.

Черній Наталія Борисівна, заступник директора з виховної роботи Новоселівської загальноосвітньої школи Котовського району Одеської області. Роль учні

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
1 3129
Скачать документ

Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання

(З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Новоселівської
загальноосвітньої школи Котовського району Одеської області Черній
Наталі Борисівни, переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу модель
учнівського самоврядування).

В роботі висвітлено шляхи формування особистості школяра як свідомого
громадянина, патріота в умовах роботи учнівського самоврядування
сільського навчального закладу, наведено структуру учнівського
самоврядування, напрями і зміст роботи центрів, зазначені досягнення.

Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з
нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

В умовах розвитку української держави сільська школа стала осередком
культури на селі: в її стінах відбувається становлення громадянина,
здатного включитися в життя як дієва сила.

Особливого значення для формування громадянськості учнів у сучасних
умовах набуває кваліфіковане управління системою патріотичного виховання
в школі, яке має відповідати високим професійним і функціональним
критеріям.

Виконуючи завдання важливого соціального замовлення, яке поставлено
перед загальноосвітніми навчальними закладами Національною доктриною
розвитку освіти, законами «Про громадянство України», «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», програмою «Основні орієнтири виховання учнів
1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів», районною програмою
«Формування громадянської зрілості учнівської молоді» педагогічний
колектив Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів глибоко
усвідомлює актуальність наукового розроблення і практичного забезпечення
системи громадянського виховання, метою якого є виховання свідомого
громадянина, патріота з високим рівнем культури, умінням жити у
громадянському суспільстві.

А це означає сформувати в підростаючого покоління комплекс особистісних
якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та
спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки.

На нашу думку, риси і якості громадянина формуються в процесі засвоєння
учнями духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного
виховання як системи ідей, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та
інших форм соціальної практики українського народу, спрямованої на
організацію життєдіяльності підростаючого покоління

Формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні
рішення, неможливе без широкого залучення учнів до участі в управлінні
шкільними справами через діяльність в органах учнівського
самоврядування.

Головною метою учнівського самоврядування — є формування і розвиток
соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості.

Робота заснованої в нашій школі ради лідерів спрямована на підвищення
якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, на розвиток ініціативи та
творчої самодіяльності учнів, формування патріотизму. Громадянські
якості формуються в процесі безпосередньої участі школярів в організації
та підготовці багатопланових та всеохоплюючих навчально-виховних
заходів. Створена в школі рада лідерів працює у тісному взаємозв’язку з
педагогічною радою, батьківським комітетом, молодіжним об’єднанням
«Школа шляхетності» (9—11 кл.), братством «Дзвін» (5—8 кл.), товариством
«Веселка» (1—4 кл.).

Ядром загальношкільного механізму цілеспрямованого формування
компетентної життєтворчої особистості є програма «Я —РОДИНА—БАТЬКІВЩИНА
— НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА — ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ».

При раді лідерів працює 4 центри: «Відродження», «Ерудит», «Турбота»,
«Закон і мораль», які несуть відповідальність за змістовність,
успішність і практичну значимість запланованих заходів.

Консультантом кожного центру призначається вчитель, який шляхом
створення для школярів можливостей самореалізації, орієнтації на
досягнення соціально корисної мети, індивідуальної та суспільної,
усунення несправедливості в їх житті, допомагає розвинути у них
соціальну активність, виховати почуття власної гідності, допомогти
проявити себе в конкретній справі. Рольова функція вчителя полягає у
здатності поєднати в собі організатора учнівського колективу, захисника
дитячих сподівань, неформального лідера, кваліфікованого консультанта на
різних етапах самоврядування.

Консультантом ЦЕНТРУ «ВІДРОДЖЕННЯ» метою, якого є формування
куьтурно-дозвіллєвої компетентності учнів, є вчителька української мови
та літератури, педагог-організатор Тетяна Олексіївна Педенко. Вона
спрямовує свою діяльність на виховання громадянина на тих традиціях, що
створені народом упродовж усього історико-культурного розвитку держави.
Маючи великий досвід роботи, Тетяна Олексіївна допомагає визначити зміст
загальних завдань центру, практична реалізація яких спрямована на

формування національної свідомості і самосвідомості;

виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, любові до рідної
землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України;

усвідомлення молоддю своєї етнічної спільності, освоєння національних
культури та історії рідного народу;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
жінки-матері, культури та історії рідного народу;

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх
народів, що населяють Україну;

формування відчуття своєї причетності до розбудови національної
державності;

утвердження в свідомості учнів власної національної гідності,
внутрішньої свободи, гордості за свою землю, свій народ;

виховання духовної культури особистості;

створення умов для вільного вибору світоглядної позиції;

формування в учнів суспільної свідомості, духовних ціннісних орієнтацій,
підготовка їх до духовної діяльності, яка включає і сферу творчості в
галузі науки, мистецтва.

