.

Кротович Галина Олександрівна З досвіду роботи бібліотекаря Першої міської гімназії Черкаської міської ради

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 816
Скачать документ

“Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи і використання
електронних інформаційних ресурсів”

Кротович Галина Олександрівна,

бібліотекар Першої міської гімназії,

м. Черкаси

Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються у нашому
повсякденному житті. Сучасна людина не мислить себе без використання в
своїй роботі та житті різноманітніх джерел інформації. Чи то традиційні,
чи новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш
освіченою і досвідченою, приймати участь в суспільному, політичному
житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному
розвитку.

Поряд із реорганізацією навчально-виховного процесу загальноосвітньої
школи перебудовують свою діяльність і шкільні бібліотеки. Вони – важлива
складова інформаційного ресурсу освітянської галузі.

З метою посилення ролі навчальної, науково-популярної, художньої книги у
навчально-виховному процесі, а також поліпшення бібліотечного
обслуговування вчителів та гімназистів Першої міської гімназії м.Черкас
було вирішено провести реорганізацію роботи шкільної бібліотеки і
створити Центр інформаційних ресурсів (ЦІР).

Центр складається із абонементного відділу із книгосховищем та двох
читальних залів: для учнів початкової ланки і гімназистів 5-11 класів. У
читальній залі 5-11 класів передбачені два відділи: відділ літератури
українською мовою та відділ літератури іноземними мовами.

Перша міська гімназія м. Черкас, Асоційована школа ЮНЕСКО – єдина
полілінгвістична гімназія України. У нас викладається 14 мов:
українська, російська, англійська, іспанська, французька, німецька,
польська, латинська, італійська, арабська, китайська, японська,
корейська, іврит. Звичайно ж для їх освоєння гімназистам була вкрай
потрібна сучасна читальна зала.

Ідея створення читальної зали виникла у 2000 році. Цю ідею підтримали
переможці програми „Українсько-американські премії за досягнення у
викладанні” Н.В.Ананьєва, заступник директора гімназії, заслужений
учитель України і вчитель географії із США Річард Лус, які доклали
максимум зусиль і для її реалізації.

Читальна зала має сучасний вигляд і добре пристосована для роботи. Тут
встановлено чотири комп’ютери, принтер, сканер. Комп’ютери підключені до
мережі Internet. Є телевізор, DVD плейєр.

Сьогодні без комп’ютерної техніки неможливо уявити сучасну бібліотеку.
Адже вона дозволяє збільшити кількість відвідувань, проводити реєстрацію
всіх дій, пов’язаних із книговидачею, використанням та поверненням
ресурсів. А найголовніше – інформатизація бібліотеки відкриває ширші
можливості самостійної творчої роботи гімназистів, підвищує відсоток
якісної підготовки домашніх завдань, зменшує затрати часу на пошук
необхідної інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації
відкритим.

За допомогою Інтернет гімназисти швидко знаходять матеріали до
науково-дослідницьких робіт, мультимедійних презентацій, комп’ютерні
програми, інформацію для підготовки до уроків, повнотекстові файли книг,
підручників, аудіо- і відеозаписи, портрети та графічні об’єкти, можуть
використовувати для своєї роботи онлайн-енциклопедії, комплектувати фонд
нетрадиційних джерел інформації електронними повнотекстовими версіями:
довідковими виданнями, підручниками, художньою літературою,
нормативно-правовою базою.

У Центрі інформаційних ресурсів зібрані :

колекція посилань на сайти;

мультімедійні презентації (на допомогу вчителям-предметникам.

Бібліотека ніколи не втратить назву Храму Знань, але використання
сьогодні в нашій роботі лише книги, коли суспільство зробило значний
крок вперед – цього вже недостатньо. Звісно, книга не повинна втратити
свого панівного становища в системі соціальних інститутів. Вона і надалі
залишатиметься вірним помічником як дітей, так і вчителів нашої
гімназії.

Проте бібліотека має не лише надавати необхідну на даний час
користувачеві готову інформацію, а системно й цілеспрямовано розвивати
уміння й навички самостійного її пошуку, опрацювання та практичного
використання.

Процес самоосвіти та підвищення інформаційної культури користувача
пов’язаний в першу чергу з проблемою володіння навичками знаходження
необхідних джерел інформації, їх аналізу та практичного використання.

Інформаційно-комунікативні технології – це сукупність методів і
програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що
забезпечують збір, обробку, збереження, поширення та відображення
інформації з метою зменшення трудомісткості процесів використання
інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності й
оперативності.

c &

(

 

c

1/4

u

&

(

&

gdaeZ

dha$gdICO

Сьогодні практично немає таких сфер діяльності, де б не
використовувались інформаційні технології. Технічна реформа суспільства
йде дуже швидко, навчальний процес теж реформується, адже школа – це
мікромодель суспільства. Реформується суспільство – реформується школа.
Інформаційно-комунікативні технології стають невід’ємною частиною нашого
життя, й уникнути їхнього впливу на шкільне навчання невоможливо.

