.

Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3321
Скачать документ

Реферат на тему:

Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської
мови в початковій ланці загальноосвітньої школи

Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити
суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології
стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю,
як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують
спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє,
має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними
технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в
освіті.

Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності
використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати
їх було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти
взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних,
інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть
важливе завдання – виховати та підготувати молодь, спроможну активно
включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства,
пов’язаний з інформацією. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує
комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та критично читати.
Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається
оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти.

Голова правління АТ “Diawest”, що є лідером серед національних
виробників комп’ютерів, А.Балюк “… завжди стверджував, що саме діти –
справжні рушії прогресу. Вони вміють безпомилково визначати, які напрями
розвитку науки, техніки та суспільства в цілому є найбільш
прогресивними.” Він упевнений, що саме завдяки використанню
інформаційних технологій в освіті діти “…зростатимуть по-справжньому
сучасними людьми, без комплексу провінційності, властивого старшим
поколінням, і, взагалі, повірять у власні сили, що в зрілому віці
допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал
на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо
працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати
рис справжнього європейця” [5].

В Україні використання інформаційних технологій у навчальному процесі,
окрім уроків інформатики, почалося три-чотири роки тому. До цього мало
хто використовував інформацію з Інтернету з дидактичною метою. Але за
останні роки наше суспільство зробило крок уперед.

Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти,
зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело до зміни вимог
до сучасного учня. Серед усієї різноманітності методичних прийомів
використання комп’ютерних технологій Л.Скалій пропонує п’ять
найкорисніших для навчання іноземної мови студентів ВНЗ, два з яких, на
нашу думку, доцільно використовувати й у школі. 1. Управління навчальним
процесом, що дозволяє вчителеві реалізувати диференційований та
індивідуальний підхід у навчанні, використовуючи вправи та завдання,
дібрані з великої кількості Інтернет-сторінок. 2. Комп’ютерні технології
як джерело інформації. Інтернет дає можливість як учителям, так і учням
отримати доступ до художніх текстів, газет, журналів, словників,
підручників тощо. На даний момент в Інтернеті накопичено близько трьох
мільйонів Web-сторінок, створених професіоналами світу в сфері
викладання іноземних мов. Серед них можна виділити наступні: а) власне
навчальна інформація: вправи (граматичні, лексичні, фонетичні); плани й
конспекти уроків, навчальні плани; лексичні курси; б) науково-методична
інформація; в) тексти художньої літератури; г) історико-культурологічна
інформація.

Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у
навчанні іноземних мов, Л.Скалій порівнює традиційне навчання з
комп’ютерним. Результати цього порівняння свідчать про значні переваги
використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.

Таблиця 1.

Порівняння традиційного навчання з комп’ютерним

Традиційне навчання Комп’ютерне навчання

1. Лінійний текст (лише текст, без інших додаткових джерел). 1.
Мультимедійний текст (відео-, аудіо- можливості, зв’язок з великою
кількістю різноманітних джерел).

2. Можлива відсутність мотивації й зацікавленості в навчанні. 2. Висока
мотивація і зацікавленість у навчанні.

3. Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, часто застарілі дані.
3. Необмежена кількість свіжої автентичної інформації, широкий вибір.

4. Контроль викладача (учителя). 4. Самоконтроль і координація
навчального процесу викладачем.

5. Спілкування з викладачем. 5. Можливості спілкування з носіями мови,
ознайомлення з культурою країн, мова яких вивчається.

Як зазначалося вище, комп’ютеризоване навчання іноземних мов у
загальноосвітній школі – порівняно нова форма навчання, що засновується
на ширшому використанні в навчальному процесі сучасних комп’ютерних
технологій. Незважаючи на свою юність, така форма навчання стала дуже
привабливим та перспективним напрямком у навчанні іноземних мов. Так, ще
в 1995 році П.Сердюков стверджував, що “… комп’ютеризоване навчання
взагалі та іноземних мов зокрема стане в майбутньому формою навчання, що
превалює на всіх рівнях (від дитячого садка до університету), а
персональний комп’ютер – найбільш популярним та ефективним засобом
навчання” [8]. І дійсно, завдяки впровадженню сучасних інформаційних
технологій в освітніх закладах сьогодні неможливо уявити собі роботу
вчителя іноземної мови без використання персонального комп’ютера.

В останні роки в торговій мережі поряд з підручниками, посібниками та
зошитами з’явилося чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних
мов (АНК ІМ), які є мультимедійними продуктами. На екран із текстовою
інформацією подається різноманітна графіка (статичне зображення,
малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, динамічне
зображення, відеофрагменти) і звук (мова, музика, функціональні шуми й
звуки). Текст і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватися
фонограмою та звуковими ефектами. Крім мультимедійних АНК ІМ, у процесі
навчання можуть використовуватися електронні словники, енциклопедії,
ігри-пригоди.

