.

Гладченко Алла Миколаївна,заступник директора з виховної роботи Чорнокам?янської загально освітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради. П

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1201
Скачать документ

Гладченко Алла Миколаївна,

заступник директора з виховної

роботи Чорнокам?янської загально

освітньої школи І-ІІІ ступенів

Маньківської районної ради

Патріот – звучить гордо

Анотація. В статті викладено досвід роботи школи з патріотичного
виховання, основні завдання та приорітетні напрямки роботи.

Актуальність національно-патріотичного виховання особистості в сучасному
українському суспільстві великою мірою зумовлюється потребою
державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної
справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові
можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей,
досягнення суб’єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей
як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби
особистості – потреби в самовизначенні та самоствердженні.

Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту» виховання
громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму,
любові до свого народу, до України. Отже, проблема патріотичного
виховання, як і в минулі віки, залишається всепрониклою, найважливішою.

Перед адміністрацією Чорнокам’янської ЗОШ І – ІІІ ступенів поставлене
одне із пріоритетних завдань Програми розвитку загальної середньої
освіти: донести до учнівської молоді ідеологію української державності,
де головним є відродження і формування національної свідомості, гордість
за незалежність своєї нації. Будь-яка національна школа мусить
виховувати громадян України. Нам необхідно працювати так, щоб випускники
школи усвідомили те, що вони – громадяни України, щоб пишалися тим, що
живуть і працюють у великій прадавній європейській державі.

Головним завданням школи є:

– формування в учнів ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни;

– психологічна підготовка учнів до активної діяльності в колективі, а
також до дій в екстремальних ситуаціях;

– створення в школі навчально-матеріальної бази, спрямованої на
забезпечення підвищення рівня національної свідомості та патріотичного
виховання учнівської молоді.

Виховна система школи створюється силами всіх учасників
навчально-виховного процесу – учителями, дітьми, батьками. У процесі їх
взаємодії формулюються цілі і завдання, визначаються шляхи її
реалізації, організовується різноманітна діяльність. Результатом роботи
школи є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості,
достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах
життєдіяльності, здорова людина, творча особистість з розвиненою
потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним
світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу,
людства.

У школі діє гурток «Патріот», головним завданням якого є виховання
громадянина України, справжнього патріота. Члени гуртка тісно
співпрацюють з волонтерами.

Розробка перспектив взаємодії вчителя та учнів і ускладнення задач
виховання сприяють безперервності виховного процесу. Тому в своїй роботі
ми працюємо з учнями з урахуванням трьох планів існування людини: минуле
– сучасне – майбутнє. Кожен учасник виховної взаємодії може
використовувати вже набутий соціальний, емоційний досвід для
проектування власного шляху, реалізації свого внутрішнього потенціалу. В
основу патріотичного виховання покладено принципи державної
спрямованості, науковості, пріоритету гуманістичних та демократичних
цінностей, поваги до конституційних прав і свобод людини. Перед
адміністрацією школи стоїть завдання: донести до учнівської молоді
ідеологію української державності, де головним є відродження і
формування національної свідомості, гордість за незалежність своєї
нації.

Важливою подією в житті українського народу є свято Перемоги. Щороку
учні школи, вчителі, жителі села свято вшановують пам’ять про воїнів,
які полягли за наше світле майбутнє, низько вклоняються тим хто зумів
вижити в тій страшній війні.

Важливим в діяльності школи є організація і постійне удосконалення
військово-патріотичної роботи з учнями в позакласний та позашкільний
час. Успіх військово-патріотичної роботи перш за все залежить від
високого ідейно-політичного змісту і суспільно корисної спрямованості
заходів, які проводяться. Важливе значення має правильний відбір
найбільш ефективних форм та методів в позаурочний час. Такий відбір
здійснюється з урахуванням інтересів учнівського колективу. Патріотичне
виховання здійснюється, насамперед, у процесі навчання, де в учнів
закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна
самосвідомість. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття як
«Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків,
вивчають свій родовід.

Важливим резервом для здійснення військово-патріотичного виховання і
допризовної підготовки є міжпредметні зв’язки. Вчителі-предметники на
основі глибокого вивчення програми визначають питання, які дають
можливість здійснювати військово-патріотичне виховання в навчальному
процесі.

Напрямки військово-патріотичного виховання

F

d

f

 

°

?

I

?

e

f

?

 

?

O

?????|?e

????????;?Формування і розвиток в учнів загальнолюдських ціннісних
орієнтацій, національної гідності і гордості, культури міжнаціональних
відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота.

Вивчення героїчної історії українського народу, його духовної
спадщини, культури, національних традицій, символів, вірувань та побуту
українців.

Розвиток військово-шефської роботи, співпраця та надання допомоги
ветеранам війни, Збройних Сил.

Школа повинна не тільки озброювати учнів військовими знаннями,
виховувати в них патріотичні почуття на уроках, але й пов’язати ці
знання з навичками поведінки в позаурочний час.

