.

Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2850
Скачать документ

Реферат на тему:

Образи і символи як інформаційна верстка у навчанні учнів

Повноцінний розвиток суспільства багато в чому залежить від такої
освіти, яка спроможна забезпечити цілісний гармонічний розвиток людини.
Розвиток нашої держави визначається у загальному контексті європейської
інтеграції, з орієнтиром на фундаментальні цінності світової культури, а
сучасна шкільна практика більшою мірою – на диференційний шлях розвитку,
що своєю чергою впливає на вирішення проблеми індивідуальної парадигми
учнів.

Основним критерієм загальнолюдського прогресу є культура спілкування,
яка спроможна забезпечити тривкий цілісний гармонійний розвиток
особистості, і кожен, хто прагне освоїти культуру, вижити у нових
умовах, повинен заглибитись у мову, оскільки життя – це і є заглиблення
в мову.

Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування містить
систему певних образів, символів, що відрізняються варіативністю, і є
складовою частиною мовної картини світу. Кожна мова відтворює
відповідний спосіб сприйняття й улаштування світу, або його мовну
картину – сукупність уявлень про світ, що містяться у значенні слів і
виразів, утворюють єдину систему поглядів та установок, що певним чином
розподіляються носіями мови.

Навчання української мови в школах з російською мовою викладання має на
меті забезпечити активне володіння учнями державною мовою, сформувати в
них мовленнєву, мовну, соціокультурну та діяльнісну компетенції.
Ураховуючи, що в таких школах засвоєння української мови відбувається у
неоднорідному мовному середовищі, часто спостерігається досить низький
рівень культури мовлення учнів, не досить глибоке сприйняття творів
словесного мистецтва, оскільки школярі часто залишаються фрустрованими
через неспроможність осягнути окремі одиниці тексту.

Рівень мовленнєвої культури тісно пов’язаний з вагомим інструментом
пізнання світу, яким виступають образи і символи. Останні є водночас
методом вираження реальності, часто прихованих скарбів духовності
народу.

Сучасна когнітивна методика визначає найголовнішим серед своїх завдань
оволодіння учнями концептами – ментальними прообразами (нерозчленованими
уявленнями про об’єкт), глибинними значеннями розгорнутих структур
тексту, що є втіленнями мотивів та інтенцій автора, для розвитку
пізнавальної активності учнів та адекватного сприймання текстової
інформації. Семантика концепту містить комплекс позамовних відомостей,
що ґрунтуються на знаннях про світ, здобутих у результаті колективного
досвіду людства. Кожен концепт пов’язаний з деякими іншими, і разом вони
утворюють домени (фони), з яких вичленовується концепт. Упорядковане
поєднання концептів у свідомості людини складає її концептуальну
систему. Концептуальна система не є стабільною. Вона динамічна, весь час
змінюється під впливом постійного процесу пізнання. Компоненти
концептуальної системи фрейми – структури, що репрезентують стереотипні,
типізовані ситуації у свідомості (пам’яті) людини та допомагають
ідентифікувати аналогічну нову ситуацію, ієрархічно впорядковані
репрезентації певної стандартної ситуації дійсності. На нашу думку,
особливу увагу в оволодінні концептами слід надавати образам та
символам, які беруть участь у структуруванні навколишньої дійсності,
впливають на інтелектуальну діяльність учня.

Важливість використання образів і символів у процесі вивчення
української мови (особливо у школах з російською мовою викладання) не
завжди усвідомлюється вчителями-словесниками. А через відсутність
необхідних рекомендацій ця проблема в шкільній практиці розв’язується
неефективно.

У системі художнього тексту відбуваються складні процеси взаємодії
окремих лексичних одиниць зі змістовою організацією, що зумовлюють
поступове нагромадження значень, образної когезії та ускладнюють
сприйняття тексту на рівні фактуальної, підтекстової, концептуальної
інформації. Метою даної статті є спроба теоретично обґрунтувати та
окреслити деякі шляхи використання образів і символів як основної
інформаційної верстки у процесі вивчення української мови як предмета.

Відомо, що на лексичне значення слова впливають семантичні зміни та
варіювання в результаті посилення одних сем та затухання інших. Під
впливом певних асоціацій актуалізуються не лише денотативні, а й
конотативні семи. Така семантична гнучкість слова знаходить межі
перетину із внутрішньою формою слова. Аналізуючи слово, О.Потебня
виділяє з трьох складових (зовнішньої форми, змісту, внутрішньої форми)
саме внутрішню форму, яка, на його думку, найближча до етимологічного
значення. Услід за ученим, стан слова характеризується виділенням
значення й образу, водночас образ стає неодмінним засобом для вираження
значення. Аналізуючи співвідношення образу й значення, О.Потебня
підкреслює властиву художньому слову полісемантичність і множинність
значень. Уводячи формулу А (образ) Література Бахтин М.М. Проблема содержания материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. –М.: Худож. лит., 1975. – С. 6-71. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991 Кассирер Э.Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. –М., 1988. –С.28-29. Крымский С. Строй культуры: Хронотопы и символы // Colleqium. -1993. - №1. – С.23 Потебня А.А. Из записок по русской грамматике . – Т.4. – Вып.2. – М.,1977. – С.113 Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – В. кн.: Хрестоматия по истории русского языкознания. – 2-е изд. / Сост. Ф.М. Березин. – М.: Высшая школа, 1977. – с. 216-221. Пустовойт П. От слова к образу. – К., - 1974. С.34-42. Сергійчук В. Національна символіка України. – К., 1992

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019