної книги
України занесено 17 видiв рослин.

6. Кореспондент газети «Свiт навколо нас»

Якi природоохороннi терiторії iснують у Донецькiй областi?

-У Донецькiй областi iснує національний природний парк «Святi гори»
створений у 1997р. Найбiльше значення мають крейдянi бори, занесенi до
Зеленої книги України. Донецький ботанiчний сад.

7. Кореспондент газети «Цiкаво знати»

-Що представляє собою Червона книга? За якими категорiями кожен вид
включено до Червоної книги ?

– Червона книга-офiцiйний документ про сучасний стан видiв тварин i
рослин, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх
збереження i наукового обгрунтованного вiдтворення. Кожен вид, який
включено до Червоної книги, належить до однієї з чотирьох категорій:

– напевно зниклi види ;

– перебувають під загрозою зникнення ;

– рiдкiснi види ;

– невизначені ,маловiдомi види.

8. Кореспондент газети «Вивчаємо свiт разом»

-Розкажiть про Мiжнародну Червону книгу.

-У Мiжнароднiй книзi вiдомостi про види, що належать до першої
категорії, друкують на червоних аркушах паперу, до другої-на жовтих, до
третьої-на білих i до четвертої-на сірих. Уже зафiксовано види, що
раніше належали до зникаючих, але завдяки вжитим заходам нинi
вважаються врятованими від зникнення. Їх вiдносять до категорії
поновлених, вiдомостi про них подають на зелених аркушах.

9. Кореспондент газети «Бiологiя»

– Чим відрізняється Червона книга України від Мiжнародної ?

– Понад 100 видiв рослин i тварин, що перебувають під загрозою
зникнення, занесено до Червоною книги України, яка була заснована в 1980
роцi. В 1994 р. видано Червону книгу України «Тваринний свiт», а в 1996
роцi –Червону книгу України «Рослинний свiт». Червона книга-це книга
тривоги, попередження, що певний вид перебуває в небезпецi, вимагає
невiдкладних заходiв щодо його охорони.

10. Кореспондент газети «Макiївськi новини»

( Які природоохоронні заходи існують в Англії ?

3. Гра «Крок у перед»

( Якщо твердження правильне, зробити крок у перед:

1. Природоохоронні установи мають рiзнi завдання.

2. Заповідники ( це екосистеми, де зберігаються, охороняються

i вивчаються всі їх компоненти.

3. Територія заповідника повністю вилучається зі сфери господарської
дiяльностi.

4. Необхiднiсть охорони природи виникла у 21 столiттi.

5. Червона книга ( офiцiйний документ про сучасний стан видів

рослин i тварин, що перебувають під загрозою зникнення.

6. В Україні створено 17 природних та 4 біосферних заповідників.

7. «Святі гори» належать до заповіднику.

8. Мета створення заповідників ( підтримання екологічної рівноваги.

9. Заповідник «Асканiя Нова» природний.

10. Червона книга України заснована у 1994 р.

4. Гра «Відгадай».Робота у парах.

Рослини та тварини Червоної книги України. За описанням відгадати і
показати

на таблиці.

Рослини

Завдання (Шафран Гейфелiв)

Це багатолітня трав’яниста рослина заввишки 10-25 см. Листочки
прикорневі лiнiйнi, з білою поздовжньою смужкою. Квітка одинична,
фіолетова, з жовтогарячою приймачкою. Цвіте у березні-квiтнi.
Розмножується бульбоцибулинами та насінням.

Завдання (Пiвонiя кримська).

Це багатолітня трав’яниста рослина заввишки 40-70 см, з бульбоподібним
коренем. Стебла розгалужені, листки шкiрястi, сизi, з широкоовальними
або майже заокругленими частинками завширшки 2-6 см. Квітки одиничні
лiлово-рожевi або червонi.

Завдання (Лiлiя лiсова).

Росте в широколистих та мішаних лісах, здебільшого на галявинах,
узліссях, у чагарниках. Стебло зелене, iнодi з червонуватими цятками,
знизу i під суцвіттям-безлисте. Листки еліптичноланцетнi, гострi, з
короткошорстким краєм. Квітки повислi, на довгих квiтконiжках,
ясно-пурпуровi,з фіолетовими плямами, ароматнi, зiбранi у негусту
китицю.

Цiкаво знати.

