.

Мова – скарбниця духовності народу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 7101
Скачать документ

Конспекти вступного уроку з української (рідної) мови в 7 класі

Тема. Мова – скарбниця духовності народу

Мета уроку: пояснити роль і значення національної мови у формуванні й
удосконаленні духовної сутності народу й кожної людини зокрема;
виховувати патріотичні почуття, національну гідність, повагу й любов до
рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять,
збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), підручник.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

*Робота біля дошки.

Записати речення, пояснити лексичні значення виділених слів.

Мова для нас – пам’ять, честь і гідність. Мова є одним із джерел
духовності. (М.Степаненко).

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.

*Робота з підручником. Усне виконання вправи 1.

*Робота з мультимедійною дошкою.

Прочитайте словникову статтю. Виконайте подані після її тексту завдання.

ДУХОВНІСТЬ – людська риса, що виявляється в багатстві духовного світу
особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і духовних запитах,
моральності. Може бути усвідомлена, осмислена як вияв інтелігентності.
Може бути частково неусвідомлена – про таких людей кажуть: сердечний,
добрий, щирий від природи. Втрата духовності рівнозначна втраті
людяності. Виявляється у прагненні до широти й глибини знань про
навколишній світ і саму себе.

З риторичного словника.

І група. За словником іншомовних слів визначити лексичне значення слів
інтелект, ерудиція. Скласти з цими словами речення (усно)

ІІ група. За словником іншомовним слів з»ясувати лексичне значення слова
мораль. Витлумачити лексичне значення похідних від нього слів
моральний, моральність. Назвати літературних героїв, що вирізняються
високою/низькою моральністю. Назвати знайомих вам людей, яких ви
вважаєте високоморальними.

ІІІ група. За тлумачним словником або словником іншомовних слів
з’ясувати лексичне значення слова інтелігентність, пояснити значення
похідного від нього слова інтелігент. Назвати літературних героїв, а
також реально існуючих людей, яких ви вважаєте справжніми інтелігентами.

ІV група. За тлумачним словником з’ясувати лексичне значення слова
людяність. Витлумачити зміст речення Втрата духовності рівнозначна
втраті людяності.

*Вибудувати на мультимедійній дошці асоціативне гроно до поняття
духовність.

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу.

ІV. Виконання вправ на застосування і закріплення знань.

*Робота з підручником.

Письмове виконання вправи 2.

Усне виконання вправи 3.

*Пояснювальний диктант.

І. 1. Як плоть моя замішана на крові, отак мій дух – на українській
мові (Т.Майданович). 2. Наче квітку, лелій слово матері зроду. Тільки в
мові живій жити духу народу (А.Коляновський). 3. Духовність людини така
ж тонка, як озоновий шар, що захищає планету. Тонка й тендітна, а
забезпечує життя в усіх його видах. Коли проломлено шар озоновий, гине
планета. Коли проломлено шар духовності, гине людина. (О.Гончар)

V. Підбиття підсумків уроку.

Робота з підручником.

Усне виконання вправ 4, 5.

*Бесіда.

Як пов’язані духовність і мова?

Чи згодні ви із словами польського поета Ципріяна Каміля Норвіда Не меч,
не щит рятують мову – лише безсмертні твори? Поясніть.

Як ви розумієте вислів поета: Був кожен меценат раніше лицар: вкладав
копійку в найцінніше – дух. (С.Зінчук)?

VІ. Домашнє завдання. Вправа 7.

Підготували Олександра Глазова і Юрій Кузнецов.

У ЗАПИСНИК УЧИТЕЛЕВІ

Що вкладаємо у поняття-слово «дух»? Його очевидна складність
розсипана у різних значеннях, серед яких «здібності, свідомість,
мислення», «внутрішній стан, моральна сила людини, колективу».,
«загальний внутрішній зміст і напрям, основний характер чого-небудь»,
«безсмертна, нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя і
відрізняє від тварини; душа». Отже, духовне – це внутрішнє,
нематеріальне, основне. Саме про це писав Г.Сковорода: «Усе невидиме
сильніше за видиме. І видиме залежить від невидимого».

З кн.. І.Фаріон «Мова – краса і сила».

*

2 варіант

Тема уроку: Мова – скарбниця духовності народу

Мета уроку: пояснити роль і значення національної мови у формуванні й
удосконаленні духовної сутності народу й кожної людини; виховувати
патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу й любов до
рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять,
емоційну й естетичну сфери, збагачувати й уточнювати словниковий запас
учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), тлумачний словник.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Застосування мультимедійного проектора. Виконати завдання, спроектовані
через мультимедійний проектор (або кодоскоп).

СЛАЙД 1

* Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів.

І. Українська держава зможе по-справжньому утвердитися в світі
передовсім духовністю, не схожою на інші, а тому й цікавою. Адже
матеріальним достатком Європу нині не здивуєш. Культура – то єдина
неординарна, виняткова сила нашого народу, яка зараз перебуває у стані
стислої пружини перед вивільненням.

За Р.Іваничуком.

СЛАЙД 2

* Прочитайте статті з тлумачного словника.

b

v

?

O

68:N?¬OL

N

x

z

¤

Oe

i

b

?

