.

Ми – діти держави Україна (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1319
Скачать документ

Ми – діти держави Україна

2-й клас

Мета: розширити знання учнiв про Україну; сформувати уявлення про її
географiчне положения, iсторiю, населения; ознайомити з
етнічно-iсторичним районуванням України; поповнити знання учнiв про
державнi символи Батькiвщини; виховувати патрiотичні почуття,
нацiональну свiдомiсть, гiднiсть, формувати вiдчуття приналежностi до
рідної землi, народу, до своєї Батькiвщини — України, любовi до рiдного
краю.

Обладнання: карта України, плакати з державною символiкою, виставка книг
iз творами про Україну, записи пiсень «Украiно!» Тараса Петриненка та
«Ще не вмерла Украiна» Михайла Вербицького, українськi вишитi рушники,
вiночки, стрiчки, плакати iз зображеннями народних костюмів рiзних
регiонiв України тощо.

На великих аркушах написанi рядки:

..Любiть Україну,

Як сонце любiть

Вишневу свою Україну,

Красу її, вiчно живу i нову,

І мову її солов’їну.

В. Сосюра

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.

М.Рильський

А в серцi є тiльки ти,

Єдиний мiй, коханий краю!

Леся Українка

Можна все на свiтi вибирати, сину,

Вибрати не можна тiльки Батькiвщину.

В. Симоненко

Хід уроку

1. Органiзацiя класу.

— Ось i промайнуло веселе, тепле лiтечко, закiнчилися канiкули. Ви,
дiтки, добре вiдпочили, пiдросли, стали гарними учнями. У нас сьогоднi
свято — 1вересня — «День знань».

Ми розпочинаємо свою непросту, але цiкаву роботу — навчання в 2-му
класi, а допомагати нам будуть книги, плакати, таблицi. Та найбiльше ми
очiкуємо допомоги вiд батькiв, які завжди вислухають, пiдкажугь i
пiдтримають своїх дiтей.

От i зараз, батьки, ви будете в «групi пiдтримки», приходьте на допомогу
командам. З нами ще працюватимугь ведучi-дослiдники, знавцi карти
України, експерти, києвознавцi — учнi старших класiв.

Ми оберемо двi команди ерудитiв. (Учнi сiдають за столи по обидва боки
вiд карти.)

Доберiть назви своїм командам. (Наприклад, «Козачата» і «Соловейки».)

II. Повiдомлення теми, мети уроку.

Завдання 1. Прослухавши вiрш, скажiть, якою, на вашу думку, буде тема
уроку i мета.

Пiдготовленi учнi розповідають вiршi про Батькiвщину.

Є багато країн на землi,

В них озера, рiчки i долини…

Є краiни великi й малi,

Та найкраща завжди — Батькiвщина.

Є багато квiток запашних,

Кожна квiтка красу свою має.

Та гарнiшi завжди помiж них

Тi, що квiтнуть у Рiдному Краї.

Є багато пташок голосних,

Любi-милi нам спiви пташинi,

Та завжди наймилiшi iз них

Будуть тi, що у Рiднiй Країнi.

І тому найдорожчою нам

Є i буде у кожну хвилину

Серед iнших країн лиш одна —

Дорога нам усiм Україна!

Кожна з команд висловлює свої версії, а експерти зараховують командам
правильнi вiдповiдi.

— Ви вже здогадалися, що сьогоднi на уроцi ми поговоримо про Україну.
Тема нашого першого уроку — «Ми — дiти держави Україна».

Сьогоднi на уроцi ми розширимо свої знання про Україну, її географiчне
положення, регiони, пригадаємо символи нашої держави, бiльше дiзнаємось
про її iсторiю, населення; проймемося духом любовi до рiдноi мови,
рiдного краю, Батькiвщини, вiдчуеємо себе справжнiми дiтьми нашої матерi
— України.

Завдання 2.

— Прослухайте запитання i якомога швидше дайте вiдповiдi на них.
Зараховується перша правильна вiдповiдь.

