Конспекти вступного уроку з української (рідної) мови в 7 класі

Тема. Мова – скарбниця духовності народу

Мета уроку: пояснити роль і значення національної мови у формуванні й
удосконаленні духовної сутності народу й кожної людини зокрема;
виховувати патріотичні почуття, національну гідність, повагу й любов до
рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять,
збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), підручник.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

*Робота біля дошки.

Записати речення, пояснити лексичні значення виділених слів.

Мова для нас – пам’ять, честь і гідність. Мова є одним із джерел
духовності. (М.Степаненко).

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом, його осмислення.

*Робота з підручником. Усне виконання вправи 1.

*Робота з мультимедійною дошкою.

Прочитайте словникову статтю. Виконайте подані після її тексту завдання.

ДУХОВНІСТЬ – людська риса, що виявляється в багатстві духовного світу
особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і духовних запитах,
моральності. Може бути усвідомлена, осмислена як вияв інтелігентності.
Може бути частково неусвідомлена – про таких людей кажуть: сердечний,
добрий, щирий від природи. Втрата духовності рівнозначна втраті
людяності. Виявляється у прагненні до широти й глибини знань про
навколишній світ і саму себе.

З риторичного словника.

І група. За словником іншомовних слів визначити лексичне значення слів
інтелект, ерудиція. Скласти з цими словами речення (усно)

ІІ група. За словником іншомовним слів з»ясувати лексичне значення слова
мораль. Витлумачити лексичне значення похідних від нього слів
моральний, моральність. Назвати літературних героїв, що вирізняються
високою/низькою моральністю. Назвати знайомих вам людей, яких ви
вважаєте високоморальними.

ІІІ група. За тлумачним словником або словником іншомовних слів
з’ясувати лексичне значення слова інтелігентність, пояснити значення
похідного від нього слова інтелігент. Назвати літературних героїв, а
також реально існуючих людей, яких ви вважаєте справжніми інтелігентами.

ІV група. За тлумачним словником з’ясувати лексичне значення слова
людяність. Витлумачити зміст речення Втрата духовності рівнозначна
втраті людяності.

*Вибудувати на мультимедійній дошці асоціативне гроно до поняття
духовність.

Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу.

ІV. Виконання вправ на застосування і закріплення знань.

*Робота з підручником.

Письмове виконання вправи 2.

Усне виконання вправи 3.

*Пояснювальний диктант.

І. 1. Як плоть моя замішана на крові, отак мій дух – на українській
мові (Т.Майданович). 2. Наче квітку, лелій слово матері зроду. Тільки в
мові живій жити духу народу (А.Коляновський). 3. Духовність людини така
ж тонка, як озоновий шар, що захищає планету. Тонка й тендітна, а
забезпечує життя в усіх його видах. Коли проломлено шар озоновий, гине
планета. Коли проломлено шар духовності, гине людина. (О.Гончар)

V. Підбиття підсумків уроку.

Робота з підручником.

Усне виконання вправ 4, 5.

*Бесіда.

Як пов’язані духовність і мова?

Чи згодні ви із словами польського поета Ципріяна Каміля Норвіда Не меч,
не щит рятують мову – лише безсмертні твори? Поясніть.

Як ви розумієте вислів поета: Був кожен меценат раніше лицар: вкладав
копійку в найцінніше – дух. (С.Зінчук)?

VІ. Домашнє завдання. Вправа 7.

Підготували Олександра Глазова і Юрій Кузнецов.

У ЗАПИСНИК УЧИТЕЛЕВІ

Що вкладаємо у поняття-слово «дух»? Його очевидна складність
розсипана у різних значеннях, серед яких «здібності, свідомість,
мислення», «внутрішній стан, моральна сила людини, колективу».,
«загальний внутрішній зміст і напрям, основний характер чого-небудь»,
«безсмертна, нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя і
відрізняє від тварини; душа». Отже, духовне – це внутрішнє,
нематеріальне, основне. Саме про це писав Г.Сковорода: «Усе невидиме
сильніше за видиме. І видиме залежить від невидимого».

З кн.. І.Фаріон «Мова – краса і сила».

*

2 варіант

Тема уроку: Мова – скарбниця духовності народу

Мета уроку: пояснити роль і значення національної мови у формуванні й
удосконаленні духовної сутності народу й кожної людини; виховувати
патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу й любов до
рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять,
емоційну й естетичну сфери, збагачувати й уточнювати словниковий запас
учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), тлумачний словник.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Застосування мультимедійного проектора. Виконати завдання, спроектовані
через мультимедійний проектор (або кодоскоп).

СЛАЙД 1

* Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів.

І. Українська держава зможе по-справжньому утвердитися в світі
передовсім духовністю, не схожою на інші, а тому й цікавою. Адже
матеріальним достатком Європу нині не здивуєш. Культура – то єдина
неординарна, виняткова сила нашого народу, яка зараз перебуває у стані
стислої пружини перед вивільненням.

За Р.Іваничуком.

СЛАЙД 2

* Прочитайте статті з тлумачного словника.

b

v

?

O

6 8 : N ? ¬ O L

N

x

z

¤

Oe

i

b

?

8 : N ? O L

N

$a$gd

Похожие записи