Чуганська Галина Григорівна,

вчитель початкових класів,

Уманська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради

Гурток «Казковий світ театру»

2 клас

Програма гуртка «Казковий світ театру»

Дана програма використовується для всебічного розвитку особистості
школяра. Розвивати, збагачувати, розширювати мовленнєвий запас учнів,
вживати у мовленні прислів’я, приказки, епітети, порівняння,
фразеологічні звороти – у цьому полягає мета гуртка. Передбачається
удосконалення виразного читання, вміння виступати перед аудиторією.

Заняття проводиться 1раз на тиждень.

На виконання програми гуртка відводиться 34 години на рік.

Пояснювальна записка

Нехай дитяча душа

розвивається вільно, природно,

не пригнічується її індивідуальність.

Перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання в
сучасній школі України спрямовує педагогів на пошук нових шляхів і
засобів, які забезпечуватимуть повноцінний розвиток здібностей, потреб
та інтересів учнів в усіх сферах їхньої діяльності.

Сучасна психологічна наука стверджує, що дітям молодшого шкільного віку
притаманна неабияка образність мислення, емоційність. Дана програма
направлена на реалізацію учнями їхніх творчих здібностей, дає можливість
виявити і реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні
навички, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час
інсценізації творів. Програма має практичне спрямування.

ПРОГРАМА

РОЗДІЛ І

ВСТУП

Тема 1.Оголошення завдань.

Тема 2.Ознайомлення з театром та правилами поведінки у ньому.

Тема 3.Тренувальні вправи для вироблення психологічної готовності дітей
до публічного виступу.

РОЗДІЛ ІІ

РОЗВИВАЙМО СВОЮ МОВУ

Тема 1. Інтонація. Промовляння скоромовок та чистомовок.

Тема2. Тон і темп мовлення. Ігри для розвитку вміння підбирати потрібні
тон і темп мовлення.

Тема 3. Голос і його особливості .

Тема 4. Логічний наголос. Логічна пауза.

РОЗДІЛ ІІІ

РОЗВИТОК АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Тема 1. Міміка та жести. Пантоміма.

Тема 2. Емоції та почуття. Імітація рухів для передачі характеру героїв
твору.

Тема 3. Діалог. Складання діалогів між казковими персонажами.

Тема 4. Поєднання розвитку уяви і фантазії дітей з діалогічним
мовленням.

Тема 5. Ігри для розвитку акторських здібностей.(«Пізнай тваринку за
ходою», «Тінь», «Он яка поза», «Почуй несказане, побач незгадане»).

РОЗДІЛ ІV

РОБОТА НАД ТВОРАМИ

Тема 1. Казка, її жанрові особливості.

Тема 2. Ознайомлення з роллю оповідача в казці.

Тема 3. Поняття про дикцію.

Тема 4. Емоційність мовлення героїв казки.

Тема 5. Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя.

Тема 6. Формування вмінь слухати музику, уміння передавати свої почуття
у танці.

РОЗДІЛ V

ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ТВОРІВ

Тема 1. Вибір казки. Розподіл ролей.

Тема 2. Декорації і костюми до казки.

Тема 3. Вироблення умінь і навичок у інтонуванні ролей.

> L ? < † ue & J ? O oeeeUUIA??I???AA? $ gdI;I I $ $ I & ? O O Oe „Ae`„AegdI;I а над роллю, втілення в образ героя. Тема 5. Постановка казки «Ріпка»(віршована інсценізація) ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № п/п Тема Кількість годин РОЗДІЛ І. ВСТУП 4год 1 Вступне заняття. Оголошення завдань 1год 2 Ознайомлення з театром та правилами поведінки у ньому 1год 3-4 Тренувальні вправи для вироблення психологічної готовності дітей до публічного виступу 2год РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИВАЙМО СВОЮ МОВУ 6год 5-6 Інтонація. Промовляння скоромовок та чистомовок 2год 7-8 Тон і темп мовлення. Ігри для розвитку вміння підбирати потрібні тон і темп мовлення 2год 9 Голос і його особливості 1год 10 Логічний наголос. Логічна пауза 1год РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 8год 11 Міміка та жести. Пантоміма 1год 12 Емоції та почуття. Імітація рухів для передачі характеру героїв твору 1год 13-14 Діалог. Складання діалогів між казковими персонажами 2год 15-16 Поєднання розвитку уяви і фантазії дітей з діалогічним мовленням 2год 17-18 Ігри для розвитку акторських здібностей. («Пізнай тваринку за ходою», «Тінь», «Он яка поза», «Почуй несказане, побач незгадане») 2год РОЗДІЛ ІV. РОБОТА НАД ТВОРАМИ 9год 19 Казка, її жанрові особливості 1год 20 Ознайомлення з роллю оповідача в казці 1год 21 Поняття про дикцію 1год 22-23 Емоційність мовлення героїв казки 2год 24-25 Вироблення умінь і навичок перевтілення в образ героя 2год 26-27 Формування вмінь слухати музику, уміння передавати свої почуття у танці 2год РОЗДІЛ V. ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ТВОРІВ 7год 28 Вибір казки. Розподіл ролей 1год 29 Декорації і костюми до казки 1год 30 Вироблення умінь і навичок у інтонуванні ролей 1год 31-32 Робота над роллю, втілення в образ героя 2год 33-34 Постановка казки «Ріпка» (віршована інсценізація) 2год Основні вимоги до знань, умінь на кінець року Учні повинні знати: основні характеристики мовлення: темп, силу, тембр; засоби логічної виразності: логічний наголос, паузу, інтонацію; правила поведінки у театрі; жанри казок; поняття про дикцію. Учні повинні вміти: володіти навичками усного мовлення, культурного спілкування; мімікою і жестами передавати характер героя твору, складати діалоги між казковими персонажами; перевтілюватися в образ героя. Література Горобець А. Гостини у матері мови. Поч. шк. 2007, №8. Марховська І. Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання. Поч. шк. 2007, №10. Середа О. Розвиток етично-творчої діяльності молодших школярів. Поч.шк. 2008, №6. Явоненко М. Методика підготовки школярів до літературно-творчої діяльності. Поч. шк. 2005, №5. Юхимчук М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів. Поч. шк. 2005, №6. Театральна педагогіка в початковій школі. Початкова освіта. Київ, «Шкільний світ», 2008. Фіцуліна О. Чарівне вікно лялькового театру. Поч. освіта. 2008, № 40

Похожие записи