.

До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну роботу курсантів над нею (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1085
Скачать документ

Реферат на тему:

До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну
роботу курсантів над нею

Оскільки терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки є назвами
специфічних реалій або понять галузей науки, техніки, економіки,
культури тощо, для того, щоб вміти спілкуватися чи читати фахову
літературу, зокрема юридичну, курсантам необхідно вивчати спеціальні
лексичні одиниці, тому що фахівець повинен володіти професійною
лексикою.

Для розуміння значення нового слова, утвореного від уже відомого,
курсантами, велике значення має засвоєння ними системи словотворення
англійської мови.

Для того, щоб навчитися правильно розуміти англійське усне та письмове
мовлення, необхідно розуміти основні особливості англійської лексики,
які відрізняють її від лексики української мови. До цих лексичних
проблем, перш за все, відносяться багатозначність слів і відмінності в
колі їх значень в англійській і українській мовах, пов’язані з цими
питаннями проблеми сполучуваності слів, омонімії, синонімії, вживання
термінів тощо.

Перш, ніж торкнутися питання роботи курсантів над юридичною
термінологією, необхідно з’ясувати деякі особливості, що стосуються
правових термінів англійської мови. Це сприятиме вибору тих методів,
прийомів і засобів, які найефективніше допоможуть курсантам самостійно
опрацьовувати фахову лексику та використовувати її на практиці в
письмовому та усному мовленні.

( Терміни можуть бути виражені одним словом-терміном або
термінологічним словосполученням, наприклад, court, prison, jury,
fraudulent bankruptcy, abuse of official position, crime committed in a
state of intoxication, etc.

( Правничі терміни, які зустрічаються найчастіше, як правило, бувають
полісемантичними, наприклад, act – дія; акт, діяння; документ; закон;
постанова; assassin – убивця з політичних мотивів; найманий убивця,
убивця на замовлення; терорист; enforcement – примус; правозастосування;
поліцейське правозастосування; забезпечення правовою санкцією; примусове
проведення в життя, примусове здійснення (за рішенням суду); примусове
забезпечення виконання (дотримання, застосування) (закону, права);
виконання (судового вироку); патрульна поліція; примушування до
виконання вимог ( у т. ч. банди або злочинної організації), etc.

( У залежності від контексту деякі часто вживані терміни можуть
вживатися як загальномовні слова, наприклад, estate – маєток; земельне
володіння; юр. майно; brief – зведення, підсумок, резюме; юр. короткий
виклад справи, складений для оборонця; capacity – місткість; обсяг;
компетенція; юр. правоздатність, etc.

( Серед термінів найчастіше вживаються іменники, хоча є терміни-дієслова
(to bribe, to enfranchise, to punish, etc.); терміни-прикметники
(adulterous, custodial, foul, etc.); терміни-прислівники (ethically,
faithfully, legislatively, etc.); терміни-дієприкметники минулого часу
(crooked, evicted, perished, etc.); терміни-дієприкметники теперішнього
часу (perforating – perforating injury, repelling – repelling evidence,
damning – damning fact, etc.).

( В юридичній літературі часто зустрічаються латинські вислови,
наприклад, jus cogens, pro et contra, gratis dictum, etc.

( Зустрічається досить багато термінів-скорочень: ack. – підтвердження;
CM – військовий (військово-польовий) суд; K.B. – суд королівської лави,
etc.

( Зміст термінів, які вживаються в англійській та американській
юридичній науковій літературі практично однаковий, що пояснюється
тісними політичними, діловими, культурними тощо контактами, хоча
зустрічаються і відмінності внаслідок існування реалій у цих країнах та
історичних причин, наприклад, district attorney, амер. circuit
attorney – районний прокурор; assessor – іст. податковий інспектор (в
Англії); амер. судовий засідатель, etc.

( Термінологічні синоніми зустрічаються досить часто, наприклад, свідок
– witness, attestor, testifier, testator; bystander; злочин – crime,
offence, malefaction, misdeed, perpetration, criminal act, penal act,
guilty act, culpable conduct, guilty conduct, villainy, delinquency,
guilt, enormity, зловмисний – malicious, wanton, evil, spiteful, etc.

