.

Метод проектів як засіб цілісного виховання патріотизму в школярів.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
216 2387
Скачать документ

Метод проектів як засіб цілісного виховання патріотизму в школярів

Кошелюк Анатолій Володимирович

Директор Шендерівського НВК

Корсунь-Шевченківського району

Черкаської області

Життєздатність кожної держави залежить від ступеня самосвідомості
народу, рівня ототожнення майбутнього землі на якій живеш з власною
долею, власним майбутнім. Досить довгий час почуття вищої
відповідальності за власну державу заміщувались ефемерними поняттями
інтернаціоналізму й «дружби народів». В результаті, справжні цінності
нівелювалися, поступаючись гаслам і лозунгам. На рівні простого
громадянина поняття патріотизм часто сприймався мало не з підозрою, і як
правило без розуміння. Хоча аналізуючи досвід провідних держав світу, ми
спостерігаємо чітку залежність між темпами та рівнем розвитку й станом
патріотичних почуттів населення. Що ж таке патріотизм ? На основі
аналізу багатьох версій трактування даного поняття, ми пропонуємо власне
визначення. Патріотизм – це система вищих почуттів любові до
Батьківщини, самоусвідомлення приналежності до певного народу, прагнення
розбудовувати державу на основі власних знань й умінь. Потрібно
зауважити динамічну природу патріотизму – справжній патріот оперує не
гаслами, а спрямовує свою діяльність на благо держави. З іншого боку,
тут немає місця фанатичній одержимості, адже повинно існувати чітке
поняття – як ти будеш ставитися до своєї держави, так і житимеш в ній. В
справжньому патріотизмі немає місця «шароварщині» – порожні пафосні
гасла приносять лише шкоду спільній справі. Лише тверезе усвідомлення
персональної відповідальності за власне майбутнє, активізує діяльність в
правильному напрямі. [3]

Патріотичні почуття й сам патріотизм не з’являються самі по собі.
Потрібно певне середовище. Адже формування патріотично спрямованої
особистості тривалий процес, при якому кожен окремий індивідуум має
пропустити через себе й усвідомити чимало нових ідей й на основі цього
виробити власну позицію. Підсумовуючи все це ми приходимо до висновку –
єдиною інституцією здатною сформувати фундамент патріотичних почуттів є
школа. Адже саме на шкільний період припадає формування особистості
майбутнього громадянина, встановлення цінностей та пріоритетів. До того
ж патріотичність вимагає створення постійного, поступового векторного
впливу, що можливе лише в умовах виховного процесу школи. [2]

Велике значення мають засоби реалізації поставленої мети – формування у
молодого покоління високої національної свідомості, почуття вірності,
любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту
національних інтересів, цілісності незалежної України, сприяння
становленню її правової, демократичної, соціальної держави. Для
виховання в дитини відповідального ставлення до Батьківщини, рідної
природи, потрібно якомога раніше залучати її до колективно організованої
діяльності. З власного досвіду роботи можна прийти до висновку, що
тільки активно засвоєні знання мають справжню цінність.

Отже, проаналізувавши особливості поставленої мети й можливості її
реалізації, ми виявили, що найбільш ефективною, з точки зору виховного й
розвиваючого аспектів, є форма колективної діяльності, яку відносять до
кооперативної (за методом проектів).[1] Саме цю форму ми й вирішили
використовувати реалізуючи програму патріотичного виховання в
Шендерівському НВК. Адже, у кооперативній діяльності спільна мета, тому
результати дослідження виступають колективним надбанням всіх учасників
процесу дослідження. Кожен вносить свою частку у єдине осягнення –
продукт. Наслідком такого виду діяльності є нівелювання проявів
конфліктності і конкуренції, а натомість утверджується співпраця й
корпоративна єдність учасників дослідження.

Найбільш ефективною, з точки зору виховного й розвиваючого аспектів, є
форма колективної діяльності, яку відносять до кооперативної (за методом
проектів). У кооперативній діяльності спільна мета, тому результати
дослідження виступають колективним надбанням всіх учасників процесу
дослідження. Кожен вносить свою частку у єдине осягнення – продукт.
Наслідком такого виду діяльності є нівелювання проявів конфліктності і
конкуренції, а натомість утверджується співпраця й корпоративна єдність
учасників дослідження.[5]

Зацікавленість кожного у якісному кінцевому продукті стимулює
становлення допомагаючої поведінки, групового почуття корисності, що
виступає основою інтеграції особистості в суспільство. Оскільки людина
стає корисною для інших, значить відбувається формування почуття власної
цінності.

