.

Лисенко Наталя Григорівна. Урок логіки у з класі по темі ‘Об’єднання множин’.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 2085
Скачать документ

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОБОТИ І ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Лисенко Н.С., методист районного методичного кабінету,

смт Маньківка, Черкаська область

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та
виховання, зорієнтований на входження в освітній простір. Законами
України «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну
справу», Національною доктриною розвитку освіти визначено, що
пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше
вдосконалення навчально-виховного процесу. Згідно зі статтею 19 Закону
«Про освіту» одним із учасників навчально-виховного процесу є
бібліотекар.

Український мислитель і практик педагогіки Василь Олександрович
Сухомлинський сказав: «Школа стає справжнім осередком культури лише
тоді, коли в ній панують 4 культи: культ Батьківщини, культ людини,
культ книжки, культ рідного слова».

Сьогодні перед школою постає завдання не просто дати учневі потрібні
знання, забезпечити духовний розвиток особистості, навчити вихованців
мистецтва жити й технологій життєтворчості, а сформувати людину, яка
могла б адаптуватися до будь-яких умов, здатну користуватися набутою
інформацією. І саме в цьому процесі бере участь шкільна бібліотека.
Шкільній бібліотеці належить особливе місце в бібліотечному просторі.
Насамперед, вона, звичайно, навчальна бібліотека, оскільки повинна
забезпечувати інформаційною літературою процес навчання. У той же час
вона виконує функції спеціальної (педагогічної) бібліотеки, обслуговуючи
педколектив школи, та публічної дитячої, надаючи учням позапрограмові
матеріали, підтримуючи позакласну роботу.

Якість роботи бібліотекаря залежить від повноцінно сформованого фонду,
оперативного його відображення і всебічного розкриття в
довідково-пошуковому апараті, належній організації фонду, включаючи
розстановку, збереження, використання.

Щоб належно виконувати свої функції, перш за все бібліотека повинна
мати, відповідні книжкові ресурси. Навряд чи будь – які інноваційні
форми бібліотечно-бібліографічної роботи будуть ефективними з
бібліотечним фондом, сформованим із «сіреньких» видань 1970-80-х років,
де третина книг взагалі не відповідає ні шкільним програмам, ні
політичному і економічному устрою незалежної України.

Наш бібліотечний фонд на сьогодні нараховує: книжковий фонд -159091
примірників; фонд підручників – 49794 примірника.

Показники зовнішньо непогані, кількість є, а от якість бажає бути
кращою. При наявності майже третини застарілих книг щорічне списування
продовжує в три – чотири рази перевищувати надходження нових видань.

Так, у 2008 році було одержано – 306 примірників худ. літ.; у 2009 році
-394 примірники; у 2010 році – 62 нових друкованих видання худ.літ.

Певні зрушення в кращий бік помітні. У першу чергу це відбувається за
рахунок державних програм поповнення бібліотечних фондів та розвитку і
популяризації української мови. Усі отримані книги як українських, так і
зарубіжних авторів видані українською мовою.

Значне наповнення бібліотечного фонду відбувається за рахунок
періодичних видань. На сьогодні шкільні бібліотеки нашого району можуть
запропонувати своїм читачам 40 назв періодичних видань (фахових газет і
журналів – 36 назв; дитячих газет і журналів – 4).

Певне поповнення бібліотечного фонду відбулося також за рахунок
благодійних акцій: «Підтримай шкільну бібліотеку», «Родина – шкільній
бібліотеці», «Випускники шкільній бібліотеці». Досконало оформлена,
змістовна, сучасна література зацікавила дітей. Виставки, тематичні
полички, стенди, стелажі просто «заграли» від яскраво оформлених книг:
довідників, словників, енциклопедій.

На превеликий жаль, книга перестала бути для сучасних дітей
найнеобхіднішим засобом отримання інформації, і у вільний час діти не
читають, а граються на комп’ютерах, дивляться телевізор, слухають «дику»
музику. Відеокасети, аудіо касети, плейєр, компакт-диск – це те, що
цікавить сучасних дітей. Але книга була і буде. Вона невід’ємна частина
освітньої культури і культури людини.

І тут виникає друга необхідна складова ефективної роботи шкільної
бібліотеки – кваліфікований бібліотекар Де ж їх узяти для шкільних
бібліотек тих фахівців з дипломами. Їх одиниці, а переважна більшість це
вчителі різних фахів, яких «догружають» бібліотекою. І добре коли це
людина небайдужа, закохана в літературу, віддана своїй справі.

¬

°

> „ † ¬

;. Хорошого бібліотекаря, як і хорошого вчителя, вирізняють втілені в
ньому істина, знання, ерудиція. І якщо бібліотеці судилося залишитися
маяком у пітьмі, то це лише завдяки наполегливій праці бібліотекаря.

