.

Методи стимулювання діяльності та поведінки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3674
Скачать документ

Реферат на тему:

Методи стимулювання діяльності та поведінки

Третя група методів виконує функції регулювання, коригування і
стимулювання поведінки й діяльності вихованців. До неї належать
змагання, заохочення і покарання.

Змагання ґрунтується на природній схильності дітей до здорового
суперництва і самоутвердження в колективі. Його виховна сила виявляється
лише за умови, що воно стає дієвою формою самодіяльності учнівського
колективу.

Змагання, конкуренція, боротьба за існування, як і життя, — вічні, вони
— пружина розвитку. Змагання сильне гласністю, об’єктивним порівнянням
підсумків. Воно організовує, згуртовує колектив, спрямовує на досягнення
успіхів, навчає перемагати. У його підсумках, як у фокусі,
відображається вся багатогранність життя школи. Змагання змушує
відстаючих підтягуватися до рівня передових, а передових надихає на нові
успіхи.

У шкільній практиці використовують різноманітні види змагання школярів,
які враховують їх вікові особливості у процесі виконання ними трудових і
творчих завдань. Практикують такі форми змагання: конкурси, олімпіади,
фестивалі й огляди художньої самодіяльності, виставки образотворчого
мистецтва і технічної творчості, шкільні спартакіади, вікторини та ін.
Під час цих змагань виявляються і розвиваються інтереси й творчі
здібності учнів, розширюються їхні знання і кругозір, активізуються
пізнавальна та інші види корисної діяльності.

Педагогічне доцільно організоване змагання має відповідати таким
вимогам: знання учнями його умов і регулярне підведення підсумків,
залучення учнів до аналізу змагання і підведення підсумків; гласність
змагання; наочне оформлення його процесу і результатів; матеріальне і
моральне стимулювання.

Заохочення — схвалення позитивних дій і вчинків з метою спонукання
вихованців до повторення. Його мета — спрямування поведінки учня в
потрібне русло, зміцнення в ньому впевненості у власних силах і, отже,
посилення прагнення до позитивних вчинків, певних успіхів. У школі
застосовують такі види заохочення: подяка директора (за наказом),
вміщення фото на дошку відмінників навчання, нагородження грамотою,
цінним подарунком, золотою чи срібною медаллю після закінчення школи.

Проте не будь-яке заохочення активізує процес виховання учнів, воно має
виховну силу тільки за певних умов. Передусім важливо своєчасно помітити
позитивні зрушення в особистості учня, в його ставленні до навчання,
праці, людей. Часто корисно похвалити вихованця, коли він ще не досяг
значних успіхів у поведінці, але прагне до цього. Відзначення хоча б
невеликих зрушень на краще, маленької перемоги учня над собою,
пробуджують в ньому енергію, стимулюють його на повторення схвалених
вчинків. Непомічання цього може негативно позначитися на всьому процесі
виховання дитини.

Виховна сила заохочення «авансом» насамперед виявляється стосовно тих,
кого взагалі рідко або ніколи не заохочують, хто не відчув радості від
похвали дорослих. Однак заохоченням «авансом» не слід зловживати, воно
має бути заслуженим. При цьому враховують не лише результати діяльності,
а й те, наскільки сумлінно учень її виконав, скільки він вклав у неї
праці, тобто ступінь його зусиль. Адже учні мають різний досвід і рівень
розвитку, та сама справа одним дається легко, а іншим — набагато важче.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускники
школи отримують нагороди. Золотою медаллю «За особливі успіхи у
навчанні» нагороджують випускників середнього навчального закладу, які
мають усі річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) не нижче

10, 11, 12 балів у 11 і 12 класах. Срібною медаллю «За успіхи у
навчанні» нагороджують випускників середнього навчального закладу, які
за період навчання в 11 і 12 класах мають річні та екзаменаційні не
нижче 8—9 балів не більш ніж з двох предметів, а з усіх інших предметів
річні та екзаменаційні (підсумкові за рік) оцінки 10, 11, 12 балів.
Похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні» нагороджують учнів
1—11 класів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, які
досягли відмінних результатів у вивченні всіх предметів за відповідний
навчальний рік. Цією нагородою учнів можуть відзначати за наявності
позитивної оцінки з музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури.
Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів»
нагороджують випускників середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладів, які досягли особливих результатів у вивченні одного або
кількох предметів. Такою грамотою відзначають насамперед призерів
міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань,
авторів винаходів, наукових досліджень, художніх творів тощо.