— Як ми звемо рiдний край, де ми народилися, живемо? (Батькiвщиною.)

— Карту якої держави ви бачите перед собою? (України.)

— Як називають народ, що населяє Україну? (Українцi.)

— Яка столиця нашої держави? (Київ.)

— Які ви знаєте символи держави? (Герб, Гiмн, Прапор.)

— Яка найбiльша рiчка України? (Днiпро.)

Експерти пiдраховують бали.

III. Актуалiзацiя опорних знань.

— Україна — це держава. Вона має Конституцiю — основний закон держави,
уряд, територiю, народ, мову, iсторiю, свої символи…

Завдання 3.

Команди мали можливiсть пiдготувати повiдомлення про державнi символи
України, якi й зачитують по черзi, доповнюючи одна одну.

«Козачата». Герб України — тризуб на синьому тлi. Його запровадив ще
князь Володимир Мономах. Якщо пильно придивитися до нього, то можна
прочитати зашифроване слово «воля».

«Соловейки». Цей знак зображують на прапорах, печатках, грамотах,
державних документах…

«Козачата». Наш прапор має два кольори. Жовтий символiзує золотi хлiбнi
лани, а синiй — мирне небо.

«Соловейки». Наш стяг — пшениця у степах

Пiд голубим склепiнням неба.

«Козачата». Прапор — це державний символ,

Є вiн в кожної держави,

Це для всiх — ознака сили,

Це для всiх — ознака слави.

«Соловейки». Синьо-жовтий прапор маєм:

Синє — небо, жовте — жито,

Прапор свiй оберiгаєм,

Він — святиня, знають дiти.

Прапор свiй здiймаєм гордо,

Ми з ним дужi i єдинi,

Ми навiки є народом —

Українським в Українi.

«Козачата». Синiй, як море, як день, золотий.

З неба i сонця наш прапор ясний.

Рiдний свiй прапор високо несiм!

Хай вiн, уславлений, квiтне усiм!

Гляньте — на ньому волошки цвiтуть.

Гляньте — жита в нъому золото ллють.

З жита, з волошок наш прапор ясний.

З неба i сонця, як день весняний.

«Соловейки». Гiмн — це найголовнiша пiсня держави.

«Козачата». Наш Гiмн називається «Ще не вмерла Україна». Слова його
написав Павло Чубинський, музику — Михайло Вербицький.

— Давайте прослухаємо Гiмн України. (Усi стоять струнко. Звучить
аудiозапис пiснi.)

«Соловейки». Слова палкi, мелодiя врочиста,

Державний гiмн ми знаємо усi.

Для кожного села, мiстечка, мiста —

Це клич один з мiльйонiв голосiв.

Це наша клятва, заповiдь священна,

Хай чують друзi й вороги,

Що Україна вiчна, незнищенна,

Вiд неї ясне свiтло навкруги.

Експерти, беручи до уваги правильнiсть та повноту вiдповiдей,
пiдраховують загальну кiлькiсть балiв для кожної команди.

ІV. Робота над темою уроку.

— У кожної держави є своя територiя.

Повiдомлення знавцiв, якi супроводжують свою розповiдь демонстрацiєю на
картi України.

Знавці.

• Україна — одна з найбiльших європейських країн. За площею (603,7 тис.
кв. км) вона бiльша, нiж Францiя, Іспанiя, Швецiя, Польща. Землi нашої
держави простяглися iз заходу на схід на 1316 км, а з пiвночi на пiвдень
— на 893 км. Загальна протяжнiсть наших кордонiв — близько 7 590 км (iз
них 1 959 км морем).

• Якщо ви захочете перетнути її пiшки iз заходу на схiд, нам доведеться
йти 90 днiв, долаючи щодня по 30 км.

V0V2Vueuueoeaeueeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeueeueea
eaeaeaeaeaeaeueeueeueeueeaeaea h

h

h

h

h

l

I

??,?• Сусiдами України є румуни, молдовани, угорцi, бiлоруси, болгари,
росiяни, чехи, словаки, поляки, а Чорне море роздiляє нас iз турками.

