Мусієнко Наталія Миколаївна

Режим дня – запорука здоров’я вихованців

групи продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає
організовувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і
виховання, поєднування навчально-виховної роботи на уроках і в
позаурочний час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній
розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює
умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості
всебічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запитів та
інтересів дітей.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки
цілеспрямовано спланована робота, але й наскільки правильно
організований у ній режим дня. Від раціонального, з точки зору
педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення
успішності, збереження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж
тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров’я, створює
життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне
дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як
дисциплінованість, акуратність, організованість.

Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє
збереженню в дітей найвищої працездатності.

Режим дня в групі продовженого дня повинен відповідати
психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і
сприяти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну
роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно
враховувати такі вимоги:

відповідність режиму віковим особливостям школярів;

педагогічне забезпечення чергування режимних моментів;

раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок,
позакласні заходи і позашкільні, в тому числі максимальне перебування
дітей на свіжому повітрі;

чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і
контроль за їх діяльністю.

Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (
черговість проведення годин дозвілля і прогулянок на території школи,
час роботи загально шкільних гуртків і секцій) вихователь розробляє
режим конкретної групи продовженого дня, враховуючи пропозиції вчителів,
побажання батьків.

Після уроків учням пропонується перебувати на свіжому повітрі
30-60 хв.

Обід – 30 хв.

Прогулянки, ігри, суспільно корисна праця – 1,5-2 год.

Полуденок – 10 хв.

Самопідготовка – 1-1,5 год.

Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічного та
учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму
полягає в тому, що він забезпечує чітку організацію життя і діяльності
педагогів та учнів, виробляє в них відповідний стереотип, сприяє
піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи. Дбаючи про виконання
режиму, слід пам’ятати, що зайва регламентація діяльності вихованців
стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на
самоті або в невеличкому колі друзів.

Режим дня учнів не може бути постійним, він є динамічний, і як динамічне
саме життя школи.

Періодично, залежно від змін місцевих умов, удосконалення
навчально-виховного процесу, педагоги переглядають раніше вироблений
режим.

Правила внутрішнього розпорядку складають на основі
загально-педагогічних вимог до організації і проведення
навчально-виховної роботи, місцевих умов і можливостей.

У групах продовженого дня праця й відпочинок учнів проходить у
колективі, який має вирішальну роль у формуванні їх моральних якостей.
Тривале спільне навчання і робота в школі виробляють у молодої людини
вміння поєднувати особисті інтереси з інтересами однокласників, з
інтересами колективу. А це безперечно полегшує виховання, допомагає
викорінити протиставлення власних інтересів інтересам колективу. А це
безперечно полегшує виховання, допомагає викорінити протиставлення
власних інтересів інтересам колективу. «Вихователь дитячого колективу –
справедливо зазначив В.О.Сухомлинський – повинен бути не тільки
наставником, а й другом і порадником своїх вихованців».

Правильний режим підтримує працездатність організму, бадьорий настрій,
інтерес до навчання і праці. У режимі передбачено час на працю,
навчання, харчування, самообслуговування та позакласну роботу.

Похожие записи