.

Гучок Оксана Борисівна. Гурток з хореографії для молодших школярів. 

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
30 21271
Скачать документ

Гучок Оксана Борисівна,

хореограф Уманського навчально-виховного

комплексу №1 Уманської міської ради

Програма гуртка з хореографії

(для молодших школярів)

Пояснювальна записка

Хореографічне виховання має велике значення в естетичному розвитку
дитини; засобами танцювального мистецтва воно прищеплює любов до
прекрасного. Саме така мета стоїть перед керівниками хореографічних
гуртків у школах, оскільки естетичне виховання повинно починатися в
ранньому віці.

Завдання педагога-хореографа полягає в тому, щоб невпинно підвищувати
хореографічну культуру дітей, знайомлячи їх з кращими зразками
танцювального мистецтва, з життям і діяльністю провідних хореографів і
композиторів, які працювали в царині балетної музики. Крім того,
педагог-хореограф повинен навчити своїх вихованців основ танцювального
мистецтва, дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку,
враховуючи вікові особливості учнів.

Основне завдання програми – дати учням початкову хореографічну
підготовку, виявити нахили дітей і задовольнити потребу в руховій
активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність,
координацію рухів та ін.

Мета програми – навчити дітей основ танцювального мистецтва,
дати їм необхідні знання, навички, танцювальну техніку, враховуючи їх
вікові особливості.

Програма складається з таких розділів: ,,Ритміка’’,
,,Танцювальна” азбука”(елементи класичного та народно-сценічного
танців), ,,Танцювальні елементи”(етюди та танці).

Початковий курс програми розрахований на чотири роки навчання
по дві години на тиждень(72 години на рік).

Пропонований обсяг змісту програми забезпечує набуття учнем
основних знань і навичок хореографічного мистецтва, які надалі можна
застосовувати як у побуті так і в сценічній діяльності.

Календарне планування має охоплювати усі розділи програми. У
ньому рекомендується вказати програмовий матеріал, вимоги, зміст роботи.

Організаційно-методичні рекомендації

Кожне заняття має включати всі основні розділи програми. Час, відведений
на кожний розділ, можна варіювати залежно від теми, мети і завдань
уроку. Важливо так організувати заняття, щоб перехід від одного виду
діяльності до іншого був логічним і природним.

На заняттях з хореографії учні повинні бути вдягнені у легку, естетичну
та зручну для рухових вправ форму одягу.

Заняття мають відбуватися у світлому, добре провітреному приміщенні з
дерев’яною підлогою. Приміщення повинно бути обладнано спеціальними
станками (діаметр палиці приблизно 5 см), які кріпляться на металевих
кронштейнах. Висота станка 65-80 см, відстань його від стіни – 30 см.

Урок з хореографії проводиться під музичний супровід. Календарне
планування повинно охоплювати усі розділи програми.

Вік 6-7 років

(1 клас)

Завдання:

Характер рухів повинен бути різноманітний: плавний, м’який, енергійний,
чіткий…

Ходити легко, плавно, ставлячи ногу з носка і на півпальцях.

Бігати спокійно, безшумно, ставлячи ногу з носка; стрімко, широко в
різному темпі у межах одного завдання.

Діти повинні уміти застосовувати вміння і навички, якими вони оволоділи
у попередніх групах.

Ритміка: – 20 год.

Стрибки з однієї ноги на іншу.

Підскоки на одній нозі, другу зігнути в коліні на 45?, винести вперед
або назад ( від 2 до 4 разів).

Галоп з великим просуванням і в швидкому темпі.

Па польки вперед, назад, навколо себе.

Танцювальна азбука:- 20 год.

Вправи обличчям до станка:

Позиції рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ.

Позиції ніг: І,ІІ,ІІІ (напіввиворотні).

Висування ноги по підлозі вбік, вперед, назад з І, ІІІ позицій(батман
тандю).

Напівприсідання на двох ногах за І, ІІ, ІІІ поз.(демі пліє).

Піднімання на півпальцях за І, ІІ, І ІІ поз.(релеве).

Перегини корпусу.

Вправи на середині залу:

Уклін (для дівчат, хлопців).

Положення рук: на поясі, за край спіднички.

Плавний рух руками(пор де бра 1, 2).