Школярі є активними учасниками експедиції «Моя Земля — Земля моїх
батьків», підсумком якої є зібраний і систематизований багатий і
змістовний матеріал.

Старшокласники ознайомлюються з розвитком ремесел України, досліджують
народні погляди на добро, красу, вчаться творити прекрасне, вивчають
звичаєве право – ті мудрі й неписані закони і традиції, що прийшли до
нас зі сторінок народної та козацької педагогіки, тому й стали вони
добрими наставниками та консультантами молодших товаришів, успішно
виступають на конференціях, є активними учасниками науково-дослідної
роботи МАН. Успішно здійснюється участь в експедиції «Народне — то
кришталево чисте». Традиційним стало проведення в школі родинних та
обрядових свят.

Глибоке і систематичне пізнання народної духовної і
матеріально-побутової культури формує в учнів нові ціннісні орієнтації.
Школярі розуміють, що українська нація володіє колосальним духовним і
моральним потенціалом, який зосереджено в українській традиційній
культурі.

Сьогодні громадянам України необхідно пізнати і зрозуміти велич нашої
народної традиційної культури, її гуманізм, добробут, доброзичливість,
щиру гостинність, забезпечення душевного залишку усім, хто живе на
етнічній землі України

У школі працює історико-краєзнавчий гурток «Пам’ять», керівником якого є
вчителька історії Тамара Валеріївна Діденко. Напрям роботи — «Мій край,
моя історія жива». Гуртківці вивчають історію рідного краю, оформили
альбом «Новоселівка — колиска дитинства мого», ведуть пошукову роботу
«Слідами фронтових доріг», є учасниками операції «Ордени і медалі». Учні
займаються збором матеріалів для оформлення фотолітопису. Активну участь
в науково-дослідницькій роботі МАН бере учень 10 класу Сергій Діденко:
«Мій рідний край, Новоселівко моя дорога!», «Мій край, Одещино моя».

На формування громадянських якостей особливо впливає участь у козацькому
русі, що набуває масового характеру. Школярі ознайомлюються з джерелами
козацької духовності, займаються відродженням традицій, звичаїв і
обрядів наших предків. Вивчаючи історію козаччини Діденко Сергій став
автором проекту.

Робота центру «Відродження» дала змогу учням зібрати матеріал, який
широко використовується вчителями-предметниками, класними керівниками на
уроках і при підготовці виховних заходів.

У формуванні громадянських якостей і патріотичних почуттів школярів
вважаємо особливо важливим та ефективний принцип активної діяльності і
самодіяльності. З урахуванням цього принципу планується організація
змістовного дозвілля школярів, які залюбки беруть участь у проведенні
різноманітних заходів, зокрема, в конкурсах, фестивалях народної
творчості, спортивних змаганнях тощо.

Свої таланти і захоплення учні продемонстрували у таких виховних
заходах: вечорниці «Пісня — душа народу», конкурс пісень воєнних років
«Цих років не змовкне слава», «Пісенний Зорепад», вечір поезії «На
крилах любові», виставка «Квіти — усмішка природи», «Фестиваль
талантів».

Результативною є участь ансамблю «Едельвейс» (керівник М.К.Мойсенець) у
фестивалі художньої самодіяльності «Чисті роси», який неодноразово
удостоєний звання лауреата.

З метою забезпечення змістовного дозвілля учнів в школі організовано
роботу гуртків: початкового технічного моделювання; вокально-хорового,
виготовлення іграшок і сувенірів, бісероплетіння, «Влучний стрілець»,
«Умілі руки» тощо.

Формування пізнавально-самоосвітньої компетентності забезпечує ЦЕНТР
«ЕРУДИТ», консультантом якого є директор школи Тетяна Миколаївна Шуляк.
Основними напрямами роботи центру є:

розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення їх
самореалізації;

розвиток пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з різноманітними
сферами виробничої і громадської діяльності людей, з творчою діяльністю
представників різноманітних професій;

розвиток інтересів у певній галузі знань, які нерідко служать джерелом
професійних, наукових і мистецьких інтересів;

сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів;

виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної
активності і культури розумової праці;

формування у дітей розуміння суспільної ролі наукових знань, загальної,
середньої і професійно-технічної освіти в умовах науково-технічної
революції і ринкових відносин;

розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого
і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань;

E

NRV‚„8

>

?

?

?

„?

?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020