.

Гордієнко Надія Іванівна. ‘Спілкування як царина людської моральності’.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1519
Скачать документ

« С????ня, як ??? лю??? ?????і»

Г??є?о Н?ія І???а,

П?ра???? ????о- ???? ???? «Д????й ????? ??? – ???????я ??а І-ІІІ ???і?,
???ь ????? ?????, с. П?ра?в?, К????і???? ???, Ч????ї ???і.

Т?. 95-2-40

В????ь лю???о ?і???ня ?ла ??і?? ? ??і? ???и. За ??єю з ???, ???????у
????і Е?? ???ли ?????и ?ід: п??? ?я ??ір?й, а ???о – ????й.

П??? ?я Е?п ???? ?? я??, ?к ?я?юю? ?ій ??р: «Ті?? ??з ?, ? є я?к, ?
????? ?? ???, ????я, ??нює?, ????. Я?к ?б?ь лю?й ????, ??? ??а, ?? ?р??.
То ? ж ?? ?? ??? ?д я???»

Д??? ?я Е?п ??у ???в я??. Г???р і ??і ?? ?????о ????і. А? Е?п ?я??: «За
????ю я?? ? ?і???ся ?? з ??м, ???є? ??і ???я, ???о, ??є?ся, ???ся,, ?є?,
???є?, ???є? ???ня, ???є? ?? ???. За ????ю я?? ??ю?ся ??а, ?????ся
???ра. То ? ж ?? ?? ???, ?ж яз??»

О???о, ? ?з ?і???ня ????е і???ня лю???о ??і???. О???о ? ???аю? ?, ?о
???? ?с ?? ??. Н????, ??і?? Р. Б?д, я?й ??я?м ??и ?ся?в ????в ?? ??д
?і?в А????и, ??в, ? лю?? ? ?? ?і??я ?з ??ів, ???в, ?з с????ня з і??и, як
? ?? ?? б? ???у ?о ???ю. У ????? ?н ??в с??ю ? ????о ????ня, а ???в ??
?????ня й ???і?. Ві??, ? ??я?? ????ям у С????ій Г??ї ?в ???і?, ??о ????
?і????ь із ?????.

О?е, ?і???ня — ? ?????і?а ? ????ва ????я, ??? я?ї ????ь ?з??я ?? ??? і
??н ???и ???т??и ??і?? ?я???і (і????єю, ???и, ???я?, ?і??и ??) . І??и
???и, ?і???ня — ? ????я ?? ?о ??? лю?й, ?ря??? ? ????ня ? ?’є??ня ??? з
??ю на???е?я ???н і ?ся??ня ????? ????ту. З????, ? в ??і??ій ?? ??є ??а
“?і???ня”, є ?? ??о Communication, я? ????ь ???? ??е, ?ж “?????я” в ??й
?????.

З????, що я?и люд?а ?я? в я??ь ?и??ій ????і, ?, ?ім ?ї, ? ?? б ???о
і??о ?б’є?а, в ??му ?? її ?я???ь ? ?? б ??й як?о-??? ????? ???.

В???о ????? ???ня ??-я? лю??а ?я ?о ??? ??? ??? ??? в ????і ??? ????в
між лю?? – ????и ?б’є??и ???я?, ???лю??я і ?ї, ??о в ????і ?і???ня. Ті??
? ???м, я?й ???яє ?й ? ?й ?т ?я???і ? лю??е ?і???ня, лю??і ???? (?о й
??і ???? лю?? ? ?і?м, ?ж ????ні ? зр?? ?і???ня), ? ?ж?о ??? ?о ?? ???ню
???? ?гу. Як ???? ?і???ь, ?к і ???? ?я???ь лю?? ?-??? ???юю? в?ь ?іт
???, ?ю ???у її ??? – і ?е ж ???е ?і???я лю??а ?????ь ????ь ? у ?і???і і
??? ? в ?я???і як ?к?, а ?? в ??? ??? ?і???ня С?е ?т ???? ?????? ???є
?в???ї ??и, ??ою ??ю ??і??є ?ій ???? і ??????й ???і?.

О?е, ? я?яє ??ю ??а лю??? ????в як ??? ?????і?

Н????д ???? ??у ? ?, ? ????и ?ж лю?? ??? ???? ??ц??о ???о ???ня з ??и ??
?я? в ?х ????ї ?б’є????і лю??. В ??-я?? ??і??? і?? ??? ?? і ????, у я?х
лю? ??ля?ся ?? ? ??? ?? як ? ?’є?ів, а ? ?б’є?ів, ??аю? ??х ????в ?????и
«??я?? ???» – ?кі???и, ????? ? ?????х ?ін і ???і???х ???, ???, ???ю я?х
? ? ?о і?і ?ї ??? ???о ?р????. К М??, а ?і?м ? ?м і ??? ??????в ??????ї
????ї XX ?. ???и в ??й ?’є???ії лю?? ?ояв її ????ня ?д ???ї ????. З??ою,
?к ?? й є, ??е в ?? ???? ???? ???е ????ня ????ся ??ля?? як ???м ????не й
?????е. На ??-я?й ???, в ??-я?й ????ій ?? лю??, ?? б і??и, ????ся
??????и, ??о ???? ??м ????? ??і ???е?? ???? ?ї, ???і ????ся й ????и ?
???, ? ???ю?, як ??о ?? ?’є?. У? ?, ???юємо, с ??? ?????ою ??ю ??і???
??я, ?з я?ї ???є ???? б ?яку ???????ь і ??і???ь.

