Коваленко С. В.,

методист райметодкабінету відділу освіти

Чигиринської
райдержадміністрації

Правовиховна робота у навчальному закладі як передумова формування
правової свідомості особистості

Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що
вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої
думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і
брати участь у побудові дійсно незалежної демократичної правової
держави.

Необхідність проблеми правового виховання школярів на сучасному етапі
зумовлена наступними основними факторами:

по-перше, однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у
неї високої культури поведінки, адже не можна вважати фізично здорову
людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або
навчаючись, порушує норми моралі чи законів;

по-друге, в Україні спостерігається тенденція зростання дитячої
злочинності, поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її
загальне зростання, при цьому вона «омолоджується».

Тому здійснення правовиховної роботи є доцільним з дошкільної освіти,
де склалась відповідна система правової освіти:

— початкове правове виховання дошкільнят;

— анкетування, тестування для батьків;

— консультації для батьків правоосвітнього характеру;

— конференції для батьків: «Права дитини. Що ми знаємо про них?», «Все
починається в житті з малого»;

— діяльність школи молодих батьків.

Вихователі формують правовий світогляд дітей, батьків, підвищують
інтерес до проблем захисту та гідності дітей.

Так, вихователі дошкільних закладів здійснюють заходи щодо засвоєння
дітьми знань про свої елементарні права (на відпочинок, на захист, на
розуміння дорослого, на підтримку, на повагу до себе), дотримання
основних обов’язків (самостійно виконувати те, що по силі, не робити
шкоди іншому, дотримуватись режиму дня), розуміння значення та зв’язку
слів «право», «правило», «честь», знання етичних норм поведінки,
керування у своїй поведінці моральними нормами, відчуття меж припустимої
поведінки.

В Програмі з правового виховання дошкільнят є такі розділи: право на
життя, право на ім’я, право на харчування, право на житло, право на
захист від фізичного та психологічного насильства, право на освіту,
право на сім’ю, право на відпочинок, право на власну думку. Цікавими є
теми: «Порушення права на життя у народних казках», «Ім’я від сонечка»,
««Рукавичка» — казка про право на життя», «Подорож Капітошки», «Як
Вовчик-братик навчався культури спілкування».

Основними методами роботи щодо забезпечення правового виховання дітей є:
бесіди, дидактичні ігри, читання художніх творів, рольове програвання
бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях, вправи, етюди,
пантоміміка, образотворча діяльність, рухливі ігри, тощо.

Наступною сходинкою правового виховання є робота з молодшими школярами.
Цікавими є нестандартні уроки: «У Країні Прав» (Стецівський НВК І-ІІІ
ст., вчитель початкових класів Олексієнко М.В.), «Немає прав без
обов’язків» (Стецівський НВК І-ІІІ ст., вчитель початкових класів
Мартинова Н.А.), «Право дитини на здоров’я», «Права та обов’язки дитини
вдома і в школі» (вчителі початкових класів, Трушівський НВК І-ІІІ ст.),
«Порушення прав казкових героїв», «Права дитини» (вчителі початкових
класів Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст.) та інші. Для кращого роз’яснення
учням їхніх прав та обов’язків вчителі застосовують ігри, мозковий штурм
(«Комендантська година»), змагання, правові лотереї, правові лабіринти,
інформаційні вісники.

Вчитель початкових класів Медведівської ЗОШ І-ІІІ ст. Журавель Н.А.
виготовила кишеньковий порадник, в якому розмістила поради дітям по
захисту своїх прав.

У середніх і старших класах на таких бесідах треба давати учням певні
знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя
сучасних демократичних суспільств, взаємозв’язку політичної та
економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною
мірою визначається методами, які використовуються педагогом в процесі
роботи. Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та
інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та
критичне мислення. Це тренінги, засідання «круглих столів», тестування,
рольові ігри, конференції. Цікаво проводяться конференції: «Діти.
Злочин. Покарання», ігри: «Дерево прав людини», «Ти гідно мусиш жити»,
«Мораль, право, закон», «В країні карного розшуку», «екстрім»-ігри (це
ігри з формування поведінки в екстремальних умовах), тренінги «Знання
прав не звільняє від обов’язків», брейн-ринги: «Юний правознавець»,
«Діти та їхні права», змагання кмітливих та ерудованих «Слідство ведуть
знавці», інтелектуальний правовий хокей, юридичний футбол, засідання
«круглого столу»: «Правовий простір родинно-шкільного виховання»,
«Дитина та її права», «Хочу, можна, не можна, потрібно», «Покарання та
заохочення дітей в сім’ї», університет правових знань. На заходах часто
присутні представники відділу у справах сім’ї та молоді Чигиринської
РДА, РЦССДСМ, прокуратури району, відділу внутрішніх справ, центральної
районної лікарні.

