.

 Кутовенко Тетяна Яввалівна. Інновації в навчальному закладі.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 976
Скачать документ

Кутовенко Тетяна Яввалівна

Цвітківська ЗОШ І-ІІІ ст., Городищенський р-н,

заступник директора з навчально – виховної роботи

Інновації в навчальному закладі

Розбудова нашої держави збільшує попит на гармонійно вихованих та
розвинутих особистостей, на людей, які були б розвинені духовно,
психічно, фізично й інтелектуально, здатних до самоактуалізації та
самореалізації власних нахилів та здібностей. Тобто успішних
особистостей.

Інноваційна діяльність стимулює новаторські зміни у
традиційній педагогічній практиці, спрямовані на досягнення кращого
освітнього результату. Питання успішного навчання, як рушійної сили
розвитку дитини, завжди хвилювало педагогів. А нові інформаційні
технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації,
підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості
для творчості, знаходження, закріплення всяких професійних навичок,
дозволяють реалізувати принципово нові форми й методи навчання.
Суспільство зазнає швидких та функціональних змін у структурі та галузях
діяльності. Корені багатьох змін криються в нових способах створення,
збереження, передачі та використання інформації. Це означає, що все
більша кількість людей частіше й частіше стикається з потребою
опрацювання постійно зростаючого обсягу інформації. Тому однією із
складових успішної людини вважають формування інформаційної культури,
розвитку в учнів умінь експериментально – дослідницької діяльності. А
впровадження нових інформаційних технологій навчання сприяє розвитку
творчого потенціалу школяра, його здібностей.

В нашій школі вже давно ввійшли в практику роботи вчителів
уроки з активними формами навчання. А зараз усе популярнішим стає
інтерактивне навчання. І нікого з учителів вже не потрібно
переконувати в тому, що основою розвитку творчої особистості учня є
створення активного пошуку, роздумів, дискусій, розв’язання проблемних
питань та протиріч. Всім зрозуміло, що на зміну традиційному навчанню
має прийти новий, якісно інший тип організації навчально-виховного
процесу – інноваційний, в якому учень – головна фігура . Учня не вчать,
а він вчиться завдяки тому , що бере активну участь у тих питаннях, які
хоче вивчати, бере на себе відповідальність за процес і результат
учіння. А завдання вчителя полягає в пошуку засобів, які можуть
забезпечити учневі реалізацію його внутрішньої свободи і вияв
ініціативи.

Більшість учителів школи намагається впроваджувати в практику
своєї роботи інтерактивні технології, проте при цьому виникають певні
труднощі: не завжди вдало підібрано конкретні технології до навчального
матеріалу; не всі вчителі готові змінити свою роль з подавача інформації
на організатора навчальної діяльності.

Давно відомо, що майбутнє людства визначає не науково –
технічний прогрес, а те, чого, як і хто вчить тих, хто навчається. Будь
– яка добре виконана діяльність, окрім уміння й натхнення, передбачає
наявність міцних знань про те як і чому. Навчання є одним із видів
спільної діяльності того, хто вчить і того, хто вчиться. Тому, процес
навчання потребує справжньої майстерності педагога і для досягнення
результатів потрібна серйозна самостійна робота кожного члена колективу,
а також значна кількість часу. Кожен педагогічний колектив має пройти
через багаторівневу систему підготовки своїх кадрів, отримати певну уяву
про інноваційні технології навчання.