Стрибки на двох ногах за VІ поз.(соте).

Рухи народних танців: 32 год.

Елементи рухів російського танцю:

Припадання;

Плавний хід;

Перемінний крок;

Крок з притупом;

Напівприсідання;

Плавні рухи рук;

Елементи рухів українського танцю:

Бігунець;

Вихилясник з притупом;

Бічна доріжка;

Жабка у напівприсіданні;

Напівприсідання з підніманням ноги вперед;

3. Етикет бального танцю:

виконувати танцювальні кроки на півпальцях у характері музики на дві,
три чверті;

виконувати підготовчі рухи до вальсу, різні положення у парі,
хвилеподібні рухи в ритмі вальсу;

танцювати «па шасе»і «па польки» вперед, «па боковий галоп», розлучатися
і зустрічатися з партнером;

виконувати у фігурі «віконечко» крок з боку в бік і вперед-назад
(спрощене балансе).

4. Рухи в характері польки:

кружляти підскоками навкруг себе, у парі, під руками, навколо партнера;

застосовувати випад на коліно і кружляння дівчинки навколо хлопчика;

виводити ногу вперед на носок з І позиції і двічі вдаряти носком по
підлозі ( на зразок піке ), завершуючи рухи потрійним притупом;

підскакувати у боковому галопі по колу ( на три такти), на четвертий
такт – потрійний притуп, потім змінити напрямок галопу;

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець першого року навчання

Учні повинні знати:

Що танцювальний рух, ритмічна вправа виконуються під музичний супровід

Виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру виконання
танцювального руху.

Основні танцювальні позиції.

Учні повинні вміти:

Визначати темп і характер музики, що супроводжує танцювальні рухи.

Орієнтуватися на площинні, координувати свої рухи з музичним супроводом.

Починати рух з початком звучання музики, виконувати танцювальні вправи,
поклони.

Вік 7-8 років

(2 клас)

Завдання:

Повторення вивченого в 1-му класі, але дещо у прискореному темпі.

Вправи виконуються боком до стіни(станка), у нескладних танцювальних
комбінаціях.

Додатково визначаються елементи рухів українського танцю, а також інший
танцювальний матеріал.

Ритміка: – 18 год.

Характер, темп, динамічні відтінки у музиці, їх передача через рух;
затакт, затактові побудови.

Особливості маршу.

Танцювальні жанри: вальс, полька, галоп.

Ознайомлення з музичними розмірами 2/4, 3/4, 4/4.

Танцювальна азбука: – 21 год.

Вправи біля станка (боком):

Кидки ногою з І і ІІ позиції вперед, вбік, назад (батман тандю жете).

Глибоке присідання з відривом п’яток від підлоги (повне пліє).

Коловий рух ногою вперед і назад по точках (ронд де жамб партер ан-де-ор
і ан-де-дан).

Удари працюючою ногою по щиколотці опорної ноги (батман фраппе).

Переведення працюючої ноги (пассе), підготовка до вірьовочки.

Чергові кидки з перескоком з однієї ноги на іншу, вперед, за VІ позицією
на низьких напівпальцях (чосанка).

Згинання до щиколотки і відривання працюючої ноги у вільному положенні
вперед на 35? з одночасним підскоком на опорній нозі (угинання).

Вправи на середині залу:

Поза круазе ( вперед, назад).

Плавний рух руками (пор де бра, три перших види).

Стрибки: на двох ногах за І, ІІІ позиціями(соте), зі зміною ніг під час
стрибка (шанжман де п’є).

Рухи народних танців: – 33 год.

Український танець:

– Основні положення рук в українському танці: кисті рук, стулені у
кулачки, великий палець закладений за пройму кептаря (дівчинка); руки,
зігнуті у лікті, лежать позаду на поясі, долонями назовні (хлопці).

– Бігунець. Вірьовочка. Тинок. Вихилясник із потрійним притупом.

– Угинання. Простий танцювальний біг на напівпальцях.

Російський танець:

Змінний хід (російський);

Припадання;

Крок з ударом;

Рух руками.

Етикет бального танцю:

англійський вальс;

блюз.

Рухи в характері польки.

Білоруський танець.

