.

Людина як частина природи. Взаємозв\’язок природи і людини. Охорона природи (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2480
Скачать документ

Тема: «Людина як частина природи. Взаємозв’язок природи і людини.
Охорона природи».

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Форма проведення: урок-гра «Щасливий випадок».

Мета і завдання: узагальнити знання учнів з природознавства; сформувати
чітке уявлення про людину як частину природи та її взаємозв’язок з нею;
встановити чинники людської діяльності, що впливають на довкілля, та
знайти шляхи їх усунення; закріпити правила особистої поведінки в
природі; виховувати в учнів бережливе ставлення до природи.

Обладнання: картки із запитаннями, диплом переможця, призи, обладнання
для лічильної комісії, повітряні кульки, плакати на природоохоронну
тематику.

Попередня підготовка

Організаційна частина

Клас розподіляється на 3 команди: «Повітря», «Вода», «Гірські породи».
На уроках трудового навчання або на позаурочній роботі готується
командна сим воліка у вигляді картонних картузів. Наприклад, емблемою
команди «Повітря» може бути схематичне зображення молекул тих газів, що
входять до складу пові тря, та їх підписи. Команда «Вода» може
зупинитись на формулі води, зображе ній на її молекулі, а «Гірські
породи» — на малюнках корисних копалин чи рель єфу місцевості. Крім
картузів, можна виготовити нагрудну емблему у вигляді геометричних
фігур, молекули води тощо із зображенням командної символіки та назви
команди.

Кожна команда вибирає капітана самостійно.

Перед початком уроку вибирається лічильна комісія з трьох осіб з кожної
команди. З ними проводиться детальний інструктаж щодо оцінювання
конкурсів. •

Суттєвим моментом уроку-гри є нагородження учасників. Команда, яка ви
грає гру, нагороджується подарунками (наприклад, зошитами із зображенням
тварин чи рослин) та дипломом «Юні природоохоронці», який потім
вставляєть ся в рамку і вивішується на почесному місці в кабінеті.
Важливо, щоб інші учас ники гри теж не залишились поза увагою. їх
нагороджують календариками на природничу тематику чи іншими символічними
призами.

Теоретична частина

Учитель інформує учнів про структурні елементи уроку, назву конкурсів і
етапи підготовки до них. Команди отримують завдання придумати собі
девіз, який у ході підготовки до уроку коригується вчителем.

За декілька днів до останнього заняття кожен учень отримує такі
завдання:

1) підібрати малі фольклорні форми (прислів’я, приказки тощо)
відповідно до назви своєї команди, зміст яких спрямований на
природоохоронну діяльність і які не потребують відповіді, як, наприклад,
загадки;

2) опрацювати матеріал останнього параграфа у підручнику, повторити по
передні параграфи та звернути особливу увагу на зміст теми, під назвою
якої буде виступати команда-суперник;

3) підготувати по два запитання суперникам відповідно до назви своєї
команди (чотири запитання від кожної команди). Наприклад, команда «Вода»
готує чотири запитання з відповідної теми;

4) повторити матеріал про місце людини у довкіллі, про її відмінність
від інших тварин;

5) встановити, яка наука (науки) займається вивченням частини природи,
назву якої має команда.

Виконання теоретичної частини обов ‘язково контролюється та коригується
вчителем.

Оформленню класу

Естетичне оформлення приміщення святкове: повітряні кульки, плакати на
природоохоронну тематику.

На дошці записується план проведення уроку-гри.

1. Організаційний момент.

2. Проведення уроку-гри «Щасливий випадок»:

а) конкурс «Всезнайко»;

б) конкурс «Хто більше?» (домашнє завдання);

в) конкурс «Я — тобі, ти — мені»;

г) конкурс «Темна конячка»;

ґ) конкурс «Далі, далі…».

3. Підбиття підсумків гри.

Для лічильної комісії ставиться окремо стіл, готується папір, ручки,
перелік конкурсів із вказаними балами.

Хід уроку

1. Організаційний момент (вступне слово вчителя).

На цьому етапі учитель оголошує тему, мету та завдання уроку,
представляє команди, їх капітанів, лічильну комісію. Окремо озвучується
завдання лічильної комісії: після кожного конкурсу вона підсумовує бали,
а в кінці гри — виводить загальний бал. Команда-переможець отримує приз.

2. Проведення уроку-гри «Щасливий випадок» (2 бали). , Презентація
командами своїх девізів та їх обґрунтування.

а) конкурс «Всезнайко» (2 бали за правильну відповідь).

Представники кожної з команд по черзі виймають з мішечка папірці з номе
ром запитання, на яке дають відповідь. При неповній відповіді завдання
оціню ється в 1 бал.