Для успішного виконання поставлених завдань ми намагаємось
дотримуватися таких основних педагогічних вимог:

Розглядати військово-патріотичне виховання як складову частину системи
національного виховання і здійснювати його у взаємозв’язку з основними
ланками навчально-виховної роботи у школі.

Здійснювати патріотичне виховання з урахуванням вікових, індивідуальних
та національних особливостей школярів.

Вміло поєднувати військово-патріотичне виховання з національним,
моральним, трудовим, естетичним і фізичним вихованням.

Сприяти розвитку військово-патріотичної роботи на основі самодіяльності,
активності та ініціативи учнів.

Одним із значущих напрямків виховної роботи у Чорнокам’янській
загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів є військово-патріотичне
виховання молоді на прикладах бойового життя ветеранів Великої
Вітчизняної війни і праці, воїнів – афганців. Лідери учнівського
самоврядування шкільної держави «ОРТАНТА» разом з волонтерами та
учасниками гуртка «Патріот» шукають і встановлюють невідомі факти із
життя героїв війни, повертають нащадкам пам’ять про буремні роки.

Учителі школи, класні керівники використовують зібраний матеріал для
підготовки до уроків, класних годин. Це матеріали, присвячені ветеранам
війни, учасникам бойових дій, воїнам-афганцям, жертвам страшного
Голодомору.

Традиційним стало проведення тижнів військово-патріотичного виховання,
присвячених річниці Збройних Сил України, Дню захисника Вітчизни.

У ході цих тижнів проводяться:

Уроки мужності «Тих днів не змовкне слава», «Кам’янчани – партизани».

Уроки-реквієми «Сумна розповідь обелісків», «У граніті, у бронзі, у
серцях».

Усні журнали «Партизанський рух», «П’є журавка воду».

Диспути «Чи є сьогодні місце для подвигу?», «Що таке подвиг?».

Екскурсії шкільним музеєм бойової слави.

Огляд пісні і строю

Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, допомога по
господарству, вітання зі святами.

Такі зустрічі залишають у душах і серцях учнів глибокі і незабутні
сліди, вчать шанувати і пам’ятати історію свого народу.

Учні школи не забувають про тих, хто пройшов через вогненні роки війни,
постійно турбуються про них. Пам’ять і турбота – ось чим ми, учні,
можемо віддячити нашим дідам та прадідам за наше сьогодення. Де нема
пам’яті – там нема майбутнього. Одним із головних завдань членів
учнівського самоврядування є оформлення Книги пам’яті, де будуть
зібрані цікаві матеріали про ветеранів війни, які мешкають у нашому
селі, їх спогади про ті страшні роки; оновлення музею Бойової і трудової
слави; проведення уроків мужності. Традиційним також є проведення Вахти
пам’яті до Дня Перемоги. Уся робота учнівського самоврядування з
ветеранами проводиться під девізом «Вшановуємо на свято – шануємо
щодня!!!». Хвилюючим не лише для учнів школи, а й для мешканців села є
дійство, що організовується до Дня Перемоги. Всі учні, учителі, батьки,
жителі села і, звичайно, найпочесніші гості – ветерани, яких, на жаль,
з кожним роком стає все менше і менше урочисто крокують колоною з
прапорами, гірляндами, квітами до Братської могили, обеліску Слави, до
пам’ятника жертвам Голодомору.

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» – ці слова ми пам’ятаємо щодня.
Тому учні школи доглядають за могилою невідомих солдатів, упорядковують
територію біля Обеліска Слави, обов’язковим є догляд за могилою
Клочанова Віктора, який загинув в Афганістані. На превеликий жаль, у
нього не залишилося ні родини, ні родичів… Але не одне покоління учнів
нашої школи пам’ятає і пам’ятатиме цього молодого хлопця, який, не
пізнавши зовсім ще життя, загинув в Афганістані.

Члени учнівського самоврядування разом з гуртківцями прикладають
максимум зусиль для того, щоб познайомити учнів з подіями, що
відбувалися на території нашого району в період війни; сприяти вихованню
в школярів шанобливого ставлення до воїнів – визволителів, захоплення
їхнім подвигом, вдячності тим, хто ціною свого життя відстояв свободу
рідної землі.

Список використаної літератури

. 1. Закон України “Про загальну середню освіту” // “Урядовий кур’єр”,
8липня 1999. – № 125 – 126. – С. 1.

2. Україна ХХІ століття. Державна національна програма “Освіта”. – К.:
Компас, 1992. – С.1

3. Боришевський М. Формули громадянина-творця. Соціально-психологічний
портрет особистості. Проблеми, структури, функції //Світло. – 1998. – N
3. – с. 8 – 9.

4. Бургін М. Виховання громадянина: проблеми, структури, функції.
//Освіта України. – 1997. – 7 березня.

5. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий
аспекти. (Навчально-методичний посібник.- К.: Вища школа, 1997. – 452с.

6. Гоман П. Важливе джерело поглиблення національної самосвідомості
учнів// Українська мова і література в школі. – 2001. – №2. – С.9-11.

7. Задерихіна М. В. Виховання громадянськості школярів у процесі
спілкування // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи: Зб. наук. праць.-
X., 1997.-Вип. 4-С. 69-71.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020