Реферат на тему:

Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у
процесі вивчення математики

Гуманізація навчально-виховного процесу визначається головними
нормативними документами, зокрема державними національними програмами:
«Освіта. Україна XXI століття» та «Діти України», Конституцією України,
Законом України «Про освіту», концепцією реформування гуманістичної
освіти на Україні та іншими, котрі визначають основні напрямки освітньої
реформи в Україні.

Процес формування гуманістичної спрямованості особистості учнів
базується на виявленні та розвитку невиявлених, нереалізованих, або
невірно використаних можливостей внутрішнього, інтелектуального,
морального та духовного потенціалу особистості у її вихованні.

Все вищезазначене вказує на гостру актуальність проблеми гуманізації
навчально-виховного процесу в динаміці сучасності, обумовлюючи
формування гуманістичної спрямованості підростаючого покоління. Вивчення
особливостей психологічної структури моральних переконань,
закономірностей їх розвитку у школярів в сьогоденні набуває виняткової
наукової та практичної значущості, адже реформа навчально-виховного
процесу школи передбачає перш за все підвищення ефективності соціальної
функції школи у вихованні дітей, у формуванні у них
гуманістично-зорієнтованої моральної свідомості.

?

O

????????m?ити шляхи перетворення школи в «майстерню гуманності», а також
сформувати вимоги до особистості педагога, розглядаючи її як важливий
виток олюднення педагогічного процесу. Зібрані факти і проведена
дослідно-експериментальна робота дозволяє зробити висновок про те, що
навчальну діяльність треба звільнити від авторитарного стилю спілкування
і будувати навчально-виховну діяльність на засадах педагогічної
співпраці, без якої неможливим є формування гуманістично спрямованої
особистості учнів, процес демократизації й гуманізації освіти в школі в
цілому, і кожного предмету окремо.

Одним з найефективніших засобів, що поєднує навчальну, розвиваючу та
виховну функції є дидактична гра. Але її не можна розглядати як засіб
для відпочинку чи розваги, це — вид перетворюючої пошуково-творчої
діяльності у тісному зв’язку з іншими видами навчальної роботи. До
учасників такої гри, а ними виступають всі учні класу, обов’язково
висувається підвищений рівень вимог.

У процесі використання ігрових форм роботи вчитель має чудову нагоду
пробудити цікавість учнів, пропонуючи їм завдання, сумірні з їхніми
знаннями і вміннями. І якщо він своїми навідними запитаннями
ненав’язливе допомагатиме учням справлятися із цими завданнями, то зможе
прищепити учням смак до самостійного мислення і розвинути необхідні для
цього навички та вміння, а свобода – це шлях формування гуманістично
спрямованої особистості.

Формування гуманістичної спрямованості особистості учнів засобами
математики можливе при умові втілення їх у ігрову діяльність, як виду
нестандартного уроку, зокрема. Успіх таких уроків залежить від
правильного вибору потрібної форми гри, зумовленої темою, що вивчається,
правильного підбору завдань, від чіткого розподілу обов’язків між учнями
з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, згідно ідей
гуманістичної педагогіки. Отже, нестандартність – це запорука успіху.

Похожие записи