Робота учасника

Інтернет-семінару з проблеми

„Іноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання
електронних інформаційних ресурсів”

шкільного бібліотекаря

Верхняцького навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №1 – ліцей”

Куркіної Раїси Миколаївни,

Що проживає за адресою:

Черкаська область

Христинівський район

Інноваційні процеси в практичній діяльності

шкільної бібліотеки

Йти вперед – значить втратити спокій, залишитися на місці – значить
втратити себе.

С.Кьєркегор

Шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто
лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний
процес неможливий без книжки, підручника, творів художньої літератури,
наукових та довідкових видань.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та
виховання, зорієнтований на впровадження широкого спектру інноваційних
технологій, ідей, напрямів. Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти
вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед
них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ
загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце. Тому
шкільна бібліотека НВК є:

інформаційно — комунікативним центром;

інформаційно-методичним центром;

основною базою навчання.

Формування сучасної освіти позначене такими глобальними процесами, як
її гуманітаризація, гуманізація, впровадження нових технологій навчання
та виховання, які нероздільні. Тобто навчання і виховання утворюють
цілісну гармонійну інтегровану систему.

Метою інноваційної освіти є формування і розвиток особистості з творчим
застосуванням знань, розвитком креативного мислення, морально
відповідальної за свої вчинки. Діяльність шкільної бібліотеки направлена
на забезпечення реалізації науково-методичної проблеми НВК
„Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження передових
педагогічних технологій”, проблеми виховної системи НВК „Творення
системи цінностей громадянина-патріота України в процесі переходу від
стратегії формування до стратегії розвитку”, Концепції розвитку НВК,
Пограми „Якість”, надання допомоги в організації навчально-виховного
процесу, науково-методичного забезпечення, реалізації Програми
національного виховання дітей та учнівської молоді України.

Звідси випливають основні завдання бібліотеки:

сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку
навчально-виховного процесу;

підвищувати інформаційну функцію бібліотеки;

виховувати в учнів культуру, національну свідомість, громадянські
цінності;

виховувати шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;

сприяти самоосвіті педагогів і учнів, забезпечувати їх запити і потреби;

створити систему самосвідомості навчання, тобто вчити вчитися.

Інноваційні процеси проникають у кожну форму роботи бібліотеки.

Інновація – процес створення і впровадження нових засобів для
розв’язання

тих методів в бібліотечній роботі, які досі здійснювались по-іншому:
відкриття нових форм, методів, способів бібліотечної діяльності, вихід
за межі відомого в бібліотечній практиці, творча реалізація нових
теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем.

Наша наукова стратегія полягає в тому, щоб організувати й реалізувати
комплексний підхід, спрямований на системне розв’язання основних проблем
введення, розвитку та використання інформаційних технологій в усіх
ланках освіти.

Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною.У бібліотеці є
сучасні технічні засоби, що дозволяють задовольнити будь-які
інформаційні запити користувачів шляхом залучення всіляких інформаційних
ресурсів.

Сучасний рівень оснащення НВК забезпечує читачів належним доступом до
Інтернету, дає змогу використовувати в навчальному процесі численні бази
даних знань, користування комп’ютерним мультимедійним класом, освоєнням
телекомунікаційних технологій.

Для реалізації цих завдань бібліотека поєднує традиційні, добре відомі
форми бібліотечної роботи з інноваційними технологіями, які проникають
у кожний вид діяльності. Перш за все це інформаційна робота, яка
розвиває інформаційну культуру та критико-аналітичні здібності читачів,
використовує рекомендаційно-інформаційні, позитивно-ілюстративні,
ігрові (конкурси, вікторини) форми популяризації книг, спрямовані на
розвиток пізнавальних інтересів учнів, працюємо над створенням
електронних баз даних бібліотечного фонду, активно використовується
мережа Інтернет для отримання потрібної інформації по запиту читача.
Загальний бібліотечний фонд складає 10194 примірника, фонд художньої
літератури – 5286, фонд навчальної книги – 4881, електронні
мультимедійні посібники – 27. Постійно поновлюється картотека по
науково-методичній та виховній проблемі школи, каталог навчальних
електронних посібників, електронних довідників. У бібліотеці створена
поличка «Книга місяця», що знайомить з книгою, яка найчастіше читалась
учнями, діти діляться враженнями від прочитаного.

У бібліотеці постійно поновлюється «Календар знаменних і пам’ятних дат».
Він полегшує організацію книжкових виставок до ювілейних дат,
проведенню заходів присвячених визначним подіям.

Масову роботу шкільної бібліотеки НВК слід розглядати як складову
системи роботи навчального закладу з формування основ
бібліотечно-бібліографічних знань учнів. Технології масової роботи з
читачами вимагають від бібліотекаря обізнаності учнів і врахування їх
вікових особливостей. Масовий захід – це, насамперед, реклама книги і
бібліотеки, а також виховання і навчання особистості учня, розвиток
інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги, уяви через взаємозв’язок:
учень – бібліотекар – учитель – книга.

