.

Інноваційний напрямокв професійній освіті зарубіжних країн – антрепренерська освіта (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2124
Скачать документ

Реферат на тему:

Інноваційний напрямокв професійній освіті зарубіжних країн –
антрепренерська освіта.

Сучасна освіта як і інші галузі науки насичена інноваційними процесами
та течіями, що відбуваються по всьому світу. У наші часи все частіше ми
спостерігаємо створення міжінтегрованих зв”язків між освітою та
бізнесом, економікою, медициною і навіть політикою. Результатом цього є
розробка нових навчальних програм, планів та методів навчання.

До таких інноваційних напрямків в освіті належить і так звана
“антрепренерська освіта”, виникнення якої було спричинено швидким
розвитком нових процесів у всіх сферах життя та необхідністю підготовки
учнів для життя та роботи в сучасному світі.

В перекладі з англійської мови (entrepreneur) означає антрепренер. Не
досить часто вживаємо ми це слово, яке в англійському тлумачиться як:1)
людина, яка здатна організувати та контролювати бізнес та яка вміє
прогнозувати та враховувати як можливий успіх так і можливі збитки; 2)
посередник в бізнесі.

Антрепренерська освіта – інноваційний напрямок в освіті, заснований та
розпочатий в 70-80х роках ХХ ст.Метою такого напрямку є підготовка
учнів, які повинні самі прогнозувати та вміти втілювати у життя зміни,
які необхідні для подальшого розвитку економіки країни, знаходити нові
шляхи для вирішення проблем, вміти прогнозувати, планувати та
спрямовувати економічний розвиток країни на шлях успіху та добробуту,
відповідати та слушно реагувати на глобальні зміни в світовій економіці,
допомагати спрямовувати розвиток економіки на виробництво якісних
товарів та послуг.

Антрепренерське навчання в країнах світу розглядається як життєва сила
суспільства, яка дасть можливість країні вийти на вищий рівень розвитку.

Сучасна освіта повинна надавати не тільки необхідні знання та навички
заплановані навчальними планами та програмами, але й інформацію, яка
розглядає життєвоважливі проблеми, навчити учнів прогнозувати та
планувати своє особисте життя пов”язане з трудовою діяльністю,
враховувати можливі успіхи та невдачі.

Життєвоважливою мотивацією виховного процесу антрепренерського навчання
є підвищення в учнів почуття впевненості в свої сили та здібності. Така
освіта спрямована на розвиток в учнів своїх їм вже відомих та
потенційних можливостей.

Вона розрахована як на учнів так і на вчителів. Таку освіту можна
розглядати як один із шляхів для будь-якої людини будь-якого віку, яка
отримує знання незалежно з якого предмету, надає можливість досягти саме
такого рівня в своєму навчанні, коли вона зможе знайти практичне
використання цих знань, визначити наскільки вони своєчасні та корисні на
сучасному етапі розвитку суспільства.

Глобалізація економіки, зміни, що відбулися як у приватному так і в
державному секторі економіки, призвели до зміни ролі освіти в розвитку
суспільства. У сучасному світі доти, поки людина не отримає відповідне
навчання ( у відповідному обсязі), хоча б на останньому рівні вищої
освіти або післядипломній роботі, сама школа невзмозі надати відповідну
підготовку учням. Таким чином зростає кількість дипломованих
спеціалістів, які закінчили вищі учбові заклади та які можуть стати
потенційними безробітними.

Зараз ми живемо у період глибинних змін. Система освіти повинна бути
зорієнтована так, щоб всі учні отримували відповідні знання, які б
допомогли їм адаптуватися та знайти себе в сучасному житті, де постійно
існує загроза безробіття. Саме антрепренерство надає можливість отримати
учням більш ніж 90 різних знань, навичок та вмінь, які допоможуть їм в
необмеженій кількості життєвих ситуацій.

Зарубіжні педагоги вважають, що антрепренерство необхідно та його
повинні викладати для того, щоб не тільки запобігти учням – майбутнім
дорослим опинитися серед лав безробітних, а також надати їм знання, які
б можна використати при будь-яких змінах в різних життєвих ситуаціях та
які б стали у пригоді за будь-яких змін у житті та роботі та допомогли
пристосуватися до нового становища.