Отже, на нашу думку, ефективним методом виховання патріотизму учнів
виступає метод проектів.[7[

Виходячи з цього ми створили в школі структуру патріотичного виховання
засобами проектної діяльності.

Початкові класи працюють над проектом «Я і моя родина»

1 клас «Я і мої мама й тато»

2 клас «Я і мої бабуся й дідусь»

3 клас «Я і мої прабабусі й прадідусі»

4 клас «Я і мій родовід, родинні реліквії»

Підлітки 5-8 класів

5 клас « Я й історія школи»

6 клас «Я, природа і історичні місця с.Шендерівка»

7 клас «Шендерівка і долі моєї родини»

8 клас «Справи і люди, які прославили мою родину»

Учні старших класів

9 клас «Я і видатні люди с.Шендерівка»

10 клас «Я і Україна. Мандрівка по видатних місцях України»

11 клас «Я і конкретна справа для пам’яті про мене у сім’ї й школі»

Кожен проект створювався по спеціальній структурі, етапи якої чітко
сплановані. ДОДАТОК 1

В ході роботи над проектами учнями з допомогою вчителів були створені
мультимедійні презентації, що стали підсумком здійсненої роботи.

Вибудовуючи структуру патріотичного виховання у Шендерівському НВК, ми
виділили багаторівневу цілісну систему, опорними точками якої виступає
проектна діяльність. Проте, проекти є вищим рівнем організації, яка
базується на менших елементах. Ними виступають предметні тижні,
діяльність волонтерських загонів тощо. Так, наприклад в січні-лютому
2011 року відбувся місячник патріотичного виховання, що містив чотири
тематичні тижні :

«Їх пам’ятає світ врятований»

Тиждень милосердя

«Слава солдатська»

«Майбутні захисники Вітчизни»

Також він включав:

Урочистий мітинг присвячений визволенню с. Шендерівки від
німецько-фашистських загарбників

Мультимедійна презентація «Шендерівка у вогні»

Мультимедійна презентація «Велика Вітчизняна війна і долі наших родин»

Усний журнал «Тих днів не замовкне слава»

Вікторина «Двадцять п’ять вогненних днів»

Що дала дітям робота над проектами ? Чи правильним виявився вибір
проектної діяльності для виховання патріотизму. Краще них на це питання
не відповість ніхто. Отже, давайте послухаємо враження учнів після
роботи над проектом.

Лисак Руслан, учень 10 класу

«…Мене навчили ці люди того, що ніколи не потрібно зупинятися і ніколи
не казати не вмію, а казати – навчуся.

Мене вразило те, що прості люди, вихідці із села, добилися в житті
всього. А ще мене вразило те, що наші односельці, де б вони не жили,
ніколи не забували свою рідну українську мову та звичаї свого народу.

Я ще не вибрав професію остаточно, але думаю, що вона мені буде
подобатись і я із задоволенням буду працювати на благо нашої Вітчизни і
народу».

Кодола Богдана, учениця 11 класу

^ ` h

????B?«Життя-складна штука. Комусь вдається подолати перешкоди, а комусь
ні. Передивившись біографії видатних людей села Шендерівки, я була
вражена до глибини душі. Між цими людьми є фізики, військові, співаки,
поети, всі добилися успіхів в різних галузях, але всі стали тими, хто
гідний високого звання – Людина. Вони добилися всього своїми руками, не
спираючись на матеріальну підтримку батьків чи зв’язки і ніколи не
забули рідну мову і батьківську домівку.

Щодо вибору професії, то, мабуть, це один з найважливіших виборів
у твоєму житті, Ти все своє життя пов’язуєш з нею, крокуєш в одному
ряду, тому дуже важливо не схибити.

Видатні люди Шендерівки навчили мене ніколи не сходити з половини
дороги і йти до своєї мети. І я буду іти, щоб стати таким як вони!»

Чендей Діана, учениця 10 класу

«…Наше життя сповнене перепон, перепон з якими стикаються мільйони
підлітків і дорослих на шляху до вибору правильної професії, роботи,
захоплення. Ознайомившись із матеріалом про видатних учених,
діячів нашої з вами рідної Шендерівки , я була просто вражена, вражена
до глибини душі. Як прості селянські хлопчаки стали видатними
професорами, генералами і здобули інші звання, не тільки в роботі, а й в
повсякденному житті. Мабуть, для цього потрібно велику наполегливість
і витримку. Для мене цей проект відкрив багато нового, щодо подальшої
моєї долі. Я постараюся не осоромити видатних людей, а старатися з усіх
сил».

Отже, патріотичне виховання в школі – це багаторівневий складний процес,
що являє собою постійне залучення учнів до колективної творчої
діяльності, яка сприяє поступовому виробленню динамічної складової
особистості майбутнього громадянина своєї держави.

