.

Коломинська Тетяна Борисівна, Ткаченко Оксана Миколаївна. Досвід використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
241 3016
Скачать документ

Використання ІКТ внесло зміни у всі сторони життя нашого ліцею. У
першу чергу – змінилася роль учня. Він став активним учасником
освітнього процесу, перетворився на партнера вчителя (допомагає у
підготовці та проведенні уроків і позакласних заходів). Особливо це
важливо в підлітковому віці, коли навчальна діяльність перестає бути
провідною і вимагає додаткових мотивів. Використання ІКТ являється
додатковим стимулом та дозволяє підтримати інтерес до
навчально-виховної роботи у підлітка.

Основними напрямками діяльності Тальнівського економіко-математичного
ліцею в процесі інформатизації виховної роботи є:

комп’ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових
педагогічних технологій;

телекомунікації – розширення локальної мережі ліцею, участь у
телекомунікаційних проектах;

профорієнтація учнів;

видавнича діяльність;

електронний документообіг;

моніторинг якості виховного процесу;

використання інформаційних технологій статистичної звітності.

Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для
реалізації різних проектів („Життя без насильства”, „Твоє життя – твій
вибір”). Основні «плюси» у використанні ІКТ: наочність, можливість
отримати великий об’єм інформації за малий проміжок часу, доступність і
відносно низькі витрати на обладнання.

Нове покоління учнів ліцею активно входить у сферу мультимедіа –
технологій. Зростає впевненість, що в найближчому майбутньому створення
мультимедійних проектів стане звичною формою урочної та позаурочної
діяльності.

Виховні функції в Тальнівському економіко-математичному ліцеї
виконуються усіма педагогічними працівниками, але головна роль у
вирішенні завдань виховання підростаючого покоління відводиться класному
керівникові. Від успішності його роботи залежить рівень вихованості
учнів і міжособистісні відносини в класному колективі. Мета діяльності
класного керівника – це створення умов для самореалізації і саморозвитку
особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Але для
того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому класному
керівникові необхідно само розвиватися і самореалізовуватися в
суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями.
Використання ІКТ в педагогічній роботі – це один із способів
самоствердження та самореалізації в шкільному колективі.

За останні кілька років ІКТ затвердили свої позиції в
навчально-освітньому процесі – немає педагога, який не користувався б
комп’ютером на своїх уроках. Але можливості ІКТ у виховній роботі з
дітьми поки що не вичерпані. Проте, в Положенні про класного керівника
навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженому
Наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000р.,
чітко визначені функції класного керівника. Вивчивши дані функції, можна
визначити коло заходів, де можливе використання ІКТ. При виконанні
організаційно-координуючої функції класний керівник встановлює контакт з
батьками учнів. Найпоширеніший вид роботи з сім’єю – це батьківські
збори. Двічі на семестр проводяться класні батьківські збори, 1 раз на
півріччя організовуються загальноліцейні зустрічі з батьками. У
Тальнівському економіко-математичному ліцеї практикується застосування
ІКТ для такого роду заходів. Батьки з інтересом дивляться презентації з
різних тем, (узагальнення досвіду роботи класу за напрямками, робота з
профілактики правопорушень, участь у загальноліцейних виховних заходах і
т.д.). Відсоток відвідування батьківських зборів збільшується, зростає
довіра до навчального закладу.

До комунікативної функції відноситься становлення загального
сприятливого клімату в класі. Становлення доброзичливих міжособистісних
відносин відбувається в результаті спільної діяльності учнів класу та
педагогів. До такої діяльності відноситься класні години, інформаційні
години «Це цікаво», участь у інтернет-конференціях, ведення класного
мультимедійного фотоальбому, підготовка і проведення загальношкільних
заходів та підготовка матеріалів для ліцейного сайту.

Класні та інформаційні години супроводжуються комп’ютерними
презентаціями, складеними або вчителем, або учнями та використанням
матеріалів Інтернету.

Пошук інформації до бесід, тренінгів та круглих столів став
набагато простіше за допомогою ресурсів мережі Інтернет. Ведення
електронного класного фотоальбому зберігає в пам’яті дітей яскраві
моменти ліцейського життя. Найбільш ефективно створення та поповнення
такого альбому силами учнів за підтримки класного керівника.

Аналітико-прогностична функція передбачає вивчення індивідуальних
особливостей учнів та їх розвиток. У цьому класному керівникові здатні
допомогти ІКТ. Проведення тестування та підрахунок результатів можна
довірити комп’ютерній програмі. Під контрольною функцією мається на
увазі контроль за успішністю і відвідуваністю учнів навчальних занять.
Можливо, незабаром в розпорядженні вчителя буде «Електронний журнал»,
поки ми не маємо технічної можливості користуватися цією програмою. У
ліцеї кожен учитель володіє навичками роботи з комп’ютером, а Інтернет
підключений до комп’ютерів кабінету інформатики, де ним можуть
скористатися бажаючі учні.

Ліцей живе традиціями. Але для підтримки їх сьогодні потрібні нові
форми, новий зміст, та нові технології роботи. Тому в організацію
виховних заходів (у тому числі і традиційних) міцно входять
інформаційним технології.

e

&I

a

ae

TH’

ою якісного звуку на CD, оригінальних заставок і тематичного відеоряду в
програмах Microsoft Power Point і Photo Story, виконаних із
застосуванням комп’ютера. Використання цифрової камери дозволяє
поповнювати відеоархів ліцею якісними матеріалами і готувати на пам’ять
випускникам унікальні підбірки матеріалів. Для проведення заходів
розробляються дипломи, медалі, листівки, нагородні значки,
міні-оформлення, що дозволяє зробити заходи більш видовищними і
яскравими.