Деякі АНК ІМ пропонують вивчення іноземних мов із самого початку, інші –
вдосконалення набутого раніше рівня володіння ІМ, де не виділяється
якийсь один вид мовленнєвої діяльності. Серед таких курсів можна назвати
“Triple Play English”, “English For Communication”, “Мир слов”, “Мышка
Мия учит языки”, “Клиффорд учится читать”, “Занимательный английский”,
“Профессор Хиггинс”, “Английский с Винни-Пухом”, “Lingua Land”, “Sing
And Learn English” тощо. В АНК ІМ користувачам пропонується дуже широкий
набір видів та форм роботи з текстами, граматичним матеріалом, лексикою.
Кожен із зазначених курсів заслуговує на увагу й знаходить свого
користувача, враховуючи вимоги програми, вік учнів, їх інтереси та
кількість годин у школі.

Мета цієї статті – детально оглянути кілька найбільш корисних, на наш
погляд, мультимедійних курсів, які доцільно використовувати на
початковому етапі навчання англійської мови.

“Иностранные языки для детей” – кращий спосіб допомогти дитині
підготуватися до серйозного вивчення іноземної (англійської) мови. Курс
складається з трьох розділів: вивчення алфавіту, основних кольорів,
рахунок від 1 до 10. Навчання проходить у легкий ігровій формі, що не
наскучить дитині, а викличе значний інтерес до подальшого засвоєння
більш складних мовних програм. Курс супроводжується показом
відеороликів, яскравою анімацією, до того ж озвучений носіями мови, що
дозволить не тільки добре та швидко, але й якісно засвоїти матеріал.
Інтерактивний учитель допоможе виробити правильну вимову складних слів,
а також навчить дитину сприймати ці слова за допомогою асоціативних
прийомів. До недоліків курсу можна віднести відсутність контролю вимови
комп’ютером, наприклад, порівняння з поданим зразком або запис на
мікрофон. Програму розроблено компанією Master Media у 2003 році.

Системні вимоги: Pentium-100MHz; Windows 95/ 98/ 2000/ XP;16 Mb RAM;SVGA
Video; від 4-х до 32-х CD-ROM; звукова карта.

Контингент: початківці (від трьох років)

“Sing And Learn English” – пропонує оригінальну методику навчання
іноземної мови на матеріалі народних пісень. Курс орієнтовано на
опрацювання лексики, широко вживаних словосполучень та фольклорних
англійських (16) та американських (12) пісень. Містить інтерактивний
розмовний словник більш ніж на 1500 слів та словосполучень. Медійний
пакет складається з двох CD-ROM. Курс містить тексти народних пісень, що
виконуються носіями мови. Прослуховування пісні супроводжується
анімаційними відеороликами, які підвищують емоційний фон при роботі з
курсом. Наступним етапом є безпосереднє вивчення слів, що впроваджується
за допомогою використання словничка та системи гіперпосилань для
перекладу незнайомого слова (курсор навести на слово – з’явиться
переклад). Вивчення словосполучень проводиться за допомогою анімації,
озвученої акторами. Також курс пропонує можливість друку текстів пісень,
словничків до кожної пісні та нот. Існує можливість запису власного
виконання пісень. Недоліки – неможливість перевірки правильності
розуміння дитиною всієї пісні, відсутність повного перекладу пісень.
Програму розроблено компанією МедіаХауз в 1999 році.

Системні вимоги: MS Windows 95; процесор Pentium 16 Mбайт
ОЗУ;8-швидкісний CD-ROM; відеокарта (8000 х 600, High color ); SB
звукова карта. (колонки чи навушники), мікрофон (бажано).

Контингент: початківці (від 5 до 12 років), молодь.

Bиває увагу та швидкість мислення. Мета четвертої гри – познайомити з
назвами членів родини та навчити сприймати на слух короткі повідомлення
англійською мовою. Остання гра – лабіринт, у якому дітям пропонується
зробити правильний вибір предметів за певний час. Програма є другою в
системі програм “Англійська для дітей”.

Системні вимоги: Windows 98/ 2000/ XP; Pentium II/ AMD Athlon 600 МГц,
32 Мбайт ОЗУ; відеокарта 8 Мбайт, з підтримкою 16-битній кольору; CD-ROM
8-x; 100Мбайт вільного місця на жорсткому диску, 16-битна звукова
картка. Контингент: молодь, початківці (від 4 до 9 років).