С???ій лю??? ?? ?і???ня ??р???ся ??, ?? ???р, ???т, ?і??ід?к ??? ??д ??
як і??а-?б’є?, ? її ????о ??? ? б?ь-я?ї ?????? ????і? ??и, – і??а ?????
??і???, ? ????а, ??? в ??-я? ?? ?????я ? ?с я??? ???, ???і??? ??? ??я?.
Т? ????ю?ся ?я ?с лю?, к?и ? ??єнт??і ? ?х, – ?є?, ? ???и ????о ????а і
????я О. О. У????? (1875–1942), ????у ? ї?є ??: ? ?? ?? лю?? ?о я?? ????
??є? їх, а й ?? ??? ????я ? ?х «?-лю??? – ????, ???ю?? ???і? їх «???и?»,
??дя? з ї?іх ???х ???в і ???ів.

К???, ???е ???тя ???і??? «п????ня» ?і??і??а: ??ляє?ся ?к, ? ??і ?? ? ?є?
??? з лю??ю, ???? ???ся ? ?ї як ? ???д?й ??і?? ???т, ? ???юю? п? ?????
її ?????? ?і?, –? ??? ????? ? ?? її ???і??й ??яд, ??яд лю?? ? ???у,
??ия?і ? ???? ????? й ????ює?, ? ???і я??? ??м ? ?й ??яд ???і?и, ???
???юю? ?? ????я до «? ????ї» ??? лю??. С?е з ??о ???у і ???є?ся ???нє
?і???ня – а ??м з ?м ??аю? і ?? ???? ????, ???? ??’я?у й ???і????і, ???і
й ???, ????і й лю??. С?е з ??о ???у ?? ???? ??ваю? ??о ?????о ??у, ??о
лю???о ґ??у.

О?е, ?з????? ?іт лю??? ???? ???? ??ою ??????? ??і??ї ?????і ??м??д у ??
??? ???і, в я?? він ????є?ся як ?і???ня, ??о як ???’є?? ???дія ?ж лю??.
С????ня, ??м ??м, і ?я?яє?ся ????ою ???ю лю??? ?????і.

О????я ?????, ? ? ?і??ї ????о ????? ???ів ?і???ня, ?????, ?????ну ?????ь
і ???ня я?ї ??? я?і? ????ює ???а лю??. Р????и ??о ?????ня і ???я? ?ій
???? у ?х ??? ???? ?ло??ї, ????ії, ??и (??а ?? б ? ??ти – ????ії, ?????,
???? ? ін. П? ??у ? ??ою з ?????? ?????? ????н ?оя? ???і?і ??? ???? в
??? – ????і ????, ???, ???, ????я, ????о ??, – я? ?е ????о ??аю?ся з
????? й ???? ????о ?і?у??я і ??????о ? ?? ???аю? їх ?????ю?й ??в.

Т?? ??м, ? ?є? ???? ???? ?о ????? «??????? ???? ? ?? у ????ї XX ?., а й
у люд??й ???? ???м, – ???т, ???, як ? ???, ???? ? ?????я уя??ь ?о
лю????? ?? ?і???ня в ??і???і?і?х її ?оя?х.

П??? ????, ?о я?й і??ся, ? ??а ??? ???. З??аю? ????а ?????ь, ???зм ?????
??я ??о ?іл?ую? ????ь і я??? ??? ??ю??? ????в: ????о ?д ???ї ?? ? ???
??і? ???є?ся з ????і??и лю??, ??????? ??? ????? ?о??ів, ???іх ? ???і??
??, ??? ??й, ???ій, ???р, ????? ? ???? ?іє??ій. Б???? ?? ???? ?????ї,
???????й ????м ????м і?????? ???в, ??? ???? ?? до ??? ????і ??? ???,
???, ????, ????, ???ую? ????? ???н «??????????, – а ??м ?? й ? ?я?х ????
?ж ??, ???? ?? ?ж ???????. Т? ?? ???? ?ш ???? ??і??? ??? ?? в ???ії
??і??о ?і???ня ? ?і?м ???и: з ??? ??, в ??му ?і???? він ????ь ??е ??і?у
?? ???у, з і??о – ????є в ????? ??і?і ? ??? ?е?? ???? ?о ???р ?я ????
?я??ня ???х ?л, ?е ???і?ь ????? ?б’є?????, ? ???ю?ся ? ??і?я й ???і????і
лю??, ???ю? ?д ?ї ????я і ?і??тя.

