.

Досвід патріотичного виховання учнів Козацької ЗОШ I –III ступенів засобами козацької та народної педагогіки.

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
5 7601
Скачать документ

Автори:

Зозуля Вікторія Олегівна, – заступник директора з виховної роботи
Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Звенигородського району
Черкаської області;

Коваленко Сергій Олексійович, – директор Козацької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області

Вашій увазі пропонуються статті з досвіду патріотичного виховання учнів
Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Звенигородського району
Черкаської області.

Досвід патріотичного виховання учнів Козацької ЗОШ I –III ступенів
засобами козацької та народної педагогіки

Головним завданням виховання учнів Козацької ЗОШ I –III ступенів є
формування національної свідомості школярів з осмисленою патріотичною
позицією, а також розвиток творчості дитини, особистісного потенціалу,
турбота про здоров’я кожного з вихованців.

Педагогічний колектив працює над створенням школи, яка б виховувала
учнівську молодь, здатну успішно жити в оновленому суспільстві,
забезпечила б виховання національної свідомості учнів різних вікових
груп. Ми прагнемо, щоб у закладі панував український національний дух,
виховувалось нове покоління українських громадян, вчимо бережливому,
шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій.

Школа є творчою лабораторією педагогів, що має на меті розробити
модель національно–патріотичного виховання учнівської молоді. Ми
працюємо над тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі
України, відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети
учителі проводять змістовну науково – дослідну роботу.

Справжні патріоти успішно формуються в активній практичній
діяльності, яка поліпшує умови життя в рідному селі, підвищує
матеріальний і духовний рівень народу.

У національно – патріотичному вихованні провідне значення має
активність учня, його бажання вдосконалювати себе, вивчати відповідний
матеріал, брати участь у суспільно корисній діяльності.

Зміст національно – патріотичного виховання учнів у сучасній школі
включає в себе взаємопов’язану діяльність вчителів і учнів по розвитку
сукупності моральних почуттів і рис поведінки, а саме: любов до
Батьківщини, відданість їй, активна праця на благо Вітчизни, примноження
трудових традицій, звичаїв рідної країни, прагнення до зміцнення честі
та гідності своєї держави, прив’язаність і любов до рідного краю,
хоробрість, готовність захищати Батьківщину, дружба з іншими народами.

Загальноосвітній навчальний заклад має невичерпні можливості для
здійснення національно – патріотичного виховання учнів. В процесі
навчальних занять вони ознайомлюються з історією українського народу,
його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність, власну державу,
з багатющою культурою, традиціями, звичаями і обрядами. Під час
навчальних занять діти удосконалюють знання рідної мови, природи рідного
краю, народних традицій і ремесел та ін.

У позаурочній виховній роботі учні мають можливість розширити,
поглибити і закріпити отримані на уроках знання, вправлятися у
відповідній поведінці і патріотичній діяльності.

Головною метою розвитку патріотичного виховання учнів педагогічний
колектив школи вбачає визначення основних напрямків удосконалення
патріотичного виховання учнів;забезпечення єдності навчання, виховання,
розвитку особистості та підготовки учнів до Захисту Вітчизни;вироблення
єдиних поглядів і вимог до проблеми виховання патріота та
громадянина;використання інноваційних форм і методів патріотичного
виховання;формування у молоді високої патріотичної свідомості,
національної гідності, готовності до допризивної підготовки і військово
– патріотичного виховання молоді.

На підставі рішення відділу освіти Звенигородської
райдержадміністрації від 11 серпня 2003 року «Про програму розвитку
патріотичного виховання населення Звенигородського району на 2003 –
2007 роки» в Козацькій ЗОШ видані відповідні накази і розроблено заходи
та сплановано роботу.

Козацька школа вже четвертий рік займається дослідно
–експериментальною роботою на тему: «Виховання патріотичних почуттів
учнів засобами козацької та народної педагогіки».

За час роботи створилась певна система патріотичного виховання.

Приступаючи до дослідження, ми склали модель процесу виховання.