Зусилля бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвинути
в учнів кращі людські властивості, закласти механізм самореалізації,
саморозвитку, самовиховання.

Найбільш вдало саме інноваційні форми роботи, (які розкривають творчі
можливості та здібності бібліотекарів, їхні естетичні смаки, читацькі
вподобання, індивідуальні якості як фахівців, особистостей), сприяють
популяризації книги, задоволенню читацьких інтересів різних вікових
школярів.

У роботі бібліотеки виділяються масові, групові та індивідуальні
форми.

Найбільш дієвим засобом у роботі шкільної бібліотеки є проведення
масових заходів. Основна вимога до масової роботи – чітка організація
об’єднання читачів одного віку.

Масова робота передбачає використання різних форм пропаганди книги в
роботі з учнями.

Масовий захід – це і реклама книги та бібліотеки, і виховання учня
залежно від теми, і навчання декламаторського мистецтва, поведінці на
сцені, і розвиток інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви.

Для якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування у бібліотеці
бажано проводити дні бібліографії, дні інформації, дні краєзнавства, дні
друзів книги та бібліотеки.

Щоб йти в ногу з часом у бібліотеці варто постійно змінювати книжкові
виставки, тематичні полички, обов’язково оформити куточок «Календар
пам’ятних дат».

Книжкова експозиція тематична, жанрова, присвячена певному виду
літератури, творчості одного письменника, однієї книги і т.д. – з вдало
підібраною влучною назвою, естетично оформлена неодмінно збудить
читацьку зацікавленість учнів.

В школах району в січні 2010 року відбувся конкурс на кращу книжкову
виставку «Я воскрес, щоб із Вами жити», присвячену 75-річчю з дня
народження В.Симоненка та книжкову виставку, присвячену Міжнародному дню
Голокосту. Переможцем було визнано естетично оформлену виставку
Кищенецької ЗОШ І-ІІІ ступенів «Це був жахливий злочин, здригнулась
навіть Кафа».

Найбільш цікаві інтерактивні форми роботи з пропаганди книги, які
практикують в шкільних бібліотеках району:

вересневі зустрічі в бібліотеці;

години цікавих повідомлень;

прес- досьє;

читацькі олімпіади;

імформ – хвилинки;

презентації книг;

літературні вікторини;

конкурси малюнків;

подорожі в історію;

уроки- диспути;

усні журнали;

театралізовані свята;

хвилинки поезії.

Але для формування сучасного іміджу шкільної бібліотеки необхідною
умовою є комп’ютерні технології, адже інформаційна культура – це
складова частина загальної культури людини.

Дитина повинна вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо
підходити до вирішення певної проблеми. Комп’ютеризована шкільна
бібліотека є центром виховання інформаційної культури підростаючого
покоління. У результаті підключення шкіл до комп’ютерних мереж у дітей
відкривається доступ до практично необмеженої чисельності інформаційних
джерел, як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і
нетрадиційних для бібліотек (відео матеріалів, комп’ютерних програм, баз
даних).

Досвід показує, що під час роботи з комп’ютером в дітей проблем
технічного характеру не виникає. Загроза в іншому: якби процес
спілкування дитини з комп’ютером не перетворився для неї лише в розвагу,
марне витрачання часу, а був пов’язаний з процесом мислення, пошуком
інформації з освітньою метою. Тому завданням бібліотеки залишається не
тільки забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних
ресурсів, але й виховання інформаційної культури, перетворення
бібліотеки в центр інтелектуального розвитку дитини. Усе це досягається
різними формами роботи.

Аналізуючи стан технічного оснащення шкільної бібліотеки, слід
відзначити позитивні тенденції щодо наповнення книгозбірень технікою.
Так, станом на 01.11.2010 року 17 бібліотек району забезпечені
комп’ютерами і підключені до мережі Інтернет. Позитивного досвіду щодо
інформатизації бібліотеки набуто в Молодецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Доступ до освітньої мережі Інтернет надає можливості для розвитку
творчої особистості дитини.

Спектр використання інформаційних технологій різноманітний, але головне
завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб застосування комп’ютера
носило світоглядний, загальнокультурний характер, було спрямоване на
всебічний розвиток особистості дитини й розкриття її творчих здібностей.

Література

Технології масової роботи шкільні бібліотеки.// Шк..бібліотека. – 2005 –
№11.

Технології превентивного виховання школярів: Практичний посібник. Рівне,
2000.

Г.Ситник: Шкільна бібліотека і бібліотечні технології. Практичний
посібник. Рівне, 1997.

В.Черкунова. Робота з формування бібліотечного фонду. Ж.Шкільна
бібліотека. №10.2009.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020