.

Методика блокового запам’ятовування слів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 880
Скачать документ

Методика блокового запам’ятовування слів

Загальновідомо, що при вивченні іноземної мови найбільш трудомістким
процесом є вивчення слів: на їх засвоєння витрачається близько 70% часу
і зусиль.

Щоб полегшити та прискорити оволодіння словами англійської мови, існують
кілька найбільш ефективних методик, які викладач має запропонувати на
вибір своїм студентам.

Для допомоги у виборі методики заучування слів, підвищення мотивації та
для більш логічного підходу до вивчення мови рекомендується пояснити
учням деякі особливості людської пам’яті.

Науковці вважають, що людська пам’ять схожа на пам’ять комп’ютера (чи
навпаки). Тобто існує короткочасна, “оперативна” пам’ять і пам’ять
довгострокова. Практика показує: якщо інформацію не підкріпити, тобто не
повторити протягом 5-20 секунд, то вона майже безслідно зникає. Якщо
інформацію повторити кілька разів, вона запам’ятовується на більш довгий
строк: від 1 хвилини до кількох діб залежно від характеру інформації та
індивідуальних особливостей пам’яті. У цьому випадку вона зберігається в
регістрі короткочасного зберігання. Якщо протягом 5 діб підкріплення
пам’яті не відбувається, тобто інформація не повторюється, то її сліди в
цьому регістрі зникають. Систематичне повторення переводить інформацію в
довгострокове сховище пам’яті, де вона може зберігатися достатньо довго.
(“Повторение – мать учения!”)

Основні труднощі запам’ятовування пов’язані з особливістю регістру
оперативної пам’яті, яка полягає в тому, що в цьому регістрі одночасно
відпрацьовується обмежена кількість одиниць інформації.

Отже, інформація, що надходить ззовні, проходить регістри оперативної та
короткочасної пам’яті перш ніж попаде в довгострокове сховище пам’яті,
обсяг якого практично необмежений.

На згаданій вище теорії базується методика блокового запам’ятовування
слів (системний підхід до вивчення іноземної мови), – методика, що
забезпечує введення слів у довгострокову пам’ять і в багато разів
підвищує ефективність процесу заучування слів.

Системний підхід до вивчення мови дає змогу подолати бар’єр регістра
оперативної пам’яті за допомогою зв’язування дрібних одиниць інформації
в більші. В цьому разі одиницею інформації є не окремі слова, а блок, у
який об’єднуються окремі слова. Об’єднання слів у блок здійснюється
шляхом їхнього зв’язку з ключовим словом. За цією методикою для того,
щоб пригадати слово з заучуваного логічного блоку буде достатньо
пригадати ключове слово.

Ще говорять про такі види пам’яті, як слухова, зорова та механічна.
Оскільки на практиці досить часто важко визначити, який вид пам’яті
розвинений в учня краще, та й спиратись лише на один вид пам’яті при
вивченні слів є недоцільним і менш ефективним. Запропонуйте учням
уключати всі три види пам’яті при вивченні слів іноземної мови. Спочатку
слово треба уважно переписати (ні в якому разі не можна допускати
помилок при першому переписуванні, – завченої помилки потім дуже важко
позбутися), потім упевнитись у правильності прочитання даного слова (за
необхідності перевірити правильність читання за словником). Після цього
можна приступати до самого заучування. Слово слід написати, потім
прочитати вголос. Цю процедуру продовжувати кілька разів до повного
заучування слова. Таким чином, у процес заучування включені всі три види
пам’яті: зорова (дивимось на слово при читанні та написанні), слухова
(чуємо слово при читанні слова вголос) і механічна (при багаторазовому
прописуванні слова).

Ще кілька практичних порад.

Словникові картки

виготовте двосторонні словникові картки,

запишіть слово з одного боку картки, а переклад (або пояснення) на
іншому боці;

використовуйте ці картки при заучуванні або повторенні слів.