Лілія ( квiтка чистоти. I легенда ходить про неї така: коли Матiр Божа
пiднялася у Небо до Ісуса, то випросила у нього відзнаку для тих дівчат,
які ревно дослухаються до Icтини Господньої на Землi, не вдаються до
злих учинків. Спустилася Вона з ангелами одного ранку i насипала по
землі Небесного нектару, там де дівчата i хлопці в порядності великій
були. Лілія ( це щось дуже святе i недоторкане, бо Матір Божа зображена
на iконi з лілією. I благовіщати їй про народження Ісуса архангел
Гаврiiл опустився з такою ж квіткою.

Завдання (Пiдснiжник).

Це багаторічна цибулинна рослина. Росте у широколистяних та змішаних
лісах, на галявинах, у чагарниках. Ранньої весни утворюються місцями в
лісах удовий білий килим. Цибулини отруйні.

Цікаво знати.

Пiдснiжник – символ надii. Коли перші люди Були вигнані з раю, на землi
йшов сніг i було холодно. Єва дуже змерзла. Щоб її втішити, підсилити
віру у кращі часи, декілька сніжинок перетворилися у нiжнi квіти
пiдснiжника – первiсника весни.

Завдання (Пролiска дволиста).

Стебло безлисте, циліндричне, голе, із квітками на верхiвцi. Листки
широколінiйнi. звуженi до основи. Квiтки зiбранi по 2-10 у рiдкi китиці.
Квiтконiжки спрямованi в гору, звичайно вдвiчi довші за квітку.
Правильна квітка, оцвітина проста, вiночкоподiбна, складається з шести
блакитних пелюсток.

Тварини

Завдання (Зубр).

Живе в змiшанних та листяних лісах з галявинами, лугами, болотами.
Здатні пристосовуватися до умов культурного ландшафту. У 1902р. зубри
були вперше аклiматизованi в Українi в заповіднику Асканiя-Нова та двiчi
завозилися у Крим, однак під час громадянської та Великої Вiтчизняної
війни були винищені.

Завдання (Рись).

Трапляється переважно у Карпатах. Живе у хвойних та змiшаних лісах з
буреломами та заболоченими важкодоступними ділянками. В горах
пiднiмається до висоти 1200м. Веде осiдлий спосіб життя доти, поки на
дiлянцi є корм. Узимку в пошуках їжі може долати значні вiдстанi.
Живиться переважно копитними, а також зайцями, птахами, мишоподiбними
гризунами.

Завдання (Хохуля звичайна).

Це середніх розмiрiв звірятко добре пристосовано до життя у воді. Воно
має конусоподібну голову та довгий рухливий хоботок. Щільне, густе темне
хутро не намокає, бо ретельно змащене жиром.

У воді посувається майже, як риба і може по 10-12 хвилин перебувати під
водою. Більшу частину життя проводить у воді, або в прибережних норах.
Основний корм ( дрiбнi тварини.

Завдання (Беркут).

Мешкає в гірських лісах i на скелях. Гніздиться дуже високо на старих
дубах i грабах. Рiзнi народи називали по-рiзному: хацан, гірський орел,
королівський орел, золотий орел. Основна здобича ( зайці, хоча може
ловити все: від мишей до молодих особин копитних і птахів. Зникає в
наслідок активного винищування людиною, під впливом господарської
дiяльностi, збіднення кормової бази.

Завдання (Бражник).

Метелик живиться соком дерев, iнодi бджолиним медом. Активний у сутінках
і вночі, може мігрувати, долаючи значні вiдстанi. Гусениці iнодi
живляться іншими рослинами. Причини зміни чисельності хiмiчна обробка
пасльонових культур, викорчовування чагарників і розорювання місць
перебування.

5.Закрiплення вивченого.

1. Робота у групах (4 групи).

( Твій внесок у охорону природи.

2. Лист до Англії.

( Будемо зберігати природу разом.

3. Гра «Мікрофон»

( Що таке Червона книга?

( Обґрунтуйте її значення для охорони рiдкiсних, зникаючих рослин і
тварин.

( Які живі організми можуть бути занесені до Червоної книги?

( Які причини змусили Людину охороняти природу?

( Які природоохоронні заходи застосовували в Київській Русі?

4. Пісня «Гімн природи».

Пташка летить у блакить

I сонцю радіє, весні,

I неповторною мить,

Здається тобі і мені,

I вітерець гомінкий,

Бавиться наче дитя.

Довгого віку тобі,

Бажаємо Мати-Земля!

Не зірви маленьку
квітку,

Хай росте, несе у
світ красу.

I березовим
таночком,

Замилуйся у ліску.

Так багато у
природі,

Беззахисних є
творінь.

Збережи чарiвнiсть
світу,

Для наступних
поколінь!

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020