• Наша держава об’єднує в собi три великi регiони: Центрально-Схiдний,
Українське Полiсся i Захiдний.

Дiвчатка танцюють Подоляночку.

— Великi простори нашої держави. Куди не глянь, усюди живугь українцi.
Ми маємо шанувати i любити свiй рiдний край.

Учень. Україна — край мiй рiдний,

Вiд Кавказу по Карпати,

І веселий, i свобiдний,

І великий, i багатий.

Де є в свiтi кращi гори,

Як Днiстер, Днiпро-Славута?

Хто покине їх навiки,

Тому в серцi вiчна смута.

Де є в свiтi кращi гори,

Де таке повiтря свiже?

Де шумлять так гарно бори

І хвилює спiле збiжжя?

Де яснiше сонце свiтить,

Де гарнiшi зорi сяють?

Де ж солодше пахнуть квiти,

Як у нашiм любiм краї!

Коло Києва чи Львова —

Де приїду — вдома всюди.

Де лиш ступлю — рiдна мова,

Де погляну — рiднi люди:

Роботящi пiдгiрянцi,

Як вогонь, палкi гуцули,

І смiливiї кубанцi,

Що Сiчi ще не забули,

І розважнi подоляни,

І полтавцi-солов’ї,

Бойки, лемки, волиняни —

Все ото брати мої.

Учень. Сонце на небi i зоряна нiч солов’їна —

Моя Україна.

Мамина пiсвня i мамина тиха сльозина —

Моя Україна.

Батькове слово i врода небесна калини —

Моя Україна.

Слово молитви i лагiдний усміх дитини —

Моя Україна.

— Дякуємо за гарну роботу нашим дослідникам i знавцям карти України, якi
допомогли нам краще пiзнати нашу неньку-Україну. А зараз у нашу роботу
включаються києвознавцi.

Києвознавцi.

• Київ — велике, сучасне, розвинуте, європейське мiсто. З давнiх-давен
вiн був осередком культури, освiти i науки нашої держави. Безлiч легенд
та переказiв зберiг український народ про нашу столицю, київських
князiв, про iсторичнi подiї, що їх пережив Київ. Неодноразово кияни
виступали на захист свого мiста, відбиваючи навали численних нападникiв.
І сьогоднi Київ вважається окрасою України. Безлiч письменникiв та
поетiв, художникiв присвячували свої твори iсторичному минулому нашої
столицi, її мальовничим краєвидам. (Демонструє виставку книг, iлюстрацiї
з краєвидами столицi.)

Завдания 4.

Києвознавець. Ми пiдготували для учасникiв команд цiкавi кросворди.
Розгадайте кросворд i дiзнайтеся, яке слово зашифроване по вертикалi.

Кросворд для команди «Козачата»

1. Твоя держава — … (Україна).

2. Що символiзує жовтий колiр на прапорi України? (Пшениця.)

З. Які державнi заклади зберiгають давнi речi, документи, фото та iнше?
(Музеї)

4. Що можна прочитати на українському гербi?

(Воля.)

Кросворд для команди «Соловейки»

1. «Ой, є в лузi калина» — що це? (Пiсня.)

2. Хто найдорожчий для кожної дитини? (Мати)

З. Яке море є в Українi? (Чорне.)

4. Коли найдовшi канiкули? (Влiтку.)

5. Хто навчає вас у школi? (Учитель.)

6. Дiвчинка, яка навчається в школi. (Учениця.)

7. Основний закон України — … (Конституцiя.)

Києвознавець. Покажiть, які слова у вас утворилися. («Київ» і
«столиця».) Складiть невеличку розповiдь, користуючись ними.

Експерти оцiнюють роботу.

— Легенду про заснування Києва описав у своєму творi «Княжа Україна»
Олександр Олесь.

Учнi.

Над Днiпром широким, вiльним,

Де луги й степи цвiли,

Нашi прадiди-поляни

Оселились i жили.

