Чубур Світлана Володимирівна,

Ватутінська спеціалізована школа I – III

ступенів №1 Ватутінської

міської ради Черкаської області

Шкільна бібліотека – явище багатогранне. Вона відіграє важливу роль у
розвитку людини і посідає особливе місце у сфері освіти. Головне
завдання шкільної бібліотеки сьогодні – не тільки навчити дітей цінувати
книжку, відчувати в ній щоденну потребу, а й навчити орієнтуватися у
великому потоці інформації, швидко знаходити і виділяти головне. Тому
бібліотека сьогодні – це бібліотечно – інформаційний центр навчального
закладу, мета якого – забезпечення інформаційних потреб учнів та
педагогічних працівників.

Проте, навіть найдосконаліша інформація не буде ефективною, якщо її
споживачі не виявлятимуть до неї зацікавлення і не вмітимуть нею
користуватися. Тому актуальним є впровадження інтерактивних методик, які
стимулюють позитивну мотивацію до пошуково – дослідницької діяльності. У
своїй роботі надаю перевагу сучасним технологіям, які сприяють
формуванню творчої особистості (особистісно орієнтований підхід,
інтерактивні форми, метод проектної діяльності). При проведенні масової
роботи використовую інтерактивні технології. Серед них: ділові та
рольові ігри, ігри – змагання, робота в парах та групах (дослідники :
журналісти, історики, лексикографи), дискусії, захист власних проектів,
де учні збирають інформацію з проблеми, роблять висновки, а потім
діляться відкриттями з товаришами. Літературні ігри активізують читання
школярів, стимулюють їхні звернення до художньої, науково-пізнавальної,
довідкової літератури, посилюють сприйняття, формують художні та
естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою,
розвивають логічне мислення.

Зустріч з книгою – завжди свято. Книжкова виставка – найбільш доступний
для дітей метод популяризації книги. Особливо зацікавлено діти
сприймають нестандартні виставки, які поєднують книгу, ілюстрації, а
також мультимедійні презентації. Так, наприклад, на виставці,
присвяченій 175 – річчю від дня народження Марка Твена поряд з
експонуванням портрета, книг письменника, матеріалів про нього,
демонстрували фільм про М. Твена, а також уривки з фільмів – екранізацій
його творів, звучала музика. Зустріч із книгами – ювілярами планую
провести використовуючи відеофільми та СD – диски (Дж.Свіфт «Мандри
Гулівера» — 285 років, Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена – 220 років, М.
Гоголь «Вечори поблизу Диканьки» — 180 років).

x

-Сьогодні неможливо уявити сучасну бібліотеку без комп’ютерної техніки,
адже вона дозволяє збільшити інформаційні ресурси бібліотеки,
автоматизувати бібліотечні процеси (робота з бібліотечними каталогами,
довідковою інформацією, оформлення особистих робіт та досягнень),
створити банк даних корисних посилань в Інтернеті, що полегшує пошук
необхідної інформації, встановити контакти та листування через
електронну пошту з науково – дослідними та культурологічними установами
з актуальних проблем. Підключення бібліотеки до комп’ютерних мереж
відкриває доступ для користувачів до практично необмеженої кількості
інформаційних джерел як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових
видань), так і нетрадиційних для бібліотек (відеоматеріалів ,
комп’ютерних програм, баз даних). Обдаровані діти прагнуть розвивати
свої творчі здібності, орієнтуватися в масиві літератури, але вони не
хочуть витрачати свій час, як читачі початку сторіччя, на роботу з
каталогами. Вони хочуть прийти в бібліотеку й отримати те, що їх
цікавить, а це можливо лише за умови впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку взаємодії бібліотек,
підключення до світової системи Інтернет.

Отже, якщо учні добре вивчили комп’ютер на уроках інформатики,
бібліотекар повинен забезпечити їм можливість прийти в бібліотеку і
пересвідчитись, як за допомогою своїх знань можна швидко і зручно знайти
те, що їм необхідно. І вчитель теж повинен мати можливість
використовувати світові інформаційні ресурси. Він повинен користуватися
електронними каталогами великих публічних і наукових бібліотек, базами
даних в Інтернеті.

Через спілкування з комп’ютерними інформаційними системами в бібліотеці
користувач розуміє роль інформації та інформаційних технологій у житті
людини. Але основною особою в бібліотеці залишається бібліотекар, який
виступає в ролі посередника між читачем і книгою або іншим носієм
інформації.. Тому бібліотекар повинен бути людиною активною, творчою,
наповнювати повсякденну діяльність пошуком і новаторством для того, щоб
впроваджувати в роботу своєї бібліотеки новітні інформаційні технології,
поєднувати традиційні носії інформації (бібліотечні фонди) і
нетрадиційні бази даних, зокрема СD-диски.

Якщо шкільній бібліотеки хочуть залишитися інформаційними центрами в
школі, вони повинні ефективно використовувати електронні інформації і
можливості мережі Інтернет. Настав час створити в шкільній бібліотеці
умови, які б стимулювали самоосвіту і саморозвиток особистості учня,
потреби самостійного пошуку, відбору та використання інформації.

Похожие записи