Тема. «Число і цифра 7. Склад числа 7»

Мета урока: Закріпити знання про число і цифру 7, склад   числа
7; вправляти в написанні цифри 7; удосконалювати обчислювальні навички;
розвивати загально навчальні уміння і навички: мовлення, увагу, пам’ять,
мислення; інтерес до предмета; виховувати якості, необхідні дітям для
успішного навчання.

Тип уроку: урок застосування набутих знань знань.

Основний дидактичний метод: діяльнісний метод навчання.

Часткові методи і прийоми:  створення проблемної ситуації, пошук
 рішення, наочно – ілюстративний, словесний, репродуктивний.

Дидактичні засоби:  таблички зі словами, що характеризують якості учня;
кольорові смужки – частини відрізка; в учнів – цифрове  «віяло”; в
кожного учня аркуш – «Лист Петрику П?яточкіну».

ТЗН: магнітофон, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка,
  презентація до уроку (додаток 1).

Методична література:

Л.Г. Петерсон. Підручник математики для початкової школы. 1 класс
(Частина 2).

Л.Г. Петерсон, І. Г. Ліпатнікова. Усні вправи на уроках математики. 1
класс.

Л.Г. Петерсон. Математика 1 клас. Методичні рекомендації. Частина 2.

ХІД УРОКУ

I.       Організаційний момент.

Вже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ти часу не гай,

Працювати починай!

II. Постановка мети та завдань уроку.

— Сьогодні вранці я отримала звуковий лист. Послухайте його. (Вмикаю
аудіо запис. На smart-дошці – зображення Петрика П’яточкіна.) Голос
Петрика: Привіт, друзі! Це я – Петрик П’яточкін. Багато часу пройшло с
моменту нашої останньої зустрічі. Ви, напевно, багато чому навчились,
вмієте багато. Я теж через рік піду до школи, та вже зараз хочу
довідатись, які якості потрібні людині для успішного навчання в школі?
Чи не підкажете мені їх? Чекатиму на відповідь! До зустрічі!

— Друзі, давайте спробуємо в ході уроку назвати якості, які необхідні,
щоб добре вчитися в школі. А потім напишемо про це Петрику. Також на
уроці ми довідаємось багато нового, важливого та цікавого з математики.
(Слайд 1)

III. Актуалізація опорних знань.

1. Лічба. Гра «Віднови числовий ряд»

(Десять учнів відновлюють числовий ряд від 1 до 10 на швидкість)

— Яка якість потрібна була, щоб перемогти? (Вивішую слово «уважність»)

2. Гра «Полічимо слоненят» (усна лічба). ( Діти показують відповіді за
допомогою числового «віяла»). (Вивішую слово «спритність»)       (Слайд
2)

3. Логічні вправи.

— У кожного з вас є аркуш, на якому ви напишете листа Петрику. Отож
починаємо. Подивіться, знайдіть закономірність і продовжіть числовий
ряд.

19 18 17 … (Діти коментують: числа записані двійками, в кожній парі
перше число незмінне, а кожне друге зменшується на один. (Вивішую слово
«кмітливість») (Слайд 3)

4. Математичний диктант.

– Запишіть ряд чисел (під диктовку): 6, 1, 3, 5, 4, 2

– Обведіть синім олівцем число, що передує  при лічбі числу 4.

– Обведіть зеленим олівцем два числа, між якими в числовому ряді стоїть
число 3.

– Обведіть жовтим олівцем число, наступне за числом 4.

– Скільки треба додати до 5, щоб отримати 6? Обведіть відповідь червоним
олівцем.

– Подивіться на smart-дошку (Слайд 4 ), та перевірте, чи так ви виконали
завдання. (Вивішую слово «працелюбність»)

IV. Постановка проблеми. «Відкриття” нового знання.

1. Число и цифра 7.

— Відгадайте загадку:

В книжці сім листків простих, сьомий золотий.

– Про яку книгу і які листки йдеться? (Календар, дні тижня) (Показую
перекидний календар)

– Назвіть ці дні по порядку.

– Сьогодні понеділок – перший день тижня. Скажіть, якою по порядку буде
неділя? (Сьомою)

– Хто здогадався, чому буде присвячений наш урок математики?

4

B

Z

h

x

z

|

?