Покарання — несхвалення, осуд негативних дій та вчинків з метою їх
припинення або недопущення в майбутньому.

Покарання сприяє формуванню вміння переборювати в собі шкідливі потяги і
звички, викорінювати негативні вчинки, привчає до дисципліни і порядку.
Як і заохочення, його слід використовувати тільки як виховний засіб.

До порушників правил поведінки, дисципліни, режиму праці застосовують
такі покарання, як догана за наказом директора школи, усне зауваження
(директора, його заступників, учителя, класного керівника), зауваження
із записом у щоденнику, зниження оцінки за поведінку. Найбільше
покарання — виключення порушника зі школи, коли він систематично
допускає вчинки, які не дають йому права перебувати в шкільному
колективі (злодійство, хуліганство тощо).

Багато педагогів не вдаються до покарань або намагаються не зловживати
ними. Іноді жарт, іронія, осудливий погляд зроблять більше, ніж
найсуворіші засоби. Проте це не означає, що без них можна обійтися
взагалі. Безкарність спричиняє непослух, порушення дисципліни. Розумна
система покарань необхідна, вона допомагає формувати людський характер,
виховувати почуття відповідальності, вміння долати труднощі.

Застосовувати покарання слід обережно. Якщо учень сприйматиме його як
кару за скоєне, це призведе до озлоблення, страху перед дорослими,
розвиватиме хитрість і лицемірство. Тому слід всебічно перевірити факти,
довести провину. Незаслужене покарання викликає бажання пом-ститися,
зробити щось «на зло» вихователеві, призводить до нових конфліктів. Якщо
учень усвідомив свою вину, покарання змушує його пережити почуття
провини, збуджує докори сумління і прагнення змінити поведінку, підвищує
в нього почуття відповідальності, зміцнює дисциплінованість,
несприйнятливість до негативного. Коли він усвідомив своє становище,
глибоко переживає його, обіцяє більше не допускати подібного, міру
покарання можна зменшити або обійтися розмовою.

Ефективність методів заохочення і покарання підвищується за таких умов:

— заохочення і покарання мусять бути справедливими. Неправильна оцінка
поведінки, захвалювання спричиняють зазнайство, самовпевненість,
викликають нездорові заздрощі з боку товаришів. НезаСлужене покарання, у
свою чергу, викликає у вихованця обурення, озлоблення. Тому заохочувати
чи карати можна, тільки детально проаналізувавши його поведінку або
вчинок;

— до заохоченнь і покараннь не слід вдаватися часто. Часті заохочення
призводять до того, що учень після кожного позитивного вчинку очікує на
певну «винагороду», він вже поводиться добре задля того, щоб «заробити»
нагороду. Якщо ж карати вихованця за його вчинки надто часто, він звикає
до них і покарання на нього вже не діють;

— заохочення і покарання слід використовувати в міру їх зростання від
найменшого до найбільшого, інакше збіднюється арсенал цих виховних
засобів. Адже якщо учень отримав більш вагоме заохочення чи покарання,
то менші заходи впливають на нього вже не так ефективно;

— заохочення і покарання повинні бути гуманними. Неприпустимо, коли,
вдаючись до покарання, ображають людську гідність вихованця. Негуманним
є також і заохочення вихованця, який того не заслужив. Колектив
відреагує на таку подію своєрідним ставленням до заохоченого, в якому
буде виражено здивування, а то й зневагу.

Методи контролю та аналізу ефективності виховання

До четвертої групи методів виховання відносять педагогічне
спостереження, бесіду, опитування (анкетне, усне), аналіз результатів
суспільно корисної роботи, виконання

доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. У практичній
діяльності вчителя важливо вміти використовувати їх під час вивчення
окремого учня та учнівського колективу, яке здійснюється за орієнтовними
програмами.

Орієнтовна програма вивчення особистості учня

І. Загальні відомості про учня.