Ефективними технологіями масової роботи є бібліотечні виставки книг,
тематичні полички, огляди літератури, голосні читання, обговорення книг,
літературні ігри, конкурси, вікторини, подорожі, усні журнали та ін.
Книжкова виставка – поширена бібліотечна технологія масової роботи з
читачами. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес до літератури,
розкривати книжкові фонди. В бібліотеці ситематично організовуються
виставки двох видів: інформаційні виставки нових надходжень та
рекомендаційно-тематичні. Користуються популярністю виставки-діалоги
„Конституція – основний Закон України”, виставки-роздуми „Ким бути”,
„Із школи в майбутнє”, „Майбутньому абітурієнту” – ці виставки
адресуються учням 9-11 класів, так як для них постає проблема: куди піти
вчитися, ким бути, яку професію обрати. Назви бібліотечних виставок
книг: „Соборна мати Україна, одна на всіх, як оберіг”, „Немає кращої
землі, ніж та, що зветься рідним краєм,” „Народна символіка України” –
говорять самі за себе. Ці виставки об’днує один епіграф: „Мить
сокровенна, як вишня в цвіту, сяють слова золоті і нетлінні, рідні до
болю, рівні життю: ти народився в Україні”. Вони присвячені розкриттю
тематики рідного краю. Це не просто виставки, це – виставки-подорожі,
виставки-факти. Черкащина… це той край, що розпочинається „там де
Ятрань круто в’ється” і сягає аж до могутнього Дніпра і далі на схід, до
маленької Оржиці. Це та земля, на якій живуть правнуки великого Кобзаря.
Тут споконвіку шанували працю, хліб на столі, рушник на стіні, мамину
пісню, яворову колиску, криницю із журавлем. Ми спраглими вустами
припадаємо до животрепетних криниць своєї історії, джерел рідної мови,
піднімаємось з колін, щоб перейти у майбутнє справжніми українцями, щоб
вічно жив козацький славний рід Черкащини.

Біліотечна виставка книг „Будителі духу народного” є
виставкою-презентацією, учні знайомляться з видатними історичними
постатями: Т. Шевченка і І.Франка, Лесі Українки і М.Грушевського,
видатними історичними пам’ятками: Пересопницьким Євангелієм, Велесовою
книгою, яких не в змозі прикрити пил віків. Ми з вдячністю величаємо їх
будителями народної думки і духу.

:

< b f h c U a 4 N < < f h & & -a e N ? -a %Серед учнів користуються популярністю огляди літератури, різноманітні конкурси, які дають можливість задовольнити пізнавальну активність, розвивають творчу особистість. У школі був проведений літературний конкурс „ Найкращий читач – 2009” серед учнів 6-7 класів. Переможці конкурсу були нагороджені призами (Кибалюк В., Берегова С., Запарована Є). Бібліотека бере активну участь у проведенні предметних тижнів. Організовуються тематичні та бібліографічні огляди літератури. Проводиться щорічний огляд – конкурс «Живи, книго!» - це величезна робота з фондом, читачами, пошуком нової інформації. Навчити дитину любити книгу як невичерпне джерело знань, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності – першочергове завдання шкільного бібліотекаря. Шкільна бібліотека служить для того, щоб дати учневі потрібну інформацію з різних галузей знань, і яка буде використана для підготовки виступів, повідомлень, рефератів, при безпосередній піготовці до уроків, для всебічного розвитку та розширення світогляду. В системі становлення дитини як читача центральне місце відводиться бібліотечним урокам. Таким чином, один із шляхів залучення учнів до книги є проведення бібліотечних уроків. Мета – формувати у читачів навички самостійного вибору літератури в умовах відкритого доступу до книжкових фондів, вільної орієнтації у різномаїтті друкованих джерел для якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування та набуття дітьми навичок з основ бібліотечно-бібліографічних знань. Проводяться уроки за відповідною тематикою. Правилам користування бібліотекою (ДІФ) учні навчаються на уроках української мови, бібліотечних уроках, а також безпосередньо через індивідуальні поради бібліотекаря. Знайомство учнів з основами бібліотечно-бібліографічних знань відбувається з першого класу, коли діти вперше беруть до рук підручник, свою першу книгу, – Буквар. З дітьми проводяться настановчі уроки в класі про бережливе ставлення до книги та правила користування нею. Це знайомство проходить у формі гри або свята. Для учнів початкових класів плануються уроки довільної форми: бесіди, ігри, вікторини, аукціони загадок, а саме: урок-подорож „Мандрівка в царство книг”, свято „Посвята в читачі ”, урок-знайомство „Бібліотека – книжчин дім” та ін.. На уроках викорстовуються ілюстрації, таблиці, бібліотечні виставки книг, звернення, плакати з правилами. Система бібліотечно-бібліографічних уроків для учнів середніх класів підпорядкована навчанню і формуванню у них свідомого і зацікавленого ставлення до самостійного вибору книги та застосування цих знань у самоосвіті та навчанні. У популяризації основ ББЗ використовуються різні форми роботи: інноваційні технології – використання на уроках комп’ютерних технологій, Інтернету та традиційні – бесіди, практичні заняття, різні види змагань, вікторини, уроки-подорожі. На початку навчального року складається план занять з основ ББЗ для учнів 1-11 класів. Уроки плануються так, щоб в їх проведенні брали участь класні керівники, учителі початкових класів, вихователі. Проводяться бібліотечні уроки в рамках виховних годин, уроків позакласного читання. Учні отримують первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку. Кожне наступне заняття будується на більш розширеному матеріалі, який розвиває і поповнює бібліографічні знання учнів. Прості і доступні для дітей, вони побудовані у формі спілкування бібліотекаря і учнів. Орієнтовний план з основ бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-4 класів 1 клас Основні завдання: формувати в учнів поняття про шкільну бібліотеку; ознайомити з правилами поводження з книгою та бібліотечними правилами читача; пробуджувати інтерес до читання. Правила поводження з книжкою – 2 год. 2. Екскурсія до бібліотеки – 1 год. Бібліотека – книжчин дім – 1 год. Ознайомлення з книгою – 2 год. Гігієна спілкування з книгою – 1 год. Разом 7 годин 2 клас Основні завдання: закріплювати знання учнів про книгу і бібліотеку; розвивати інтерес до самостійного читання; ознайомити з основними структурними частинами книги; дати поняття самостійного вибору книги. Мандрівка до царства книг – 2 год. Вірний друг – підручник – 1 год. Основні елементи книги – 2 год. Вибір книги у бібліотеці – 1 год. Посвята у читачі (свято) – 1 год. Разом 7 годин. 3 клас Основні завдання: - формувати вміння самостійно вибирати книгу; - закріпити знання про структуру книги; - розвивати естетичний смак школярів, вміння розуміти внутрішній зв’язок тексту твору і малюнка; - виховувати почуття поваги і шанобливого ставлення до книги; - ознайомити з дитячими періодичними виданнями. 1.Чарівний світ книги (подорож книжковими полицями) – 1 год. 2. Ілюстрація до книги – 1 год. 3. Структура книги – 1 год. 4. Коли книжка захворіла – 1 год. 5. Періодичні видання для молодших школярів – 2 год. Разом 6 годин. 4 клас. Основні завдання. поглибити знання дітей про структуру книги; поглибити знання про довідникову літературу; формувати уявлення про науково-популярну літературу; Книга вчить, як з нею дружить – 1 год. Структура книги – 1 год. Як створюється книга – 1 год. Книги, які допомагають вчитися – 1 год. Періодичні видання для дітей – 1 год. Твої помічники у виборі книг – 1 год. Твій читацький щоденник – 1 год. Разом 7 годин. Однією з поширених форм роботи з читачами є індивідуальна робота. Проводяться бесіди по вихованню культури читання, виявленню читацьких інтересів і запитів, аналізуються читацькі формуляри. Складаються інформаційні, рекомендаційні списки літератури, написання відгуків „Мій улюблений герой”, анотацій, анкетування на виявлення читацький уподобань. Неможливий вплив на якість читання без тісного зв’язку бібліотекаря з педагогічним колективом. Проведення предметних тижнів, презентацій книг, усних журналів, вечорів, конкурсів, вікторин, свят є результатом спільної плідної праці. Було проведено бібліотечний урок-подорож „Подорож у минуле. Світ книги”. Цей урок підготовлений бібліотекарем та проведений спільно з учителем української мови та літератури у 5 класі. Під час проведення уроку в бібліотеці було використано комп’ютер для показу слайдів про історію виникнення писемності та створення книги. Ще один важливий аспект роботи бібліотеки – наукова робота учнів та вчителів, науково-дослідницькі роботи МАН. У цьому їм сприяє шкільна бібліотека: створені бібліотечні виставки книг „Новинки методичної літератури”, „Учителю-предметнику”, „Шлях до зростання та успіху”, „Для вас, допитливі”. Постійно поновлюється картотека по науково-методичній та виховній проблемі школи, по профільному навчанню, каталог навчальних електронних посібників. В бібліотеці зібрано методичну і наукову літературу для роботи з обдарованими дітьми, які виділяються із середовища ровесників високим рівнем розвитку, природними нахилами, творчими здібностями. Спираючись на закономірності розвитку творчої обдарованості дітей, „банк інформації”, який є в бібліотеці, прагне дати педагогам, батькам, учням медодичні засоби для практичної реалізації цієї актуальної проблеми. Потреба в активній творчій особистості спонукає до необхідності створення в шкільній бібліотеці умов, які б стимулювали самоосвіту і саморозвиток особистості дитини і потреби в самостійному пошуку, виборі та використанні інформації як друкованих носіїв так і електронних. Усе це сприяє інформаційній підтримці та активізації навчальної діяльності бібліотеки. Успіх у впровадженні інноваційних технологій залежить від тісного взаємозв’язку і взаємодії з педагогічним колективом, що і буде допомагати в утвердженні шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного, освітнього центру. Шкільна бібліотека в майбутньому не тільки збереже за собою провідну роль в освітньому процесі школи, але і збільшить її, вирішуючи проблеми і відкриваючи перспективи інформаційних бібліотечних технологій, спрямованих на активізацію творчого потенціалу і максимальну самореалізацію, як учнів, так і педагогічного колективу.

Похожие записи