Танцювальні етюди і танці будуються на зазначених елементах.

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець другого року навчання

Учні повинні знати:

Що характер і темп музики передаються через танцювальний рух.

Що музичні розміри визначають танцювальні жанри.

Що зміст музичних творів можна передавати через танцювальні рухи.

Учні повинні вміти:

Передавати в рухах зміст і образи музичних творів.

Виразно, правильно і ритмічно виконувати під музичний супровід
танцювальні вправи, етюди, композиції.

Виконувати елементи рухів українського танцю.

Вік 8-9 років

(3 клас)

Завдання:

Повторюється увесь матеріал, пройдений раніше, але дещо прискорюється
темп—вправи виконуються у нескладних танцювальних комбінаціях. Крім
того, додатково вивчається інший танцювальний матеріал.

Ритміка: 14 год.

Ознайомлення з розмірами 3/8, 6/8, ритмічними малюнками з тріолями,
складними розмірами.

Розширення уявлення про танцювальні жанри: гавот, менует, полонез.

Танцювальна азбука: – 22 год.

Вправи біля станка:

Повне присідання (пліє) позиції ніг.

піднімання ноги на 90? (релеве лян).

Великі кидки ногою вбік, вперед, назад (гранд батман жете).

Перегини боком до станка, вперед, назад.

Додатково вивчаються вправи з тренажу народно-сценічного танцю.

Напівприсідання для дівчат і повне для хлопців за І, ІІ, ІІІ, V
позиціями.

Виведення ноги (носок, каблук, носок) з ІІІ позиції. Вивчається окремо у
кожному напрямку (вбік, вперед, назад) з поверненням у ІІІ, V позицію.

Середній батман убік з ІІІ позиції з ударом об підлогу напівпальцями.

Підготовка до каблучних рухів, опорна нога на напівпальцях, удар
працюючою ногою об підлогу за VІ позицією.

Винесення ноги на каблук вперед і вбік.

Удар усією ступнею (у VІ позиції) і винесення ноги на каблук убік.

Чосанка з поворотом від станка.

Почергові переступання опорної ноги на всю ступню, а працюючою—вперед на
ребро каблука, назад на напівпальці (переступчик). Колове ковзання по
підлозі(колисання). Похитування і уклін уперед, убік, назад із
переступанням з ноги на ногу(угинання з гойдалкою).

Вправи на середині залу:

Повторюються вправи, розучені біля станка.

Пози 1-го, 2-го, 3-го арабесків із відривом ноги від підлоги.

Стрибки, скакунець-стрибунець (український).

Танцювальні елементи: 36 год.

Шасе (ковзний стрибок), крок полонезу, балянсе (похитування), вальс,
вальсова доріжка, па де буре (дрібні переступання).

Припадання з подвійним ударом, подвійна вірьовочка (з пересуванням на
півпальцях), голубець, вихилясник з угинанням, залітний крок, присядка,
розніжка(для хлопців), повзунець, гусячий хід(для хлопців).

Поворот на напівпальцях (типу сутеню).Поворот на двох припаданнях.

Рухи народних танців:

Російський танець: традиційний російський хід, припадання (бічний хід,
прості оплески, присядки).

Український танець: приставний крок (вправо, вліво), чосанка,
переступання на високих півпальцях, простий танцювальний крок із
розведенням рук, крок веснянки, бічна доріжка, присядки.

Етикет бального танцю:

англійський вальс;

віденський вальс;

блюз;

рок-н-рол.

Білоруський танець

Танцювальні етюди будуються на зазначених елементах.

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець третього року
навчання

Учні повинні знати:

Що вправи танцювального екзерсису формують поставу.

Назви вправ екзерсису, танцювальних рухів.

Правила виконання танцювальних вправ, рухів.

Учні повинні вміти:

Виконувати вправи екзерсису.

Виразно, правильно і ритмічно виконувати під музичний супровід
танцювальні вправи, етюди, композиції.

Передавати характерні рухи танців регіонів України та сучасних.

Вік 9-10 років

(4 клас)

Завдання:

Повторюються усі вивчені вправи. Але у більш прискореному темпі і у
різних комбінаціях. Додатково розучується інший танцювальний матеріал.