Починаючи роботу в експерименті, класні керівники та класоводи
вивчили стан сформованості патріотичних почуттів учнів. З метою
отримання інформації про рівень національної свідомості класу, загалом
та кожного учня зокрема, він визначає реальний рівень сформованості
необхідних якостей учнів, виділяє критичні та ризикові аспекти.

Виходячи з досліджень, адміністрацією та класними керівниками
школи було розроблено програму патріотичного виховання учнів, визначені
джерела виховного впливу.

Всі виховні заходи в навчальному закладі спрямовані на виховання
патріотичних почуттів учнів.

В школі створена і діє «Козацька республіка», яка являється
центром виховної роботи школи.

Козацька республіка – це самодіяльна дитяча організація, яка
будує свою роботу на принципах добровільності, демократії,
самоврядування.

На чолі Козацької республіки стоїть кошовий отаман, а її вищим
органом є Козацьке коло, яке вирішує питання організації життя
республіки.

Козацька республіка має свою конституцію, прапор, герб, девіз і
пісню.

Робота з патріотичного виховання учнів школи проводиться за
напрямками:

Цінуємо свою державу.

Цінуємо свою родину.

Цінуємо народні традиції.

Пишаємось козацькою славою.

Дієву допомогу у вихованні патріотичних почуттів учнів надають батьки,
вони є постійними гостями та учасниками всіх шкільних та класних свят.

Школа приймає активну участь в житті сільської громади. Свята,
спортивні змагання, трудові десанти проходять при активній участі учнів.

Всі ці заходи допомагають сформувати у дітей і молоді ідеал
людини – патріота, гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості,
психологічно підготувати учнів до активної діяльності в колективі, в
школі, а в подальшому – в державі.

Зозуля Вікторія Олегівна,

заступник директора з виховної роботи

Козацької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Підготовка педагогів

до виховання патріотичних

почуттів учнів засобами козацької

та народної педагогіки

Патріотизм – переконання,

що твоя країна краща за інші

тому, що саме ти в ній

народився.

Бернард Шоу

P

?

?

°

®

°

&

2

“тріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної
громадянської позиції нині визнані проблеми загальнодержавного масштабу.

Характерною рисою українського патріотизму має бути його дієвість. Саме
вона спроможна перетворювати почуття у конкретні справи і вчинки на
користь Батьківщини і держави. Адже патріот це не той, хто говорить
красиві слова про Україну, прикрашає дійсність, а той, хто бачить
труднощі, помилки, невирішені проблеми, розуміє соціально-політичну
ситуацію в країні і освіті, проте не панікує, не носиться зі своїми
егоїстичними претензіями, не збирається тікати туди, де краще, а готовий
долати перешкоди, зв’язати свою долю з долею Вітчизни.

Розв’язання цього загальнолюдського завдання потребує від педагогів
формування в учнів єдиних моральних пріоритетів, які б забезпечували
стійке почуття патріотизму.

Вступивши до всеукраїнського експерименту з патріотичного виховання
учнівської молоді, керівництво Козацької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів на засіданні педагогічної ради познайомило колектив вчителів з
умовами експерименту та одержали згоду на роботу в цьому напрямку.

Під час підготовчого періоду було створено творчу групу вчителів у
складі п’яти осіб.

Вони визначили конкретні цілі і завдання групи.

Почалася цілеспрямована теоретична підготовка. Глибоке колективне та
індивідуальне вивчення науково-педагогічної літератури, наявного досвіду
з проблем патріотичного виховання учнів. Важливим завданням даного етапу
є формування у кожного вчителя інтересу до участі у експерименті, нових
знань, позитивного ставлення до нього та застосування у вихованні
патріотизму молодого покоління.

Наступним кроком роботи в експерименті була розробка пакету анкет,
тестів для педагогів, що дало змогу виявити проблеми по даній темі.

На засіданнях методичного об’єднання було проведено детальний інструктаж
класних керівників щодо даної роботи. Ознайомлено з метою, змістом,
формами та етапами роботи над експериментальною проблемою.

Щоб підготувати колектив до продуктивної роботи в експерименті, творча
група спираючись на останні досягнення педагогічної науки, передовий
досвід інших шкіл та власні надбання зібрали ті раціональні зерна, які
допоможуть у вирішенні проблеми патріотичного виховання учнів.