( Також часто зустрічаються термінологічні антоніми, наприклад, доказ –
спростування ? evidence – refutation; обвинувачення – захист ?
prosecution – defence; ув’язнити – звільнити ? to imprison – to
discharge, etc.

( Серед термінологічних антонімів багато однокорінних слів, наприклад,
legal – illegal, lawful – unlawful, intended – unintended, etc.

( Є чимало юридичних виразів, які мають у своєму складі дієслово to be,
наприклад, to be responsible for, to be at large, to be an accomplice,
etc.

( Зустрічаються юридичні вирази з дієсловом to have у своєму складі,
наприклад, to have a clue, to have a long criminal record, to have
access to secret documents, etc.

( Часто вживаються інтернаціональні правничі терміни, наприклад, to
discredit, extradition, latent, etc.

( Для юридичної наукової літератури характерні певні сталі звороти,
наприклад, within the jurisdiction, in one’s capacity, under sentence,
etc. Як правило, до їх складу входять прийменники: without delay, on a
charge of, by implication, etc.

( Вживаються вирази з дієсловами to break – to break one’s back,
to break the case, etc.; to bring – to bring an action, to bring a case
before the court, etc.; to call – to call somebody in testimony, to call
to an account, etc.; to come – to come before the court, to come into
force, etc.; to enter – to enter an action, to enter an appeal, etc.; to
hold – to hold the affirmative, to hold a brief, etc.; to keep – to keep
in custody, to keep the peace, etc.; to make – to make an ambush, to
make an appeal, etc.; to put – to put an action, to put an affront,
etc.; to set – to set free on bail, to set precedent, etc.; to take – to
take a brief, to take the blame upon oneself, etc.

Засвоєння спеціальної лексики викликає в курсантів значні труднощі. Але,
враховуючи зазначені вище особливості юридичної термінології, можливо
полегшити їх роботу. Найефективнішим видом роботи над лексикою є
самостійна робота, оскільки тільки вона може сприяти глибокому та
довготривалому засвоєнню нової термінології. Курсанти самі можуть
обирати собі прийоми та форми роботи, які допоможуть їм опрацювати
слова, словосполучення, вирази тощо, по-своєму організовувати роботу,
виконувати її в зручний для себе час, здійснювати самоконтроль. Така
робота сприяє розвитку їх самостійності, творчості, активізує їх
діяльність, а отже, створюються сприятливі передумови для навчання
іноземної мови. Однак, це не означає, що викладач не контролює процес
роботи над термінологічною лексикою. Навпаки, викладач планує та
організовує таку роботу як в аудиторії, так і в позааудиторний час, дає
чіткі та доступні методичні поради, як краще засвоїти лексику, а потім
здійснює контроль за виконанням.

Для полегшення роботи над спеціальною лексикою варто згруповувати її за
семантичними та структурними ознаками, виділити доступні для здогадки
інтернаціональні слова, об’єднати в групи синоніми, антоніми, омоніми,
звернути особливу увагу на “хибні друзі перекладача”.

Курсантам пропонується виконання різноманітних лексичних вправ, які
сприяють активізації словника. Вправи можуть бути різного плану в
залежності від рівня підготовки курсантів: репродуктивні – для курсантів
з більш низьким рівнем підготовки; пізнавальними – для курсантів з
середнім рівнем підготовки та творчі – для курсантів з високим рівнем
володіння іноземною мовою. Таким чином, здійснюється диференціація
самостійної роботи.

Для прикладу лексичних тренувальних вправ можна навести словотворчий
аналіз слів, добір терміна та його тлумачення, заміну пояснення в
реченні відповідним терміном, вибір з кількох варіантів відповіді того
слова, яке відповідає контекстові, групування синонімів та антонімів,
визначення терміна в реченні за його першою буквою, роботу з довідковою
літературою, словником тощо. Як один із принципів організації творчих
завдань для курсантів з хорошим рівнем володіння іноземною мовою можна
використовувати мовну здогадку, що сприяє розвиток у них мовного
відчуття.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020