Працюючи над впровадженням таких технологій, вчителі набувають
певного досвіду, аналізують, синтезують, роблять певні висновки,
узагальнення. Це складна, але цікава робота. Так, учитель математики
Ухань Г.Л., впроваджуючи в практику класно – індивідуальну систему
навчання, прийшла до висновку, що в нашій країні працюють тисячі
педагогів, які застосовують оригінальні інтерактивні навчальні методи,
можуть проводити високоефективні уроки з будь – яким контингентом учнів,
але результати цієї роботи низькі. Вона вважає, що одна із основних
причин цього та, що вчителі багато часу відводять не навчанню, а
опитуванню учнів. Тому при перевірці домашнього завдання першим на
запитання учнів повинен відповідати вчитель. Можливо, будуть прохання
розв’язати окремі вправи чи задачі, що з легкістю можуть зробити
сильніші учні. Потім іде пояснення нового матеріалу. Рекомендується, щоб
при поясненні нового матеріалу учні лише слухали вчителя і нічого не
записували. Це дає можливість вести урок жваво, цікавіше, економить час,
виховує увагу і дисципліну учнів. Після закінчення пояснення нового
матеріалу коротко записується опорний конспект, з виділенням основних
моментів. При навчанні розв’язування вправ і задач можна рекомендувати
таку перевірену практикою схему роботи. Учитель сам

розв’язує з детальним поясненням декілька вправ на дошці. При
необхідності він повторює хід розв’язання декілька раз. Якщо учні
стверджують, що вони зрозуміли хід розв’язання , вчитель витирає задані
вправи з дошки. Після цього учні об’єднуються в гетерогенні групи і
розв’язують ці самі вправи в групах. Це дає можливість допомогти
зрозуміти даний матеріал слабким учням. Наступним етапом уроку є
об’єднання дітей в гомогенні групи. Із групою «слабких» дітей буде
працювати вчитель. Решта учнів працюватимуть в групах
самостійно.(Допомога надається лише при потребі).

В кінці уроку дається невелика самостійна робота. Якщо в учителя немає
впевненості, що учні засвоїли навчальний матеріал, то розв’язування
вправ продовжується до кінця уроку, а самостійна робота переноситься на
наступний урок.

Дана система навчання дає можливість враховувати індивідуальні
особливості кожного учня, вона виникає з практики.

: b

ається не в готовому вигляді, а створюючи ігрову проблемну ситуацію. І
діти самі в процесі обговорення, спілкування, радячись між собою та
учителем, відкривають для себе нове правило.

Вчителі літератури нашої школи зробили висновок, що нові технології
навчання розвивають в учнів здатність бачити проблеми, виявляти
суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати та
синтезувати інформацію, здійснювати пошук, дослідницьку діяльність.
Звичайно, обравши нову для себе технологію викладання, вчитель завжди
якоюсь мірою ризикує, бо участь у ній не може бути точно спрогнозована,
тому завжди можлива помилка. Проте не треба цього боятися, адже
література

непередбачувана щодо своєї відкритості до нових прочитань, а також
людина має внутрішнє джерело нового в собі – тож раптова зміна
навчальної ситуації та імпровізація – явище цілком нормальне. Широко
використовуються такі пошукові методи інтерактивних технологій у
викладанні зарубіжної та української літератури: « Аналіз художнього
тексту», «Ділова гра», «Дискусія», «Мікродискусії», « Коло ідей», «Дошка
запитань» та ін.

Учителі історії, як ніхто інший бачать, який внесок робить їхній
предмет у справу освіти молоді, виробленню яких знань і навичок він
сприяє, які цінності виховує. Учитель історії Пономаренко О.О. реально
осмислює сучасні вимоги освітніх стандартів, які змушують учителів не
тільки насичувати учнів інформацією, а й шукати шляхи практичного
застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання
для збагачення життєвого досвіду. Вона вважає, що рівень навчального
матеріалу повинен бути таким, щоб у його засвоєнні за необхідності
допомогли інші учні, вчитель. А завдання вчителя – встановлення
необхідних зв’язків між навчальним матеріалом, знаннями і власним
досвідом учнів. Кожен з них повинен мати можливість визначити свої цілі,
а також уміти пояснити свою точку зору. Ефективно на уроках історії
використовує метод «Прес», особливо коли виникають суперечливі питання і
потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що
обговорюється. Дуже важливою є спільна навчальна діяльність учнів у
великих і малих групах. Інтерактивна вправа – центральна частина
заняття. Її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення
результатів уроку. Одним із ефективних шляхів вивчення якогось матеріалу
– вчити учнів навчати інших. Тут стають у пригоді діаграми та наочні
матеріали. Учні можуть запропонувати свої варіанти застосування активних
навчальних стратегій, що допомагають зрозуміти і засвоїти новий
матеріал.

