РЕФЕРАТ

на тему:

Екскурсія. Проведення екскурсій в початкових класах

ПЛАН

1. Екскурсія — безпосереднє сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і
явищ у природній або штучно створеній обстановці

2. Бесіда і розповідь учителя як методика навчання аналізу і порівнянню
об’єктів і явищ природи в процесі проведення екскурсій на уроках
природознавства в I — III класах початкової школи

3. Роль екскурсії в процесі формування уявлень в учнів

про природу як єдине ціле

Список використаної літератури

1. Екскурсія — безпосереднє сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і
явищ у природній або штучно створеній обстановці

Педагоги, психологи, методисти переконливо довели, що процес формування
і розвитку особистості повинен починатися з перших днів життя людини, що
створює сприятливі умови для розкриття потенційних можливостей дитини.
Виявленню і розкриттю цих можливостей сприяє проведення екскурсій.

Протягом багатьох років у навчальних програмах початкових класів масової
і допоміжної шкіл значне місце у вивченні природознавчого матеріалу
приділяється екскурсіям і предметним урокам, на яких предмети і явища
розглядаються в природних умовах.

Ціль таких уроків – ознайомити учнів з об’єктами і явищами природи за
допомогою дослідів, спостереження, самостійної роботи.

Зміст екскурсій повинен мати безпосередній зв’язок із пройденим на
попередніх уроках матеріалом. У той же час отримані на екскурсіях
уявлення, результати спостережень і зібрані матеріали використовують в
подальних уроках.

Дослідницький підхід до вивчення природи дозволяє на екскурсіях навчати
учнів орієнтуватися на місцевості, спостерігати, порівнювати,
установлювати зв’язку між предметами, що спостерігаються, і явищами
природи, сприяючи формуванню навичок самостійного вивчення навколишньої
дійсності.

2. Бесіда і розповідь учителя як методика навчання аналізу і порівнянню
об’єктів і явищ природи в процесі проведення екскурсій на уроках
природознавства в I — III класах початкової школи

У I класі діти не вивчають природознавство, а знайомляться з окремими
елементами і явищами природи під час спостережень, екскурсій, читання
статей із книги для читання за 1 клас.

Для знайомства із сезонними змінами в природі поряд зі спостереженнями
програмою для I класу передбачається проведення екскурсій.

Першу екскурсію в природу вчитель проводить з метою показу дітям, що
відбувається в природі ранньої восени.

Перш ніж повести дітей на екскурсію вчитель повинен вивчити місце
екскурсії, вибрати саме ту частину лісу або парку де ростуть листяні і
хвойні рослини, намітити найбільш короткий і зручний шлях від школи,
місця для бесід і відпочинку.

На екскурсіях учитель початкових класів повинен проводити роботу з
уточнення і розширення природознавчих понять, формуванню
матеріалістичного світогляду, розвитку логічного мислення, вихованню
естетичних почуттів, набуття учнями вміння спостерігати в природі.

Екскурсії проводяться безпосередньо в природу, у музей, на виставку, у
ботанічний сад, у зоопарк, на фабрику, на водойми околиць, і т.д.

Вони бувають:

Навчальні (програмні)

Позанавчальні (непрограмні)

Навчальні екскурсії можна проводити до вивчення теми (вступні
екскурсії), наприклад у III класі для ознайомлення з ландшафтом своєї
місцевості, або після вивчення теми (узагальнюючі екскурсії), наприклад
у II класі після вивчення кожного часу року.

Кожну екскурсію керівник заздалегідь ретельно готує. Попередньо йому
необхідно самому побувати на місці проведення екскурсії; знайти найбільш
цікаві типові об’єкти; вивчити і визначити маршрут, зручні місця для
зупинок; продумати характер самостійних спостережень учнями; з’ясувати,
що діти можуть зібрати для колекцій (без збитку для природи); скласти
план проведення екскурсії; намітити основні питання для підсумкової
бесіди.

Повинні бути підготовлені до екскурсії й учні. Учитель знайомить дітей
із задачами і метою екскурсії; на уроці, що передує екскурсії, ставить
перед учнями питання, що вони повинні будуть вирішити на екскурсії;
розподіляє завдання для спостережень і збору природного матеріалу.

Успіх екскурсії багато в чому залежить від її організації. З цією метою
клас можна розділити на невеликі групи (по 5—6 чоловік) і призначити в
кожній старшого, котрий буде відповідати за порядок і виконання завдань.
Кожна група має відповідне спорядження: компас, лопатки, папки для
гербарію. етикетки, баночки, лупу і т.п. у залежності від характеру
екскурсії.

Головне, щоб учні знали, що і як треба побачити, розглянути, довідатися
в природі.

Відповідно місцеві й об’єктам вивчення учитель визначає структуру,
методи проведення екскурсії і складає план-маршрут. Наприклад, от як
можна провести зимову екскурсію в II класі.

Зміст екскурсії: визначення ознак зими, властивостей снігу і льоду,
характерних ознак листяних і хвойних дерев; спостереження за життям
зимуючих птахів, рослин і звірів, діяльністю людини по охороні природи.

Методи і види робіт: бесіда, розповідь учителя, спостереження, практична
робота, самостійна робота, обробка зібраного матеріалу.