Особливою популярністю користуються виступи агітбригади Рацівського НВК
І-ІІІ ст. «Його величність – Закон». Проведення даних заходів дає
можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і
свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови
для формування в особистості норм поведінки, здатності адаптуватися до
нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права,
поважати інтереси і права інших.

Одним із шляхів реалізації програми правової освіти є вивчення
курсу правознавства та практичного права. На уроках вчителі
переконливо доводять учням важливість і необхідність вивчення основ
історії та правознавства, активно застосовують інноваційні методики і
технології. Уроки правознавства та практичного права проходять в
кабінетах історії та права, в яких обладнані правові куточки, що містять
Конституцію України, кодекси: Кримінальний, Цивільний, Житловий,
Земельний, Сімейний та Кодекси Законів про працю України, Конвенцію ООН
про права дитини».

В загальноосвітніх закладах працюють гуртки, факультативи та курси за
вибором правовиховного спрямування: «Рівний-рівному», «Практичне право»,
«Вчимося бути громадянами», «За здоровий спосіб життя», «Школа безпеки»,
«Права дитини», «Цікава психологія», «Психологія взаємин у колективі»,
«Профілактика шкідливих звичок», «Феміда», «Права людини»,
«Правознавство», «ОБЖ», «Закон і ми».

Питання правової освіти розглядаються на батьківських зборах,
педагогічних радах, нарадах при директору, методоб’єднаннях класних
керівників. Видаються відповідні накази: «Про стан виховної роботи та
рівень вихованості учнів», «Про попередження правопорушень та
бездоглядності серед молоді», «Про участь учнівських колективів в
районному огляді-конкурсі на кращу організацію правовиховної роботи»,
«Про стан відвідування учнями школи», «Про організацію роботи школи з
морально-правової освіти учнів та їх батьків», «Профілактика
правопорушень та злочинності серед учнівської молоді», «Про створення
ради профілактики правопорушень», «Про роботу з учнями «групи ризику»»
та ін.

Проводяться профілактичні рейди: «Діти вулиці», «Урок», «Літо»,
«Канікули», «Ялинка», «Чим живеш, дитино?».

Щорічно проводиться конкурс на кращу організацію правової освіти і
виховання, профілактики негативних явищ в учнівському середовищі.

