.

Лукавченкова Валентина Миколаївна З досвіду роботи бібліотекаря Литвинівської загальноосвітньої школи I – II ступенів Жашківської районної ради 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
160 1558
Скачать документ

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання
електронних інформаційних ресурсів

Бібліотекар Лукавченкова Валентина Миколаївна

Литвинівська загальноосвітня школа I – II ступенів

Жашківського району

Черкаської області

« Сучасна людина знаходиться перед
Гімалаями бібліотек

у положенні шукача золота, якому
необхідно

відшукати крупинки золота в масі
піску».

(С.І. Вавилов)

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли з’являється велика
кількість інформації, суттєво зростає роль шкільної бібліотеки. Шкільна
бібліотека – це основа освіти та самоосвіти, хранитель людського
досвіду. Це найнеобхідніший помічник учителя, учнів та батьків у виборі
інформації. Сучасна людина повинна не лише вміти читати й писати, а й
швидко та вільно орієнтуватися у потоці інформації, адже недаремно
кажуть: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Саме бібліотеки є
найбільш оптимальною ланкою у формуванні інформаційно – культурної
особистості, що вміє знаходити необхідну інформацію, обробляти,
запам’ятовувати та ефективно використовувати її. Завдання бібліотекаря
навчити учня самостійно знаходити відповіді в книзі, підручнику,
довідковій літературі, довідковому апараті книги чи бібліотеки, компакт
– дисках чи в мережі Інтернет.

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування вважається
одним з найважливіших напрямків діяльності бібліотеки. Основними
напрямами роботи шкільної бібліотеки у формуванні системи
бібліотечно-бібліографічних знань є:

ознайомлення з різними джерелами інформації та їх систематизація;

формування умінь та навичок роботи з довідковим апаратом та фондом
бібліотеки; книгою; періодичними виданнями; інформацією на електронних
носіях;

створення позитивної мотивації на самостійне отримання нової інформації;

впровадження інноваційних технологій;

здійснення моніторингу базових знань, умінь та навичок з основ
інформаційної культури.

Ефективними формами реалізації цих завдань є бібліотечні уроки,
індивідуальні й групові бесіди, консультації, діяльність гуртків. Так в
нашій школі ведеться гурток «Основи інформаційної культури», який значно
поглиблює знання учнів про інформацію, її види, джерела. Розширює коло
джерел навчальної інформації, зокрема через залучення до використання в
навчальному процесі періодичних видань, довідкових та науково –
пізнавальних книг. Завдання гуртка – розширення й систематизація знань
про книгу, формування навичок роботи з різними джерелами інформації,
вироблення позитивної мотивації до самоосвіти, самовдосконалення. З цією
ж метою проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки.

Під час їх проведення здійснюється особистісно орієнтовний
підхід, враховуються базові знання школярів. Система бібліотечних занять
включає використання інтерактивних технологій, форм і методів, серед
яких рольові та ділові ігри, робота в парах чи групах, аукціон та інші.
Так у шостому класі урок «Подорож до країни словників» я проводила у
формі гри – змагання. Об’єднані

в кілька груп учні працювали з різними словниками, досліджуючи їх
будову, визначаючи алгоритм та особливості пошуку потрібної інформації.

Дні інформації, літературно – музичні композиції, літературні
вечори, засідання літературних гуртків, акції та інші форми роботи вже
не є новими. Проте їх інноваційний характер може бути виражений в
методиці подачі, в методах, які використовуються при їх підготовці та
проведенні. Інноваційна бібліотечна діяльність базується на стимулюванні
творчої активності дітей, усвідомленому, зацікавленому прояві їхньої
енергії, здібностей, моральних і вольових ресурсів для розв’язання
поставлених завдань та особистісного саморозкриття. Шукаючи інноваційні
форми роботи з книгою, ми повинні враховувати те, що 80% інформації
людина сприймає з допомогою зору. Живе бачення, тобто наочне сприйняття,
є початком всякого пізнання. Наочності

завжди надавалось велике місце в педагогіці. Особливо корисне
використання наочності в бібліотечній роботі з дітьми. Однією з форм
бібліотечної роботи, де

широко використовується наочність, є виставка. У своїй роботі я
впроваджую такі інноваційні форми наочної популяризації книги як
виставка – гра, виставка – бенефіс, виставка – запитання, виставка –
вікторина та виставка – словник.