О???о ?ід ?????и ???ня ??????? ??д у ??й ??????ій з е???о ??я? ???, як
?????. І в ???і?ій є?????й ????? XIX – ???у XX ?., і, ? ???ю ??ю, в
?і??ій ?дя??ій ????? в ??? ????в ??яд ? ??? ?о ?ня ????м як ? ?’є?
???ря???х ???в, ?’є?, ? ?? ??а ???и ? ??? ???ії, «?????» ???і?о ? ?го ?о
і??о і??у. На ????у ? ц?? ?????? ?д??і? XX ?. від Я. К??? ? В. О.
С??????о о??ює ????я ? ??, ? ?? ?ря??? ???я ????ля, ?? як ? ?б’є?а, я??
??і?о ????и «????ся», з??и ???й ?ях у ??і – ???? ж, у ????є?і ????лю???
зн?ь і ??і?. «В???ня, ? ???? ? ??????я, – ? і є, ? ?їм ???? ?????ям,
???? ????я» , – ?к ???ю?в ?ою ????? ?????у ??цію В. О. С??????. А? ж ??
«?р??є ????я» ????е ?? ???і??, ?????в’я?ю?м ?і???ням ?ж ???? і ???ю,
???? і ??м, – ?і???ням, ????м ??? й лю?? ? т?о, ?о ????? ?ій ??є?й ?ях.

Т??и є ?я? ??є? ???и ?єї ????ї ????и ?і???ня, ????юю?й ???? я?ї ??? ???
????ює с??? лю??.

Ц??ою лю??? ?????і ?? із ???? ??ї??? ??ів В. М??? ??? ?і???ня. Він
????є, ? лю??а ?????ь ???о ?я?яє?ся ? у ?і???і й ??? не в ?я???і лю??, а
?? в її ?і???? з і??и. О?і?? у ??о???у ?і???? лю?? ??? ?? як ?б’є?, ?
??? ????ою є ???ма ????? ??????ня ????в ?? ???? ???. З??? ?д ??о ??? й
??????ня ?і???ня ?? ?я??ся ?я люди? ???ою, ????і?ю ?з??ю (А. ?
С?т-Е?ю??) і ????м ???

М???а ?і???ь, ? л??ь в ??? ??? ?і???ня, є ??б???ям ????ї ???? й ????х
??о?н. В?а ???? із ????? ??? ??, ????х ????в, ???в і ??і?? ?іє??ів. Під
???і? ????? ???ю? ?б’є??? ???і?ь ??? я?щ ????? ?я ????? лю?? й ??і???.
Д????ня ?о ??і?і ?іє??ії ?л?і ?і??ь, ? в ї?ій іє??ії ? о??? ?ся? ??в
???ися ???і ?і?. Я?о ??? ? ??е ??е ??? ???? ?? ????, як ??і?ь, ???,
лю?в, ? ???ім ??м ?? ????ює ??? (?р’є?, ???, ??х). О?е, ???? ????
??і??ся і ??і?ю?ся ? “??іх ??лях” іє??ії, ??о іє??і?а ???? ????й ???ім
??м ???и ??????я. Т?у ???о, ?б ???й ??і?і? ?в ? ??? ???о??? ? ?????о як
???ь ??ї ??і????, а й ???в ????лю??у ?????ь, ??????? як ????ї, ?к і
????? ????ії.

І????? ???? лю??? ?????ї і ??о ?в’я?? з ?м ???? ?????? ?о??в ?????о
?я?ю? в ??у ??і??ь?ї ??и ??? ??х ???м. В? ?????ю ? ???? ??? ???? ???? ?д
???и??? ?????ії ?????? ????й ? ?????ня ??ї є??? ??д “???ям В??і?”. О??
?????ня цієї є??? і ????ня ?і??х ?й ?я ?????ня ????я лю??а в ???ій
???і?ій, ????о-????ій ???ії ? ??име ?з ???? ???ів ?і???ня і ?????ї.

Б??и ? ??? ?????ь як ?і?р???й ???п і ??і?ь лю???о ?і??тя і ?і?ія???і,
??і??и в ????ї ?і???ня ???ю?ся ?я??и ????и ?м?????ня лю?? і ?я?
??????ння її ?????? ?і? в ???і ????ї. Т?у ????ня ?????? ???ів ?і???ня,
?????ня ?? ?? в ??і ???? лю?? ???є ???? ?ою ??у в ??? ??? ??і??ї ??и
лю??ої ?????і.

Лі????:

1. Б??н М. М. К ?????е ??и о Д????? // Б??н М. М Э???а ????? т

2. Е???? А. Н. Э?? ???????и и ????? ??е ???? (?????я ???ая ?????ая
?л??ия). К., 1994. С. 38–40.

3. К?? М. С. М? ???я’ П???а ?????н? ?н???. М., 1988. С. 141–156.

4. М??? В. А. Е??: К?с ??ій. — К., 1996.

5. С?????й В. А. О ?????. М., 1975. 2-е ?д. С. 262.

6. Ф???х Л. О???е ????я ????и ??щ?о // Ф???х Л.

7. Я??с К. К??і??я // С????о Л. А. П??д??? ??????? ????ї. К., 1996. С.
132–148.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020