Хлiбороб робив у полi,

Пас пастух корiв, овець,

З луком, з стрiлами гнучкими

По лiсах ходив ловець…

І вiки нога ворожа

Не ступала на наш лан.

Всi сусiди шанували

І боялися полян.

Де стоїть тепер наш Київ,

Там була сама гора,

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Либiдь — їх сестра.

Над самим Днiпром на горах,

Огороджений з бокiв

Ровом, мурами, валами,

Київ вирiс i розцвiв.

На сторожi коло його,

Наче батько, став Днiпро.

Наче батько сину, нiс вiн

З пiвдня й пiвночi добро.

Київ — серце України

І один з найстарших в свiтi.

Хоч зазнав бiди i змiни,

Гарний все — взимi й улiтi.

Там церкви золотобаннi,

А в них дзвони мiднокутi,

Як задзвонять на свiтаннi —

В Украшi всій їх чути.

Київ княжий, стольний Київ,

Вiн ламав мечi батиїв

І Європi був щитом.

Нинi Київ над Днiпром —

Мiсто гордостi i слави

Української держави.

— Держава має свою мову. Якою мовою ми з вами розмовляємо? Чи це наша
рiдна мова? Рiдна мова дорога кожнiй людинi як саме життя.

Учнi.

Я люблю чудову мову,

Рідну мову калинову,

Що матусенька навчала,

Над колискою спiвала.

В мене вдача щира, смiла,

Я вiдважний духом й тiлом,

І душа в мене здорова,

Українська в мене мова.

Рідна наша мова — мова калинова,

В нiй гроза травнева й тиша кольорова.

Рідна мова в рiднiй школi!

Що бринить нам чарiвнiше?

Що нам ближче i милiше

І дорожче в час недолi?

Мово рiдна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Тiльки камiнь має.

Розквiтай, прекрасна Україно,

Рiдна земле, матiнко моя!

Хай лунає мова солов’їна,

Пiсня неповторная твоя!

— Український народ не може жити без своєї рiдної мови, лагiдної пiснi.

Завдання 5.

— Пригадайте, якi українськi народнi пiснi ви знаєте. Заспiвуйте їх по
черзi (1 куплет). Батьки можуть допомагати.

Експерти визначають і нагороджують переможцiв змагання.

V. Підсумок уроку.

— Ми з вами живемо сьогоднi в нову епоху iсторичних перетворень. На
наших очах твориться iсторiя. Весь свiт переживає iнтенсивний розвиток
iнтеграційних процесiв сучасного суспiльства, тобто країни свiту йдугь
шляхом об’єднання заради взаємодопомоги й обмiну досвiдом у рiзних
галузях життя, заради миру. Тiльки той, хто оптимiстично дивиться вперед
i не забуває свого минулого, зможе побудувати щасливе майбутнє.

Учнi.

Ми всi дiти українськi,

Український славний рiд,

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у свiт.

Дбаймо, щоб той скарб любовi,

Що нам Бог в серця вселив,

Рiдну землю i народ наш

Прикрасив i збагатив.

Свої здiбностi i сили

Розвиваймо раз-у-раз,

Щоб народу була втiха

І щоб користь була з нас.

Будьмо пильнi у науцi,

Будьмо чеснi у дiлах,

Будьмо смiлi та вiдважнi

І не думаймо про страх!

У своїх справах змагаймо

До добра i до краси,

Будьмо чистi тiлом, духом,

Ще чистiшi вiд роси.

Все, що рiдне, хай нам буде

Найдорожче i святе,

Рiдна вiра, рiдна мова,

Рiдний край наш над усе!

Щоб про це ми не забули

Нi на хвилю, нi на мить,

Хай Господь святий iз неба

Нас, малих, благословить!

— Не забуваймо, що ми — українцi. Бережiмо рідну землю, мову,
нацiональну гiднiсть. Україна це край, земля, країна, де жили нашi
предки, батьки — наша Батькiвщина. Не забувайте слова поета В.Симоненка:

Можна все на свiтi вибирати, сину,

Вибрати не можна тiльки Батькiвщину.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020