Формування образу сучасної бібліотеки відбувається на базі нових
технологій, коли бібліотекарі усвідомили неможливість реалізації нового
соціального замовлення старими методами. Стрімкий розвиток науки й
техніки у сфері інформаційних технологій надали бібліотеці засоби його
виконання. Одним з таких ключових рішень став електронний каталог.

З 2004 року ми працюємо над створенням електронного каталогу. Тематика
каталогу – універсальна.

Електронний каталог призначений для інформаційного пошуку й відбору
документів, необхідних для наукової, практичної або навчальної
діяльності, відображення та зберігання інформаціі як про кожний документ
у цілому, так і про його складові частини. Він сприяє повному та
оперативному задоволенню інформаційних запитів і створенню
інформаційного комфорту для користувачів Центру інформаційних ресурсів
нашої гімназії; надає користувачам необхідну допомогу під час
самостійного пошуку через навігаційні послуги в інформаційному просторі.

З 2009 року почали створювати електронну картотеку газетно-журнальних
статей.

Уже абсолютно очевидна визначальна роль нової бібліотеки в розвитку
суспільства. Достатньо ясно видно техніко-технологічні аспекти
діяльності бібліотек в інформаційну добу, очевидно і зростання
соціальної, гуманітарної й освітньої функцій бібліотеки, як збереження й
використання найціннішого друкованого фонду.

Потужна електронна, інформаційна індустрія не змете, а навпаки,
підвищить новий статус друкованого документа, але документа потрібного,
жаданого, який є частиною наукового, культурного, освітнього й
просвітнього надбання та спадку.

Орієнтуючись на особистісно-орієнтоване навчання бібліотекарі гімназії
приділяють особливу увагу індивідуальному підходу до читачів. Читальна
зала – це острівець тиші і спокою в бурхливому морі навчальної
діяльності гімназії.

Хвилини, проведені тут, – це відпочинок учня. Гімназисти люблять свою
бібліотеку, читальна зала ніколи не пустує.

Сьогодні поряд з класичними друкованими паперовими виданнями стає
необхідним використання видань на електронних носіях. Єдиним потужним
інформаційним середовищем стає Інтернет, що вимагає створення навчальних
видань, адаптованих до Інтернету. Сьогодні наукові знання поновлюються
дуже швидко. Паперові видання не встигають. Електронні книги – це
середовище, де дидактичні можливості можуть вноситись динамічно. Та ще й
із використанням таких засобів, про які підручники на паперових носіях
можуть тільки мріяти (мультимедіа, гіперпосилання і т.д.).

На сучасному етапі Центр інформаційних ресурсів Першої міської гімназії
м. Черкас не просто сховище для книжок, а це інформаційний центр, який
може надати інформацію як на традиційних носіях, так і в електронному
вигляді.

Наряду з певними досягненнями є дуже багато проблем, які неможливо
вирішити самотужки. Прихід комп’ютера в шкільну бібліотеку вирішує одні
проблеми та ставить інші, вирішити які без державної підтримки
неможливо. Для того, щоб процес комп’ютерізації був цілеспрямованим
треба щоб була створена цільова Державна програма, в якій особливу увагу
приділити питанням створення та розвитку відповідної інфраструктури
інформатизації у вигляді центрів каталогізації, агенцій з оцифровки
бібліотечних фондів, структур, які відповідають за цільову
перепідготовку та навчання бібліотечних кадрів, створення програмних
продуктів та спеціалізованих баз даних.

Використана література

Артемов Ю.И. Компьютер в школьной библиотеке: проблемы и перспективы/
Ю.Артемов //Шкіл.б-ка плюс. – 2004.- Груд.(№24).- С.4-6.

Вітюк О.П. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному
процесі школи/ О.П.Вітюк // Шкіл.б-ка плюс.– 2004. – Лют.(№3).- С.13-15.

Гелевера Р.О. Інформаційно-комунікаційні технології в шкільній
бібліотеці/ Р.О.Гелевера // Шкіл.б-ка плюс.- 2007.-Лют.(№3) – С.2-4.

Литвин Н. Сучасна шкільна бібліотека – центр інформації та медіатека/
Н.Литвин // Шкіл.б-ка плюс. – 2006. – Груд.(№23).-Листоп.(№21). – С.4-6.

Немченко О.М. Використання комп’ютерних технологій в роботі шкільного
інформаційного бібліотечного центру/ О.М.Немченко// Шкіл.б-ка.- 2010. –
№ 1.- С.93-95.

Новоселецька Г.Ф. Медіа-центр у структурі роботи шкільного абонементу/
Г.Ф.Новоселецька// Шкіл.б-ка. – 2010. – №3.- с.79-80.

Лобановська І. Упровадження інформаційно-комунікативних технологій у
практику роботи шкільних бібліотек / І.Г.Лобановська // Шкіл.б-ка плюс.-
2007.-Листоп.(№21).- С.2-6.

Мельник О. Комп’ютеризація шкільних бібліотек – вимога часу /О.Мельник
//Шкіл.б-ка плюс. –2005. – Лют.(№3). – С.10-11.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019