1. Біографічні дані. Прізвище та ім’я учня, рік народження,
національність.

2. Соціально-побутові умови. Адреса проживання, склад сім’ї, освіта,
місце роботи батьків. Допомога сім’ї у навчанні й вихованні дитини.
Режим праці та дозвілля учня. Участь учня в домашній праці. Любов до
праці.

3. Стан здоров’я. Крім загальної характеристики стану здоров’я учня за
даними шкільного лікаря, обов’язково слід виявити сенсорні дефекти, якщо
учень їх має.

II. Загальний рівень розвитку учня.

1. Психічний розвиток учня. Характеристика його уваги. Особливості
сприймання і розуміння навчального матеріалу. Швидкість, точність і
міцність запам’ятовування. Характеристика прийомів запам’ятовування.
Особливості мислення. Рівень володіння операціями аналізу, синтезу,
порівняння, абстрагування й узагальнення. Особливості уяви. Рівень
розвитку мовлення (культура мовлення, багатство активного словника,
логічність мовлення). Розвиток вольових якостей (цілеспрямованість,
принциповість, самостійність, ініціативність, витримка тощо).

2. Інтелектуальний розвиток учня, його ерудиція. Інтерес до питань
світогляду, моралі, науки, техніки, мистецтва, спорту. Наявність
провідного інтересу. В яких гуртках і спеціальних дитячих установах
працює? Особливості читацьких інтересів, їх широта і стійкість.
Самостійність, критичність, гнучкість та логічність мислення.

3. Індивідуально-психологічні особливості учня. Його збудливість і
енергійність, врівноваженість і емоційна вразливість. Темп роботи і
мовлення. Чи легко він переходить від одного виду діяльності до іншого?

Наполегливість, упевненість, охайність учня, Рівень розвитку почуття
колективізму, обов’язку, власної гідності.

Скромність, сміливість, рішучість, правдивість, чесність,
самокритичність учня. Ставлення до вчителів, товаришів, батьків. До
якого виду діяльності має нахил? Яку діяльність може виконувати
найуспішніше? Яку професію в майбутньому хоче обрати? Схарактеризувати
загальні й спеціальні здібності учня.

III. Навчальна діяльність учня. Мотиви навчальної діяльності.

Ставлення учня до занять у школі. Чи є пропуски занять, їх причини.
Уважність на уроках. Якими навчальними предметами найбільше цікавиться?
Якість і систематичність виконання домашніх завдань. Які прийоми
індивідуального підходу використовувались у роботі з ним? їх наслідки.
Ставлення учня до оцінювання вчителем його успіхів і невдач у навчанні.
Успішність з різних навчальних предметів. Участь у предметних гуртках.
Які навчальні предмети опановує легко, а які з труднощами? їх причина.
Яких заходів було вжито для підвищення успішності з цих предметів і які
їх наслідки?

IV. Громадська активність учня.

Участь у громадському житті класу і школи. Які доручення має і як їх
виконує? Дисципліна учня (якщо він припускається порушень, то
схарактеризувати їх причини). Становище учня в класному колективі
(офіційний чи неофіційний лідер, лідер малої групи, не прийнятий у
колектив). Участь у суспільне корисній праці. Мотиви громадсько-корисної
діяльності.

Інтерес до суспільно-політичних подій в Україні та за кордоном. Почуття
національної самосвідомості.

Чи були спроби підвищити інтерес учня до громадської роботи? Якими
шляхами вони здійснювалися? їх наслідки.

Орієнтовна програма вивчення учнівського колективу

1. Склад класу за віком, національністю і статтю.

2. Актив класу. Наявність у нього авторитету серед учнів. Характеристика
активістів (ініціативність, самостійність, наполегливість, вимогливість,
організаторські здібності). Наявність у класі неофіційного активу, його
характеристика і стосунки з офіційним активом.

3. Стан згуртованості та організованості класу. Вміння розподілити
роботу і обов’язки. Вміння підкорятися розпорядженням уповноважених
осіб. Критика і самокритика в колективі. Стан дисципліни в класі.
Випадки порушення дисципліни та їх характерні причини. Взаємини між
учнями класу. На чому вони ґрунтуються: на спільній роботі, спільних
інтересах, визнанні авторитету, взаємодопомозі тощо? Наявність малих
груп, основа їх виникнення і ступінь зацікавленості загальними справами
колективу. Характер і спрямованість товаришування і дружби. Взаємини між
хлопчиками і дівчатками. Наявність кругової поруки в класі.