† f

$<%F'A0a2////iaaUUaUUUUUUaaaaaaaI gd©u gd©u gd©u нь року». Визначаються переможці. З метою підвищення рівня правової культури та правової підготовки учнівської молоді проводяться семінари вчителів правознавства: «Формування громадянської компетентності учнів на уроках правознавства», «Шляхи реалізації програми правової освіти населення», семінари заступників директорів з виховної роботи з проблеми: «Профілактика правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганда здорового способу життя», «Спільна робота школи, сім’ї, громадськості у здійсненні правової освіти». Дане питання не залишається поза увагою занять батьківських лекторіїв і зборів. Ефективною традиційною формою роботи стало проведення місячників, декад, тижнів правових знань у школі, в рамках яких проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди, виховні години та години спілкування, дні інформування про чинне законодавство, конкурси творів, рефератів на правову тематику, вікторини, правові брейн-ринги, акції «Мої права». Правове виховання учнів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій школи, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як модель світу дорослих. Практичною школою демократії стає учнівське самоврядування. Працюють комісії з попередження правопорушень, де беруть участь діти. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах, на робочих шкільних лінійках. Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які склалися в їхніх сім'ях. Виявлення сімей, які продукують цю категорію неповнолітніх, вивчення стилю стосунків між батьками та дітьми, між подружжям, морально-психологічного клімату сім'ї допоможе налагодити контакти між членами сім’ї, відновити її виховні можливості. Робота педагога з такими батьками надто складна і вимагає окремої розмови. Ця робота не завжди дає бажані результати, і тоді доводиться вдаватися до радикальних заходів. Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями має бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. Педагог повинен поважати людську гідність учня, його право на власну думку. Необхідно залучити до співпраці зі школою батьків, культивувати серед них правову культуру. Оволодівши в шкільні роки основами правових знань, учні протягом усього свого подальшого життя будуть збільшувати їхній обсяг, поглиблювати їх, тісніше зв'язувати з життям, з трудовою і суспільною практикою. Здійснення правовиховної роботи з дітьми вимагає використання негативних прикладів, щоб показати недоцільність їх наслідування. По-перше, важливо не зловживати такими прикладами, щоб в учнів не сталося враження про навколишнє середовище як про сукупність тільки негативних явищ. По-друге, треба домагатися колективного осуду негативних проявів, які мають місце в класі чи школі. По-третє, якщо учні не розуміють суті негативного вчинку, є потреба розвінчати його на конкретних прикладах, зокрема зрозумілих і відомих їм, показати його аморальність. По-четверте, необхідно розкрити учням шкідливість і аморальність окремих звичок, які призводять до окремих негативних вчинків. По-п’яте, особлива виховна цінність у залученні школярів до посильної діяльності у боротьбі з проявами морального зла. Така орієнтація дає можливість формувати у школярів «імунітет» проти морального зла. Але краще все-таки використовувати позитивні приклади, подані в цікавій формі. Спираючись на позитивний морально-правовий досвід учнів, класні керівники та класоводи підкреслюють творчий характер українського права, домагаються сприйняття права не як системи заборон, а як важливого регулятора суспільних відносин і діяльності кожного громадянина України. Крім того, слід зазначити, що «імунітет» проти морального зла формується також у дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги та схильні до правопорушень. Складовою правового виховання є превентивне виховання школярів. Профілактика правопорушень неповнолітніх вимагає своєрідного підходу і до вибору методів та форм виховної роботи. У превентивній роботі рекомендується застосовувати такі методи, що сприяють формуванню у школярів умінь та навичок правомірної поведінки. Досвід переконує, що часто учні в певних ситуаціях діють неправомірно, тому що не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому дітей частіше треба ставити в ситуацію всеобучу того чи іншого типу поведінки, організовувати різноманітні рольові ігри, привчати дотримуватись правил людського співжиття. В загальноосвітніх закладах здійснюється психологічна профілактика й корекція - визначення осіб, що схильні до девіантної поведінки і відставання в навчанні; робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, емоційні розлади); допомога дітям у кризових ситуаціях. Проводяться психолого-педагогічні заходи з усунення відставань, девіацій та конфліктів, запобігання конфліктів між учасниками навчально-виховного процесу. На основі психологічних діагностик, бесід, спостережень надаються конкретні рекомендації учителям і батькам про подальшу роботу з дітьми. З метою профілактики правопорушень в школах ефективно працюють ради профілактики. Практикується проведення спільного засідання батьківського комітету, ради профілактики та виконкомів сільських та міської рад по питаннях профілактики правопорушень. Згідно складених спільних графіків проводиться чергування у громадських місцях вчителів, батьків, депутатів сільських рад. Чергування проходять у святкові та вихідні дні. Правова освіта та правове виховання - це спеціалізована, систематична підготовка людей до суспільного життя в умовах демократії. Правове виховання є невід'ємною частиною громадянського виховання. Школа визнається осередком формування громадськості, що має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню громадянської компетентності політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини. Список використаних джерел: 1. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН,1998. 2.Виноградова Т.В. Правове виховання учнів у позаурочній діяльності // Вихов. робота в шк.– 2009.– № 12.– С. 2–21. 3.Володарська М.О. Світ прав дитини: Уроки громад. освіти: Інтеракт. методики.– Х.: Скорпіон, 2005.– 107 с. 4.Ґудзь І. Правове виховання школярів // Директор шк.– 2004.– № 35.– С. 17–20. 5.Іванець Н.О. Формування правової культури серед учнівської молоді // Позаклас. час.– 2006.– № 5–6.– С. 73–74. 6. Івашина Ю.О. Форми і методи правовиховної роботи / Ю.О. Івашина, І.І. Ліпінський // Вихов. робота в шк.– 2005.– № 11.– С. 17–27. 7. Манько Л.А. Правила і закони в твоєму житті // Позакласний час. - № 5-6. – 2006 р. – с.83-88 8.Харківська Н.І. Правова освіта має бути безперервною // Вихов. робота в шк.– 2005.– № 11.– С. 5–7. 9.Федоринова Н.Є. Превентивний підхід до організації педагогічного процесу в умовах загальноосвітньої школи // Вихов. робота в шк.– 2009.– № 1.– С. 2–7.

Похожие записи