Ритміка: 8 год

Елементи музичної грамоти й ритмічні вправи. Систематизація знань з
музичної грамоти і зв’язок руху з музикою.

Танцювальна азбука: 24 год

Вправи біля станка:

Кидок ноги на носок з відриванням від підлоги (батман піке).

Плавні згинання ноги в коліні у положенні ступні на щиколотці в усіх
трьох напрямках на 45? (батман фондю). Великі кидки ( гранд батман
жете).

Ковзний рух ноги в усіх трьох напрямках з відривом її на 45? , 90?
(девелопе).

Додатково вивчаються вправи з тренажу народно-сценічного танцю.

Повне присідання за І, ІІ, ІІІ,V позиціями.

Виведення ноги (батман тандю) з І позиції вперед, убік, назад із
переведенням ноги з носка на каблук і назад на носок із додаванням
напівприсідання при поверненні у В.п.

Винесення ноги з V позиції на каблук в одному з трьох напрямків без
відриву п’ятки опорної ноги.

Кидки на 25-30? (на середині залу).Ковзний рух ноги з відриванням її у
трьох напрямках на 45? (девелопе).

Різке девелопе на 45? у комбінації з підготовкою до вірьовочки.

Прикарпатський переступчик.

Переступчик з підскоком у прямому положенні та навхрест.

Дріб (для хлопців).Крок “Аркана”.

Стрибок із зігнутими ногами (підошва до підошви).

Мітелочка. Розтяжка.

Вправи на середині залу:

Виконуються всі вправи, розучені біля станка. Всі вони можуть
виконуватись в положенні круазе й ефасе.

Танцювальні елементи: 40 год

Змінний крок з кидком ноги назад.

Припадання з подвійним ударом.

Вірьовочка з переступанням на напівпальцях.

Подвійна вірьовочка.

Підготовчі рухи для виконання дробів. Ключ затактовий. Дріб з підскоком
( з синкопою).

Основні рухи прикарпатських і закарпатських танців.

Основний хід “ Гуцулки”.

Основний хід “Аркана”, чосанка, поворот на місці, по одному в парі.

Бічний гуцульський хід.

Бічний хід танцю “Аркан”.

Бічний закарпатський хід

Етикет бального танцю:

англійський вальс;

венский вальс;

рок-н-рол;

фокстрот;

танго;

блюз.

На зазначених елементах будуються російський, український, матроський
етюди.

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець четвертого року
навчання

Учні повинні знати:

Обсяг матеріалу, опанованого за 4 роки.

Про роль хореографії у житті людини, в особистому житті учня.

Характерні особливості танців різного походження.

Назви всіх танцювальних вправ, рухів, танців, що вивчалися в початковій
школі.

Учні повинні вміти:

Практично використовувати набуті знання в різних видах
художньо-естетичної діяльності.

Виразно, ритмічно, правильно і вільно виконувати нескладні танцювальні
композиції та танці.

Навчально-тематичний план

1 клас

Зміст роботи Кількість

годин

Дата

виконання

1. Ознайомлення дітей з хореографією, як видом мистецтва. Вивчення
танцювального та приставного кроку. Побудова в колону, коло, лінію,
змійка. Уклін, позиції рук (підготовча, І, ІІ, ІІІ ), позиції ніг ( І,
ІІ, ІІІ, VІ ). Підготовчі вправи для рук. Релєве, демі пліє, батман
тандю. Бігунець.

Рухи українського танцю:

виконувати колупалочку з притупом та підскоком;

виконувати припадання;

виконувати зальотний біг (на кожну 1/4 такту) у швидкому темпі;

рухатися складаною ходою (перемінний крок) у помірному та пожвавленому
темпі;

танцювати плавний крок «веснянка» у повільному темпі;

танцювати нескладний дріб у помірному темпі, поєднуючи пристуки
вісімками, чвертями, половинними;

виконувати вихилясник з потрійним притупом.

Український етюд.

8

вересень

2. Перегинання корпусу назад, убік. Препарасьйон (підготовчій рух до
вправи ). Пасе пар тер по І позиції. Поняття точок зали.

Рухи українського танцю:

виконувати вірьовочку на 4-8 тактів, відступаючи назад;

рухатися гуцульським пружним кроком убік;

8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020