Застосування ІКТ в організації ефективної взаємодії з сім’єю
обґрунтовано необхідністю відповідати вимогам сучасного інформаційного
суспільства. Звичним стало інформування батьків про життя ліцею на сайті
навчального закладу http://talne-licey.pp.ua/node/1.

Наш сайт було створено учнями ліцею. Він містить саму
різноманітну інформацію про організацію роботи навчального закладу,
досягнення учнів та педагогів, цікаві моменти з життя. Створено також
ліцейний форум, на якому всі бажаючі можуть взяти участь у обговоренні
актуальних проблем. До кінця 2009-2010 н.р. на сайті ліцею планується
відкриття медіа-центру, де учні, батьки та вчителі зможуть обговорити
питання організації навчально-виховної роботи та організації дозвілля
ліцеїстів.

У ліцеї створюються об’єднання учнів і педагогів, для яких ІКТ –
не просто технологія, а цілий світ, що відкриває величезні перспективи
розвитку.

Організація канікулярної зайнятості учнів сьогодні просто
неможлива без ІКТ. Починаючи з складання бази даних (списків дітей з
необхідною інформацією про дитину і сім’ю), підготовки Програми зміни та
супроводжуючих документів. А застосування фотоапарату та іншої цифрової
техніки, використання розважальних і пізнавальних можливостей комп’ютера
роблять дозвілля дітей у ліцеї цікавим, різноманітним, і корисним.

При організації фізкультурно-оздоровчої роботи потенціал ІКТ
використовується при проведенні заходів щодо агітації за здоровий спосіб
життя, профілактичних та профорієнтаційних бесід. Завдяки Інтернету ми
маємо можливістьу профорієнтаційній роботі використовувати звязки з
нашими випускниками.

Учні не тільки дивляться науково-популярні фільми, запропоновані
педагогом, але й самі включаються в пошук інформації. Так з’являються
творчі та дослідницькі роботи дітей.

Співуправління учнівське і батьківське також представляє
перспективне спрямування для застосування сучасних інформаційних
технологій в освітньому процесі. Робота по співпраці включає не тільки
використання електронних презентацій при проведенні зборів. Підготовка
агітаційних матеріалів та бланків анкет, обробка інформації, її
подальший показ, своєчасне інформування учасників навчального процесу
про діяльність та результати роботи органів учнівського самоврядування
– ось неповний перелік справ із залученням ІКТ.

Використання ІКТ у виховній роботі зараз не тільки дуже
актуально, але й надзвичайно користується попитом. У результаті
реалізації всіх згаданих напрямків у нашому ліцеї значно підвищився
інтерес учителів у використанні нових технологій, зросла зацікавленість
дітей в олімпіадах, конкурсах та проектах, активізувалась робота зі
створення мультимедійних презентацій учнів.

Можна підвести підсумок і зробити висновок, що у виховній роботі
Тальнівського економіко – математичного ліцею

жоден ліцейський захід не обходиться без застосування ІКТ;

зростає інтерес учнів до участі в районних, міських конкурсах із
використанням ІКТ, у шкільних тематичних конкурсах презентацій;

усе частіше класні керівники використовують ІКТ у проведенні класних
годин, батьківських зборів і позакласних заходів;

кожен класний керівник працює над створенням методичної скарбнички;

розширюється використання ІКТ в профілактичній роботі;

активно використовується сайт ліцею.

Ширше використання можливостей ІКТ рекомендовано:

Для дитини

Як індивідуальний розвиток і самовиховання;

Як засіб додаткової мотивації до якого-небудь виду діяльності;

Як якісно новий вид наочності;

Як засіб інтерактивної організації діяльності;

Як ефективний засіб набуття досвіду оперування отриманою інформацією;

Як засіб формування навичок.

Для педагогів

Як новий спектр форм, методів, прийомів, засобів виховного впливу на
дитину;

Як інструмент контролю, обліку, моніторингу виховного процесу;

Як засіб комунікації та педагогічної освіти батьків.

Таким чином, використання ІКТ та Інтернету дозволяє оптимізувати
виховний процес, залучити до нього учнів як суб’єктів освітнього
простору, розвивати самостійність, творчість і критичне мислення. За
рахунок чого ж це відбувається? Перш за все – аудіо-і відеоряд
допомагають відтворити ситуацію, занурюючи нас в певні стани. Саме цей
механізм – емоційне занурення – і лежить в основі нових можливостей.
Комп’ютерні технології дозволяють інформації бути короткою, і в той же
час – яскравою. Додамо до цього інтерес школярів до комп’ютерів і ми
отримаємо включення емоційної сфери, яка і формує особливе ставлення до
світу, те саме «ціннісне сито».

Однак ефективність використання інформаційних технологій багато в
чому залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони повинні займати в
складному комплексі взаємозв’язків, що виникають у системі взаємодії
«учитель – учень». Не можна не відзначити важливість інших засобів і
механізмів виховної роботи, тому що за великим рахунком це лише засіб,
який має бути адекватною основним виховним цілям і завданням.

Заступник директора Тальнівського економіко-математичного ліцею з
виховної роботи Коломинська Тетяна Борисівна

Психолог ліцею Ткаченко Оксана Миколаївна

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020