4. Ідейно-політична спрямованість колективу класу. Моральні переконання
та ідеали учнів. Інтерес до суспільно-політичних подій і соціальних
проблем у нашій країні та за кордоном. Рівень розвитку почуття
національної самосвідомості.

5. Успішність класу. Загальний показник успішності класу з навчальних
предметів. Ставлення учнів до окремих навчальних предметів і вчителів.
Взаємодопомога в навчанні. Дисципліна на уроках. Негативні моменти в
навчальній діяльності (списування, шпаргалки, підказування). Невстигаючі
учні, причини їх неуспішності.

6. Громадська робота класу. Інтерес класу до загаль-ношкільного життя і
участь у ньому. Місце суспільне корисної праці в житті колективу. Види
праці та характер її виконання класом. Вияви свідомої дисципліни в
праці. Громадські обов’язки учнів.

7. Кругозір учнів, їх загальний розвиток, інтерес до мистецтва,
літератури і спорту. Форми його вияву (колекціонування, читацькі
конференції, диспути, обговорення переглянутих кінофільмів, спектаклів
тощо). Культура мовлення.

8. Культура поведінки учнів у школі та поза нею. Ставлення до вчителів,
батьків і товаришів.

Хоч який би метод вивчення особистості або колективу застосовувався,
педагог повинен чітко уявити, для чого йому потрібні певні відомості про
об’єкт вивчення. Необхідна конкретна програма вивчення учня або
колективу.

Особистість формується і виявляється в різних видах діяльності. Що
свідомішою, активнішою та цілеспрямованішою є діяльність особистості, то
повніше й достовірніше виявляються її якості. Педагог бачить, як учень
ставиться до навчання, до фізичної праці, до спорту, до громадських
справ. Вияв певних рис у різних видах діяльності підвищує достовірність
даних про учня. Вивчення учня здійснюється у взаємозв’язку з колективом,
у системі колективних взаємин. Його поведінка залежить не лише від
особистих якостей, а й від характеру стосунків з колективом, специфіки
життя колективу. Педагог має знати специфіку впливу колективу на учня та
його реагування на цей вплив.

Особистість вихованця і сам колектив не є чимось застиглим і незмінним.
Вони проходять складний процес розвитку й формування. Тому дослідження
змін в особистості й колективі має практичне значення для виховної
роботи з ними, правильного прогнозування її змісту й добору методів та
форм виховного впливу.

За час навчання учень може побувати в різних класах та школах, однак
процес його вивчення повинен тривати всюди. Кожний новий вихователь перш
ніж почати вивчення і виховання нового учня, має встановити, що вже було
зроблено до нього, щоб продовжити розпочате.

Відомості про учня або колектив, отримані за допомогою одного методу,
потребують перевірки іншими методами, щоб гарантувати достовірність і
об’єктивність.

Вивчення і виховання здійснюються одночасно, взаємодоповнюються. Прийом
або метод вивчення особистості може бути водночас і методом її виховання
(бесіда, доручення та ін.). Аналіз реагування учня або колективу на
певний виховний вплив допомагає дібрати способи впливу для наступної
роботи.

Дані, отримані у процесі вивчення учня або колективу, слід одразу ж
використовувати у виховній роботі з ними.

Народна педагогіка про методи виховання: .

Добрий приклад кращий за сто слів.

Приклад кращий за правило.

Бурчання наскучить, приклад научить (приклад).

Шануй батька і матір.

Поважай старших (вимога).

Стид хоч і не дим, а очі виїсть.

Раз на віку спіткнешся, та й то люди бачать (громадсь-йа.” думка).

Перед тим як карати, полічи до ста.

Злість — погана порадниця (покарання).

Перехвалення — як пересолення (заохочення).

Не вчи дитину штурханами, а добрими словами.

Добрі діти доброго слова послухаються, а лихі й дрючка не бояться
(переконання).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020