Виставку – гру «Карусель» я проводила для молодших школярів. Вона
оформлена у вигляді каруселі, що крутиться, на якій розміщенні
зображення героїв книг та м’які іграшки. Поряд розміщені різні книги.
Умови гри: взяти зображення героя чи іграшку і знайти книгу, з якої він
прийшов покататися на каруселі. Для проведення виставки – запитання
потрібно підібрати цікаві запитання на певну тему. На виставці
розміщуються тексти запитань та книги, періодика, де можна знайти
відповіді на ці запитання. Виставка – вікторина подібна до виставки –
запитання. Ліва частина такої виставки – це питання вікторини, написані
кольоровими й великими літерами. Права частина – книжково-ілюстративна
виставка видань, звернення до яких допомагає знайти відповіді на питання
вікторини. Ці виставки я організовую в період проведення тижня з того чи
іншого предмета. Дуже зацікавила учнів інтерактивна виставка

– словник «Бібліотечна школа лінгвістики», яка проходила під час
проведення Тижня української мови. На виставці були представлені мовні
словники та лінгвістична література за рубрикою «Я вивчу українську
мову». Біля цієї виставки учні активно працювали із словниками та
довідниками, виконуючи запропоновані завдання. Виставку – словник також
можна організувати для учнів молодших класів з метою пояснення нових
термінів, понять. Під час проведення конкурсу «Найкращий читач року»
проводжу виставку – бенефіс кращого читача, де учні знайомляться з
книгами, прочитаними їх товаришами.

Протягом віків традиційним носієм інформації вважають книгу, але
сьогодення вимагає від учнів вміння використовувати інформацію не лише
на паперових носіях, а й на електронних. Сучасний учень більше схильний
до електронних джерел інформації. Інформатизація – це одна із ідей
інновації.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки доповнюється і замінюється
електронними джерелами, модернізується під впливом змін інформаційних

потреб користувачів. Сучасною тенденцією в роботі бібліотек є
впровадження нових інформаційних технологій та використання Інтернету.

Інтернет інтенсивно впливає на довідково-бібліографічне обслуговування
користувачів бібліотек. Розвиток Інтернет – технологій відкрив для
бібліотек новий рівень можливостей у обслуговуванні користувачів. В
цьому навчальному році, дякуючи батькам учнів, наша школа також була
підключена до мережі Інтернет. За допомогою Інтернету у найкоротший
термін виконуються найскладніші запити учнів. Значне місце в
обслуговуванні користувачів має доступ через Інтернет до електронних
ресурсів багатьох бібліотек. З учнями 5 – 6 класів ми здійснили заочну
подорож до різних дитячих бібліотек України. Для передачі інформації
активно використовується електронна пошта, що дозволяє економити час.

Діяльність шкільної бібліотеки є невід’ємною частиною всього
навчально-виховного процесу школи. Так само, як нестандартні
інноваційні уроки вчителів підвищують зацікавленість учнів до предмета,
навчають працювати з

z

AE

творчість, так і нестандартні бібліотечні заходи дають можливість
зацікавити дітей доброю книгою й іншими культурними надбаннями людства.
Саме ці заходи дають можливість піднести дитячу самоосвітню діяльність
на висоту нашого часу – часу з потребою безперервної освіти,
безперервного розвитку.

Заняття гуртка «Основи інформаційної культури»

Тема. Поняття «інформація» та «повідомлення». Інформація в житті
сучасної людини та навколо неї. П’ять органів чуттів – п’ять способів
отримання інформації. Різноманітність джерел інформації за призначенням.
Пошук інформації за допомогою пошукової системи Google. Робота за
допомогою лівої і правої кнопки миші.

Мета: розширити знання учнів про інформацію, способи її сприйняття та
передачі. Розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати,
робити висновки. Вчити учнів знаходити потрібну інформацію за допомогою
пошукової системи Google. Закріпити вміння використовувати ліву і праву
кнопки миші . Виховувати культуру спілкування.

Хід заняття

Організація класу. Повторення правил техніки безпеки.

Гра «Так чи ні». (Якщо це правильно учні говорять «так», якщо так робити
не можна – учні говорять «ні».

До комп’ютерного класу заходимо спокійно з дозволу вчителя.

Під час уроку ходимо по класу, коли забажаємо.

Біля комп’ютера сидимо рівно.

Без дозволу вчителя не приступаємо до роботи за комп’ютером.

Під час роботи в класі їмо фрукти.

Ліпимо використану жуйку до столу.

Рухаючи мишкою, голосно подаємо команди.

При роботі з мишкою використовуємо середній і вказівний палець.

Рукавом сорочки протираємо монітор комп’ютера.

До комп’ютерного класу треба швидко вбігати.

Тимчасово можна покласти яблуко на клавіатуру або монітор.

До комп’ютерного класу заходжу одягнений, беру всі свої речі.

Актуалізація опорних знань учнів.

Репродуктивна бесіда за схемою «Інформація».

Яка буває інформація?

Що можна робити з інформацією?

Повідомлення теми та завдань уроку.

Сьогодні ми познайомимося з основними джерелами надходження інформації
та дізнаємося , що можна робити з інформацією, як її правильно
використовувати.

Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

Вступна бесіда з елементами розповіді.

XXI століття – ера інформаційного суспільства. Але повністю
використовувати інформацію зможуть тільки ті члени суспільства, які
мають необхідні знання.

Інформаційна культура – це складова знань, вміння пошуку і освоєння
інформації, що зафіксована на різних носіях. Основою інформаційної
культури

особи є знання про інформаційне середовище, досконале вміння
орієнтуватися в безмежному сучасному світі інформації.

Інформація – це дані та відомості, представлені в різних формах.