“Клиффорд учится читать по-английски” – трирівнева програма, що може
стати корисною в навчанні читання на початковому етапі. Її розроблено
компанією Scolastic Inc. у 2001 році. Під час мандрівки незнайомим
островом користувача супроводжують головні дійові особи – дівчинка Ліза
та її собака Кліффорд. Програма побудована з максимальним використанням
ігрового елементу й містить у цілому дев’ять різновидів ігор, серед яких
“Спіймай літеру”, “Сортування слів”, “Додавання пропущених літер”,
“Написання слів” тощо. На початку курсу вивчаються букви,
буквосполучення та слова, що їх містять (певними блоками). Яскрава
анімація допоможе дитині весело й корисно проводити час, вивчаючи
іноземну мову та подорожуючи мальовничим островом. До переваг курсу
можна віднести різноманітність та широкий асортимент призів (за кожні 6
виконаних завдань учень отримує певний приз, якій він може розфарбувати,
– карти, плакати, пальчикові ляльки тощо). По закінченні всього рівня –
грамота!

Системні вимоги: Pentium-90MHz; Windows 95/ 98/ 2000/; 16 Mb RAM;SVGA
Video; від 4-х до 32-х CD-ROM; звукова карта. Контингент: початківці.

“Мышка Мия учит языки” – четверта гра із серії навчальних комп’ютерних
програм, створених за мотивами всесвітньо відомої казки про
непосидьку-мишку Мію. У грі яскраво поєднуються захоплюючий сюжет та
грамотно дібраний навчальний матеріал. У цій частині пригод треба
розкрити таємницю викрадення мами Мімі. У програмі використовується
триступеневий метод навчання. На першому етапі треба уважно слухати
інструкції, що даються або Мією, або іншими персонажами. На другому
етапі треба використовувати різні стратегії для ефективного розуміння
лексики: контекст, візуальні та звукові підказки. На третьому етапі
треба виконати та завершити завдання. Графіка програми відповідає
найкращим прикладам диснеївської мультиплікації. Програма розрахована як
на дітей, які тільки починають вивчати іноземну мову, так і на тих, хто
вивчає її не перший рік, та містить три рівні складності. Дитина може
сама визначити темп та складність уроків. Навчальний матеріал містить
алфавіт, слова, які часто використовуються в повсякденному житті, а
також назви тварин, фруктів та овочів, професій, членів сім’ї тощо. Курс
пропонує протилежні за змістом прикметники, що найчастіше вживаються для
опису предметів, числівники та прийменники. Граматичний матеріал
представлений побудовою речень та простими часовими формами дієслів
(теперішній, минулий, майбутній). Перевагою програми є поєднання
освітнього компоненту з цікавою та захоплюючою розповіддю.

Системні вимоги: система Microsoft Windows 98SE/Me/ 2000/XP; процесор
Pentium II 400 МГц; 128 МБ оперативної пам’яті; 300 МБ вільного місця на
жорсткому диску, звуковий пристрій з підтримкою DirectX 8.1;
відеоадаптер з підтримкою DirectX 8.1; 1-2 швидкісний пристрій для
читання компакт-дисків. Контингент: початківці (від 6 до 12 років),
молодь.

“Мир слов” – захоплюючі пригоди в чудовому будинку кумедного ведмежати
Ліла Хоуі та його друзів Стінкі та Алфабата, що складаються з восьми
ігор для дітей віком від 6 до 9 років. Ця програма є освітньою та
розважальною водночас. Ігри допомагають вивчити літери та набути певних
навичок у роботі зі словами. Кольорова яскрава анімація, чудові
англійські пісні розважать дітей та надихатимуть їх грати та навчатися
англійської ще й ще. Кожна гра має п’ять рівнів складності. Під час
першої гри рівні складності встановлюються відповідно до віку дитини.
Пізніше можна встановити різні рівні складності на всіх іграх. У будинку
розваг ви відвідаєте бібліотеку, лабіринт, бальну залу, кімнату для
жахливих розповідей, горище. Граючи, ви навчитесь розпізнавати слова,
розподіляти їх за різними ознаками; попрацюєте з синонімами, антонімами,
омонімами; навчитесь добирати риму та утворювати складні слова. На нашу
думку, головною перевагою програми є повна відсутність рідної мови,
тобто пропонується повне залучення до англійської мови. До недоліків
можна віднести відсутність пояснень граматичних явищ, що трапляються в
деяких іграх.

Системні вимоги: система Microsoft Windows 98SE/Me/ 2000/XP; процесор
Pentium II 400 МГц; 128 МБ оперативної пам’яті; 300 МБ вільного місця на
жорсткому диску, звуковий пристрій з підтримкою DirectX 8.1;
відеоадаптер з підтримкою DirectX 8.1; 1-2 швидкісний пристрій для
читання компакт-дисків. Контингент: початківці (від 6 до 9 років),
молодь.

