Гончарук Л. А.,

вихователь

ДНЗ № 21 м. Умані

Забезпечення креативної лінії розвитку в різних видах дитячої діяльності

Проблема розвитку творчої особистості викликає гострий інтерес у
всьому світі. Розв’язання її суттєве в зв’язку з тим, що головна умова
прогресивного розвитку суспільства – людина, що здатна до творення. У
сучасному світі необхідно від початку, з перших років життя людини,
закладати основи розуміння світу як такого, що динамічно змінюється, в
якому особистість перебуває в стані постійного творення цього світу і
самого себе.

Виховання творчої особистості починається з дошкільного віку. У
змісті цієї проблеми, яка стала провідною, повинно бути покладено
диференційований, тобто особистісно орієнтований, підхід до кожної
дитини, що забезпечує високий рівень розвитку її творчого потенціалу.
Адже кожна дитина індивідуальна. В кожної дитини є свої певні нахили,
здібності, інтереси. І підхід до кожної дитини повинен бути різний.

До виходу в світ нової програми «Я у Світі» переважна більшість
педагогів не диференціювала поняття «творчість» та «креативність» проте
це не є правильним. Творчість – це людська діяльність, у процесі якої
особистість, задовольняючи потреби в реалізації своїх здібностей,
створює нові знання, об’єкти, схеми поведінки, Робить власні
«відкриття». Слід зауважити, що «нове» стосується тільки конкретно
взятої людини, захопленої творчим процесом, оскільки не все нове для
певної людини є таким для людської культури, накопиченої в результаті
суспільно-історичного розвитку людства . Отже йдеться про відносний
характер нового, оскільки воно може мати елементи вже відомого у
незвичному поєднанні чи спробі використання.

Поряд з поняттям «творчість» вживається й «креативність».
Креативність розглядається вченими як характеристика творчого потенціалу
особистості.

За словником «Дошкільна освіта», «креативність – це рівень творчої
обдарованості, здатності до творчості, що складає досить стійку
характеристику особистості». Креативність дошкільника – готовність до
непередбачуваних рішень, допитливість,здатність до коментування процесу
та результату діяльності, мотивацію досягнень, розвинуту уяву, а також
здатність до створення творчого образу, який відрізняється
оригінальністю, варіативністю, гнучкістю та рухливістю.

Існує 4 стадії прояву дошкільником творчої активності:

— Перша стадія : наслідування – дитина повторює готовий спосіб дії за
дорослим заради досягнення нею бажаного результату .

— Друга стадія: творче наслідування – дитина повторює дії дорослого ,
але з деякими не істотними змінами. На цій стадії в дитини є можливість
вперше самовиразитися , виявити переваги в своїх схильностях .

— Третя стадія: репродуктивна творчість – дитина бере за основу схему
дій дорослого , але вносить свої істотні зміни , перевіряє ,
підпорядковує свої дії до певних умов , ситуацій . Ця стадія
характеризує дошкільників-креативів.

— Четверта стадія :справжня творчість, створення нового – створення
оригінального нового, спираючись на свої здібності і нахили. Ця стадія
доступна лише дорослим на піку свого креативного розвитку, з достатнім
досвідом умінь і знань .

На реалізацію креативного розвитку дошкільників, на нашу думку,
впливають такі чинники:

— накопичення вражень про навколишній світ (щоб сформувати творчі
здібності, дитині необхідно накопичити якнайбільше вражень про
навколишній світ під час виконання різних видів діяльності. Пізніше
дитина зацікавиться процесом творчості спочатку в тому виді діяльності,
який їй подобається найбільше. Сформувавши інтерес дитини до будь якого
з видів діяльності вам вдасться захопити виховання процесом творчості).

— створення розвивального середовища (педагог має створити в дитячому
садку сприятливі умови щоб задовольнити природне прагнення дитини до
креативності . До таких відносяться: розвивальні завдання , правильна
оцінка досягнень дітей у творчій діяльності, утримання від негативних
оцінок під час прояву дитиною творчої активності, ситуації вільного
спілкування, відповіді на численні запитання дітей, можливість дитини
побути на самоті , давати дитині достатню свободу для реалізації своїх
творчих завдань, бережне не нав’язливе спонукання до прояву творчих дій,
а також наявність необхідних для творчості матеріалів (вони завжди
мають бути доступними для дитини).

— креативність і емоційність педагога ( педагоги мають зберегти у своїй
душі дитину: безпосередність, доброзичливість, чистоту думок, мрію,
довірливість, казку, захоплення від відкриття світу, доброту. )

— робота з сім’єю (педагоги мають інформувати батьків про шляхи розвитку
креативності дітей, щоб більш гармонійно і цілісно підійти до цього
питання).

Всі ці чинники враховуються педагогічним колективом нашого закладу
.

Використання творчих завдань у роботі з дітьми надає широких
можливостей для розвитку дитини. По-перше ці завдання вчать, розвивають
та виховують .По-друге, це прекрасна можливість для спілкування дитини
як з дорослим, так і з однолітками. По-третє, творчі завдання
стимулюють пізнавальну активність дитини, привчають її бути
спостережливою, допитливою, сміливою в пізнанні навколишнього світу.