Метою навчальних програм з антерпренерства є навчити учнів:

– визначити для кожного саме поняття антрепренерства, його цілі,
можливості та необхідність;

– надати вміння складати бізнес-плани та навчити організовувати роботу
малих та великих підприємств;

– зрозуміти та навчитися дуже гнучко реагувати відповідно до ситуацій;

– зрозуміти, що гроші – це інструмент, завдяки якому можна досягти
успіху та подальшого розвитку (навчити відноситись до грошей як до
інструменту, який використовується у житті)

– зрозуміти для себе важливість незалежності та того, що власне саме ти
є власником та розпорядником своєї долі;

– правильно та відповідно спілкуватися, тому що правильне спілкування є
важливим фактором успіху в бізнесі;

– зрозуміти важливість етико-громадянської відповідальності;

– ставити перед собою реальні цілі та досягати їх;

– зрозуміти, що антерпренерство – це напрямок життя, який може обрати
кожна людина, працюючи на державних або на приватних підприємствах;

– осмислити, що саме важка праця – це ключ для досягнення успіху;

– зрозуміти, що антрепренер – це всебічно-розвинута людина, яка цінує
життя та вміє добре працювати та відпочити;

– підходити до вирішення проблеми з точки зору, що саме вони (ті ж самі
проблеми) можливо нададуть вам нові можливості (стануть вашими
можливостями у вашому подальшому житті або бізнесі);

– запобігати або навіть використовувати ризикові ситуації в свою пользу,
таким же чином відноситись до сили ваших суперників;

– працювати в команді;

– оцінити важливість саморозвитку та освіті впродовж життя;

– набути комунікаційні навички та вміти сприймати та оцінювати критику з
боку інших.

Такий підхід визначає необхідність впровадження антрепренерського
навчання вже на етапі навчання в коледжі та доуніверситетської
підготовки.

Цей інноваційний напрямок освіти отримав своє розповсюдження в Канаді,
Китаї, Австрії та інших країнах світу маючи різні наголоси залежно від
країни та рівню її економічного розвитку, хоча взагалі антрепренерську
освіту можна віднести до економічної освіти.

Наприклад, у Китаї антрепренерська освіта займає вагоме місце серед
багатьох нових концепцій, інноваційних форм та методів економічної
освіти. Вона розповсюдження в основному серед молодих людей віком до 30
років, які вже отримали вищу освіту та можуть грамотно використовувати
новітні досягнення науки та техніки для подальшого успішного розвитку
економіки та промисловості країни.

Найбільша кількість спеціалістів з такою освітою працює в промисловості,
сфері інформаційних технологій, електронно-комерційній діяльності,
комунікаційних процесах та технологіях, фармакології, матеріалознавстві
та наукових розробках для сільського господарства.

$

&

3/4

Oe

U

~

???????$??$???????v?Саме на спеціалістів з антрепренерською освітою
суспільство покладає надію та визначає як основну силу, яка розвиватиме
та виведе Китай

на вищий рівень життя.

Така освіта нагадує перші моделі капіталізму, які базувалися на грошах,
але зараз вона тільки підтверджує, що знання, так як і капітал, однаково
важливі.

У Відні (Австрія) 2000 році професором Джозефом Шумпетером розпочато
пілотний проект, в основу якого закладені основи антрепренерської
освіти: виховання почуття відповідальності, незалежності в прийнятті
рішень, креативне мислення. Група “Ханделсакадемік”, яка працює за цим
проектом, намагається втілити холестичний напрямок в освіті, який
поєднує елементи загальної освіти з антрепренерським мисленням та
діяльністю. Метою освітян є не створення ізольованного предмету, а
навчити учнів різноманітним навичкам, необхідним у житті, працювати
разом в одній команді. Програма розрахована на 5 років, навчальні
програми включають щотижневі уроки з інструктором, який допомагає учням
підвищити свій рівень до вищих стандартів.Учнів навчають управляти своїм
персональним часом, створювати для себе своє особисте середовище, вміти
контролювати свою вдачу та отримати ментальну орієнтацію.

Для розвитку незалежності у майбутніх антрепренерів створені додаткові
щотижневі індивідуальні уроки, позапрограмні групи навчання.

У Канаді антрепренерство стало пріоритетним напрямком в освіті. В
більшості програми з антерпренерської освіти впроваджуються як
інтегровані модульні курси розраховані на 3 останніх роки навчання у
школі, з 10-го класу обов”язкової середньої школи аж по її закінчення.
Наприкінці навчання в останньому 12-му класі учні взмозі започаткувати
свій власний бізнес. Цікаво зазначити, що для 11-го та 12-го класів така
освіта є обов”язковою. Наголос в програмах з антерпренерської освіти
ставиться на комунікаційні навички від яких, як вважають канадські
спеціалісти, залежить успіх антерпренера. За два останні роки навчання у
школі учні повинні розвинути презентаційні навички (в усній формі
представити свої здібності та вміння), вміти правильно составити та
написати бізнес-звіт, розвинути журналістські здібності (створити макет
бюлетеня, відредагувати та опублікувати його), вміти створити рекламу
або об”яву, правильно оформляти ділову переписку та складати резюме.