8:N?OL

N

$a$gd<ss

&

d+1/4+J,L,`,b,3/4,A,¬-®-3/4-A-8.B.¬0I0?0//iieeaUeIAeAe··II

yt?q›кромністю.

Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, а також
способи їхнього створення, вміння використовувати для людського
прогресу, передавати з покоління в покоління.

СЛАЙД 3

* Виразно прочитайте уривок з поезії.

Яка у ній сила і кличе, й
сія,

Яка в ній мелодія лине

В натхнення хвилини! О
мово моя,

Душа голосна України!

Це – матері мова. Я звуки
твої

Люблю, наче очі дитини…

О мово вкраїнська!.. Хто
любить її,

Той любить мою Україну.

В.Сосюра.

* Дайте відповіді за запитання:

Чому поет називає мову «душа голосна України»?

Як потрібно ставитися до рідної мови? державної мови? чому?

Як неетнічні українці мають ставитися до державної мови України? чому?

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.

Пояснення вчителя.

Ще в сиву давнину люди зрозуміли, що мова – то не лише засіб
спілкування, вона облагороджує, шліфує людську душу, формує світогляд,
робить людину істотою духовною. Саме за допомогою слов у свідомість
можна вкласти знання, що навернуть до добра, справедливості, виплекають
найкращі моральні риси. Коли над Україною нависла загроза загибелі,
Тарас Шевченко саме на мову покладав місію рятівника нації, оборонця
своїх співвітчизників:

Я на сторожі коло їх

Поставлю Слово!

За П.Кононенком.

ІV. Виконання вправ на застосування і закріплення знань.

*Попереджувальний диктант.

Записати речення, пояснити значення слів душа, дух, духовність. Як
пов’язані духовність і мова?

І. 1.Мова – це пісня душі, покладена на слова. (Д.Білоус).2. Коли
забудеш рідну мову, забудеш душу ти свою (В.Сосюра). 3. У свою пісню й
мову народ укладав увесь свій дух, свою мораль, весь свій розум, своє
світобачення. (В.Захарченко). 4. Хліб і мова – поняття однозначні.
Забрати хліб насущний або забрати хліб духовний – і народ гине.
(М.Іщенко.)

ІІ. 1. Мова росте разом із душею народу (І.Франко) 2. Спіткнулася
душа об чужослів’я. (І.Редчиць) 3. Мова – це душа народу нашого, а душу
ми свою не віддамо. (С.Пушик.) 4. У слова свої закони вічно мінливого
руху. Слово – клітина мислі, артерія сили духу. (П.Воронько).5. Той, хто
дихає суржиком, не може мати духовного здоров’я (Д.Павличко).

*Диктант з коментуванням.

І. 1. Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова
– це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять,
найцінніше надбання віків (О.Гончар). 2. Збирай, як діаманти, ті слова.
Твого народу в них душа жива. (С.Черкасенко.) 3. Усе на цім світі зника
і сплива, лиш слово не згине без вашої згоди. Для мене слова – це моя
булава, хорогви мої, бунчуки і клейноди. (І.Коваленко) 4. Якщо нищиться
духовність, мова, то нищиться нація. Відновити духовність тяжче, ніж
зарадити найбільшим економічним катастрофам. (З газ.) 5. Воля і
Незалежність залежать саме від духовності, сили духу (З журналу).

ІІ. Що таке мова? Якщо підійти прагматично, то все зрозуміло. Це засіб
спілкування між народами, індивідуумами. Виробництво, політика, армія
потребують чітких і доступних команд із метою точного їхнього
виконання. Але чи тільки для цього слугує мова людям? Як верталася
колись надвечір жниця з поля, вона співала зовсім не з огляду на
спілкування. Співала для себе, для вираження своєї душі. Мова – продукт
душі і сама душа. Либонь, варто замислитись (В.Биков).

ІІІ. Нас душили й пригноблювали, руйнували нашу культуру, нашу
духовність. Намагалися підкорити, знищити, ополячити, отуречити,
онімечити, зрусифікувати. Та наша мова, наша духовність пробивалися
крізь заборони й переслідування, тендітними паростками пробивалися на
камені й металі. (За М.Красуцьким).

* Пояснити, чи є взаємозамінними слова духовність і душевність.
Розкрити лексичне значення кожного слова. Звіритись із тлумачним
словником.

СЛОВНИК. Клейнод – регалії Запорозького козацького війська: прапори,
бунчуки, литаври, барабани) й символи влади (булава) у гетьманів і
козацьких отаманів. Прагматичний – такий, що надає перевагу
міркуванням вигоди, практичної користі. Індивідуум (індивід) – окрема
людина, особа.

V. Домашнє завдання. Вправа 5.

VІ. Підбиття підсумків уроку.

Творча робота.

Усно розкрити зміст одного з виразів (на вибір). Довести актуальність
слів поета.

В океані рідного народу відкривай духовні острови (В.Симоненко).

Людині для польоту потрібна сила духу, а не пір’я. (О.Ільченко.)

Твоє безсмертя в силі духу твого. Твоя тимчасовість у бездуховності
твоїй. (О.Довгий.)

Див.: О.Глазова, Ю.Кузнецов. Рідна мова: підруч. для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: «Педагогічна преса», 2007.

Див: І.Ющук. Рідна мова: підруч. для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: «Освіта», 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020