.

Модель випускника навчально-виховного комплексу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1694
Скачать документ

Модель випускника навчально-виховного комплексу

У Маріупольському НВК за десять років роботи колективом підготовлено
чимало переможців і призерів олімпіад та турнірів. Випускники навчаються
у престижних вишах. Це стало можливим завдяки створенню багаторівневої
системи навчання й виховання, що спирається на нашу модель випускника та
сучасні технології навчання

Утім існуюча модель випускника не відповідає сучасним вимогам:

з’явилась нова парадигма навчання й виховання;

змінився характер взаємин між учителями й учнями, виникла
суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Учень, як особистість, формується в соціальній конструкції учень – група
– навчальний заклад – місто – регіон – країна, виконуючи різні соціальні
ролі.

Навчання в НВК стає інтерактивним, розкриває внутрішні особливості
учнів, що формує компетентну особистість учня в різних сферах
діяльності.

Компетентний підхід у навчанні й вихованні переборює розрив між
навчанням і життям.

Освіта та виховання в НВК виступають як інструмент самовдосконалення
особистості та допомагає сформувати особистість, компетентну в різних
сферах діяльності. Тому виникла необхідність розробити нову концепцію
моделі випускника на інших принципах.

Центром моделі є «Я» випускника. «Я» випускника розглядається як
суб’єктивна система уявлень і понять про себе, свою зовнішність,
здібності, можливості, риси характеру, про фізичний розвиток здоров’я;
уявлення про своє місце в колективі, характер взаємин з іншими людьми в
межах соціальної конструкції.

«Я»-образ складається з трьох частин:

«Я» біологічне: знання про свій організм, своє тіло, процеси
самозбереження й самодопомоги.

«Я» психічне – це знайомство зі своїм внутрішнім світом, розуміння своїх
почуттів, бажань, думок.

«Я» соціальне – усвідомлення себе як члена суспільства, частки
зовнішнього середовища, уміння контролювати свою поведінку, здатність
суб’єктивно ставитись до зовнішнього середовища, виконуючи різні
соціальні ролі.

Таким чином, «Я»-образ = «Я» біологічне + «Я» психологічне + «Я»
соціальне.

На підставі такого розуміння «Я»-образу ми пропонуємо логіко-змістовні
моделі. У структурі моделі випускника п’ять логіко-змістовних моделей:

«Я» біологічне.

Психологічні особливості особистості випускника.

Мотиваційна структура.

Соціально-психологічні особливості.

Соціалізація особистості.

Логіко-змістовні моделі складають основи моделі випускника й дозволяють
простежити траєкторію розвитку особистості. Зміст і спрямованість
логіко-змістовних моделей різні.

Конструювання логіко-змістовної моделі починається є визначення
критеріїв і показників. Критерії дозволяють визначити загальні якості
особистості, а конкретні показники характеризують особистість
конкретного випускника.

Далі будується система координат, центром якої є «Я»-образ. Кількість
координат для даного «Я» визначається кількістю критеріїв. На кожну
координату наносяться показники. З’єднавши показники різних координат,
можна побудувати циклічну діаграму розвитку особистості.

Розглянемо зміст логіко-змістовних моделей:

„Я” біологічне містить у собі такі критерії та показники

Знання про організм:

анатомічні відомості;

розуміння фізіологічних процесів;

дотримання правил гігієни.

Розвиток холістичних уявлень про себе, про світ:

людина є біолого-соціальною системою;

місце людини в біосфері;

розуміння закономірностей холістичного розвитку.

Відповідальність за своє життя та здоров’я:

усвідомлення небезпеки;

уміння контролювати свою поведінку у випадку небезпеки;

отримання навичок само- та взаємодопомоги.

Психологічні особливості особистості

Психодинамічні властивості особистості:

екстраверсія;

ригідність;

емоційна збудливість;

активність;

щирість.

Емоційний інтелект:

емоційна поінформованість;

емпатія;

управління своїми емоціями;

самомотивація;

розпізнання емоцій інших людей.

Особистісна креативність:

допитливість;

уява;

складність;

схильність до ризику.

Риси характеру:

тактовність;

принциповість;

чуйність;

працьовитість;

самокритичність;

помірність у потребах;

акуратність.

Мотиваційна структура

Мотивація випускника:

життєзабезпечення;

комфорт;

спілкування.

Характерні риси випускника:

спрямованість особистості;

інтелектуальні риси характеру;

ставлення до людей;

ставлення до себе.

