.

Кейс-технології. Використання у навчальному процесі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 997
Скачать документ

Кейс-технології. Використання у навчальному процесі

Дистанційне навчання (ДН) – освітній процес, у якому значна частина
викладання здійснюється викладачем, віддаленим у просторі або часі від
учня. [2]. Саме таке тлумачення наводить педагогічний словник. Термін
„дистанційне навчання” використовували задовго до появи не те що
Інтернету, а й комп’ютерів взагалі. Це поняття вживали для позначення
таких форм навчання, як заочна, кореспондентська, домашнє навчання та
екстернат. Саме для таких форм характерне навчання на відстані. Однак
сучасне дистанційне навчання насамперед пов’язують з використанням
технологій і ресурсів глобальної мережі Інтернет.

Серед тлумачень змісту дистанційного навчання виділяють два підходи, які
істотно відрізняються з дидактичної точки зору [3].

Перший, досить розповсюджений сьогодні, передбачає обмін інформацією між
учителем та учнем або групою учнів за допомогою електронних мереж,
зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв чи інших засобів комунікацій. При
такому підході учень розглядається як одержувач деякого інформаційного
змісту та системи завдань для подальшого самостійного засвоєння.
Результати такої роботи повертаються вчителю для оцінювання якості та
рівня засвоєння матеріалу. Під знаннями розуміється трансформована
інформація, а особистий досвід учнів та їхня діяльність щодо
конструювання знань майже не організовується.

Другий підхід принципово відрізняється від попереднього. У ньому основою
виступає особистісна продуктивна діяльність учнів, яка будується за
допомогою сучасних засобів телекомунікацій. Цей підхід припускає
інтеграцію інформаційних і педагогічних технологій, що забезпечують
інтерактивність взаємодії суб’єктів освіти і продуктивність навчального
процесу. Обмін інформацією відіграє у цьому випадку роль допоміжного
середовища організації продуктивної освітньої діяльності учнів. Навчання
відбувається в реальному часі (чат, відеозв’язок, «віртуальні дошки»
тощо) або асинхронно (телеконференції на основі електронної пошти,
форуми). Паралельно зі створенням учнями освітніх продуктів відбувається
їх внутрішнє освітнє зростання.

Використання обох цих підходів потребує наявності вільного доступу до
глобальної мережі Інтернет. Останні дані, наведені на офіційному сайті
„Бюро незалежних статистичних досліджень”, змушують добре замислитися,
перш ніж рекомендувати учням шкіл дистанційне навчання. Ми говоримо про
створення рівних умов отримання освіти, і саме дистанційна освіта
покликана насамперед сприяти цьому. Однак про які рівні умови може йти
мова, якщо згідно з раніше згаданими дослідженнями кількість учнів
загальноосвітніх шкіл, що мають безпосередній доступ до Інтернету в
Україні, становить менше ніж 19%.

Тобто лише кожен четвертий має змогу отримувати освіту дистанційно. Коли
мова заходить про студентів, ця цифра зростає, але не настільки, як того
хотілося б і становить близько 40%.

Уже декілька років вчителями інформатики загальноосвітньої школи І-ІП
ступенів №57 м. Макіївки випробовуються різні підходи використання
дистанційної освіти, які не потребують використання мережі Інтернет
учнями. І серед них найбільш прийнятною є Кейс-технологія.

початку занять формуються пакети (кейси) з окремих тем. У разі, коли
учень за будь-яких причин не засвоїв матеріал даної теми або хоче
розглянути додаткові теми, він звертається до цих кейсів.

Однак при використанні цієї форми дистанційного навчання необхідні
висока мотивація й розвинуті пізнавальні здібності. Лише в цьому випадку
учні зможуть займатися в інтерактивному режимі, який надає їм можливість
на власний розсуд дозувати взаємодію з навчальним матеріалом і вчителем,
ставити йому запитання в міру необхідності. Перевагою ж такої форми
навчання є можливість урахування індивідуальних темпів навчання кожного
з учнів, насичений і швидкий зворотній зв’язок з учителем і
однокласниками.

Варіанти кейс-пакетів за темами: «Створення мультимедійних презентацій
засобами програм, що входять до пакету МS Office», «Мова створення
гіперпосилань НТМL», «Основи алгоритмізації та програмування на мові
Раsсаl», «Табличний процесор Ехсеl як засіб економічних розрахунків»,
розроблені та апробовані на практиці вчителями інформатики
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 57 м. Макіївки.

За їх визначенням до складу кейс-пакету слід занести:

• електронний підручник із зазначеної теми, бажано з ілюстративними
прикладами;

• роздруковані теоретичні відомості із зазначеної теми (для тих учнів,
які погано сприймають електронні підручники);

• завдання репродуктивного плану для надбання практичних навичок із
зазначеної теми;

• завдання практичних робіт з елементами творчого підходу;

• перелік тем для створення власних творчих робіт із зазначеної теми;

• електронна оболонка для тестування, яка може показувати правильні та
неправильні відповіді, а також накопичувати інформацію про всі звернення
до неї.

Апробація розроблених кейс-пакетів підтвердила доцільність їх

використання у навчальному процесі загальноосвітньої школи. Така

форма дистанційного навчання спроможна задовольнити додаткові

освітні потреби, особливо з навчальних дисциплін, змістовна частина

яких дуже швидко змінюється (першим номером у цьому списку стоїть

інформатика). Деякі з більш зацікавлених учнів можуть одночасно вивчати
дистанційно декілька тем, які не увійшли до шкільного курсу інформатики,
або ті, вивчення яких слід поглибити. Учні, що відстають, за допомогою
таких пакетів можуть підвищити рівень своїх навчальних досягнень.

Однією з обов’язкових умов використання кейс-пакетів у школі є створення
учнем власної творчої роботи. Крім того, перед використанням цієї форми
дистанційного навчання слід продумати можливості захисту робіт перед
учнівською спільнотою. У нашій школі такий захист відбувається перед
класом на додаткових заняттях, а більш вдалі роботи пропонують для
участі в науковій конференції. У 2005-2006 навчальному році рівень
запропонованих робіт був не дуже високим, більшість з них не
відрізнялися творчістю. У цьому році роботи змістовні, з творчим
підходом до їх виконання. На кінець першого півріччя сім робіт було
запропоновано до участі в шкільній конференції.

Література

1. Бальзак О.Д. Полное собрание сочинений: В 5 т.-М.

2. Педагогічний словник.

3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Метод.посібник:

У 3 ч./ За ред. акад. М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020