Звідки надходить до нас інформація? (З телевізора, комп’ютера, радіо,
книг, журналів, газет, від людей).

Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можуть
передаватися від людини до людини, від людини до пристрою, від пристрою
до людини, а також між пристроями. Повідомлення існують в різних формах
і можуть передаватися різними способами. Наприклад, одну і ту саму
інформацію, що перебуває у формі листа, можна переслати поштою; як усне
повідомлення – передати по телефону; у вигляді звукового запису –
відтворити з аудіокасети; у формі новин – почути по радіо чи
телебаченню; у формі азбуки Морзе – передати за допомогою сигналів.
Таким чином, існує багато видів інформації. Наприклад, за способом
відображення можна виділити текстову і графічну інформацію; в
інформаційних процесах є вхідна й вихідна інформація; за змістовністю
інформація може бути корисною і непотрібною; за точністю передачі –
істинною або спотвореною; за способом – усною і письмовою.

Людина сприймає інформацію про навколишній світ за допомогою
органів чуттів. П’ять органів чуттів – п’ять способів отримання
інформації. (Учні називають органи чуттів, за допомогою яких
сприймається інформація).

Гра «Продовж речення».

За допомогою очей людина сприймає інформацію про… (навколишній світ).

Через ніс людина сприймає інформацію про… ( запахи).

Язик допомагає відчути …(смак).

Звуки людина сприймає через … (вуха).

Дотик людина відчуває через …(шкіру).

Для чого нам потрібна інформація? (Щоб дізнатися щось нове, корисне,
цікаве, створити якусь річ, відпочити та ін..) . Нині у світі має силу
той, хто володіє інформацією. Тільки в такому випадку людина почуває
себе впевненою, може реалізуватися. Ми отримуємо інформацію з різних
джерел.

Джерела інформації – це документи, на основі яких будуються наукові
дослідження та повідомлення про щось. Інформаційні вміння – це розуміння
тексту, володіння логічними прийомами роботи з ним, вільне орієнтування
в потоці інформації, уміння працювати з довідково-бібліографічним
апаратом бібліотеки.

Робота в групах. (Кожна група одержує картку з назвою інформації.
Завдання: вказати, з яких джерел її можна отримати).

Продовження розповіді про інформацію.

Що можна робити з інформацією? (Сприймати, накопичувати, передавати). Ми
уже зрозуміли як сприймається інформація. Поговоримо про те, як її можна
накопичувати. (Можна накопичувати в пам’яті, фіксувати на папері,
записувати на диски, касети тощо). Учні наводять приклади.

Як можна передавати інформацію? (Через джерела інформації: засоби
масової інформації, Інтернет, диски, касети, інші люди). Отже, зробимо
висновок, що інформацію ми можемо: сприймати, накопичувати, передавати.

Бесіда за схемою «Що можна робити з інформацією?»

9 –

Словникова робота.

Ви уже чули слово Інтернет. Хто знає його зміст?

(«Інтернет» – «Інтер» – міжнародна, «нет» – мережа. Побудована в США.
Інтернет має назву «Всесвітня павутина»).

Пошук інформації в Internet.

Основне завдання Internet – забезпечити користувача необхідною
інформацією і послугами. Доступ до Internet може отримати будь – який
користувач комп’ютера, на якому встановлені модем і необхідне ПЗ.

Запустити програму Internet Explorer можна або клацнувши двічі на її
піктограмі, що розташовується на робочому столі, або скориставшись
пунктом Программы головного меню. Для пошуку інформації в Internet
існують спеціальні служби – пошукові. Найпопулярнішими пошуковими
службами є Яндекс, Рамблер, Google. Вони дають змогу дізнатися прогноз
погоди, останні новини та знайти багато корисної та цікавої інформації.
(Бібліотекар демонструє пошук інформації в Internet). Щоб знайти
потрібну інформацію в Internet потрібно спочатку відкрити початкову
сторінку служби. Далі ввести ключові слова для пошуку і натиснути кнопку
Поиск. Програма покаже Web – сторінку результатів. Потрібно клацнути на
посиланні потрібного джерела. Браузер відкриє відповідну Web – сторінку.

Закріплення і узагальнення вивченого.

Тренування учнів у пошуку потрібної інформації.

Гра «Дикі тварини». (Завдання: знайти інформацію, яка дасть відповідь на
запитання гри).

Підсумок заняття.

Гра «Чарівна торбинка». (В торбинці знаходяться незакінчені фрази.
Потрібно сформулювати закінчення фрази так, щоб було зрозуміло, що дало
учням це заняття).

Ми дізналися … (як людина сприймає інформацію).

Ми довідалися … (що можна робити з інформацією).

Ми закріпили вміння … (працювати лівою і правою кнопкою миші).

Нам стало відомо … (звідки до нас надходить інформація).

Інформація

Доступна

Цікава

Важлива

Несподівана

Зберегти

Передати

Обробити

Використати

Інформація

Сприймання

Оброблення

Передавання

Зберігання

Використання

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020