Емоційна спрямованість:

альтруїстична;

комунікативна;

самостверджувальна;

на вибір професії;

естетична.

Здатність до самоуправління:

здатність до рефлексії;

\ ^ ?

?

R

°

^ ?

здатність до самоаналізу;

здатність до самоорганізації;

здатність до самоуправління;

здатність до самоконтролю.

Особиста самореалізація:

наявність потреби в самореалізації;

готовність до самореалізації;

реалізація життєвих цілей.

Рефлексії та саморозвиток:

можливість професійної самореалізації;

самооцінка своїх якостей;

прагнення до саморозвитку.

Мотивація успіху:

активність у діяльності;

подолання перешкод;

наполегливість у досягненні мети;

планування на перспективу.

Комунікативна компетентність:

відкритість, товариськість;

логічне мислення;

кмітливість;

емоційна стійкість;

життєрадісність;

художнє мислення;

незалежність;

самоконтроль.

Самоактуалізація особистості:

орієнтація в часі;

цінності;

потреба в пізнанні;

креативність;

саморозуміння;

контактність.

Самоствердження особистості:

відсутність пригніченості;

розвиток конструктивних стратегій;

схильність до домінування.

Мотиваційна компетентність:

неперервна освіта;

усвідомлення, допитливість;

потреба в самопізнанні;

упевненість у своїх силах.

Гностичний компонент:

гнучкість мислення;

здатність до синтезу, узагальнення;

креативність;

пам’ять, її оперативність;

уміння систематизувати, класифікувати, узагальнювати.

Когнітивний компонент:

знання;

уміння;

навички.

Морально-вольовий компонент:

позитивне ставлення до навчання;

працездатність;

воля;

цілеспрямованість.

Організаційний компонент:

уміння планувати час, роботу;

уміння працювати в бібліотеці;

уміння користатись оргтехнікою;

уміння орієнтуватись у класифікації джерел.

Соціально-психологічні особливості

Локус контролю:

почуття відповідальності;

готовність до активності;

високий рівень суб’єктивного контролю емоцій;

власна відповідальність за події;

здатність переслідувати свої цілі в сьогоденні й майбутньому;

відповідальність за своє здоров’я;

здатність контролювати свою поведінку.

Ціннісні орієнтації:

відпочинок;

праця;

допомога людям;

знання про світ, природу людини;

соціальний статус;

соціальна активність;

спілкування;

здоров’я.

Соціальні та життєві цінності:

інтелектуальний розвиток;

перегляд освітніх програм;

самовдосконалення;

залучення до життя НВК;

вивчення предметів із задоволенням;

читання літератури;

близькі друзі;

вибір демократії та свободи;

служіння людям;

духовне вдосконалювання;

особистісне зростання.

Емоційна чуйність (емпатія):

сприйняття проблем друзів, групи, міста, регіону;

співчуття;

чуйність;

здатність до переживання;

відчуття радості, щастя від мистецтва.

Соціалізація особистості

Фактори соціалізації:

учень;

група;

НВК;

місто;

регіон;

Україна.

Форми стосунків:

знайомство;

приятелювання;

товаришування;

дружба;

взаємодопомога.

Принципи стосунків:

толерантність;

поступливість;

повага;

довіра;

урахування інтересів інших;

культура мови;

комунікабельність.

Цілі й задачі розвитку:

виховання громадянина;

індивідуалізація;

ідентифікація;

актуалізація;

формування соціоціннісних відносин;

здатність до саморегуляції;

усебічний розвиток особистості;

формування уявлень про життя.

Технологія роботи з моделлю випускника

Випускники, їхні батьки, класні керівники відзначають наявність чи
відсутність показника особистості випускника за допомогою балів у
анкетах опитування. Показники анкет і логіко-змістовні моделі
збігаються. Критерій особистості в балах виводиться згідно з означеними
показниками: дуже високий – 4 бали, високий – 3 бали, достатній – 2
бали, середній – 1 бал.

Отримані показники в анкетах наносяться на логічно-змістовні моделі в
модель випускника. З’єднавши показники моделі випускника, одержуємо
циклічну діаграму розвитку особистості.

Модель дозволяє передбачити розвиток особистості в межах
логіко-змістовних моделей. Побудована циклічна діаграма розвитку націлює
випускника:

на успіх;

приймати рішення й нести за них відповідальність;

свідомо вибирати професію;

використовувати знання як інструмент рішення життєвих проблем.

Випускник здатний до саморозвитку та самореалізації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019