Англійське відділення в канадських школах доповнює курс атерпренерства
викладанням літератури, вважаючи, що учні повинні навчитись самостійно
аналізувати процес розвитку суспільства та вміти висвітлювати соціальні
та економічні зміни, що відбуваються, що надасть можливість об”єктивно
оцінити сучасний стан розвитку країни.

Програми з антрепренерської освіти вимагають від вчителя творчого
підходу для викладання цього предмету. Проблеми та можливості, які
постають перед учнями кожного дня та їх розв”язання вимагає від
викладача постійно заходитись у вирії сучасного життя, яке і є джерелом
для розробки таких навчальних програм.

Викладаня антрепренерства спрямоване на створення в учнів впевненості в
досягнення своєї мети та в свої сили. Часто протягом навчання в учнів
формується закомплексованість з приводу того, що вони не все змогли
охопити та вивчити або що вони ще не здатні для розпочатку та вирішенню
важливих “дорослих” справ. Саме атрепренерська освіта дозволяє учням
протистояти такій психології та сформувати в учнів більше впевненості в
свої сили.

В своїх методиках канадські викладачі спираються на відношення до учнів
як до “механізму, який може і повинен працювати”, а сам викладач є тією
силою, яка веде та іноді підштовхує студентів для досягнення накресленої
їми мети, але завжди з вірою в їхні сили. Зважаючи на те, що
антрепренерство розраховано на різні рівні студентів, навіть для тих,
хто можливо не оволодів в необхідному обсязі академічними базовими
знаннями, велика увага у навчальних програмах приділяється вихованню в
учнів почуття самовпененості та впевненості у свої сили, вмінню
протистояти можливим невдачам та аналізу ситуацій. Не має нічого
найкращого ніж впевненіть у собі та розуміння того, що ти можеш бути ще
кращим, розумним та талановитим.

Для ефективної та успішної розробки і створення навчальних програм з
антрепренерської освіти канадські педагоги в навчально-виховному процесі
спираються на слідуючи критерії:

– мінімальне зосередження вчителя на “правильних відповідях”, вважаючи,
що не може бути єдиної ” правильної відповіді”, а можливі нові або кращі
відповіді , розвиваючи в учнях елементи творчого пошуку, аналізу та
надаючи їм почуття гри більш ніж сходження на освітянський Еверест;

– використання активних методів: дискусій, ситуаційно-рольових ігор,
метод аналізу проблемної ситуації тощо;

– чітко окреслена та мотивована мета, шляхи її досягнення, можливості її
інтегрування в інші сфери діяльності;

– необмеженість методик викладання;

– необмеженість об”єктів викладання;

– застосування методик, які б пробудили в учнів бажання творити та
працювати, надали їм можливість використовувати вже отриманні їми
вміння, знання та навички;

– навчальні програми повинні спонукати учнів до розпочатку нових
бізнес-справ або до виникнення в них такої ідеї;

– наголос на “можливостях”, які учень може використати з вигодою для
себе та вміти реально їх оцінювати;

– навчальні програми повинні визначати атрепренерські можливості самого
вчителя;

– навчальні програми повинні бути інноваційними.

Такі програми не сфокусовані тільки на малому бізнесі, їх метою є
навчити працювати та викорисовувати набуті навички та знання у
промисловості, бізнесі, управничих структурах, освіті та у повсягденному
житті.

Вивчення оточуючого середовища (економічного стану країну та регіону,
розвитку промисловості, ринку праці тощо) допомагає учням не тільки
володіти сучасною інформацією, але й вміти ефективно пристосовувати її
для себе.

Наші очікування від молоді, нашого майбутнього, зможуть виправдати себе
тільки тоді, коли вона повірить у свої сили, зможе насправді оцінити та
поставити перед собою цілі та задачі свого майбутнього, свого та країни,
які б були достатньо реальними для їх здійснення.Можливо саме
антрепренерство допомогло б не тільки сьогодняшним учням, але й
студентам різного віку знайти себе у сучасному складному житті, вчасно
та уміло визначити своє місце у великому механізмі країни, що призвело
би не тільки до зниження рівня безробіття , але й до підвищення рівня
життя в країні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020