.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова частина навчального процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1947
Скачать документ

Реферат на тему:

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова
частина навчального процесу

В Харківському державному університеті харчування та торгівлі
нетрадиційно підходять до такого важливого елемента визначення якості
освіти, як діагностування навчального процесу на рівні його компонентів:
контрольно-регулюючого та оціночно-результативного. Відповідно до
принципів організації поточного та семестрового контролю (об’єктивність,
систематичність, єдність вимог та всебічність контролю, гласність)
широко використовуються інтенсивні методи, прийоми оцінювання
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Серед них такі інноваційні
технології, як модульний та тестовий контроль. Однією з
кардинальних проблем у сучасній методиці є проблема інноваційних
технологій підготовки фахівців у вищій школі. Активне навчання – одне з
сучасних педагогічних пошуків.

Активізація пізнавальної діяльності передбачає застосування різних
методів, засобів, форм, напрямів навчання, що спонукають особистість до
виявлення активності. Контроль пізнавальної діяльності сприяє виявленню
навчальних досягнень студентів; розкриттю причин слабкого засвоєння
студентами змісту освіти і вживанню раціональних заходів для ліквідації
виявлених у результаті перевірки знань недоліків.

Таким чином, систематичний контроль – умова руху вперед, тому що студент
може мати уявлення про те, що він знає, що ним досягнуто, на що варто
звернути увагу в подальшій роботі. Сучасна технологія оцінки рівня
підготовки студентів базується на тестах. Процедура масового
об’єктивного вимірювання професійної підготовки використовується у всіх
найбільш розвинутих країнах як неод’ємний компонент освіти.

Одночасно тестовий контроль має недоліки, головними із яких є:
відсутність безпосереднього спілкування студента і викладача, що не дає
змоги контролювати логіку мислення студента; ускладнення визначення
рівня володіння професійною термінологією. Вплив деяких недоліків
значною мірою можливо знизити вдало розробленими тест-завданнями.

Тест-завдання повинно конструюватися із тестів різних типів і
складності, максимально охоплювати матеріал теоретичного курсу,
підвищувати рівень пізнавально-розумової діяльності, бути цікавим для
студентів. Шляхом підбору для завдання тестів відповідної складності і
типу можна поєднати чотири основні функції контролю – діагностичну,
навчальну, організаційну і виховну, що складно зробити за традиційними
формами контролю. Тести різних типів розвивають асоціативне мислення,
формують вміння визначати причинно-послідовний зв’язок у процесі. Крім
того виникає потреба розвивати пам’ять (для запам’ятовування нормативних
показників, визначень, термінів, понять, одиниць виміру), вміти
аналізувати наведені умови, конструювати технологічний процес.

Для професійно-орієнтованих дисциплін, які студенти нашого університету
вивчають переважно на старших курсах, тест-завдання повинно складатись
переважно з тестів, побудованих на визначенні причинної залежності,
відтворенні вірної послідовності, тестів з множинними відповідями,
ситуаційних тестів. Такі тести потребують вміння аналізувати, виявляють
творчі здібності, вчать приймати правильне рішення у нестандартних
ситуаціях, спонукають до розвитку пізнавально-розумової активності
високого рівня.

Одними із видів тестів, що містять завдання різноманітних типів і форм,
не обмежуючись тільки альтернативним вибором з деяких варіантів, це
комп’ютерні мастер-тести. Послідовність завдань мастер-тесту направлена
на перевірку засвоєння зв’язку між поняттями, які входять до
комп’ютерної одиниці. Приклад форм тестових завдань представлено нижче.

Завдання 1.(Акцептний вибір). Чи згодні Ви з наступним ствердженням:
(надається кілька положень, на які слід дати відповідь – так або ні).

Завдання 2.(Генерація відповіді). Зазначається завдання, на яке слід
відповісти стисло і конкретно (відповідь передбачається із одного – двох
слів).

Завдання 3.(Відповідність процесів і параметрів). Установіть
відповідність між процесами (цифровий знак) та параметрами (літерний
знак). При відповіді слід поєднати цифрові та літерні знаки.

Завдання 4.(Побудова правильної логічної послідовності)

Користуючись вказаними етапами експертизи і стрілками, побудуйте
скорочену схему експертизи якості товару

Етапи:

1 2 3
4 5

1 2 3 4 5

Завдання 1 і 2 тестують засвоєння знань, завдання 3 і 4 перевіряють
знання та розуміння зв’язків.

Мастер – тест в умовах сучасних технологій має змогу організувати роботу
з оцінювання знань студентів на кожному етапі навчання, а також
самостійну роботу студентів. І хоча тестуванню притаманні недоліки,
сьогодні це єдиний відомий інструмент виміру педагогічного процесу.

Література.

1. Лосева Н. Тестування в умовах багатоступеневої підготовки фахівців у
вищій школі. / Педагогічні технології: „Освіта і управління”. Т.5.,
2002.-№4. – С.150-156.

2. Богомолов А.Г. Современные проблемы развития высшего образования в
Украине // Менеджмент качества современного образования: Сб. науч.
трудов: Приложение № 4 к науч. журн. «Персонал». – 2005.- №5 (53). – С.
7.

3. Стеченко Д. Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі //
Вища школа, 2005.-№ 1. – С.43-45.

Задаєть-ся етап техно-логії

Задаєть-ся етап техно-логії

Задає-ться етап техно-логії

Задаєть-ся етап техно-логії

2

5

Задаєть-ся етап техно-логії

3

1

4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020