.

Інтегрований урок та його аналіз (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6717
Скачать документ

Інтегрований урок та його аналіз

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття
загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних
науках і відповідних їм навчальних предметах

Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень
про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх
взаємозв’язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню
знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ
оточуючої дійсності. Доцільність інтегрованих уроків зумовлена
завданнями інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук. Вони
сприяють розкриттю наукових законів та умов їх прояву в різних галузях
науки та сферах практичної діяльності; виявленню специфіки та можливості
прояву закономірностей, законів, ідей, теорій в оточуючій дійсності;
інтеграції діяльності вчителів із формування загально навчальних умінь і
навичок учнів (навчально-організаційні, навчально-інформаційні,
навчально-інтелектуальні); розкриттю багатогранності можливостей
застосування набутих знань учнів у різних галузях науки та сферах
діяльності; синтезу фактів, явищ, процесів з метою висунення нових ідей,
розробки гіпотез; інтеграції діяльності вчителів з формування творчої
особистості учня, розвитку його здібностей.

У процесі підготовки та проведення інтегрованого уроку беруть участь
кілька вчителів. Їх завдання полягають у: визначенні змісту та обсягу
навчального матеріалу з тих навчальних предметів, які вони викладають,
відповідно до поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку; вибір
форм і методів реалізації навчального матеріалу; виділення об’єктивно
існуючих зв’язків між базовими знаннями, які можна інтегрувати. При
цьому необхідно враховувати специфіку кожного навчального предмета та
його можливостей у розкритті загальних законів, теорій, ідей, які є
інтегруючою основою кількох навчальних предметів. Необхідна також
координація діяльності та дій учителів у процесі підготовки та
проведення інтегрованого уроку. У ролі координатора виступає ведучий
учитель з даної проблеми. До його обов’язків входить перш за все
конструювання змісту дидактичного матеріалу, визначення його
оптимального обсягу й ролі кожного вчителя на уроці, засобів їх
взаємодії та активізації діяльності учнів у процесі уроку, раціональної
технології реалізації змісту інтегрованого уроку, досягнення мети.

Структура інтегрованого уроку зумовлюється поставленими цілями та
завданнями; детермінується змістом навчання, особливостями діяльності
вчителів та учнів. Оскільки інтегрований урок – це в основному урок
систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, та його
оптимальною структурою буде: повідомлення теми, цілей та завдань уроку;
мотивація навчальної діяльності учнів; актуалізація та корекція опорних
знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче
перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; узагальнення та
систематизація навчальних досягнень учнів; основних ідей та наукових
теорій, предметів, що є складовими інтегрованого уроку.

??$?Технологія проведення інтегрованого уроку може бути різною. Це
залежить від цілей, завдань і змісту уроку, способів діяльності,
ситуацій, що виникають у процесі його проведення. Традиційно вона така:
повідомлення теми, ознайомлення учнів з цілями та завданнями уроку,
вступне слово ведучого вчителя чи учня (групи учнів), спілкування
вчителів та учнів, коментарі, доповнення, опанування, рецензування,
підбиття підсумків уроку.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграє його
навчально-матеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та
прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні
засоби, таблиці, графіки, схеми, алгоритми, інструкції, тренажери,
дисплеї).

Ведучий учитель у процесі уроку забезпечує високу організацію та
дисципліну учнів, їх самостійність, активність, ініціативність,
демократичність, тактовність та етику спілкування. При цьому велике
значення має інтегрована діяльність «активних» учасників уроку (учнів і
вчителів). Глибина, новизна, логічність і послідовність їх повідомлень,
своєчасна корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході уроку,
поєднання зусиль «активних» і «пасивних» учасників (інформаторів і
слухачів) сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого
уроку.

Підбиття підсумків інтегрованого уроку робить ведучий вчитель разом з
учнями. Алгоритм їх дій приблизно такий: співвідношення реально
досягнутих результатів з поставленими цілями та завданнями уроку,
повідомлення про реалізацію змісту уроку (повністю, частково, не
реалізовано); оцінка кращих повідомлень учнів з точки зору інтеграції
знань; аналіз недоліків у діяльності учнів і виявлення резервів
підвищення ефективності інтегрованого уроку, рівня навчальних досягнень
учнів.

У процесі спостереження та аналізу інтегрованого уроку слід
сконцентрувати увагу на таких параметрах:

визначення педагогічно доцільної теми інтегрованого уроку з урахуванням
об’єктивно існуючої основи змісту вивченого матеріалу з різних
навчальних предметів;

постановка й реалізація мети та завдань уроку, мотивація
навчально-пізнавальної діяльності учнів;

раціональність вибору змісту навчального матеріалу вчителями різних
предметів, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів,
системність і глибину їх знань;

раціональний вибір методів і засобів організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів;

раціональність технології проведення інтегрованого уроку;

інтеграція зусиль «активних» і «пасивних» учасників у процесі реалізації
поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку;

реалізація функціональних обов’язків ведучого вчителя у процесі уроку;

підбиття підсумків інтегрованого уроку та оцінка його ефективності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020