Такий метод має перевагу порівняно з роботою зі словником – у вас в
активі залишаються тільки ті слова, які потребують заучування. Картки з
вивченими словами ви просто відкладаєте в сторону або в словникові
“скриньки-скарбнички” для подальшого повторення.

Словникові скарбнички

оберіть слова, які хочете запам’ятати (за певною темою, блоком або за
бажанням);

приготуйте словникові картки за згаданим вище методом;

покладіть ці картки до конверта або у скриньку десь у класі;

перевіряйте себе за картками зі скриньки.

Колонки

Розділіть аркуш вашого робочого зошита на три колонки.

Запишіть нове слово в колонку 1.

У колонку 2 запишіть слово з кількома пропущеними літерами.

У колонку 3 запишіть переклад або намалюйте малюнок замість перекладу.

Тепер перевірте себе.

Прикрийте колонку 3 аркушем паперу. Як звучить це слово на вашій рідній
мові?

????Тепер прикрийте колонки 1 і 2. Назвіть це слово англійською.

Прикрийте колонку 1. Як це слово пишеться?

Словникові карти

Перемалюйте цю карту собі в зошит.

Додайте ще п’ять слів до кожної категорії.

It’s well known that the most laborious process while language studying
is new words memorizing. It takes more than 70 per sent of all time and
efforts.

To make the process of word memorizing easier and more effective a
teacher should propose his/her students some ideas as for learning and
revising new words.

To help his/her students to choose methods of word learning and for
their better motivation in a language study a teacher should mention
some peculiarities of a man’s memory.

Scientists say that man’s memory is like computer’s one (or vice versa).
It means we have a short-term (transitory) “operation” memory and a
long-term one. In practice if information is not refreshed (repeated)
during 5-20 seconds it will disappear without leaving a trace. If
information is refreshed (repeated) for several times, it will be
remembered for a longer period of time from 1 minute to several days
depending on its character and person’s memory peculiarities. In this
case, we speak about a short-term memory. If during 5 days information
is not repeated, its traces disappear. Systematic repetition transfers
information to the long-term memory storage, where it can be kept for a
rather long period.

The main difficulties of “operation” memory are connected with the fact
that only limited number of information units can be worked in it.

On the above-mentioned theory, systematic approach to language study is
based. Systematic approach to language study is a method of transferring
information to the long-term memory storage and it raises the
effectiveness of words memorizing many times. According to this method,
we link small units of information into bigger ones. In this case,
information unit is a block of words. Words in blocks are connected with
a key word. Using this method of new words studying, to think of any
word from a learned block you just need to remember a key word from this
block.

According to other classification, we speak about auditory, visual and
mechanical memory. As long as it is often very difficult to say which
type of student’s memory is developed better (and to use one type of
memory is less effective) propose your students to use all types of
memory at the same time while new words studying. At first, rewrite a
new word very attentively (it’s very important to avoid mistakes during
the first rewriting because it’s very difficult to get rid of
well-learned mistakes), then make sure of right reading of the word you
are trying to learn (check with the dictionary if necessary). After
that, you can start the process of word studying. Write the word then
read it aloud. Repeat the procedure until the word is learned by heart.
Learning new words like this you use all three types of memory: visual
(we look at the word while reading and writing); auditory (we hear the
word while reading it aloud); mechanical memory (during numerous
copying).

Some more practical advises.

Vocabulary cards.

Make five two-sides vocabulary cards.

Write the word on the front and the meaning on the back.

Then test yourself or a friend.

Word bags

Choose three words from Issue l that you like and want to remember.

Write each word on one side of a small piece of paper. Write the
translation on the other side.

Put all the pieces of paper in an envelope or box somewhere in the
classroom.

Test yourself when you have time.

Columns

Make three columns in your notebook.

Write five new words in column 1.

In column 2, write the words with some of the letters missing.

In column 3, do a simple drawing or write a translation.

Now test yourself

Cover column 3 with a piece of paper. What’s the word in your language?

Now cover columns 1 and 2. What’s the word in English?

Cover column 1. How do you spell it?

Word maps

Copy this word map into your notebook.

Add five more words to each category.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020