Систематичне використання творчих завдань в освітньому процесі
дошкільного навчального закладу зробить навчання дітей легким та
цікавим, зблизить їх, дозволить бути безпосередніми, невимушеними,
оригінальними. Відповідно, і дорослий , який творчо працює з дітьми,
стане уважнішим до проявів дитячої індивідуальності, зможе виявити в
дитині неповторні риси та розвинути їх .

Педагогічний колектив нашого дитячого садка протягує креативну
лінію розвитку через усі види дитячої діяльності (спілкування, ігри,
навчально-виховну діяльність), і через усі режимні процеси. Головне, щоб
вихователь зміг викликати у дітей відповідні почуття, тим самим спонукав
їхню творчу активність. До вашого розгляду додаємо один з конспектів
заняття , що включає в себе завдання креативного розвитку. З досвіду
роботи вихователя старшої групи Дяченко Т.В.

«Охорона навколишнього середовища»

Програмовий зміст: Ознайомити дітей з проблемою забруднення
навколишнього середовища. Підвести до розуміння необхідності охорони
довкілля . Формувати навики праці в природі, вміння самостійно приймати
рішення, виконувати практичні дії, вести пошукову діяльність .
Виховувати любов до природи, уміння піклуватись про неї, нестерпність до
забруднення навколишнього середовища.

Матеріал : Картини до гри «Обери дорогу»; декорації лісової галявини;
синя тканина(річка); склянка з брудною водою ; вата(для фільтру); лійки;
порожні склянки за кількістю дітей; пакет для сміття; різноманітне
сміття ( пластикові пляшки, целофанові пакети, бляшанки, шматки картону,
пінопласт, камінці, плоди дерев, листя ). Магнітофон, касета із записом
дзюрчання річки .

Хід заняття .

Діти отримують телеграму:

«Була я гарна та гожа, а тепер на себе не схожа. Траву на мені
потоптали, Сміття позакидали. Врятуйте мене ! Лісова галявина.»

Вихователь: Лісова галявина просить допомогти, ми маємо поспішати .

Дидактична гра «Обери правильну дорогу»

Пропонується три стежки:

— на першій ростуть квіти;

— на другій мурашник ;

— на третій горить багаття ;

h

h

2 Ae *

????????

?????

$

6

f

z

?

J | (

*

,

?

U

e

Завдання : обрати правильну дорогу, обґрунтувати свою відповідь .

Діти підходять до галявини і бачать сміття. – А чи не ця галявина
просила нас допомогти? ( допоможемо і зберемо сміття у пакет )

— Доки ви будете відпочивати після прибирання , я прочитаю вам
оповідання В.О.Сухомлинського «Смітник». (Дівчинка захотіла допомогти
мамі винести сміття, але поспішала і викинула його через вікно у
квітник. Робила так часто. Дідусь попросив допомогти прибрати квітник.
Коли запитав де взялось сміття, дівчинці стало соромно).

Запитання: Чи допомагала дівчинка вдома? Чи правильно поводилась
дівчинка? Що попросив зробити дідусь? Що вона побачила за будинком? Чому
так поводитися шкідливо? Куди необхідно викидати сміття?

— Діти, як ви міркуєте, яке буває сміття? (природного походження і
зроблене людиною. Природне – дерева, квіти, трава, Воно корисне. Де
можна використати це сміття? )

— Але ми зібрали багато іншого сміття . Як ви думаєте, воно корисне
чи шкідливе? Чому? Що будемо робити з ним? А чи можна палити сміття?
Чому? (дим забруднює повітря)

— Що ще забруднює повітря? (дим з заводів, автомобілів, від цигарок)

— Чому не бажано дихати забрудненим повітрям? (Із вдиханням
забрудненого повітря на дихальних шляхах та легенях залишаються шкідливі
домішки, що не можна вивести з організму. Люди, які палять, або
перебувають у забруднених приміщеннях, частіше хворіють).

Дослід. Шкідливість забрудненого повітря.

Хід досліду:

Занурити стиснену губку у зафарбовану воду і відпустити. Губка вмить
вбере воду, зберігши попередній об’єм . Це – вдих . Відтиснути воду,
вона виллється, Це – видих .Фарба залишається на губці .

Висновок : Ось так шкідливі домішки залишаються на наших легенях .

Чути дзюрчання річки. Вихователь загадує загадку :

В’ється стрічка голуба, де трава зелена,

Напуває стрічка ця ясена і клена,

І спекотний літній день радо зустрічає

І привітно до гостей хвильками киває (річечка).

— Із чим порівнюється річка? (як ниточка, мов доріжка, як смужка)

— Як інакше сказати «в’ється»? (звивається, прямує, тягнеться)

— Як ви розумієте вислів «Напуває стрічечка»? Яким словом можна
замінити «напуває»?(поїть, живить)

Практична робота (фільтрація води )

Діти самостійно роблять фільтр ; у лійку кладуть вату і фільтрують
воду.

-Я к можна зберегти воду? Чим можемо допомогти?

