.

Мета, завдання та зміст правового і превентивного виховання (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2938
Скачать документ

Мета, завдання та зміст правового і превентивного виховання

 

Мета правового та превентивного виховання – створення умов для
формування  особистості громадянина України, якому притаманні правова
культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність,
готовність до компетентної участі у громадському житті.

Завдання правової освіти та правового виховання:

– сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і
свободи людини;

– надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння,
необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

– створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії,
демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Основні принципи правової освіти і виховання

Зв’язок із практичною діяльністю:

– передбачає пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної
взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за
все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення  і
діяти у правовому полі;

– зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає
цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів,
виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

– демократичність означає виховання духу соціальної солідарності,
справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з
колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями,
атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі,  учнівське
самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими соціальними
угрупуваннями (сім’єю, дитячими і  молодіжними організаціями, засобами
масової інформації, церквою та ін.);

– плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної,
етнонаціональної  різноманітності; виховання толерантного ставлення до
різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання
екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу.

Зміст правового виховання

Одним із завдань, яке має бути розв’язане системою правового виховання є
забезпечення функціональної правової вихованості. Тому  зміст виховання
в школі-інтернаті, групі продовженого  дня має бути спрямований на
здобуття учнями знань, вмінь, досвіду правових дій, громадянських
переживань, що забезпечують успішність реалізації інтересів особистості
у всіх сферах життя.

Ідеї прав людини мають бути основними та наскрізними в системі всього
шкільного життя, в його формальних та неформальних проявах.

При реалізації змісту правової освіти і правового виховання в
школах-інтернатах необхідно дотримуватись:

– особистісно зорієнтованого підходу, за якого в центр
навчально-виховного процесу  ставляться інтереси особи учня. Центральною
ідеєю правової освіти при цьому є виконання “Декларації прав людини”, а
зміст її спрямовується на виховання, громадянина демократичного
суспільства, патріота України, який  будує свою діяльність на основі
визнання абсолютної цінності прав людини. Особистісно зорієнтований
підхід при формуванні змісту правової освіти передбачає врахування
вікових особливостей учнів, розробку змісту кожного конкретного етапу
навчання і виховання за віковою вертикаллю у взаємозв’язаному контексті
всього змісту освіти і виховання;

?

?

’”–x

z

O

O

?

’z

O

!ід реалізується шляхом створення навчальних, виховних ситуацій, в яких
апробуються на практиці засвоєні загальнолюдські та громадянські
цінності. Реалізація цього підходу здійснюється через роботу шкільного
співуправління шляхом реалізації глобальних проблем через локальні на
основі позитивного досвіду участі учнів в окремих акціях, проектах тощо.

Правове виховання в школах повинно здійснюватись засобом
цілеспрямованого впливу на організацію навчально-виховного процесу за
такими напрямами:

? Створення тематичного курсу спілкування. Ознайомлення школярів з
елементами правової освіти починається вже в школі І ступеня на годинах
спілкування.

У середніх і старших класах на таких бесідах треба давати учням певні
знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя
сучасних демократичних суспільств, взаємозв’язку політичної та
економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.

? Введення змісту правового виховання до вже існуючих шкільних заходів.

Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи.
можливе введення окремих елементів змісту правового виховання при
організації  дозвілля і відпочинку школярів.

? Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної
діяльності.

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи:
традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами
правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії та експедиції, які мають право
виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру. Це
дає  можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і
свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

? Організація демократичного шкільного життя.

Школа як цілісний інститут є середовищем реалізації правової освіти і
виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному
житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як
модель світу дорослих. Практичною школою демократії має стати учнівське
самоврядування.

Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод
людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та
вчителями має бути для учнів практичним прикладом толерантності,
взаємоповаги, відкритості, демократизму. Педагог повинен поважати
людську гідність учня, його право на власну думку. Необхідно залучити до
співпраці зі школою батьків (якщо такі є), культивувати серед них
правову культуру.

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною
мірою визначається методами, які використовуються педагогом в процесі
роботи. Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та
інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та
критичне мислення.

Можна використовувати також традиційні: лекції, диспути, бесіди,
самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді,
повідомлення.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови 
для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися
до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права,
поважати інтереси і права інших.

Правове виховання може бути ефективним лише за умови створення правового
простору в класі та школі на засадах взаємної довіри, поваги до прав і
свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття
власної гідності.

Одним із основних аспектів правовиховної роботи навчального закладу є
формування у школярів правової культури.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020