Кількість запитань для кожної команди — 2.

1 .Чому людина є частиною природи?

2. Що відрізняє людину від інших тварин?

3. Які причини екологічної кризи на Землі?

4. Які чинники впливають на життя організмів?

5. Назвіть чотири види рослин, які потребують охорони.

@

j

6. Назвіть чотири види тварин, які потребують охорони.

б) конкурс «Хто більше?» (домашнє завдання).

Кожен член команди називає один з видів малих фольклорних форм, який він
підготував заздалегідь. За кожне прислів’я, приказку тощо команда
отримує 1 бал

в) конкурс «Я — тобі, ти — мені» (2 бали за правильну відповідь).

Представники кожної з команд ставлять по черзі два запитання суперникам

відповідно до назви своєї команди (чотири запитання від кожної команди).
Правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Неповна—в 1 бал. У разі, коли
команда-суперник не дає правильної відповіді на поставлене запитання, на
нього відпові дає команда, яка його поставила.

Орієнтовні запитання

Команда «Повітря»

1. Що входить до складу повітря?

2. Які властивості повітря?

3. Чи входить повітря до складу одного із середовищ життя? Як воно
назива ється?

4. Що таке вітер і які причини його виникнення?

5. Які природничі науки (наука) займаються дослідженням повітря?

Команда «Вода»

1. Чому воду називають найпоширенішою речовиною на Землі?

2. Які властивості має вода?

3. Які існують типи водойм та які з них є у нашій місцевості?

4. Яка роль води у природі?

5. Які природничі науки (наука) займаються дослідженням води?

Команда «Гірські породи»

1. Що таке гірські породи?

2. Які існують форми рельєфу?

3. Які чинники впливають на формування рельєфу?

4. Яка різниця між мінералами, корисними копалинами та гірськими
породами?

5. Які природничі науки (наука) займаються вивченням гірських порід?

г) конкурс «Темна конячка».

Учитель зачитує інформацію про негативний вплив людини на навколишнє
середовище і пропонує дати відповідь на запитання: «Зі збільшенням
кількості населення, з розвитком його господарської діяльності зріс і
негативний вплив на довкілля — воду, ґрунти, повітря, рослинний і
тваринний світ.

На родючих ґрунтах знищено природний рослинний покрив і сформовано новий
— з культурних рослин. Людина розорює території з ґрунтами, які легко
піддаються руйнуванню водою. Створено багато тисяч великих і дрібних
водойм, які змінили клімат, рослинний і тваринний світ, що існували на
суміжних територіях. Внаслідок гірничих розробок перевернуто багато
мільярдів кубометрів ґрунту й гірських порід. Часто повітря забруднюють
викиди автотранспорту, заводів і фабрик.

Як позбутися негативного впливу людини на природу чи хоча би зменшити
його?».

Кожна команда має обговорити варіанти заходів природоохоронної роботи,
написати їх на дошці й озвучити. За кожний захід команда отримує 1 бал.
Виграє та команда, яка назве більше заходів.

ґ) конкурс «Далі, далі…» (час — 1 хв, правильна відповідь — 1 бал).

Представник кожної команди має дати якомога більше відповідей на запитан
ня, які йому пропонує вчитель.

Команда 1

1. Скільки заповідників є на території України?

2. Чи занесений заєць-русак до Червоної книги України?

3. Чи правильне таке твердження: «Внаслідок господарської діяльності
людини кількість живих організмів в Україні постійно зростає». Чому?

4. Чому людину вважають вінцем природи?

Команда 2

1. Який заповідник на території України є найвідомішим?

2. Чи занесена сон-трава до Червоної книги України?

3. Чи правильне таке твердження: «Тур, тарпан, кулан, сайгак
—найпоширеніші тварини на території України». Чому?

4. Яке місце у природі займає людина?

Команда З

1. Які природоохоронні установи створено в Україні?

2. Чи занесені підсніжник звичайний та зубр до Червоної книги України?

3. Чи правильне таке твердження: «Найважливіші завдання людства —
збереження та охорона довкілля». Чому?

4. Як людина взаємодіє з довкіллям?

3. Підбиття підсумків гри.

Оголошення лічильною комісією загальної кількості набраних балів та,
відпо відно, команди-переможця. Нагородження учасників гри.

Побажання на майбутнє, визначення завдань на літо. Наприклад, втілити в
життя правила особистої поведінки в природі та підтвердити їх
документально (фото виготовленої власними руками шпаківні, годівниці;
фото сімейного відпо чинку без розпалювання на землі багаття, без
залишеного сміття; фото посадже ної рослини, створеної клумби тощо,
малюнок побаченої в природі рослини чи тварини, яка потребує охорони, в
її природному середовищі і т. ін.).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020