Реферат на тему:

Формування екологічної культури молодших школярів на міжпредметній
основі

Початок XXI століття проходить в умовах різкого погіршення стану
природного середовища. Сьогодні, як ніколи, найголовнішим завданням для
людей повинно бути врятування Землі від екологічної катастрофи. Скрізь
іде знищення природних багатств і надр: всихають болота, міліють річки,
вирубуються ліси, забруднюються вода і повітря, вимирають птахи і звірі,
гинуть рослини. Мабуть, ніхто не візьметься заперечувати, що головною
причиною катастрофічного погіршення стану навколишнього середовища є
зневажання законів природи.

3 огляду на це перед загальноосвітньою школою – початковою, яка відіграє
вирішальну роль у прищепленні дітям почуття високої відповідальності за
рідну природу, – стоять неабиякі завдання. На сучасному етапі важливо
формувати в школярів екологічну культуру усвідомлення, що в природі все
збалансовано. Від уміння жити в гармонії з навколишнім середовищем, від
уміння здійснення екологічної освіти залежить майбутній стан природи.

У навчальних планах і програмах закладено широкі можливості для
здійснення взаємозв’язків між шкільними предметами. Частково вони
реалізуються в підручниках, але в основному — на уроках, під час
екскурсій, в самостійній діяльності учнів. Щоб успішно проводити цю
роботу вчитель зобов’язаний чітко визначати її мету, форми і методи
проведення.

У психолого-педагогічних дослідженнях існує значна кількість праць в
яких розв’язуються завдання екологічного виховання молодших школярів. Це
питання розглядали відомі педагоги Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо,
А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський.

gdoSE Міжпредметні зв’язки – це сучасний принцип навчання, що впливає на
добір і структуру навчального матеріалу предмету, підсилює системність
знань учнів, активізує методи навчання, орієнтує на застосування
комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність
навчально-виховного процесу.

Міжпредметність у природознавстві – основа його вивчення з метою
якісного сприйняття й розуміння учнями молодших класів природничих
знань, застосування відповідних умінь і навичок.

Нами доведено, що міжпредметні зв’язки у 1-4 класах допомагають
вчителеві розкривати дітям зв’язок теорії з її практичним застосуванням,
пов’язати всі науки воєдино спільною метою, посилювати навчальну
активність та пізнавальні здібності учнів.

Використання знань з інших предметів, опора на розумові й практичні
навички, сформовані під час вивчення різних дисциплін, значно полегшують
засвоєння молодшими школярами матеріалу, дають змогу серйозно вчитися.

Ми відзначаємо, що у навчальних планах і програмах закладено широкі
можливості для здійснення взаємозв’язків між предметами.. Частково вони
реалізуються і в підручниках, але в основному це зв’язки із
образотворчим мистецтвом, читанням, працею, народознавством.

Тому для більш ефективного здійснення міжпредметних зв’язків у 1-4
класах необхідно розробити методичні рекомендації щодо їх здійснення,
випускати навчальні посібники на міжпредметній основі, забезпечити
вчителів необхідним наочним та дидактичним матеріалом.

Враховуючи психолого-педагогічні особливості процесу формування і
розвитку пізнавального інтересу молодших школярів можемо стверджувати,
що одним з важливих його факторів є інформативність навчального процесу,
яка тісно пов’язана із використанням міжпредметних зв’язків при вивченні
природознавства.

Похожие записи