.

Навчальна екологічна стежка як засіб формування у студентів природоохоронних компетентностей (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1928
Скачать документ

Реферат на тему:

Навчальна екологічна стежка як засіб формування у студентів
природоохоронних компетентностей

Сучасна парадигма освіти ставить у центр освітньої діяльності
формування компетентної особистості. Навіть найкраще викладання, яке
базується на засвоєнні певної суми знань, і вміння відтворювати їх під
час контролю все ж не можуть забезпечити людину знаннями на все життя.
Особливо це зрозуміло в сучасних умовах динамізму зміни знань,
інформації та технології. Це призводить до втрати людиною певних
компетентностей, зниження конкурентоспроможності, і людина рано чи пізно
стає функціонально неспроможною. Проблема інтелектуального та
інформаційного розвитку стає транснаціональною і базується на системних
філософських поглядах. Це концепції синергетики, життєтворчості, діалогу
культур, педагогіки як еволюції життя, взаємозв’язку навчання та
розвитку учнів, цілеспрямованого поетапного формування умінь і навичок
та ін. Ці концепції взаємопов’язані, мають спільні категорії, поняття,
серед яких важливе місце посідають поняття компетенція, компетентність.
Мета дослідження – вивчення можливостей використання навчальної
екологічної стежки в формування компетентностей природоохоронного
напрямку.

Дослідники розглядають поняття компетентність в різних аспектах:
готовність до професійної діяльності (Л.Гапоненко, В.Маслов); розвиток
житттєвої компетентності дитини, яка має бути сумірною з вимогами життя
(І.Єрмаков, О.Кононко); компетентність на базі здобутих знань, досвіду й
діяльності учня (Е.Соф’янц); загальна здатність, що ґрунтується на
досвіді, знаннях, цінностях (С.Шишов) та ін. У педагогічній науці немає
однозначного визначення понять компетенції. Міжнародна комісія Ради
Європи визначила компетентності як “загальні ключові вміння, базові
вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, ключові
уявлення, опорні знання”. Компетенції особистості – готовність учнів
використовувати засвоєні знання, навчальні вміння і навички, а також
способи діяльності в практичному житті для виконання практичних і
теоретичних завдань.

Ученими-педагогами компетентність розглядається як готовність і
здатність особистості реалізувати знання й досвід у проблемній ситуації.
Визначають шість груп ключових компетенцій: соціальні, інформаційні,
комунікативні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої
діяльності, полікультурна [3]. Водночас учені визначають і предметні
компетенції [1; 2; 4]. Це те коло питань, з якими студенти
ознайомлюються під час опанування навчальних дисциплін, ті знання й
уміння, якими вони оволодівають. Предметні компетенції є підґрунтям,
базою, на якій формуватимуться ключові компетенції.

Соціальні компетенції пов’язані з готовністю студента брати на себе
відповідальність, бути активним у прийнятті рішень. Формування таких
компетентностей здійснюється через мотиваційний компонент змісту
навчання. В основі формування соціальних компетентностей лежать
соціальні мотиви, вони полягають в усвідомленні відповідальності за
результати навчання. Інформаційні компетенції передбачають опанування
студентами інформаційних технологій, умінь самостійно здобувати і
використовувати інформацію. Студенти набувають навичок роботи з різними
джерелами: підручниками, збірками задач, науковими дослідженнями,
Інтернетом тощо. Комунікативна компетентність виявляється через уміння
студентів висловлювати свої думки, користуватись українською мовою та
біологічним понятійним апаратом. Компетентність саморозвитку та
самоосвіти – це вміння самостійно здобувати знання й застосовувати їх
для розв’язування практичних завдань. Компетентність продуктивної
творчої діяльності виявляється в умінні планувати й організовувати
власну діяльність, зокрема під час виконання експериментів, дослідів,
спостережень. Полікультурна компетентність передбачає використання у
відповіді інформації полікультурного характеру.

Навчальна екологічна стежка є ефективним засобом формування комплексу
компетенцій, перш за все предметних та функціональних компетенцій
природоохоронного спрямування. Студентами наукової проблемної групи
“Сучасний стан довкілля та екологічна освіта” при кафедрі методики
викладання біології була створена екологічна стежка на базі
агробіологічного комплексу (АБК) МДПУ. Структура стежки включає шість
станцій: 1) “Дендропарк”; 2) “Рідкі і зникаючі рослини”;
3) “Агрофітоценоз”; 4) “Лугова рослинність”; 5) “Квітково-декоративні
рослини”; 6) “Без верби та калини нема України”.

На кожній станції за маршрутом екологічної стежки вивчено видовий склад
флори та встановлено екскурсійні об’єкти, систематизовано інформаційний
матеріал для екскурсій з різними категоріями відвідувачів, розроблена
методика організації самостійної пізнавальної діяльності учнів на кожній
станції. Під час проведення екскурсій за маршрутом екологічної стежки у
студентів удосконалюються поняття, які є основою формування предметних
природоохоронних компетенцій: рідкі та зникаючі види рослин, Червона
книга України, ендемічні види, реліктові рослини, арборетум та ін.

Крім предметних природоохоронних компетенцій, важливим є формування
також функціональних компетенцій, які передбачають вміння застосовувати
предметні компетенції у процесі певного виду діяльності, відмінного від
того, в умовах якого вони були здобуті. Тому до функціональних
компетенцій майбутнього вчителя біології слід віднести вміння
спроектувати та створити навчальну екологічну стежку в конкретній
місцевості та формувати в учнів на її базі предметні природоохоронні
компетенції.

Предметні та функціональні компетенції є основою для формування
соціальних компетенцій студентів, які забезпечать активну життєву
позицію з питань охорони природи. Створення станції “Без верби та калини
нема України” дозволяє поєднати екологічне виховання з вихованням
національно-свідомих громадян. При створенні цієї станції були поєднані
елементи етноботаніки, народознавства, фольклорного матеріалу, що сприяє
формуванню в майбутніх педагогів полікультурної компетенції. Таким
чином, використання навчальної екологічної стежки в навчальному процесі
у ВНЗ сприяє формуванню у студентів комплексу компетенцій, як
предметних, так і ключових.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабенко О.М. Предметні компетенції з хімії як складові ключових
компетенцій особистості // Біологія і хімія в шк. – 2005. – №5. –
С.41-43.

2. Бондар С.П. Компетентність особистості – інтегрований компонент
навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в шк. – 2003. – №2. –
С.8-9.

3. Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення // Управління
освітою. – 2003. – №3. –С.6-9.

4. Родигіна І.В. Діяльнісний підхід до формування базових
компетентностей учнів // Біологія і хімія в шк. – 2005. – №1. – С.34-36.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020