Використані джерела

1. Кильпатрик В. Основы метода. М.-Л., 1928.

2. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. М.,
1926.

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учебное пособие / HYPERLINK
“http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%
B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B0” \o “Полат, Евгения Семёновна” Е. С. Полат , М. Ю.
Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. HYPERLINK
“http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%
B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B0” \o “Полат, Евгения Семёновна” Е. С. Полат . — М.:
Издательский центр «Академия», 1999—2005.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000

5. Сердюк М.Л. Метод проектов как средство развития творческих
способностей учащихся. дис.канд. пед. наук. Киров, 2002.

6. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учебное пособие / HYPERLINK
“http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%
B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B0” \o “Полат, Евгения Семёновна” Е. С. Полат , М. Ю.
Бухаркина, — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

7. Соловьев И. М.. Из практики метода проектов в американских
школах // На путях к новой школе. 1929.

ДОДАТОК 1

I етап

Вибір напряму і формування назви проекту: узагальнена назва проблеми,
визначення кола питань; виділення загального напряму або пріоритетних
(окремих) напрямів, оформлених у підпроекти.

Визначають напрям і формують назву проекту всі члени колективу — і
педагоги, й учні.

II етап

Розділи проекту.

1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму (чому саме
цей).

2. Мета і завдання проекту:

а) довготривалі:

— створення чогось нового (за структурою, підходами, концепцією
навчально-виховного процесу);

— нові технології, методики;

— можлива розробка дослідження за проектом;

— визначення очікуваних результатів;

— планування «продукту» в результаті виконання програми (посібника,
сценарію, технології, плану, нової програми);

б) короткотривалі — визначення конкретної мети, завдань на певний
період.

3. Визначення етапів реалізації проекту:

а) зазначаються терміни початку і закінчення проекту,

б) закінчення проекту визначається етапністю його реалізації;

в) зазначаються часові інтервали кожного етапу: запису проекту, І етапу,
II етапу тощо.

4. Механізм реалізації проекту. Пояснення: «Як? Яким чином? За допомогою
яких засобів буде реалізовано проект?» Плани апробації конкретних справ,
акцій, заходів згідно з визначеними етапами.

5. Обов’язки та відповідальність учасників реалізації проекту:

а) хто відповідає за проект?

б) хто і за що відповідає всередині проекту?

в) хто допомагає в реалізації проекту?

6. Очікувані результати: які конкретні результати очікуєте одержати на
кожному етапі і після завершення проекту?

7. Оцінка й самооцінка проекту: коли та з якою періодичністю буде
оцінюватися виконання проекту (один, два, три, чотири рази на рік); хто
візьме участь в оцінюванні — самі учасники, експерти, управлінські
структури; які форми контролю (самоконтролю) й оцінювання
(самооцінювання); у якій формі буде подано інформацію про хід проекту
(звіт, конкретні матеріали, сценарії, розробки, нові проекти тощо)?

8. Бюджет, ресурсне забезпечення (приблизний бюджет, ураховуючи всі види
витрат, необхідних для успішної реалізації проекту).

ПІ етап

Презентація.

Вона може бути представлена:

– у вигляді постера (плаката), на якому автори в оригінальній формі
подають добірки матеріалів;

– у формі щоденника, буклета, міні-підручника;

– як усна презентація, що поєднується з оформленням постера.

IV етап

Цей етап охоплює дискусії, обговорення результатів проекту після його
захисту, поради та коментарі вчителя груповий аналіз роботи та
самоконтроль учасників.

Планування у розробці стратегії реалізації проекту має двоетапний
характер.

Перший етап — це загальне планування спільно з учителем і всіма
учасниками проекту. Воно стосуєтьо таких питань, як визначення окремих
етапів роботи і встановлення послідовності їх виконання, визначенш
кількості учасників у мікрогрупах і типу завдань для кожної мікрогрупи,
а також термінів виконання і форм подачі проміжних і кінцевих
результатів роботи.

Другий етап — самоорганізація роботи партнерства, тобто планування
роботи без участі вчителя, наприклад розподіл обов’язків між членами
однієї групи, встановлення термінів виконання того чи іншого виду
завдань форм і послідовності звітності.

Для успішного виконання проекту велике значення має рівень виявлення
особистої відповідальності окремими його учасниками. Практика
використання проектів показує, що чим вищий рівень особистої
відповідальност учасників, тим вища якість кінцевого підсумкового
продукту. За самоорганізації роботи в групі найбільш відповідальні
завдання доручаються тим учням, які мають найбільш розвинене почуття
відповідальності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020