“Джей-самолетик. Герой спешит на помощь” – програму створено компанією
Brighter Child та протестовано найкращими педагогами. Вона успішно
поєднує в собі навчання та розвагу. Програма складається з семи ігор,
кожна з яких має три рівні складності. Під час роботи з програмою дитина
вивчить англійську абетку, назви кольорів і цифр (від 1 до 10). На
острові росте єдине в світі дерево Пангабула. На ньому ростуть сяючі
ягоди світляники. Та одного разу дерево захворіло та припинило
світитися. Літачку Джею та його друзям необхідно зібрати все, що
потрібно для одужання дерева. Під час роботи з програмою дитина зможе
зіграти в цікаві ігри. Перевагою цього курсу можна вважати корисні
цікаві розповіді Бренди Блу, що супроводжуються відеороликами. До
недоліків треба віднести дуже часте використання рідної мови там, де
можна обійтися англійською. Ця програма стане в пригоді для найменших
користувачів, які тільки починають знайомитися з іноземною мовою.

Системні вимоги: система Microsoft Windows 98SE/Me/ 2000/XP; процесор
Pentium II 400 МГц; 128 МБ оперативної пам’яті; 300 МБ вільного місця на
жорсткому диску, звуковий пристрій з підтримкою DirectX 8.1;
відеоадаптер з підтримкою DirectX 8.1; 1-2 швидкісний пристрій для
читання компакт-дисків. Контингент: початківці (від 3 років).

Отже, значна частина згаданих тут АНК ІМ допоможе учням усвідомити певні
правила, сприятиме формуванню навичок говоріння, читання, аудіювання,
письма. Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах
різного рівня складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід
у процесі навчання англійської мови.

Аналізуючи перелічені програми, можна виділити такі види комп’ютерних
ігор і вправ, які були вдало використані авторами:
1. Запитання-відповідь (question-answer) – призначено для тренування та
контролю (відкрита відповідь і можливий вибір одного із запропонованих
варіантів). 2. Ігри зі словником (vocabulary games) – сортування слів за
будь-якими ознаками, розпізнавання зайвого слова, розгадування
кросворду, упорядкування переплутаних букв у слові та слів у реченні.
3. Добір відповідностей (matchmaster) за асоціаціями, синоніми –
антоніми тощо. 4. Рольові ігри (role games) – часткове перевтілення
учнів у героїв ситуації для розв’язання невеликих комунікативних
завдань. 5. Конкорданс (concordance) – демонстрація вживання слова в
контексті. 6. Ігри з малюнками (picture games) – асоціювання слів із
зоровими образами. 7. Звукові ігри (sound games) – озвучування та
асоціювання слів і словосполучень. 8. Змішані ігри (miscellaneous
games).

Таким чином, можна сформулювати основні методичні та дидактичні вимоги
до АНК ІМ для навчання іноземної мови на початковому ступені
загальноосвітньої школи, а саме: відповідність основним принципам
навчання – свідомості, активності, індивідуалізації та інтенсифікації, а
також основному методичному принципу – комунікативності; органічна
єдність курсу, програми та навчально-методичного комплексу щодо змісту;
використання техніко-дидактичних можливостей комп’ютера (кольору,
графіки, звуку, анімації, функціональних шумів та ін.); реагування
комп’ютера на відповіді учнів (повідомлення про
правильність/неправильність відповіді, надання можливості вибору кількох
варіантів відповіді, підказка, консультація і т.д.); створення
внутрішньої мотивації мовленнєвих дій; спрямованість на ліквідацію та
запобігання типових помилок при аудіюванні, читанні, вживанні мовних
одиниць; використання явного та неявного оцінювання результатів роботи
учня з програмою (бали, призи, рекомендації, поради); орієнтація на
“оригінальність” вправ курсу та мовних ігор (вони не повинні дублювати
види вправ, які можна виконувати без допомоги комп’ютера); сценарне
оформлення програм, доступність, цікавість, ефективність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданов І., Сергєєв О. Школа сідає за комп’ютер (практична
можливість та дидактична доцільність інформаційних технологій) //
Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 18-20.

2. Вєтрова І., Вєрбенко В. Перше слово – “мама”, друге – “комп’ютер” //
Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 49-51.

3. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні
іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 38-40.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови)
// Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.

5. Костюк Т. Діти – справжні рушії прогресу // Відкритий урок. – 2004. –
№1-2. – С. 28-29.

6. Кужель О.М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні
читання на початковому ступені середньої школи // Іноземні мови. – 2001.
– №2. – С. 8-10.

7. Палій О.А. Методичний огляд мультимедійних комп’ютерних курсів з
німецької мови // Іноземні мови. – 2001. – №1. – С. 62-64.

8. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризированного обучения
иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. – №3-4. – С. 54-57.

9. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні
професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні
мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020