Перешкодою на шляху до змін є брак моделей та інформації стосовно
ефективного навчання, а також страх, що учні не братимуть участь, не
будуть застосовувати розумові операції вищого рівня чи недостатньо
засвоять зміст. Вчитель завжди хвилюється, що втратить контроль, не
володітиме достатніми навиками або буде розкритикований за такий стиль
навчання.

Інтерактивні технології ефективно використовуються не тільки на уроках
,а й у процесі виховних заходів.

З метою формування свідомого громадянина, вільної та
відповідальної особистості у нашій школі для організації позакласної
виховної діяльності започатковано і успішно впроваджується інноваційна
система роботи, яка включає в себе роботу з учнями початкової ланки із
перспективою розвитку учнівського самоврядування у середній і старшій
школі. До проведення кожного виховного заходу ми підходимо творчо,
залучаємо багато дітей, особливу увагу приділяємо зайнятості у виховних
заходах категорійним дітям. Креативність у підході до організації та
проведення заходів педагог-організатор Гладка С.А. вбачає у
особистісному ставленні до учнів, у використанні нетрадиційних методик,
вмінні почути і вислухати творчі задуми кожної дитини, у вірі в успіх
кожного учня, бо якщо в успіх дитини вірять дорослі, то і дитина
повірить в себе. Недарма девіз нашого дитячого осередку звучить так: «
Наша сила – віра в себе!». Класні керівники активно допомагають у
роботі над розвитком самоврядування у шкільному колективі. Учні школи
залучені до роботи в комісіях учнівської ради школи дитячого осередку
Цвітківської ЗОШ І – ІІІ ст. « Джерельце», беруть активну участь в
оформленні школи до тематичних тижнів, організації та проведенні свят,
випускають газети пресцентру та газету дитячого осередку « Сторінки
шкільного життя», організують та проводять виставки, ярмарки, виконують
різноманітні доручення, беруть участь у операціях, акціях. У школі є
постійно діюча фотовиставка «Життя школи», у якій відображаються важливі
події життя закладу. Всі класи школи активно співпрацюють у цій
інноваційній системі.

Креативність у ході роботи над виховним проектом полягає у
використанні інноваційних технологій: проектна технологія, технологія
створення ситуації успіху, технологія колективної творчої діяльності.
Використання цих технологій сприяє підвищенню рівня згуртованості
класних колективів, підвищенню рівня творчих здібностей учнів

( самостійності, вихованості, активності, взаємодопомоги,
дисциплінованості), значно підвищився рівень мотивації до постійної
творчості учнів та класних колективів. Зміст виховних заходів
спрямований на підвищення громадянської самосвідомості учнів, їх
творчого потенціалу, прагнення до соціальної творчості, активізації та
розвитку учнівського самоврядування через креативність технологій у
виховному процесі. Використання творчих методик дозволяє кожній дитині
задовольнити свої потреби у самовираженні, самоствердженні, побути у
ситуації успіху через позитивну творчу діяльність при постійному
створенні ситуації вибору без будь – якого тиску на особистість.

Використання інноваційних технологій допомагає досягти мети
шляхом зацікавлення учнів, будувати навчально-виховний процес так, щоб
навчання і виховання давало радість, успіх, задоволення.

Практика засвідчує, що завжди, коли постає питання про заміну уроку
іншими формами навчання, у ньому знаходяться внутрішні резерви для
вдосконалення. Це пов’язано з тим, що урок є досить динамічною формою
організації навчальної діяльності учнів, здатною враховувати нові
підходи, ідеї та закономірності, що з’являються в теорії та практиці
навчання.

Підсумовуючи результативність впровадження інноваційних форм і методів
роботи в нашій школі, можна сказати, що такі форми роботи забезпечують
найактивнішу участь вчителів, сприяють створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії, допомагають учителю стати справжнім лідером
дитячого колективу.

PAGE

PAGE 6

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019