Маршрут і об’єкти для спостережень: дорога, чи ставок озеро, ліс;
зимуючі птахи (ворона, галка, сорока, горобець, синиця, дятел, снігур);
дерева (береза, липа, дуб, сосна, ялина); рослини під снігом; комахи і
їхні личинки під чи корою в старому пні; сліди на снігу.

Під час екскурсії діти збирають гілочки і плоди окремих дерев і
чагарників, що упали шматочки кори, сухі стебла трав, викопують з-під
снігу одна зелена рослина. Якщо в лісі діти знайдуть шишки, розкльовані
птахами, обгризені білкою, або які-небудь інші сліди життя лісу, то їх
також треба принести в клас. Добре, якщо вчителю, а може бути, і учню
удасться зробити кілька фотознімків.

Бажано побачити діяльність людини по охороні природи (підгодівлю
птахів, штучні гнізда, кормові столики для птахів та інших тварин і
т.д.) і самим узяти безпосередню участь у цій роботі.

Наприкінці екскурсії вчитель проводить бесіду по наступним питаннях: як
виглядають узимку листяні і хвойні дерева і чагарники? Яке значення для
життя рослин має сніг? Яких тварин можна спостерігати узимку в лісі, по
дорозі в ліс, на чи ставку озері? Чим харчуються зимуючі птахи?

У наступні дні діти оформлять з матеріалів екскурсії виставку в куточку
природи. Зібрані матеріали можна використовувати на предметних уроках
природознавства, а також на уроках читання, образотворчого мистецтва,
трудового навчання.

Подібні екскурсії мають не тільки освітні задачі (освоєння дітьми
основних ознак сезонів і змін, що відбуваються при цьому в рослинному і
тваринному світі), але і виховні. Треба вже з I класу виховувати в дітях
любов до природи, допомагати їм бачити в навколишній їхній природі
прекрасне, відкривати для них світ великих почуттів і думок, робити
хлопців захисниками, друзями природи.

У III класі екскурсії зв’язані з вивченням свого краю, своєї місцевості.
Перед кожною екскурсією вчитель повинен провести велику підготовчу
роботу, познайомитися з планом місцевості, з окремими елементами природи
по наміченому маршруті, прочитати про рослини і тварин своєї місцевості,
розробити індивідуальні завдання для учнів і т.д. Особливо треба
звернути увагу на самостійну роботу учнів під час екскурсій.

На екскурсії в третьокласників формують правильні представлення про
пагорб і його висоту, рівнині, ярах, місцевих водоймах (ріці, озері,
ставку), їхньому розташуванні, особливостях, господарському використанні
людиною.

Знайомство з рослинним і тваринним світом найкраще організувати при
проведенні комплексних екскурсій. Треба прагнути до того, щоб учні могли
б самі відкривати ті зв’язки і взаємозалежності, що існують між
тваринами і рослинами. Так, на екскурсії до водойми можна показати цей
зв’язок на прикладі жаби, що харчується в основному комахами. Знищення
жаб веде до того, що комарі і мошки розмножаться в районі водойми у
величезній кількості.

Зібраний на екскурсії матеріал оформляють відповідним чином і
використовують на різних уроках.

Роль екскурсії в процесі формування уявлень в учнів

про природу як єдине ціле

Знайомство з природою в початкових класах викликає в школярів радість,
бачачи і розуміючи свою єдність із природою, вони переживають турботу і
тривогу про збереження і множення природних багатств. В. А.
Сухомлинський говорив, що під час екскурсій, узагалі при кожнім
зіткненні дітей із природою необхідно показати їм світ, щоб вони
задумалися над тією істиною, що природа — це наш будинок, природа —
частка нас самих, а байдужість до природи — це байдужність до власної
долі.

Успіх проведення екскурсії багато в чому визначається вчителем, його
майстерністю, любов’ю до природи, чуйним відношенням до дітей.
Необхідно, щоб побачене відбилося і на естетичному вихованні дітей,
викликало в них живий образ, загострило їхній око, збагатило думку, мову
поетичними образами. Однак дітям треба допомогти знаходити ці поетичні
фарби. З цією метою можна використовувати читання уривків з художніх
творів, у яких маються поетичні описи природи. Якщо діти утомилися на чи
екскурсії вчитель почуває, що необхідно підвищити інтерес до
якого-небудь об’єкта, можна використовувати для цього цікаві питання і
загадки.

Таким чином, екскурсії мають велике пізнавальне і виховне значення. Вони
розширюють і поглиблюють знання учнів. Діти бачать об’єкти природи в
природному середовищі, спостерігають взаємозв’язок рослин із ґрунтом,
тварин з рослинами. Це дозволяє сформувати в учнів представлення про
природу як про єдине ціле, у якому всі частини найтіснішим образом
взаємозалежні. Окремі поняття, отримані на класних заняттях, екскурсіях
зливаються в більш широке поняття — «природа».

Список використаної літератури

Подзоров В.І. Природознавство з методикою викладання. — Київ, 1990.

Геращенко В.П., Степанов І.А. Методика викладання природознавства:
навчальний посібник. — М: Освіта, 1994.

Мінаєва В.М. Позакласна робота з природознавства в початкових класах. —
— Мінськ, 1990.

Ковель Н.С. Природознавство в чотирирічній початковій школі. — Київ,
1989.

Екскурсії по вивченню природи рідного краю. – К., 2000.

PAGE

PAGE 9

Похожие записи