Підготувавши педагогічний колектив до роботи в експерименті, школа
вступила в активну роботу по вихованню патріотичних почуттів учнівської
молоді.

Коваленко Сергій Олексійович

Директор Козацької

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Козацька педагогіка у практиці

виховної роботи школи.

В умовах розбудови незалежної України виникає потреба об’єктивного
пізнання вітчизняної спадщини, зокрема у сфері освіти, навчання й
виховання підростаючого покоління. У зв’язку з цим набувають якісно
нових характеристик історико-педагогічні знання, підсилюється
необхідність розкриття їхньої прогностичної функції, що надасть
майбутньому вчителю можливість збагатити існуючі освітньо-виховні засоби
і форми навчання і виховання.

Інтерес суспільства до історичного коріння спричинено пріоритетністю
ідеї національного виховання в системі освітньо-виховних завдань. Як
провідна і об’єднуюча в історичному бутті кожного народу, нації,
національна ідея проходить і через педагогічну спадщину цілих епох.
Неможливо знайти в минулому України, як засвідчують дослідники, інше
явище, яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю
всього українського народу, на формування національної самосвідомості
ніж українське козацтво. З одного боку, українське козацтво як
неповторна модель суспільного розвитку з оригінальним
соціально-політичним устроєм, своєрідним побутом, етичними і правовими
нормами та інститутами, культурою має глибокі корені ідеї незалежності,
соборності, а також могутній освітній потенціал, традиції виховання
духовності, громадянських рис, національної свідомості, високих
морально-вольових якостей, отримання ґрунтовної освіти, досвіду
родинного виховання.

З часу здобуття Україною незалежності у 1991 р. такі форми виховної
роботи, як жовтенятська, піонерська та комсомольська, відійшли в минуле,
бо не могли вирішувати нових педагогічних проблем у нових умовах.
Постала необхідність формувати особистість, яка була б свідомою
національних інтересів, патріотом України, знала історію нації, боролась
за її майбутнє в умовах суверенної, незалежної держави.

Творчо працюючі вчителі та педагогічні колективи почали пошук форм
роботи, які могли б вирішити виховну проблему сьогодення. Але необхідний
інструмент національно-патріотичного виховання молоді лежав на поверхні
методичних розробок. Це – козацька педагогіка. Як засіб виховання молоді
вона обрана не випадково. Адже відомо, що доба козаччини в історії
України залишила найпомітніший слід. Їй присвячені твори літератури,
музики, образотворчого мистецтва. У кожній четвертій народній пісні
згадується слово «козак».

Лицарські ідеали, демократична форма правління державою, виховання у
молоді відданості Україні не дали загинути козацькому духові після
скасування царицею Катериною ІІ козацького устрою у 1764 р. та
ліквідації Запорозької Січі у 1775 р. Український народ прагнув
відродити прадавні козацькі звичаї принагідно до нових умов. Так, 1905
р. на Волині адвокат К.Трильовський утворює «Січі» – молодіжні
організації патріотичного та спортивного спрямування. В 1914 р.
вихованці їх складали основне ядро легіону Січових Стрільців.

У 1918 – 1920 рр. по селах і хуторах Чигиринщини виникає Холодноярська
республіка, що стала каменем спотикання на шляху поширення
більшовицького режиму в регіоні. У цей час відродилося і почало активну
збройну боротьбу проти «червоної чуми» Вільне українське козацтво на
Звенигородщині. Була утворена в 1942 р. Українська Повстанська Армія,
ідейними та організуючими засадами якої були козацькі державотворчі
складові. Зрештою, у 1994 р. Президент України видав указ «Про утворення
громадської організації «Українське козацтво».

Після декількох років вагань і пошуків вчительський колектив Козацької
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів почав все більше використовувати
у своїй виховній роботі елементи козацької педагогіки. Педагогічний
пошук привів нас до утворення організації під назвою ,,Козацька
республіка”, яка об’єднала всіх вчителів та учнів школи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020