Фізкультхвилинка

Діти відпочивають, виконують танцювальні рухи під веселу музику
(2-3хв.)

— Діти, правда весело? Але чомусь квіти опустили свої голівки і
птахи перестали співати . Чому?( шум і галас шкідливий для природи та
нашого здоров’я. А що можна зробити, щоб шуму було менше? ( не кричати)

— Давайте спробуємо покликати один одного регулюючи силу голосу

Дидактична гра «Поклич друга»…

Дидактична гра «дамо старим речам нове життя»

Вихователь демонструє поробки із пластикових пляшок, кришечок,
пінопласту тощо і пропонує дітям самостійно пофантазувати на цю тему.

Підсумок заняття: Щоб нам добре жилося необхідно дбати про навколишнє
середовище, матінку природу .

У садочку створена профільна група «Пізнайки» по екологічному
спрямуванню за спадщиною В.Сухомлинського. Керівник гуртка, Колєснікова
Л.В., 4-й рік поспіль втілює в життя ідеї видатного педагога. Нижче
пропонуємо розглянути один з конспектів гурткової роботи:

Малюнок на крижині «У підводному
царстві»

Мета : розвивати фантазію, мислення, уяву, зв’язне мовлення. Виховувати
старанність, витримку, бажання пізнавати навколишній світ. Заохочувати
дітей експериментувати, отримувати радість, задоволення від спілкування
з природою.

Обладнання: одноразові тарілочки із льодяними крижинами, фарби,
пензлики, вода, серветки .

Хід роботи.

Вихователь: діти, ми вами дізнались, що можна малювати не лише на
папері, а і на снігу. Сьогодні я запропоную вам спробувати малювати на
льодяній крижині. Уявіть, що лід, який перед вами, це не просто крижина,
а поверхня водойми (річки, ставка), зараз зима і річка покрита льодом,
але під кригою є живий підводний світ. Вам потрібно «зазирнути» у той
світ, уявити, кого, кого ви там побачите, що там діється, і це
намалювати. Оскільки крижина прозора, то крізь неї всі зможуть побачити
хто живе у вашій річці, що лежить на дні… Діти виконують роботу, а потім
діляться враженнями своєї підводної мандрівки.

Творчі розповіді дітей : Настя Л.

Настала зима. Річка покрилась льодом. У цій річці жили дві маленькі
рибки – подружки. Коли було літо, вода була тепла і вони пірнали по всій
річці, грались в доганяли. А зараз зима, вони запливли під великий
камінь, тут їм тепліше і удвох гріються. Вони мріють про літо .

Висновки про властивості льоду, які діти зробили під час цього
експерименту :

По льодяній крижині малювати цікаво ; пензлик рухається легко, тому, що
лід у групі починає танути і крижина мокра; Якщо крижина дуже тонка, то
потрібно малювати обережно, не натискаючи сильно на пензлик, щоб крижина
не тріснула ; на товстій крижині малювати краще, бо вона не розламається
і швидко не розтане .

Також в садочку ведеться гурток «Веселкові барви» (нетрадиційні
техніки малювання) вихователем Гончарук Л.А.

Пропонуємо до розгляду один з конспектів цієї роботи :

«Осінній листок»

Методичний прийом: «Ляпка-маляпка»

Мета: Ознайомити дітей з «ляпкою-маляпкою». Вчити змішувати фарби ;
розвивати уяву, творчість . Виховувати цікавість до цього виду
діяльності, охайність, самостійність .

Матеріал ( для кожної дитини ) : аркуш білого паперу, гуашеві фарби
зеленого, жовтого, червоного кольорів, пензлик, скляночка з водою,
серветка.

Хід роботи

— Діти, до нас завітав чарівний пензлик . Він розповідає , що був в
гостях у Осені. Вона попросила його передати вам дарунки – чарівні фарби
і трішки «дощику» в скляночках . Ось вони (жовті, червоні, зелені ) Як
ви думаєте , чому саме такі фарби подарувала Осінь ? (Відповіді дітей)
Чому ж Осінь подарувала нам ще й склянки з водою? (Відповіді дітей) Що ж
відбувається , коли іде дощ? (З неба падають крапельки води ) Пензлик
хоче розповісти вам казку, ось послухайте .

«Одного разу восени, Чарівні фарби прийшли в гості до хмаринки . А
потім вони вирішили разом прогулятись . І поки вони гуляли , на землю
падали яскраві крапельки дощу. Ці краплі зафарбували дерева і кущі в
жовті і червоні кольори . А ті листочки, що на них не потрапили краплі
кольорового дощу , залишились зеленими. З того часу восени природа
завжди одягається в кольорове вбрання.»

От і в нас сьогодні впадуть на аркуші паперу різнобарвні краплинки,
з яких утворяться диво-картинки. Показую і пояснюю, як це робиться.
Пропоную й самим спробувати утворити диво-картинку. Зауважую, що можна
дещо домалювати на ній, якщо хтось захоче .

Діти самостійно працюють, розглядають свої картинки, домальовують, а
потім розповідають, що їм бачиться на них.

PAGE

PAGE 8

Похожие записи