?

®

°

?

i

?

|

x i

?????????$?? ?v x ?   ? ¶ E Oe

O

i

i

?

o

o

‘(Закріпленню числа і цифри 7, його складу.) (Вивішую слово
«допитливість»)

 (Слайд 5 – тема уроку)

3. Написання цифри 7.

Письмо цифри 7 в повітрі за рухомим зразком на слайді. (Слайд — 6 )

Письмо цифри 7 на аркуші -листі.

 Пальчикова гімнастика («Зустрілись двоє кошенят…»).

4. Місце цифри 7 в числовому ряду.

Робота з рядом чисел і числовим відрізком (Слайд — 7)

– За яким числом іде при лічбі число 7?

– Как отримати з 6 число 7? (Треба зробити один «крок” вправо з точки
6.)

– На скільки 7 більше, ніж 6?

–  На скільки 6 менше, ніж 7?

5. Склад  числа 7.

– З яких двох «частин” можна отримати «ціле” 7? ( Розглянути всі
варіанти.) (Слайд 8) (Вивішую слово «спостережливість»)

V. Закріплення.

1. Відпрацювання складу числа 7.   (Слайд 9)

– Що зображено зверху над кожним стовпчиком прикладів? (Великий
відрізок, який складається з маленьких відрізків білого та чорного
кольору.)

– Розглянемо перший відрізок. Якою цифрою позначено «ціле»? А якими
цифрами – «частини”?

– Поясніть рівності до цього відрізка. (Якщо скласти «частини» 6 і 1, то
отримаємо «ціле” 7. І навпаки. Якщо від усього відрізка, «цілого» 7
взяти «частину” 6, то залишиться друга «частина” 1 і т.д.)

– Користуючись числовими відрізками, заповніть «віконечка” в рівностях.

Робота в парах. (Вивішую слово «старанність»)

Физкультхвилинка

2. Розв’язок  прикладів на дві дії за допомогою числового відрізка.

– Прочитайте перший числовий вираз. Користуючись числовим відрізком,
виконайте обчислення.

Один учень працює біля дошки: коментує і демонструє, решта в зошитах.

– Звідки починаємо рухатись? (З точки 4.)

– В якому напрямку? Чому? (Праворуч, бо виконуємо додавання.)

– На скільки «кроків”? (На 3, проводимо одну довгу стрілку.)

– В якій точці зупинились? (В точці 7. Напишемо цифру сім  над знаком
«+” в виразі.)

– Як будемо діяти далі? (З точки 7 робимо два «кроки” вліво, бо
віднімаємо 2.)

– Який результат отримали? (5) Запишіть його у «віконечко».

Одночасно з колективною роботою з другим виразом з цього завдання
самостійно працює один учень біля дошки. (Вивішую слово
«наполегливість»)

VI. Самостійна робота

— Розгляньте завдання. Що треба зробити? (Порівняти два числа за
допомогою фігур у «мішечках»; поставити знаки: >, <, =.) Самостійна робота учів. Індивідуальна допомога вчителя.  (Вивішую слово «самостійність») VII. Додатковий матеріал. – Ваші однокласники познайомлять з цікавими фактами, пов’язаними з  числом 7. Розповідають учні: - Сімка в древності була оточена особливо великою повагою. Шанування цього числа збереглось у прислів’ях та приказках: «Сім літ мак не родив, та голоду не було», «Сім п'ятниць на тиждень», «Сім раз одмір, а раз одріж»,  «В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає й поливає». - У Древньому Вавилоні були відомі сім планет, до яких відносили тоді і Сонце з  Луною. По них стали рахувати і час. Так народився семиденний тиждень. - Сім стало священним числом. Його вважали магічним. Це чарівне число «сім» використовувалось у казках та міфах давнього світу. Наприклад: сім богів, сім чудес світу в Давній Греції, Одисей сім років був у полоні. - Великий піст у християн триває сім тижнів. - В індусів є звичай дарувати на щастя сім слоників.    (Слайди 10-12) VIII. Підсумок уроку. Розширення нових  знань. – Якому числу був присвячений урок? – Що нового довідались? Чому навчились? – Підведем підсумок, які ж якості необхідні детям для успішного навчання у школі? Читання слів з табличок.

Похожие записи